Raport Zintegrowany 2020

Dobre praktyki Spółek Grupy BNP Paribas w Polsce

Inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu w Spółkach Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Odpowiedzialność społeczna jest istotnym tematem dla wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Banku BNP Paribas. Prowadzą one swoją działalność w zgodzie z najwyższymi standardami odpowiedzialności oraz wytycznymi Grupy BNP Paribas (w tym z Kodeksem Postępowania Grupy BNP Paribas), a ich pracownicy angażują się w działania społeczne.

Pracownicy Spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. są bardzo często jednocześnie zatrudnieni w BNP Paribas Bank Polska S.A. i angażują się w inicjatywy społeczne inicjowane przez Bank. Dodatkowo, w ramach poszczególnych spółek organizowane są inicjatywy zwiększające zaangażowanie społeczne pracowników.

Zgodnie z Polityką Grupy, Spółka BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. prowadzi działania aktywizujące pracowników i angażujące ich w działania filantropijne i altruistyczne. Mimo pandemii koronawirusa pracownicy aktywnie włączyli się w działania charytatywne. W 2020 r. udało się z pomocą pięciu zespołów pracowniczych (ponad 60 osób) pomóc sześciu potrzebującym rodzinom w ramach Szlachetnej Paczki. Ponadto pracownicy Spółki zebrali pieniądze na leczenie dziewczynki chorej na SMA mobilizując się do wykonania wyzwania sportowego. W akcji wzięło udział blisko 60 pracowników, którzy przebyli w szczytnym celu 2 279 km i zebrali 3,2 tys. zł. Spółka przekazała dodatkową darowiznę 3 tys. zł. Pracownicy wzięli też udział w biegach charytatywnych wspierających mądre inicjatywy społeczne. W ramach działań społecznych pracownicy z chęcią angażowali się w lokalne inicjatywy sąsiedzkie w dobie pandemii. Wspierali fundusz Grupy BNP Paribas na rzecz mieszkańców Bejrutu oraz fundusz Rescue & Recover Fund na rzecz walki z COVID-19. Spółka BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. w 2020 r. na cele charytatywne przekazała łącznie 15 tys. zł. Obsługę operacyjną BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. na mocy zawartych w tym zakresie umów serwisowych prowadzi BNP Paribas Lease Group sp. z o.o.

Pracownicy Spółki BNP Paribas Group Service Center S.A. wzięli udział w corocznej akcji Szlachetna Paczka, przygotowując paczki dla potrzebujących rodzin. W 2020 r. prowadzili także zbiórki, m.in. nakrętek dla dziecka z niepełnosprawnością. Spółka BNP Paribas Group Service Center S.A. w 2020 r. przekazała 10 tys. na cele charytatywne.

Spółka Campus Leszno Sp. z o.o. zaangażowała się we wspieranie medyków, pracujących w szpitalu w Sochaczewie. Pracownicy Spółki przygotowywali i dowozili posiłki dla medyków walczących z pandemią COVID-19. W ramach zaangażowania społecznego pracownicy zorganizowali zbiórkę odzieży, butów, zabawek oraz ozdób świątecznych, które przekazali do placówki szkoleniowo-wychowawczej w Wyszogrodzie. Pracownicy angażowali się także w inne inicjatywy, m.in. aukcję charytatywną na rzecz chorego dziecka.

Dobre praktyki z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju Spółek Grupy BNP Paribas w Polsce

BNP PARIBAS LEASE GROUP SP. Z O.O.

BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. prowadzi obsługę operacyjną BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. na mocy zawartych w tym zakresie umów serwisowych. W 2020 r. prowadziła działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju razem ze Spółką BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.

