Raport Zintegrowany 2020

Zrównoważony łańcuch dostaw

  • 102-9
  • 102-10
  • 204-1
  • 308-1

Deklaracja CSR

Działania Departamentu Zakupów Centralnych opierają się na Zasadach regulacji zakupów w BNP Paribas Bank Polska S.A., w których mowa m.in. o zobowiązaniu Departamentu do działań wpisujących się w Polityki CSR.

W celu realizacji odpowiedzialnej polityki zakupowej w BNP Paribas Bank Polska S.A. opracowano Deklarację CSR dla dostawców – dokument opisujący zasady współpracy z dostawcami. Bank zobowiązuje się do odpowiedzialnego wyboru dostawcy, równego traktowania dostawców w kwestiach finansowych czy promowania dostawców wspierających inicjatywy CSR. Dostawcy potwierdzają przestrzeganie zasad etycznych, warunków pracy i bezpieczeństwa, przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych, zwalczania pracy przymusowej, dyskryminacji oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Akceptacja Kodeksu postępowania dla Dostawców przez oferentów i dostawców jest warunkiem formalnym udziału w postępowaniach zakupowych. Deklaracja CSR dla dostawców ma na celu promocję odpowiedzialności społecznej wśród interesariuszy i zachęcanie do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców.

Dostawcy, poprzez podpisanie Deklaracji CSR, potwierdzają przestrzeganie zasad etycznych, warunków pracy i bezpieczeństwa, przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych, zwalczania pracy przymusowej, dyskryminacji oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Każdy nowy dostawca jest oceniany pod kątem przestrzegania tych kryteriów.

  • 412-3
  • 414-1
  • W 2020 r. Deklarację CSR podpisało 240 naszych nowych dostawców, co stanowi 93 proc. wszystkich nowych dostawców.
  • W procesie wyboru dostawców dokonywanym w naszej organizacji, podpisanie Deklaracji CSR stanowiło 5 proc. oceny dostawcy.
  • W 2020 r. ok. 85 proc. wszystkich wydatków Banku na produkty i usługi stanowiły zakupy u dostawców lokalnych – z Polski.

Nasze działania w obszarze zakupów koncentrujemy wokół strategii racjonalnych zakupów oraz odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Nie chcemy kupować więcej niż jest to niezbędne. Zależy nam, by kupowane produkty były wysokiej jakości i cechowały się wysoką trwałością. W procesie zakupów zawsze bierzemy pod uwagę ww. kryteria.

Nasze plany w zakresie polityki zakupowej to nieustanne zmniejszanie ilości zużywanych materiałów (np. papieru, czy eliminowanie plastiku) oraz zwiększanie działań proekologicznych, jak np. zakup ekologicznego papieru.

Więcej o naszych ekologicznych działaniach w obszarze zakupów znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego.

W 2020 r. nie odnotowano znaczących zmian w obszarze ani żadnych skarg pod adresem organizacji, związanych z wpływem jej polityki zakupowej na środowisko.

Wyniki wyszukiwania