Raport Zintegrowany 2021

Komunikacja z pracownikami

Komunikacja z naszymi pracownikami opiera się na uczciwości, szacunku oraz postępowaniu w zgodzie ze standardami etycznymi. To również promowanie i wzmacnianie wartości, którymi kierujemy się na co dzień.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 102-42
 • 102-43
 • 102-44

Dbamy o przepływ informacji wewnątrz Banku. Wytyczne dotyczące komunikacji dostępne są dla wszystkich pracowników w wewnętrznym intranecie – Echonecie. Standardy dotyczące komunikacji z pracownikami Banku określone są m.in. w Kodeksie postępowania Grupy BNP Paribas, Strategii Banku Fast Forward oraz Strategii Komunikacji Wewnętrznej.

Priorytety w komunikacji z pracownikami:

 • Tworzenie prostych i zrozumiałych komunikatów
 • Transparentne komunikowanie szczególnie trudnych tematów
 • Stosowanie zasady, mówiącej o tym, że pracownicy o wszystkim dowiadują się jako pierwsi
 • Komunikacja nastawiona na dialog
 • Odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracowników

Główne kanały komunikacji wewnętrznej:

 • Echonet – czyli nasz Intranet
 • Mailing
 • Newsletter Hello (co czwartek)
 • Tapety
 • Wygaszacze
 • Pop-up’y
 • Materiały wideo
 • Podcasty
 • Ankiety
 • Webinary
 • Town hall (również on-line)
 • Ekrany w centralach
 • Magazyn Bonjour (miesięcznik w postaci strony responsywnej)
 • Lunche z prezesem Przemkiem Gdańskim
 • Spotkania z członkami Zarządu dla wszystkich pracowników
 • Działania off-line (np. dedykowane treści w centali oraz oddziałach, mural w centrali na Kasprzaka)
 • Konkursy

Badanie satysfakcji pracowników

Tworzymy środowisko pracy, w którym wspieramy rozwój zawodowy i zaangażowanie pracowników. Cenimy sobie ich opinie, dlatego co kwartał przeprowadzamy badanie Pulse Check. Pytamy w nim pracowników o ich zdanie i śledzimy zmiany zachodzące w Banku. Wyniki analizują menadżerowie, HR Biznes Partnerzy i Zarząd. Dzięki temu, że przeprowadzamy takie badanie kilka razy w roku, szybciej reagujemy na zmiany i wdrażamy nowe aktywności.

W 2021 r. przeprowadziliśmy cztery takie badania. W ostatnim, listopadowym badaniu wzięło udział 68% pracowników. Pracownicy najlepiej ocenili kwestie, które dotyczyły przełożonych. 91% respondentów wyraziło zadowolenie, że pracodawcy zapewniają im autonomię, która pozwala na lepsze wykonywanie pracy. 87% wyraziło zadowolenie, że uzyskali wsparcie swojego pracodawcy. Aspektem do poprawy wśród monitorowanych kwestii było postrzeganie zmian zachodzących w Banku (najniższy odsetek zadowolonych – 53%).

Wyniki wyszukiwania