Raport Zintegrowany 2020

Inicjatywy na rzecz innowacyjności

W BNP Paribas Bank Polska S.A. działamy na rzecz innowacyjności. W 2020 r. rozbudowaliśmy Strategię ekosystemu innowacji, którą będziemy kontynuować w 2021 r. Budujemy i pozyskujemy innowacyjne rozwiązania służące komercjalizacji otwartej bankowości i API.

Skupiamy się także na budowaniu nowych wartości dla Klientów w oparciu o ideę platformizacji oraz tworzenie innowacyjnych produktów i usług wspierających zrównoważony rozwój. Nowy ekosystem innowacji ściśle współpracuje z Sustainability Council (Radą ds. Zrównoważonego Rozwoju) oraz ze stojącym na jej czele Chief Sustainability Officerem w celu budowania nowych produktów i usług wspierających zrównoważony rozwój i pozytywny wpływ na środowisko oraz nawyki Klientów.

Kodeks współpracy ze startupami

BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2018 r. jako pierwszy Bank w Polsce zaprezentował Kodeks Współpracy ze Startupami – zmiany ułatwiające współpracę Banku z młodymi firmami. Dzięki temu startupy, które chcą wdrożyć swoje rozwiązania w Banku, robią to znacznie szybciej i sprawniej we współpracy z ekspertami Banku i pod okiem dedykowanego opiekuna. W ramach Kodeksu uproszczono proces zakupowy dla nowych rozwiązań technologicznych oraz przygotowano wzory dokumentów na czas testów. Dzięki Kodeksowi Bank nieustannie rozwija możliwości nawiązania relacji biznesowych z innowacyjnymi, młodymi firmami.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/startupy/kodeks-wspolpracy

Office Hours – spotkania z przedstawicielami startupów

Office Hours to spotkania pracowników Banku z przedstawicielami startupów w poszukiwaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mogących wzbogacić ofertę Banku. Office Hours są elementem Kodeksu Współpracy ze Startupami, w ramach którego nasza organizacja uprościła procedury wewnętrzne w imię możliwości pozyskiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki Office Hours BNP Paribas Bank Polska S.A. współpracuje z coraz większą liczbą startupów, buduje silną sieć kontaktów i znajduje coraz więcej innowacyjnych rozwiązań, które mogą być użyteczne dla Klientów.

Do tej pory odbyło się 17 edycji Office Hours, w ramach, których eksperci z Banku przyjrzeli się ponad 800 rozwiązaniom z rynku, wdrożono ponad 17 rozwiązań (np. chatbot EVA we współpracy z SentiOne) i podpisano cztery umowy ramowe.

Pod koniec 2020 r. ogłosiliśmy 18. odsłonę Office Hours. Bank poszukuje startupu, doświadczonej firmy lub produktu z kategorii enterprise, który pomoże w bezpieczny i łatwy sposób zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dane o zachowaniu użytkowników aplikacji mobilnej. W efekcie Bank będzie mógł dobierać odpowiednie produkty i usługi oraz budować dla nich dodatkową mierzalną wartość.

Wdrożenia startupów z pozytywnym wpływem w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.

Migam

W 2020 r. wdrożyliśmy system Migam do obsługi osób Głuchych w oddziałach Banku w Polsce oraz na infolinii. W każdym oddziale Banku znajdują się tablety, na których zainstalowane są specjalne aplikacje. Po kliknięciu w odpowiednią ikonę na pulpicie, następuje automatyczne połączenie doradcy z tłumaczem języka migowego. Za jego pośrednictwem Klient ma możliwość poznania wszystkich detali oferty Banku oraz zadania pytań. Usługa może być też uruchomiona na prywatnym telefonie Klienta – wystarczy zeskanować naklejkę z QR kodem, która znajduje się na drzwiach każdego oddziału Banku. W przypadku ewentualnych problemów, pomocą zawsze służy doradca bankowy. Wdrożenie wspierała Fundacja DEAF RESPECT, która przeprowadziła m.in. audyt technologii Migam pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu. Żeby dodatkowo ułatwić osobom Głuchym wizyty w oddziałach, Bank proponuje wykorzystanie aplikacji Booksy w celu umówienia spotkania. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą wybrać spotkanie w języku migowym (w aplikacji została wyodrębniona taka możliwość), wskazując następnie oddział, w którym chcą się spotkać z doradcą i tym samym zniwelować późniejszy stres związany z rozpoczęciem interakcji w placówce. Przy zdjęciach oddziałów Banku w aplikacji pojawiło się również oznaczenie w postaci migających rąk. Za pomocą Booksy wizytę w oddziale może umówić każdy. W maju 2020 r. Bank udostępnił taką opcję jako pierwszy na świecie. Od listopada 2020 r. na wizyty w oddziale można umawiać się nie tylko telefonicznie lub w aplikacji Booksy, ale również za pośrednictwem strony internetowej Banku.