W 2020 r. pracownicy spółki zaangażowali się w doroczną akcję Szlachetna Paczka, koordynowaną w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Fundację BNP Paribas. W ramach kampanii „BePrime” oraz akcji „Jesteśmy odpowiedzialni” Spółka promowała wśród pracowników i ich najbliższych odpowiedzialne postawy, pozytywnie wpływające na otoczenie. Pracownicy angażowali się także w oddolne inicjatywy:

 • wspierali dzieci z Ośrodka Preadopcyjnego;
 • wzięli udział w akcji #BiegnijzZosia – pokonajmy SMA! i w ramach sportowego wyzwania zbierali pieniądze potrzebne na leczenie dziewczynki chorującej na SMA;
 • wzięli udział w dwóch biegach charytatywnych w Warszawie oraz Wrocławiu wspierając szczytne inicjatywy;
 • w dobie pandemii angażowali się w lokalne inicjatywy sąsiedzkie;
 • wspierali fundusz Grupy BNP Paribas na rzecz mieszkańców Bejrutu oraz fundusz Rescue & Recover Fund na rzecz walki z COVID-19.

W czasie pandemii COVID-19 Spółka BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. zapewniła pracownikom pracę w bezpiecznych warunkach, dostęp do profesjonalnej opieki psychologicznej oraz wyposażyła osoby pracujące z domu w odpowiedni sprzęt, tj. zapewniła możliwość wypożyczenia krzesła biurowego i dodatkowych monitorów. Dodatkowo oferowała pracownikom następujące benefity wspierające wellbeing:

 • usługi concierge,
 • piłki fitness i karty sportowe,
 • pracę z domu,
 • elastyczny czas pracy,
 • opiekę medyczną i szeroką ofertę ubezpieczeniową,
 • program wymiany międzynarodowej.

W 2020 r. w ramach Tygodnia Różnorodności odbyły się warsztaty poruszające tematy asertywności oraz obsługi Klientów ze szczególnymi potrzebami lub w trudnych sytuacjach. W ramach inicjatywy pracownicy wzięli udział także w webinarze na temat relacji z dziećmi, prowadzonym przez Emilię Kulpę-Nowak, specjalistkę w świecie świadomych relacji, certyfikowaną trenerkę NVC, coacha, autorkę kursów, szkoleń, artykułów i książki „Jak budować relację z dzieckiem. Droga do porozumienia bez przemocy”. 8 marca 2020 r. Spółka zorganizowała Dzień Kobiet nie tylko dla kobiet, podczas którego odbył się warsztat „Trening i żywienie. Wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu”, a także masaże biurowe. Spółka została partnerem strategicznym drugiej edycji programu mentorskiego „IN HAND” we współpracy z Fundacją Business Boutique. Inicjatywa ma na celu wzmacnianie pozycji kobiet w biznesie.

Aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi na środowisko Spółka prowadzi kwartalne kontrole, mające na celu zmniejszenie zużycia papieru oraz emisji CO2 przez flotę samochodową oraz podczas podróży służbowych. Wdraża politykę redukcji papieru oraz plastiku w organizacji. W 2020 r. Spółka zachęcała pracowników do selektywnej zbiórki odpadów i promowała eko-postawy. Wyeliminowała plastikowe akcesoria, m.in. kubeczki oraz napoje w plastikowych butelkach w maszynach vendingowych. Zamawiane przez Spółkę materiały promocyjno-reklamowe oraz biurowe wyprodukowane zostały z materiałów ekologicznych, pochodzących z recyklingu i wytwarzanych w sposób zrównoważony. Spółka rozpoczęła także projekt „Paperless”, mający na celu digitalizację procesów i tworzenie e-archiwów, prowadzących do redukcji zużycia papieru. Spółka wprowadziła videoidentyfikację, a w ramach „Portalu Klienta” zachęcała do rezygnacji z faktur papierowych. W ramach „Polityki Samochodowej” Spółka promowała auta z napędami alternatywnymi, które emitują mniej szkodliwych substancji do środowiska. W postępowaniach przetargowych Spółka przyjmuje działania CSR kontrahenta jako kryterium wyboru w min. 5 proc. W 2020 r. Spółka wprowadziła także inicjatywy proekologiczne w obszarze biznesowym. Uruchomiony został projekt finansowania instalacji ekologicznych (w tym stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, elektrycznych stacji ładowania pojazdów, fotowoltaiki, pomp ciepła, energii wiatrowej) pod nazwą „Green Energy”. Spółka wdrożyła także projekt „Fotowoltaika” mający na celu promocję i finansowanie instalacji do produkcji energii słonecznej na rynku.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SP. K. ODDZIAŁ W POLSCE

