Raport Zintegrowany 2020

Solidny Bank na trudne czasy – wspieramy Klientów w czasie pandemii

W 2020 roku działaliśmy w wyjątkowych warunkach, w których naszym priorytetem było zapewnienie Klientom bezpieczeństwa oraz pełnej dostępności produktów i usług. W szybkim tempie przystosowaliśmy naszą organizację do nowych okoliczności, zmieniając model pracy i przyspieszając cyfryzację, aby ułatwiać Klientom korzystanie z naszych usług.

Osiągnęliśmy historyczny poziom wyników pomimo sytuacji rynkowej

Pomimo znaczącego obniżenia stóp procentowych, pogorszenia koniunktury gospodarczej czy niższej aktywności Klientów wypracowaliśmy historycznie najwyższy zysk netto i wynik z działalności bankowej. Osiągnęliśmy to dzięki solidnym fundamentom Banku i zdolności adaptacji do zmienionego otoczenia rynkowego wspieranych ogromnym zaangażowaniem naszych pracowników.

Dbamy
o bezpieczeństwo pracowników
i wspieramy otoczenie

Naszym priorytetem było zadbanie o bezpieczeństwo i komfort wszystkich zatrudnionych. Dlatego niezwłocznie wprowadziliśmy specjalne procedury mające na celu ochronę zdrowia pracowników i ich najbliższych. Realizując misję odpowiedzialności społecznej, aktywnie podjęliśmy szereg działań wspierających naszych partnerów społecznych i służbę zdrowia w walce z pandemią.

SKALA DZIAŁALNOŚCI ORAZ
MODEL BIZNESOWY SPRAWDZONE
W WYMAGAJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH

SKALA DZIAŁALNOŚCI ORAZ
MODEL BIZNESOWY SPRAWDZONE
W WYMAGAJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH

W 2020 roku udowodniliśmy, że skala naszej działalności oraz model biznesowy, zbudowany w ostatnich latach, pozwalają generować solidne wyniki pomimo trudnej sytuacji gospodarczej. Wykazaliśmy się dużą odpornością na wyzwania rynkowe i otoczenie niskich stóp procentowych, osiągając wzrost zysku netto oraz zachowując bezpieczną sytuację kapitałową i płynnościową.

Zobacz więcej

W minionym roku aktywnie wspieraliśmy Klientów i inicjatywy mające na celu przywracanie ożywienia gospodarczego. Dzięki przyspieszeniu cyfrowej transformacji, zmianom w procesach i sposobach świadczenia usług sprawnie reagowaliśmy na potrzeby naszych Klientów. Przez cały rok zachowaliśmy pełną zdolność operacyjną przy jednoczesnej dbałości o zdrowie pracowników i Klientów, jak również bezpieczeństwo powierzonych nam środków.

Zobacz więcej

W sposób odpowiedzialny zarządzamy aspektami ESG (E – environmental, S – social, G – governance) w naszej działalności, aby wspierać zrównoważony rozwój i tworzyć wartość dla interesariuszy.

Zobacz więcej

733 mln

zysku netto  

119,6 mld

aktywów  

6,3 %

ROE  

13,55 %

współczynnik
kapitału Tier 1  

84 %

wskaźnik kredytów do depozytów  

79 mld

kredytów Klientów  

90 mld

depozytów Klientów  

3,9 mln

obsługiwanych przez Bank Klientów  

43 tys.

Klientów, którzy skorzystali
z moratoriów kredytowych  

5 mld

przekazanych Klientom za pośrednictwem Banku
z programów tarczy antykryzysowej  

1 miejsce

w klasyfikacji generalnej
Rankingu Odpowiedzialnych Firm  

993 mln

kredytów udzielonych
w ramach „zielonego”
finansowania
w 2020 roku  

62 %

kobiet na stanowiskach
menedżerskich w Banku  

51

oddziałów z certyfikatem „Obiekt bez barier”  

22 507

godzin przepracowanych przez pracowników Banku w ramach zaangażowania społecznego  

Strategia i&nbspperspektywy – Nie zmieniamy obranego kursu

Mijający rok udowodnił, że kluczowe założenia strategii Fast Forward, czyli inteligentny
i odpowiedzialny wzrost, poprawa efektywności i jakości oraz koncentracja na ludziach – wspierane przez digitalizację, są aktualne w nowej rzeczywistości.

Pomimo pandemii realizowaliśmy nasze strategiczne aspiracje
w ramach wszystkich filarów strategii i segmentów działalności, wzmacniając pozycję Banku
w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Zobacz więcej

+3,4 %

wzrost r/r wyniku
z działalności bankowej  

53,3 %

dalsza poprawa wskaźnika
Koszty / Dochody (C/I)  

5,6 mld

rekordowa sprzedaż
kredytów hipotecznych  

1,3 mln

Klientów korzystających
z kanałów zdalnych  

2 miejsce

miejsce w kategorii Bankowość Zdalna oraz 3 w kategorii Bankowość Tradycyjna w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka  

Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata, chcemy być agentem pozytywnych zmian i liderem w obszarze zrównoważonych finansów.

Nasze działania realizujemy w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju, integrowanej ze Strategią biznesową „Fast Forward”

Zobacz więcej

2,7 mld

„zielonego” finansowania udzielonego dotychczas przez Bank  

760

grantów dla lokalnych NGO w ciągu 10 edycji Programu Grantów Lokalnych  

24 mln

na realizację programu „Klasa” w ciągu 18 lat  

9

polityk dot. sektorów szczególnie wrażliwych pod kątem CSR  

1,4 mln

kartek zaoszczędzonych w ramach inicjatyw paperless od 2018 roku  

Jesteśmy innowacyjnym Bankiem, który realizuje transformację cyfrową produktów, usług i procesów, by sprostać oczekiwaniom Klientów.

W 2020 roku kontynuowaliśmy program transformacji Banku, dostosowując priorytety digitalizacji do nowych wyzwań i sytuacji rynkowej.

Zobacz więcej

287 tys.

dokumentów podpisanych bez użycia papieru via Autenti  

669 tys.

użytkowników aplikacji GOmobile  

26 mln

transakcji mobilnych  

743 tys.

użytkowników aplikacji GOonline  

299 tys.

Klientów korporacyjnych i MŚP z dostępem do systemu BiznesPl@net  

ESG

Naszym celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko, rozwijanie oferty proekologicznych produktów i usług oraz promowanie eko-postaw wśród pracowników, Klientów, partnerów i otoczenia.

Zobacz więcej

Chcemy być agentem pozytywnych zmian. Tworzymy przyjazne środowisko pracy, które wspiera rozwój i zaangażowanie społeczne pracowników oraz aktywnie działa na rzecz otoczenia. To dzięki naszym pracownikom-wolontariuszom realizujemy inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności.

Zobacz więcej

Dbamy o najwyższe standardy ładu korporacyjnego. Odpowiedzialną bankowość opieramy na zasadach etycznych, przeciwdziałaniu korupcji, poszanowaniu praw człowieka oraz trosce o zrównoważony rozwój. Odpowiedzialnie zarządzamy ryzykiem uwzględniając aspekty ESG.

Zobacz więcej

>20,5 tys.

przydomowych instalacji fotowoltaicznych, dzięki finansowaniu Banku  

100 %

energii zużywanej przez Bank pochodzącej z odnawialnych źródeł  

176

aut z napędem ekologicznym
we flocie Banku  

3,5 tys.

pracowników zaangażowanych w Bank Zielonych Zmian  

60 tys.

drzew posadzonych w 2020 roku dzięki zaangażowaniu Banku  

18,4

średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika  

2470

pracowników zaangażowanych w Szlachetną Paczkę  

130

Lokalnych Ambasadorów Banku  

100

stypendystów programu
Klasa w 2020 roku  

750

laptopów przekazanych potrzebującym w czasie pandemii Covid-19  

225

analiz sektorowych CSR przeprowadzonych wśród Klientów  

16

członków Rady ds.
Zrównoważonego Rozwoju  

WIG - ESG

od września 2020 roku
Bank wchodzi w skład
indeksu  

4

niezależnych członków Rady Nadzorczej  

O

zidentyfikowanych przypadków korupcji  

Wyniki wyszukiwania