Chatbot EVA

Chatbot EVA to narzędzie oparte o najnowsze technologie, którego celem jest usprawnienie procesu zakupów i zamówień wewnętrznych. Chatbot Eva to pierwszy samouczący się program wdrożony w Banku. Został przygotowany we współpracy z firmą SentiOne i uruchomiony w formie prostej i intuicyjnej aplikacji. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji program szybko się uczy – liczba zadanych pytań przekłada się na jakość i szybkość odpowiedzi. Założeniem wdrożenia było, aby to właśnie rozmowa z Evą była pierwszym wyborem pracowników, gdy mają pytania w zakresie wewnętrznych zakupów. Korzystając z chatbota pracownicy mogą szybko i łatwo zapytać o zamówienia, złożyć odpowiednie wnioski, czy zamówić akcesoria biurowe. Bank nie wyklucza wprowadzania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji również w innych obszarach swojej działalności.

BNP Paribas Bank Polska S.A. zajął pierwsze miejsce w szóstej edycji konkursu Lider Zakupów w kategorii Innowacja technologiczna. Członkowie jury docenili uruchomiony chatbot Eva. Organizatorem konkursu Lider Zakupów jest organizacja non-profit Polish Supply Management Leaders reprezentująca interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, która promuje dobre praktyki biznesowe oraz działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

Jako polska spółka zajmująca się sztuczną inteligencją, bardzo cieszymy się z faktu, że coraz więcej firm sięga po najnowocześniejsze rozwiązania aby usprawnić swoje procesy biznesowe. BNP Paribas Bank Polska S.A. z pewnością do nich należy – promuje i stosuje innowacyjne technologie oraz posiada spore doświadczenie we współpracy ze startupami. Dzięki temu, współpraca na linii SentiOne – BNP Paribas Bank Polska S.A. przy tworzeniu wirtualnego aystenta Eva przebiegła bardzo sprawnie i efektywnie. Od początku wspólnie staraliśmy się stworzyć takie narzędzie, które pomoże pracownikom w zakresie wewnętrznych zakupów, ale będzie też przyjemnym i wygodnym narzędziem. Cieszę się, że nam się to udało i Bank wykorzystuje najnowsze programy uczące się w swojej działalności.

Bartosz Baziński
Założyciel oraz COO SentiOne

Autenti

Wraz z Alior Bankiem i PKO Bankiem Polskim, reprezentując wspólnie ok. 30 proc. aktywów polskiego sektora bankowego, zainwestowaliśmy w Autenti – polski fintech oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. To pierwsza tego typu wspólna i przeprowadzona na równych zasadach transakcja banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zamknięta runda finansowania wyniosła 17 mln zł. Inwestorzy Autenti są otwarci na współpracę ze środowiskiem Bankowym, która mogłaby wesprzeć stworzenie polskiego standardu zdalnego podpisywania i cyfrowego obiegu dokumentów, a tym samym rozwój proekologicznych rozwiązań w tym zakresie.

Jako Bank Zielonych Zmian dbamy o środowisko w każdym aspekcie naszej działalności. Dlatego we współpracy z Autenti wdrożyliśmy e-podpis za pomocą platformy self-service. Mogą z niej korzystać zarówno Klienci Banku, jak i pracownicy przesyłający dokumenty w ramach wewnętrznych procedur. Dzięki nowej platformie Bank może wysyłać dokumenty drogą elektroniczną, a Klienci mogą podpisywać je przez Internet, korzystając ze smartfona, tableta czy komputera i bez konieczności posiadania konta na platformie.

Więcej informacji o obszarach, w ramach których wdrożyliśmy podpis elektroniczny Autenti w Banku znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego.

Bank jest instytucją, która podpisuje każdego dnia bardzo dużo dokumentów. Te powstają zawsze elektronicznie, a ich wydruk tylko utrudnia akceptację treści i znacząco wydłuża procesy. Wprowadzamy e-podpis po to, żeby było wygodniej, efektywniej kosztowo i bardziej ekologicznie. Dla wielu Klientów zdalny dostęp do usług i bankowości elektronicznej, które są w smartfonach, to już nie tylko innowacja, ale przede wszystkim wygoda.

