Raport Zintegrowany 2020

BNP Paribas Group Service Center S.A.

Na obszary działalności biznesowej BNP Paribas Group Service Center S.A. („BNPP GSC”) składają się:

 • świadczenie usług pośrednictwa finansowego na rzecz Banku, polegających na:
  • udzielaniu osobom zamierzającym zaciągnąć kredyt informacji o warunkach jego uzyskania,
  • udzielaniu Klientom pomocy w zakresie wypełniania wniosków kredytowych,
  • przyjmowaniu, weryfikowaniu pod względem poprawności i kompletności oraz przekazywaniu do Banku złożonych przez Klientów dokumentów wymaganych przez Bank w procesie kredytowym,
  • rejestrowaniu dokumentów w systemie sprzedażowym Banku,
  • przekazywaniu Klientom informacji o podjętych przez Bank decyzjach kredytowych,
 • świadczenie usług pomocniczych do czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, polegających na administrowaniu i wykonywaniu umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez Bank,
 • świadczenie usług agencyjnych w zakresie usług ubezpieczeniowych,
 • świadczenie usług IT w zakresie rozwoju aplikacji i systemów bankowo-finansowych na rzecz podmiotów z grupy BNP Paribas,
 • kompleksowa obsługa programów lojalnościowych dla podmiotów powiązanych z Bankiem,
 • świadczenie usług marketingowych na zlecenie Banku dla pracowników partnerów Banku bądź Klientów Banku.

W ramach realizacji procesu integracji oraz z uwagi na podobny charakter działania, w dniu 31.12.2019 r. (dzień wpisu w KRS) nastąpiło połączenie BNP Paribas Group Service Center S.A. z BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o. gdzie spółka BNPP GSC występowała jako jednostka przejmująca.

Podstawowe dane finansowe BNP Paribas Group Service Center S.A.

tys. zł 31.12.2020* 31.12.2019** 31.12.2018
Suma bilansowa 41 630 45 401 29 354
Inwestycje krótkoterminowe 34 364 35 644 22 536
Kapitał własny 34 411 38 926 23 701
w tym: wynik finansowy netto 8 515 13 032 12 621
* dane nie audytowane
** z uwzględnieniem efektów połączenia z BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania