Raport Zintegrowany 2020

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność i  wyniki Banku i  Grupy w  2020 roku

BNP Paribas Bank Polska od połowy marca 2020 r. aktywnie angażuje się w działania wspierające walkę z pandemią, podejmując kroki, których celem jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług, przy jednoczesnej dbałości o zdrowie pracowników i Klientów, jak również bezpieczeństwo powierzonych mu środków. Jednocześnie Bank aktywnie wspiera Klientów i inicjatywy mające na celu przywracanie ożywienia gospodarczego.

Organizacja pracy – ochrona pracowników i Klientów

 • umożliwienie wykonywania pracy zdalnej na masową skalę (zarówno pracownikom Centrali, jak i oddziałów), jeśli pozwala na to charakter pracy. Na przestrzeni 2020 r., od około połowy marca, podstawową i rekomendowaną formą organizacji pracy w Banku była praca zdalna; w jednostkach organizacyjnych, w których nie jest możliwa taka forma działania dla całych zespołów organizacja pracy opiera się na systemie wymiennym (tzw. split-team), polegającym na podzieleniu zespołu w celu odseparowania osób wykonujących te same obowiązki; na koniec 2020 r. ok. 90% pracowników Centrali pracowało zdalnie. Od wybuchu pandemii średnio 85% pracowników Centrali wykonywało pracę zdalnie;
 • zapewnienie narzędzi do pracy zdalnej, m.in. wymiana komputerów stacjonarnych i terminali w oddziałach na laptopy, zwiększenie limitu Internetu w telefonach służbowych;
 • wyposażenie placówek w ochronne szyby plexi, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące;
 • w trosce o bezpieczeństwo pracowników i Klientów w okresie od 18 marca do 8 maja br. ograniczono liczbę osób w oddziałach, skrócono godziny ich otwarcia, wprowadzono dedykowaną godzinę obsługi dla seniorów, a także czasowo zostały wyłączone z obsługi wybrane oddziały, w tym kasy, ze względu na opiekę pracowników nad dziećmi. Od 11 maja br. przywrócono standardowe godziny obsługi Klientów w oddziałach. Na koniec 2020 r. 7 oddziałów było wyłączonych z obsługi. Od momentu wybuchu pandemii średnio 99% placówek było dostępnych dla Klientów z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa;
 • możliwość wykonania przez pracowników testów na COVID-19, w laboratoriach diagnostycznych ALAB, na koszt Banku, o ile zachodzi uzasadnione podejrzenie o zakażenie wirusem trakcie wykonywania czynności służbowych;
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych online dla dzieci pracowników, aby wesprzeć ich w organizacji czasu dzieciom;
 • zdalna rekrutacja nowych pracowników, wirtualne szkolenia powitalne #MiłoCięWidzieć dla nowych pracowników;
 • udostępnienie telefonicznego wsparcia psychologicznego; a na platformie wellbeingowej Worksmile (wcześniej Fitqbe) materiałów na temat zdrowia psychicznego;
 • wszystkie inicjatywy edukacyjne i pro-pracownicze zostały przeniesione na platformę online, tj. organizacja Dni CSR, Dzień Dziecka, oferty szkoleniowe, webinary (w tym z zakresu m.in. organizowania pracy zdalnej, pandemii COVID-19);
 • specjalna sekcja w wewnętrznej sieci Echonet poświęcona informacjom o koronawirusie;
 • kampanie marketingowe #zostanwdomu – promocje konta osobistego Banku, bez wychodzenia z domu.

Działalność biznesowa, wsparcie klientów

Od początku kwietnia 2020 r. Bank udostępnił Klientom możliwość odroczenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych (tzw. „moratoria kredytowe”, „moratoria pozaustawowe/prywatne”) w wygodnym zdalnym procesie. Od 1 października 2020 r. dostępne były tylko moratoria ustawowe. Według stanu na koniec 2020 r. liczba Klientów, którym przyznano kredyty i pożyczki podlegające moratoriom wyniosła 43,3 tys., o łącznej wartości ekspozycji bilansowej brutto Grupy Kapitałowej 7 251 102 tys. zł, z czego: 3 374 952 tys. zł dotyczyło Klientów indywidualnych, 3 095 593 tys. zł – podmiotów gospodarczych, a 780 557 tys. zł – należności leasingowych i pozostałych. Łączna wartość brutto kredytów i zaliczek objętych moratoriami ustawowymi wyniosła 135 935 tys. zł. Stan wygasłych moratoriów na koniec 2020 r. wyniósł 6 949 777 tys. zł, a stan aktywnych moratoriów – 301 325 tys. zł.

Szczegółowe informacje o moratoriach udzielonych przez Bank i Grupę w 2020 r. zostały zaprezentowane w Nocie Ryzyko Kredytowe Jednostkowego i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

W połowie stycznia 2021 r. wznowione zostały moratoria pozaustawowe. Instrumenty pomocowe w ramach moratoriów będą udzielane Klientom do 31 marca 2021 r.

Dodatkowo Bank aktywnie włączył się w realizację programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. W ramach programu Bank zakupił 27 kwietnia obligacje PFR0324 za kwotę 1 mld zł, 8 maja obligacje PFR0325 za kwotę 1 mld zł, 25 maja obligacje PFR0925 za kwotę 1 mld zł, 5 czerwca obligacje PFR0627 na kwotę 1 mld zł. Łącznie zaangażowanie Banku w obligacje PFR wyniosło 4 mld zł. Dodatkowo Bank objął 6,38 mld zł obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W systemach bankowości internetowej GOonline i BiznesPl@net Bank umożliwił przedsiębiorcom składanie wniosków w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Klienci Banku, którzy skorzystali z programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm, otrzymali wsparcie w postaci subwencji finansowych na łączną kwotę 5,05 mld zł. Łączna kwota wypłacona przez PFR przedsiębiorstwom w ramach Tarczy 1.0 wyniosła 60,5 mld zł.

W połowie stycznia 2021 r. Klientom Banku udostępniono możliwość skorzystania za pośrednictwem Banku z Tarczy Finansowej 2.0.

Pozostałe działania na rzecz Klientów zostały opisane poniżej:

 • możliwość zdalnego procesowania dokumentów dla Klientów,
 • zdalne otwarcie konta w aplikacji GOmobile, dzięki technologii wideoweryfikacji do potwierdzania tożsamości,
 • honorowanie dokumentów składanych listem poleconym lub przesyłką kurierską, a także za pomocą skanów,
 • zdalna możliwość uruchomienia transzy kredytu,
 • zdalny proces uruchomienia kredytu gotówkowego – od momentu wnioskowania, aż po podpisanie umowy i uruchomienie środków,
 • zdalna obsługa dyspozycji dla kredytu gotówkowego, karty kredytowej, limitu Allegro,
 • zachęcanie do płatności kartami i BLIKIEM oraz za pomocą Apple Pay i Google Pay,
 • zwiększenie limitu dla płatności zbliżeniowych (do 100 zł) bez potrzeby podawania numeru PIN dla kart Mastercard i Visa,
 • umożliwienie otwarcie rachunku bankowego bez wychodzenia z domu poprzez videoweryfikację (wystarczy aplikacja mobilna GOmobile i telefon wyposażony w kamerę),
 • cykl webinarów, kierowanych do mikroprzedsiębiorców, m.in. o tym jak prowadzić i promować mały biznes w internecie,
 • umożliwienie umawiania wizyt w całej sieci oddziałów Banku poprzez aplikację rezerwacyjną Booksy, a od listopada 2020 możliwość umawiania wizyt również za pośrednictwem strony internetowej Banku. Z nowej możliwości mogą korzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i firmy mikro, a także osoby, które nie są jeszcze Klientami Banku, a chciałyby skorzystać z jego oferty,
 • wdrożenie w Wealth Management usługi e-podpisu Autenti,
 • ułatwienie bezpiecznego parkowania i podróżowania dzięki aplikacji GOmobile (możliwość zdalnego zakupu karty miejskiej i opłaty za parking),
 • umożliwienie wpłaty gotówki poza oddziałami Banku we wpłatomatach sieci Planet Cash i Euronet w całym kraju,
 • w ramach autorskiego programu Misja Edukacja Bank przygotował cykl webinariów edukacyjnych, w których podpowiada, jak łatwo i bezpiecznie zarządzać finansami bez wychodzenia z domu. Pierwsze warsztaty odbyły się w październiku 2020 r.
 • Łączny limit gwarancji BGK na spłaty kredytów: 12 mld zł, z czego: gwarancje de minimis (od początku kwietnia): 4 mld zł (z czego dostępne 2,1 mld zł), gwarancje płynnościowe (od początku maja): 8 mld zł (z czego dostępne 6,8 mld zł) oraz gwarancje z Funduszu Gwarancji Rolnych (od końca lipca): 0,12 mld zł (z czego dostępne 0,06 mld zł),
 • wsparcie Klientów w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR),
 • indywidualne podejście do odnowień linii kredytowych dla mikroprzedsiębiorstw,
 • możliwość zdalnego składania wniosków i zleceń poprzez Centrum Obsługi Biznesu i Strefy Obsługi Biznesu,
 • możliwość zdalnego procesowania dokumentów dla Klientów, w tym honorowanie dokumentów składanych listem poleconym lub przesyłką kurierską, a także skanów,
 • zdalna możliwość uruchomienia transzy kredytu,
 • organizacja webinarów z zakresu prawa pracy (z uwzględnieniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników), czy programu subwencji finansowych dla firm, a we współpracy z Kancelarią Prawną SPCG również cykl webinariów dotyczących prawnych aspektów innych rozwiązań pomocowych proponowanych na czas epidemii przez rząd,
 • umożliwienie przedsiębiorcom elektronicznego podpisywania dokumentów na platformie Autenti, jak również zawarcia umowy leasingu w salonie samochodowym poprzez zastosowanie e-podpisu,
 • wsparcie dla przedsiębiorców poprzez współfinansowanie ich ogłoszeń w serwisie OLX,
 • deklaracja udziału w Tarczy Finansowej PFR 2.0. Udostępniając systemy bankowości elektronicznej, Bank pomaga Klientom szybko i bezpiecznie uzyskać dostęp do subwencji finansowych oferowanych firmom z prawie 40 branż, które musiały ograniczyć albo zawiesić działalność w związku z walką z epidemią COVID-19. Wnioski o subwencje w ramach Tarczy 2.0 Bank przyjmuje od 15 stycznia 2021 r., a od 18 stycznia 2021 r. także wnioski o możliwość odroczenia spłat kredytu o okres do 3 albo 6 miesięcy.

Działania społeczne

 • sfinansowanie 2 tys. testów na obecność SARS-CoV-2 w ramach współpracy z Warsaw Genomics, Grupą Diagnostyka oraz ALAB Laboratoria,
 • przekazanie 20 tys. maseczek ochronnych dla służby zdrowia,
 • walka z wykluczeniem cyfrowym – przeznaczenie ponad 1 mln zł na zakup ponad 500 laptopów z routerami oraz dostępem do internetu oraz przekazanie 250 odświeżonych i przygotowanych do użytku bankowych laptopów dla potrzebujących uczniów,
 • darowizna na wsparcie rozwoju narzędzia do zarządzania zbiórkami publicznymi na rzecz szpitali: wsparciedlaszpitala.pl – bezpłatnej platformy, która wspomaga szpitale w informowaniu o swoich potrzebach oraz wspiera chcących pomagać w zorientowaniu się, co jest najbardziej potrzebne,
 • wsparcie Stowarzyszenia mali braci Ubogich (darowizna w wysokości 15 tys. zł przekazana na Wielkanocy koszyk dla Seniora),
 • Bank jako partner strategiczny akcji Szlachetna Paczka Stowarzyszenia Wiosna wsparł organizację w działaniach pomocowych, szczególnie promując projekt infolinii „Dobre Słowa – Pomoc dla seniorów”, który ma na celu pomoc osobom starszym w okresie pandemii COVID-19. Dzięki akcji seniorzy mogą liczyć na wsparcie specjalistów – psychologów i terapeutów oraz wolontariuszy,
 • wsparcie finansowe dla Fundacji Onkologicznej Alivia, partnera społecznego Fundacji BNP Paribas, na zakup środków ochronnych dla pacjentów onkologicznych. Fundacja BNP Paribas wsparła organizację kwotą 20 tys. zł,
 • wsparcie finansowe dla akcji Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka, pozwalające na wydłużenie dyżurów z 4 do 15 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy. Infolinia działa w ramach programu „Stop depresji” Fundacji i stanowi ważną pomoc w walce z depresją, szczególnie w czasach pandemii. Dzięki naszej inicjatywie Fundacja mogła zaoferować aż 750 dodatkowych godzin dyżuru specjalistów pracujących w Antydepresyjnym Telefonie Zaufania Fundacji Itaka,
 • dostarczanie posiłków dla personelu medycznego Szpitala Wolskiego z bankowej kantyny Paribar oraz personelu medycznego Szpitala w Sochaczewie z restauracji w Pałacu w Lesznie, należącej do spółki zależnej Banku – Campus Leszno Sp z o. o. Łączna wartość posiłków przekazanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. medykom ze Szpitala Wolskiego w Warszawie i Szpitala w Sochaczewie wyniosła 155 tys. zł.,
 • grupa pracowników-wolontariuszy z Pionu Operacji Personal Finance uszyła 450 maseczek, które przekazano dwóm domom dziecka, z którymi współpracują bankowi wolontariusze oraz Fundacji Centrum Promocji Kobiet,
 • zaangażowanie w ogólnopolską akcję pomocową #hot16challenge2 – akcji towarzyszyła zbiórka zorganizowana za pośrednictwem portalu siepomaga.pl, z której środki zostały w całości przekazane na pomoc służbie zdrowia w walce z koronawirusem,
 • kampania informacyjna #zostanwdomu, zachęcająca do bezpiecznego bankowania i wychodzenia z domu tylko wtedy, kiedy jest to konieczne oraz dedykowana zakładka na stronie www Banku nt. koronawirusa.
 • Bank nieustannie monitoruje sytuację i angażuje się w działania pomocowe dla grup najbardziej odczuwających skutki pandemii.