Grzegorz Wójcik
Założyciel i Prezes Zarządu Autenti

Więcej informacji nt. wdrożeń startupów w BNP Paribas Bank Polska S.A. znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/startupy/nasze-wdrozenia

Inicjatywy na rzecz promowania innowacyjności

Ekosystem pozytywnego wpływu

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest częścią ekosystemu pozytywnego wpływu przy Kozminski Business Hub. W 2019 r. został wydany pierwszy raport „Startupy Pozytywnego Wpływu”, który wzbudził duże zainteresowanie. W 2020 r. wydano drugą edycję Raportu pod tytułem „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna”, który kolejny raz mieliśmy przyjemność wesprzeć.

W Raporcie przedstawiono:

 • 140 opisów wybranych startupów pozytywnego wpływu w dziesięciu branżach na polskim rynku, wraz z analizą trendów
 • 16 szczegółowych case studies najciekawszych startupów i podejmowanych przez nie wyzwań społecznych, z opisem modelu biznesowego i wpływu społecznego
 • wypowiedzi 36 ekspertów
 • listę 6 laureatów 2020 w kategorii „Scaleup Pozytywnego Wpływu” Postaci
 • listę 14 laureatów 2020 w kategorii „Startup Pozytywnego Wpływu”

Raportowi towarzyszy baza danych około 400 polskich startupów pozytywnego wpływu. Więcej informacji: http://raportspw.kozminskihub.com/

Startup pozytywnego wpływu to innowacyjna forma przedsiębiorczości skierowanej na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych, podejmowana przez osoby działające z pasją w imię dobra wspólnego, które potrafią doprowadzić do wzrostu wartości organizacji, jakości życia ludzi i środowiska w ramach sfery swojego oddziaływania. Startupy pozytywnego wpływu tworzą wartość poprzez innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem technologii, zapewniając wysoki poziom rzetelności organizacyjnej, efektywności i przydatności oferowanych produktów lub usług.

Info Share 2020

BNP Paribas Bank Polska S.A. został platynowym partnerem największej konferencji technologicznej w tej części Europy – Info Share 2020. Bank podzielił się doświadczeniami z cyfrowej transformacji w czasach pandemii. Przedstawiciele Banku zaprezentowali współpracę w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań przez startupy Autenti czy Booksy. Ponadto tłumaczyli, jaki jest nowy krok w rozwijaniu aplikacji mobilnych, w tym aplikacji wspieranych przez Sztuczną Inteligencję.

Studia Fintech

Jesteśmy partnerem studiów podyplomowych z zakresu fintech, organizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Roczne studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą poszerzyć wiedzę na temat nowoczesnych technologii oraz wpływu fintechów na sektor finansów, a także tych którzy rozpoczynają własne projekty fintech. Wśród wykładowców znalazło się wielu cenionych ekspertów i praktyków rynku finansowego, w tym Paulina Skrzypińska, koordynator Zespołu Innovation Lab w naszym Banku. Partnerem merytorycznym inicjatywy jest kancelaria PwC Legal. Partnerami współpracującymi poza naszą organizacją są także: Alior Bank, IBM, S&P Global Ratings, Forum, FinAi, AsiaKredit, AsiaCollect, Trust i CredoLab. Pracownicy Banku mogą skorzystać ze specjalnej oferty udziału w studiach.

Departament Nowych Modeli Biznesowych i Innowacji

W 2020 r. w BNP Paribas Bank Polska S.A. powołano Departament Nowych Modeli Biznesowych i Innowacji. Departament odpowiada za tworzenie w Obszarze Personal Finance środowiska wspierającego rozwój produktów oraz zwiększanie innowacyjności i zaawansowania technologicznego poprzez:

 • identyfikowanie nowych modeli biznesowych,
 • ocenę ich potencjału i możliwości zaimplementowania,
 • inicjatywę w projektach dotyczących nowych produktów,
 • inkubację i rozwój nowych produktów.

Rolą Departamentu jest również współpraca z Obszarem Transformacji i Integracji Banku oraz centralnymi jednostkami BNP Paribas Personal Finance w zakresie nowych produktów, promowania ducha innowacji PF i związanego z tym pozycjonowania. Departament poszukuje ciekawych rozwiązań, śledzi trendy rynkowe i proponuje interesujące z perspektywy Banku procesy i produkty dla Personal Finance. Kluczowe obszary zainteresowania:

 • Otwarta bankowość
 • Mobilność
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Nowe produkty
 • Ekonomia współdzielenia
 • Trendy w konsumpcji
 • Transformacja energetyczna
 • Ekologia

Wyniki wyszukiwania