Raport Zintegrowany 2020

Obszar operacji i wsparcia biznesu

Najważniejsze przedsięwzięcia w obszarze operacji i wsparcia biznesu w 2020

 • Wszystkie operacje i zaplanowane działania, pomimo pandemii i pracy zdalnej, zostały zrealizowane zgodnie z terminem oraz poziomem świadczenia usług.
 • Oddziały i budynki Centrali zostały przystosowane do pracy w warunkach pandemii.
 • Na bieżąco były przeprowadzane intensywne prace dezynfekcyjne (ozonowanie) powierzchni biurowych oraz wybranych oddziałów. Zakupiono i zaopatrzono cały Bank w niezbędne środki BHP (ok. 1,6 mln maseczek; 3 mln rękawiczek; 30 tys. litrów płynów do dezynfekcji; 1,5 tys. szyb ochronnych).
 • Projekt migracji i centralizacji funkcji oraz procesów operacyjnych zakończony w terminie pomimo pandemii.
 • Przeniesienie wszystkich procesów podlegających transformacji w obszarze operacji detalicznych, korporacyjnych, transakcji rynków finansowych, rozliczeniowych oraz wpierających do Centrali Operacyjnej w Rudzie Śląskiej.
 • W Warszawie i Krakowie pozostała część funkcji eksperckich, tj.: obsługa międzybankowych transakcji rynków finansowych, zarządzanie procesami, raportowanie operacyjne oraz jednostki zajmujące się robotyzacją, automatyzacją oraz wsparciem biznesu. Kontynuowane były prace nad uproszczeniem procesów oraz ich automatyzacją.
 • Zamkniętych zostało 56 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej, a 23 zostały oddane w nowym formacie zakładającym nowoczesną i zautomatyzowaną obsługę Klientów.
 • Zrewitalizowano Centralę Operacyjną w Rudzie Śląskiej oraz oddano do użytku nową Centralę Banku w Warszawie, dzięki czemu zoptymalizowane zostały powierzchnie biurowe oraz związane z nimi koszty.
 • Nowe biura w Katowicach dla Operacji PF i obsługi biznesu korporacyjnego.
 • Wdrożono 29 nowych robotów (RPA) wspomagających pracowników w 107 procesach w obszarach operacji, PF, reklamacji, administracji i ryzyka, co wraz z użyciem Sztucznej Inteligencji, umożliwiło skrócenie procesu dla Klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz zmniejszenie pracochłonności dla pracowników.
 • Równolegle realizowane były projekty majace wpływ na automatyzację i optymalizację procesów: m.in.: kredytowych dla Klientów korporacyjnych i MŚP, mikroprzedsiębiorstw, kredytów hipotecznych oraz reklamacji, KYC, zamknięć rachunków, Treasury Back Office, autoryzacji kart, kontroli wewnętrznej. Prace automatyzacyjne były także prowadzone w ramach systemów bankowych oraz systemów zewnętrznych obsługujących płatności, raportowanie obligatoryjne i zajęcia komornicze.
 • W ramach realizacji strategii CSR i zrównoważonego rozwoju Bank wdrożył rozwiązania ekologiczne, takie jak: podpisanie umowy na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (elektrownie wodne), rozwój ekofloty (zwiększenie do 70% w 2020 r. liczby samochodów z napędem hybrydowym w klasie B), budowanie świadomości śladu węglowego, jak również optymalizacja zużycia energii w budynkach.
 • W 2020 r. oddany został do użytku pierwszy chatbot EVA wspierający procesy zakupowe, nagrodzony w konkursie Lider Zakupów 2020.

Wyniki wyszukiwania