Wpływ na wyniki finansowe

w 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopy procentowe (decyzje z 17 marca 2020 r., 8 kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu referencyjnej stopy procentowej z 1,5% do 0,1% oraz z dnia 17 marca 2020 r. o podwyższeniu oprocentowania rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 1,0% od 30 kwietnia br.). W raportach opublikowanych 2 i 15 kwietnia oraz 2 czerwca 2020 r. (Raporty bieżące 13/2020, 15/2020, 20/2020) Bank oszacował negatywny wpływ cięcia stóp na wynik odsetkowy Banku i Grupy za 2020 rok w przedziale prognozowanym od 195 do 230 mln zł z zastrzeżeniem, że rzeczywisty wpływ będzie uzależniony od krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych. W wyniku rewizji cenowej produktów oferowanych przez Bank i znaczącego obniżenia kosztu finansowania oraz zmian w strukturze i wartości bilansu negatywny wpływ obniżek stóp został częściowo zneutralizowany i wynik odsetkowy w 2020 r. odnotował spadek o 108,7 mln zł, tj. 3,4% r/r.

w 2020 r. Grupa utworzyła 236 mln zł odpisów na niezrealizowane straty związane z ogólną sytuacją gospodarczą i skutkami COVID-19. Istotnie gorsze prognozy makroekonomiczne wpłynęły na pogorszenie parametrów do tworzenia rezerw (PD/LGD) które obrazują straty niezrealizowane. Dodatkowo utworzono 62 mln zł odpisów na ekspozycje z przyznanym moratorium, które to rezerwy zabezpieczają Bank przed problemami z obsługą kredytów po wygaśnięciu moratoriów. W konsekwencji łączny poziom kosztów ryzyka w 2020 r. był istotnie wyższy niż w poprzednim roku, tj. o 36,1% r/r. Z drugiej strony ogólnie dobre zachowanie się portfela kredytowego, w szczególności w zakresie terminowości spłat, zneutralizowało częściowo negatywny wpływ dodatkowych rezerw związanych z COVID-19.