W Spółce BNP Paribas Securities Services aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są kluczową wartością. Odzwierciedla to zaangażowanie pracowników w inicjatywy o charakterze wolontariackim, które mają na celu przede wszystkim wsparcie organizacji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie poprawy jakości warunków ich nauki.

W 2020 r. jednym z priorytetów Spółki było wsparcie służb medycznych zmagających się ze skutkami pandemii COVID-19. Spółka uruchomiła program „Podaruj obiad medykowi”. To oddolna inicjatywa pracowników, w ramach której wsparcie otrzymali medycy ze Szpitala Wolskiego, a także dwie lokalne restauracje, którym dzięki projektowi zapewniono ciągłość działania. Blisko 150 pracowników Spółki zdecydowało się podarować swoje karty lunchowe BenefitLuch na rzecz medyków. W efekcie do pracowników służb medycznych trafiło ponad 7,5 tys. obiadów z dwóch lokalnych restauracji, a ich wartość sięgała 150 tys. zł. Tradycyjnie Spółka zaangażowała się w akcję Szlachetna Paczka, koordynowaną w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Fundację BNP Paribas. Ponad 300 wolontariuszy Spółki przygotowało dziewięć paczek dla potrzebujących rodzin. Wartość przekazanych paczek wyniosła 30 tys. zł, z czego Spółka wsparła każdą kwotą 1 tys. zł. W ramach programu „Back to School” wolonatriusze Spółki zebrali kilkadziesiąt książek i kilkaset materiałów papiernicznych dla uczniów-pacjentów z Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka i podopiecznych Stowarzyszenia Centruś, działającego przy tamtejszej szkole podstawowej. Pracownicy Spółki przeprowadzili także zimową zbiórkę karmy, koców, psich zabawek i środków finansowych dla podopiecznych Fundacji dla Szczeniąt „Judyta”. Pracownicy zainaugurowali także akcję wyprowadzania psów, podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie. W pierwszej, jesiennej edycji akcji, udział wzięło kilkunastu wolonatriuszy, którzy spędzili dzień w schronisku na wyprowadzaniu psów.

Dzięki współpracy z Fundacją BNP Paribas pracownicy-wolontariusze Spółki BNP Paribas Securities Services zrealizowali pięć projektów wolontariackich:

 • „Mamo pracuj” – warsztaty online i webinaria dla mam wracających na rynek pracy;
 • „Podaj herbatę” – paczki żywnościowe dla osób w kryzysie bezdomności, przybywających na Dworcu Centralnym w Warszawie;
 • Paczki żywnościowe dla rodzin uchodźczych, podopiecznych Fundacji Ocalenie;
 • Wsparcie obchodów Światowego Dnia SM wraz z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego;
 • „Otwarty Warsztat Rowerowy” – wyposażenie warsztatu naprawy jednośladów w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łomiankach.

W 2020 r. Spółka wsparła także świąteczny koncert Szkoły Głównej Handlowej, który jest cyklicznym wydarzeniem charytatywnym realizowanym z udziałem pracowników Spółki oraz potencjalnych kandydatów do pracy. Jest on okazją do zaprezentowania działań spółki przyszłym pracownikom – studentom. W 2020 r. koncertowi towarzyszyła licytacja mentoringowego spotkania online z Andym Crightonem, COO BNP Paribas Securities Services. Dodatkowo ekspertka Spółki, zajmująca się komunikacją w mediach społecznościowych, przeprowadziła webinar dla studentów.

W Spółce BNP Paribas Securities Services zatrudnionych jest ponad 800 pracowników, wśród których większość stanowią kobiety. Językiem operacyjnym Spółki jest angielski, jednak usługi świadczone są dla Klientów z wielu państw Europy, dlatego w organizacji funkcjonują zespoły francusko-, hiszpańsko-, włosko- czy niemieckojęzyczne. Wielu pracowników Spółki w codziennej pracy posługuje się dwoma językami obcymi. Wartością dodaną Spółki jest rozwojowe, międzynarodowe środowisko pracy – wielu pracowników pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Indii, Francji czy Rosji. Kluczową wartością dla spółki jest poszanowanie różnorodności. W 2020 r. w BNP Paribas Securities Services odbył się „Tydzień Różnorodności” (Diversity Week) w formule online. Była to seria spotkań i szkoleń wzbogacających potencjał pracowników i promujących kulturę opartą na różnorodności. Dzięki innowacyjności, wykorzystaniu nowych technologii i najwyższej jakości usług, BNP Paribas Securities Services rozwija się niezwykle dynamicznie. Pracownikom oferuje m.in. stały rozwój i innowacyjne podejście, świetną atmosferę pracy w nowoczesnym biurze w ścisłym centrum Warszawy, a także atrakcyjne benefity pozapłacowe i aktywności sportowe.

Budynek, w którym Spółka BNP Paribas Securities Services ma swoją siedzibę – Wronia 31 – został wyróżniony ekologicznym certyfikatem BREEAM na poziomie Outstanding dla etapu Post Construction. Poza systematycznym wdrażaniem eko-usprawnień i promowaniem eko-postaw Spółka angażuje się na rzecz bioróżnorodności w lokalnym ekosystemie miejskim. Pracownicy Spółki we współpracy z firmą Pszczelarium opiekują się dwoma ulami, w których od 2019 r. na tarasie technicznym wieżowca Spółki mieszka 40 tys. pszczół. W obszarze oddziaływania na środowisko naturalne Spółka podjęła współpracę ze stowarzyszeniem Dom – Rodzina – Człowiek w zakresie zbiórki i recyklingu plastikowych zakrętek. Co roku Spółka przekazuje kilkadziesiąt kilogramów nakrętek, aby pozyskane z ich sprzedaży środki były przeznaczane na zakup wózków inwalidzkich i protez dla osób potrzebujących. Pracownicy Spółki wzięli udział także w sprzątaniu Lasu Kabackiego. Kilkudziesięciu pracowników-wolontariuszy wraz z rodzinami, wzięło udział w akcji środowiskowej zorganizowanej przez Fundację Po Prostu Kultura. Jej efektem było wywiezienie kilkudziesięciu worków pełnych śmieci.

BNP REAL ESTATE POLAND SP. Z O.O.

W ramach odpowiedzialności społecznej w 2020 r. Spółka prowadziła działania na rzecz wzmacniania wrażliwości społecznej. Pracownicy-wolontariusze zaangażowali się w przygotowanie paczek dla potrzebujących w ramach akcji Szlachetna Paczka, koordynowanej w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. Dodatkowo, Spółka przekazała środki finansowe na zakup Karty Zdrowia dla wspieranej osoby.

W ramach budowania świadomości na temat autyzmu Spółka już po raz czwarty zaangażowała się w akcję organizowaną przez Fundację SYNAPSIS.

W Międzynarodowy Dzień Autyzmu budynki zarządzane przez Spółkę podświetlane są na niebiesko. Jest to gest solidarności i próba zwrócenia uwagi na sytuację osób z autyzmem w Polsce. Spółka zaangażowała się także w wsparcie Domu Dziecka we Wrocławiu. W ramach pomocy przekazała siedem tabletów dla podopiecznych placówki. Spółka oferuje pracownikom i Klientom możliwość zaangażowania w akcje z zakresu CSR, m.in. dzień krwiodawstwa, rajdy rowerowe, zbiórki elektrośmieci.

W ramach odpowiedzialności w miejscu pracy Spółka prowadzi program #Wellbe, którego celem jest zwiększenie dobrego samopoczucia oraz promocja zdrowego stylu życia wśród pracowników. W 2020 r. w ramach inicjatywy osoby zatrudnione w Spółce mogły skorzystać z usług masażysty, dietetyczki oraz brać udział w zajęciach sportowych i szkoleniach związanych z work-life balance. Organizowane były również warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. W czasie pandemii pracownicy otrzymywali cotygodniowe newslettery z informacjami z jakich wydarzeń kulturalnych, sportowych czy kulinarnych mogą korzystać online.

Działalność BNP Paribas Real Estate oparta jest na sześciu liniach biznesowych obejmujących cały cykl życia nieruchomości: inwestycje budowlane, transakcje, doradztwo, wyceny, zarządzanie nieruchomościami oraz zarządzanie inwestycjami. Usługi Spółki obejmują wszystkie rodzaje nieruchomości, włączając w to powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe, magazynowe i przemysłowe. Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to istotna część działalności biznesowej Spółki. Spółka stosuje i promuje zarządzanie nieruchomościami zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, uwzględniając przy tym wszelkie aspekty poszanowania dla środowiska naturalnego. Dzięki sposobowi zarządzania nieruchomościami budynki znajdujące się w portfelu Spółki utrzymują certyfikaty BREEAM i LEED z najwyższymi ocenami.

Spółka wśród właścicieli budynków promuje wdrażanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań w nieruchomościach oraz elektryczny i publiczny transport.

BNP PARIBAS FAKTORING SP. Z O.O.

W 2020 r. pracownicy Spółki BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. zaangażowali się w akcję Szlachetna Paczka, koordynowaną w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Fundację BNP Paribas.

Rok 2020 był dla Spółki czasem intensywnych szkoleń. Pracownicy Spółki mieli okazję do wzięcia udziału w programie szkoleniowym Akademia Rozwoju, a menadżerowie w programie Akademia Managera. Spółka rozszerzyła także procedury zamawiania szkoleń zewnętrznych o dofinansowanie nauki pracowników poprzez udział w finansowaniu studiów podyplomowych i certyfikowanych szkoleń zawodowych. W 2020 r. w Spółce kontynuowano budowanie kultury organizacji w oparciu o sześć kluczowych wartości:

 • szczera i otwarta komunikacja,
 • podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne dane,
 • rozwój kompetencji zawodowych,
 • osobista odpowiedzialność (i poczucie odpowiedzialności za całość działań),
 • szacunek do innych i wiarygodność indywidualna (w tym dotrzymywanie zobowiązań),
 • wkład do sukcesu innych osób.

W czasie pandemii COVID-19 Spółka BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. zapewniła pracownikom pracę w bezpiecznych warunkach, dostęp do profesjonalnej opieki psychologicznej oraz wyposażyła osoby pracujące z domu w odpowiedni sprzęt, tj. zapewniła możliwość wypożyczenia krzesła biurowego i dodatkowych monitorów. Dodatkowo oferowała pracownikom następujące benefity wspierające wellbeing:

 • karty sportowe,
 • pracę z domu,
 • elastyczny czas pracy,
 • opiekę medyczną i szeroką ofertę ubezpieczeniową.

8 marca 2020 r. Spółka zorganizowała Dzień Kobiet, podczas którego odbyły się biurowe masaże odcinka szyjnego i obręczy barkowej, uzupełnione konsultacjami z rehabilitantami w temacie profilaktyki i prawidłowej pozycji ciała podczas wykonywanej pracy. W ramach profilaktyki prozdrowotnej, Spółka zorganizowała szczepienia przeciwgrypowe w siedzibie firmy, z których skorzystało 25 pracowników i kilku bliskich członków rodziny. Wszystko odbyło się w dyscyplinie czasowej, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia.

