Raport Zintegrowany 2021

Model biznesowy i model tworzenia wartości

  • 102-15
  • E-P3

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska prowadzi swoją działalność w oparciu o segmenty operacyjne (w % podano udział linii biznesowej w wyniku z działalności bankowej Grupy, NBI, za 12 miesięcy 2021 r.):

  • Bankowość Detaliczna i Biznesowa – obsługuje Klientów indywidualnych – w tym Klientów bankowości prywatnej (Wealth Management), i Klientów biznesowych – w tym mikroprzedsiębiorstwa. Największy udział w NBI – 49,7%,
  • Bankowość Korporacyjna – oferuje bogaty zakres usług finansowych dla dużych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów, które należą do międzynarodowych grup kapitałowych. Udział w NBI – 24,1%,
  • Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw – obsługuje Klientów agro i non-agro. Udział w NBI – 9,4%,
  • Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (CIB) – wspiera sprzedaż produktów Grupy polskim przedsiębiorstwom i obsługuje Klientów strategicznych. Udział w NBI – 6,1%,
  • Pozostała działalność bankowa to działalność Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Corporate Center. Udział w NBI – 10,7%.