Wpływ na sytuację płynnościową, kapitałową i wolumeny biznesowe

 • Bank na bieżąco monitoruje i ocenia wpływ epidemii koronawirusa na sytuację płynnościową i kapitałową Banku, która pozostaje dobra. Pozytywny wpływ na płynność sektora bankowego miała decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca 2020 r. o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5% (co oznacza pozostawienie większych środków do dyspozycji Banków) oraz decyzje Narodowego Banku Polskiego w zakresie skupu obligacji skarbowych, kredytu wekslowego oraz operacji repo (zwiększające możliwości zarządzania płynnością bieżącą przez banki).
 • Decyzją Ministra Finansów, od 19 marca 2020 r., poziom bufora ryzyka systemowego został obniżony z 3% do 0%. Oznacza to, że minimalne wymogi kapitałowe dla Banku i Grupy obniżyły się do poziomu 10,75% dla łącznego współczynnika wypłacalności Banku (TCR) oraz do poziomu 8,75% dla współczynnika kapitału Tier 1. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy wyniósł: 18,65%, a Tier 1: 13,55%.
 • Od ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i tzw. zamrożenia gospodarki (marzec-maj) Bank notował wyraźnie niższą aktywność Klientów pomimo zapewnionej dostępności sieci oddziałów i innych kanałów kontaktu z Bankiem). W III kwartale 2020 r. Bank odnotował odbudowującą się aktywność Klientów, która nie spadła już tak znacząco w trakcie kolejnego, częściowego zamrożenia gospodarki w IV kwartale 2020 r. Dzięki dostosowaniu kanałów i sposobów świadczenia usług do potrzeb Klientów i nowego otoczenia, w segmencie detalicznym Bank nie zaobserwował wyraźnych spadków wolumenów sprzedaży. Kluczowe produkty, jak konta osobiste, kredyty hipoteczne czy produkty inwestycyjne odnotowały wyższe wartości sprzedaży niż w 2019 r. Z drugiej strony zauważalny był niższy popyt na kredyty gotówkowe oraz kredyty przedsiębiorstw. Przełożyło się to na utrzymanie wolumenów kredytowych na przestrzeni roku, jednak dzięki istotnemu wzrostowi wolumenów kredytowych na początku 2020 r., dynamika roczna kredytów netto była pozytywna (+3,1%). Jednocześnie w rezultacie działań antykryzysowych obserwowany był istotny wzrost depozytów Klientów niefinansowych, których częściowy odpływ nastąpił pod koniec roku. Czynniki te, dodatkowo z uwzględnieniem wspomnianych zmian dotyczących wysokości koniecznej do utrzymania rezerwy obowiązkowej, spowodowały istotną poprawę wskaźników płynności – LCR Banku wzrósł z poziomów 150-160% do ponad 180%, a wskaźnik kredytów do depozytów obniżył się do 84%.
 • Minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL): w dniu 16 marca 2020 r. Bank otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board, SRB), Central Bank of Hungary, Finanstilsynet, Bank of England oraz BFG, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych („MREL”). Decyzja ta opiera się na zastosowanej dla Grupy BNP Paribas strategii przymusowej restrukturyzacji zakładającej jeden punkt kontaktowy (Single Point of Entry – SPE).Wymóg MREL dla Banku został określony na poziomie subskonsolidowanym na 16,001% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem („TLOF”), co odpowiada 20,866% kwoty ekspozycji na ryzyko („TRE”). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2022 r. Ponadto, BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL na poziomie subskonsolidowanym, które: w relacji do TLOF wynoszą: 12,363% na koniec 2020 r. oraz 14,182% na koniec 2021 r., oraz w relacji do TRE wynoszą: 16,122% na koniec 2020 r. oraz 18,494% na koniec 2021 r.Wymóg MREL został wyznaczony na podstawie skonsolidowanych danych bilansowych według stanu na 31 grudnia 2018 r. oraz wartości wymaganych buforów aktualnych na dzień 1 stycznia 2019 r. i dodatkowego wymogu kapitałowego Komisji Nadzoru Finansowego aktualnego na datę 9 lipca 2019 r. (w dniu 9 lipca 2019 r. Bank został zwolniony z obowiązku utrzymywania tego wymogu).Zgodnie z komunikatem BFG z 26 marca 2020 r., w konsekwencji zniesienia bufora ryzyka systemowego, znaczącemu obniżeniu ulegnie wysokość wymogów MREL oraz zostanie wydłużony docelowy termin spełnienia wymogu do 1 stycznia 2024 r. (zamiast 1 stycznia 2023 r.), jak również termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego do 1 stycznia 2022 r. (zamiast 1 stycznia 2021 r.). Bank informuje, że wiążące decyzje w zakresie wymogów MREL dla Banku są wydawane na poziomie SRB w porozumieniu z BFG i na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania nie uległy zmianie.Bank wypełnił zdefiniowane wymogi MREL na koniec 2020 r.

Potencjalny wpływ na przyszłą sytuację Banku i Grupy

W chwili obecnej nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie przez Bank wpływu epidemii koronawirusa na działalność i wyniki finansowe Banku w kolejnych okresach. Rozwój sytuacji gospodarczej jest i będzie uzależniony od wielu czynników, w tym czasu trwania epidemii, tempa realizowanych szczepień, wprowadzonych ograniczeń oraz potencjalnych dodatkowych działań wspierających w ramach polityki gospodarczej i monetarnej podejmowanych przez uprawnione organy polskie i/lub europejskie. Zdaniem Banku pogorszenie perspektyw globalnej i krajowej koniunktury może wpłynąć na niższą aktywność Klientów i obniżenie sprzedaży produktów bankowych, a w konsekwencji na wyniki biznesowe i finansowe Banku i Grupy. Aktualnie nie można wiarygodnie oszacować wpływu epidemii koronawirusa na jakość aktywów oraz poziom kosztów ryzyka w kolejnych okresach. Zarząd Banku zamierza aktywnie dostosowywać politykę i procedury Banku do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych oraz planuje działania, których celem będzie ograniczenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe.

Wyniki wyszukiwania