W ramach minimalizowania wpływu działalności organizacji na środowisko naturalne Spółka prowadziła działania mające na celu eliminowanie plastiku. Spółka zrezygnowała z zakupu wody w plastikowych butelkach i przeszła na system filtrowania wody w biurze. W ramach działań dobroczynnych grupy FAKTOR POMAGA, pracownicy byli zachęcani do zbierania plastikowych zakrętek. Był to efekt udziału w zbiórce charytatywnej „Odkręcamy dla Myszy” – zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację sportowca po przebytym udarze.

BNP PARIBAS CARDIF

BNP Paribas Cardif w Polsce reprezentują dwie spółki ubezpieczeniowe: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

Na polskim rynku Spółka działa od 1998 r. i posiada unikalny model biznesowy oparty na partnerstwie – współtworzy rozwiązania wraz z partnerami-dystrybutorami w różnych sektorach, którzy następnie sprzedają te produkty Klientom. Model biznesowy Spółki wymaga wysokiego poziomu odpowiedzialności na wielu polach. Firma jako pierwsza wprowadziła ubezpieczenie GAP i ubezpieczenie z tytułu utraty pracy oraz jest pionierem sprzedaży ubezpieczeń oferowanych za pośrednictwem telemarketingu. Jako prekursor bancassurance w Polsce posiada bogate doświadczenie i ogromną wiedzę związaną ze wszystkimi aspektami tego rynku: od strony produktowej, dystrybucyjnej, marketingowej, a także szkoleniowej oraz operacyjnej.

W czasie pandemii COVID-19 Zarząd Spółki przyjął nowe zasady organizacji pracy, co pozwoliło zapewnić ciągłość działania, dzięki czemu poziom serwisu dla Klientów Spółki pozostał na niezmienionym poziomie. W Spółce zostały również przyjęte rozwiązania, które mają na uwadze ochronę Klientów oraz jak najszersze uwzględnienie składanych roszczeń. W związku z tym zdecydowano, że zdarzenia związane z Covid -19 zostały ujęte w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

W trosce o Klientów Spółka przygotowała specjalną komunikację:

 • drogą mailową i sms-ową, w ramach której informowała Klientów o korzyściach z kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej w czasie, gdy nie spłacają pożyczki z powodu wakacji kredytowych,
 • w formie komiksu wysyłanego w częściach do Agentów, w którym przedstawiane są zalety ochrony ubezpieczeniowej w czasie pandemii COVID-19.

W 2020 r. Spółka BNP Paribas Cardif angażowała się także w działania pomocowe, m. in. po raz kolejny wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, biorąc udział w charytatywnej aukcji. Spółka została także sponsorem Gali dla Młodych Bohaterów organizowanej przez Fundację Dziecięca Fantazja. Gale z Fantazją to cztery niepowtarzalne wydarzenia odbywające się w ciągu roku, które dają radość i nadzieję ponad 800 ciężko i nieuleczalnie chorym dzieciom. Spółka przeprowadziła także konkurs na platformie Endomondo, który polegał na udziale pracowników w sportowej rywalizacji, podczas której każdy kilometr przebyty przez pracowników był równowartością jednej złotówki przekazanej na cele charytatywne. Spółka BNP Paribas Cardif kolejny raz wsparła Akcję Różowy Październik, w trakcie której udzieliła pomocy finansowej Fundacji Onkologicznej Alivia oraz zorganizowała dla pracowników webinar dotyczący profilaktyki chorób nowotworowych. Spółka była także fundatorem paczek w organizowanej przez Bank Żywności SOS w Warszawie akcji Świąteczna Zbiórka Żywności. Odbiorcami paczek były osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, starsze, chore, z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, samotni rodzice, a także przebywające na kwarantannie i poszkodowane przez pandemię. Spółka została także partnerem wspierającym program „Jestem Liderką” organizowany przez Fundację Vital Voices, w ramach którego wsparła młode dziewczyny w ich rozwoju.

W trosce o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort pracowników Spółka dostosowała organizację pracy do sytuacji pandemii. W początkowym etapie podzielono zespół na dwie lokalizacje, a następnie umożliwiono wykonywanie pracy zdalnie. Praca osób, których zadania wymagają fizycznej obecności w biurze, została zorganizowana dyżurowo i zmiennie, aby ograniczyć wizyty w biurze do niezbędnego minimum. Ponadto, Spółka pokrywała koszt przejazdu taksówką do biura, jak również umożliwiła bezpłatne parkowanie. Spółka przyjęła elastyczne godziny pracy tak, aby łatwiej było połączyć obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi. Dodatkowo, udostępniła pracownikom „Zasady zrównoważonej pracy w domu”, wspierające wellbeing w tej trudnej sytuacji.

Pracownicy Spółki mieli także możliwość doposażenia domowego biura poprzez wypożyczenie brakującego sprzętu z biura. Dzięki podpisanej umowie z laboratoriami ALAB pracownicy mogli wykonywać testy serologiczne na obecność przeciwciał w niższej cenie.

Odpowiadając na wyzwania środowiskowe Spółka, korzystając z materiałów przygotowanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach programu edukacyjnego Bank Zielonych Zmian, prowadziła kampanię popularyzującą eko-postawy wśród pracowników i ich najbliższych.

ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SP. Z O.O.

Pracownicy Spółki Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. regularnie angażują się w aktywności mające na celu wspieranie osób potrzebujących. W ramach akcji „Słodki Poniedziałek” pracownicy-wolontariusze pieką ciasta, którymi dzielą się w swoim gronie. Datki za zakup wypieków przekazywane są na cele charytatywne wybrane przez pracowników. W czasie pandemii COVID-19 Spółka zaangażowała się w działania wspierające służby medyczne. Udostępniła 13 samochodów placówkom medycznym, które są wykorzystywane do przewozu personelu i pacjentów, a także materiałów medycznych w województwie warmińsko-mazurskim. Pracownicy Spółki zdecydowali się także wesprzeć medyków posiłkami. Kody lunchowe, z programu Multikafeteria Benefit Systems, z których korzystają w czasie pracy zostały przekazane na rzecz dostarczania ciepłych posiłków dla pracowników służb medycznych.

W czasie pandemii COVID-19 Spółka dostosowała standardy pracy w taki sposób, aby zapewnić ciągłość działania organizacji oraz maksymalne bezpieczeństwo i komfort zatrudnionych pracowników. Przygotowała pakiet rozwiązań do pracy zdalnej, w ramach którego zapewniła pracownikom możliwość wypożyczenia sprzętu biurowego oraz komputerowego. Dostosowała także politykę szkoleniową do potrzeb wynikających z pandemii oraz wdrożyła szereg inicjatyw szkoleniowych, pozwalających pracownikom szybciej przystosować się do pracy zdalnej. Były to szkolenia m.in. z zarządzania zmianą, zarządzania zespołem rozproszonym oraz zarządzanie stresem. Dodatkowo, Spółka zapewniła pomoc psychologiczną dla pracowników. W Spółce prowadzona była także promocja kultury opartej na dobrym samopoczuciu. Spółka oferowała także benefity:

 • możliwości udziału w akcji „Dwie godziny dla rodziny”,
 • dostawy owoców,
 • bezpłatne zajęcia sportowe,
 • platformę koteryjną MyBenefit zawierającą, m.in. karty MultiSport, bilety do kina, bilety do teatru, dofinansowanie posiłków.

Spółka zorganizowała także program rozwoju talentów „Rozwiń skrzydła” oraz przeprowadziła Program Praktyk Letnich dla studentów.

Spółka Arval to wiodący dostawca usług związanych z szeroko rozumianą mobilnością. W Polsce jest liderem w obszarze wynajmu długoterminowego aut oraz w zarządzaniu flotą samochodową (Car Fleet Management – CFM). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, Arval przejmuje od Klientów większość procesów związanych z obsługą mobilności: od finansowania, poprzez doradztwo w doborze pojazdów do floty, obsługę techniczną, po atrakcyjny produkt ubezpieczeniowy. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom Klientów oraz w trosce o środowisko naturalne, firma stale poszerza ofertę o innowacyjne rozwiązania, wychodzące poza schematy tradycyjnego zarządzania firmową mobilnością. Dzięki usłudze Arval Car Sharing możliwe jest użytkowanie jednego samochodu przez wielu kierowców, przy maksymalnie uproszczonym procesie wypożyczania i zwracania auta. Arval Bike Lease daje natomiast unikalną możliwość poszerzenie firmowej floty pojazdów o tradycyjne i elektryczne rowery. Spółka w ramach Strategii elektromobilności, której celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat ekologicznych napędów poprzez edukację rynku, prowadzi wiele działań – między innymi:

 • oferuje wynajem niskoemisyjnych samochodów;
 • prowadzi stronę poświęconą elektromobilności: https://www.arval.pl/o-arval/elektromobilnosc z bazą wiedzy i praktycznych porad z zakresu użytkowania pojazdów EV i infrastruktury do ich ładowania;
 • stworzyła serię „Pogromcy Elektromobilnych Mitów” realizowaną w postaci komentarzy eksperckich w mediach oraz kampanii w mediach społecznościowych;
 • wspiera Klientów w transformacji floty w kierunku niskoemisyjnej oraz w adaptacji EV w ich politykach samochodowych;
 • publikuje liczne raporty i analizy dotyczące rynku EV, m.in. Barometr Flotowy 2020;
 • organizuje szkolenia kierowców z zakresu bezpiecznej i ekologicznej jazdy Arval Driving Academy;
 • organizuje kolejne edycje konkursu Ambasador Bezpiecznej Jazdy, mającego na celu zmniejszenie szkodowości oraz edukację kierowców z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Odpowiadając na wyzwania środowiskowe firma wprowadziła długofalową politykę Arval Beyond na lata 2022 – 2025, której celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Działania te mają być realizowane w Polsce m.in. poprzez zakup 25 tys. zelektryfikowanych pojazdów i zredukowanie emisji CO2 o 30 proc., oraz wypadkowości o 10 proc.

W zarządzaniu flotą Spółka wykorzystuje metodologię SMaRT jako narzędzie do transformacji energetycznej flot. SMaRT z języka angielskiego oznacza Sustainable Mobility and Responsibility Targets, czyli Zrównoważoną Mobilność oraz Odpowiedzialne Cele. Metodologia pomaga wytypować i wprowadzić we flocie służbowej jak najlepiej dopasowane wzorce mobilności zgodne z potrzebą zrównoważonego wykorzystania energii i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko.

W celu przeciwdziałania zmianom klimatu w 2020 r. Spółka kontynuowała także działania na rzecz minimalizacji zużycia plastiku. Spółka podjęła decyzję o zakupie wody wyłącznie w szklanych butelkach, a także wyeliminowała zakup plastikowych naczyń, sztućców, kubeczków i mieszadełek do kawy. W Spółce obowiązuje segregacja odpadów oraz prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Spółka prowadzi także działania na rzecz minimalizowania zużycia papieru oraz redukcji zużycia wody – w tym celu zamontowane zostały perlatory w kranach i fotokomórki z czujkami ruchu.

Wyniki wyszukiwania