Raport Zintegrowany 2020

Fundacja BNP Paribas

GRI:

Misją Fundacji BNP Paribas jest odpowiedzialne inwestowanie w ludzi, pomysły i projekty poprzez prowadzenie i wspieranie nowatorskich inicjatyw w dziedzinie edukacji, kultury i solidarności społecznej. Chcemy, aby nasze działania inspirowały oraz tworzyły stymulujące warunki rozwoju, by wspólnie budować społeczeństwo obywatelskie.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 203-1

Fundacja BNP Paribas została powołana do życia w 2006 r. w celu realizacji zadań związanych z odpowiedzialnością społeczną Banku w trzech kluczowych wymiarach:

 • działania w obszarze edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie poprzez długoletnie programy stypendialne;
 • działania na rzecz solidarności społecznej – wparcie młodych uchodźców, partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, promocja i wzmacnianie wolontariatu pracowniczego w Banku;
 • inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępności kultury i sztuki.

Poprzez programy autorskie oraz współpracę z organizacjami eksperckimi, Fundacja wyrównuje szanse edukacyjne i przeciwdziała wykluczeniu osób należących do grup zagrożonych. Swoimi działaniami wspiera budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.

Przewodniczącym Rady Fundacji jest Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., a członkami przedstawiciele kluczowych, z perspektywy działań Fundacji, obszarów w Banku.

 • Program stypendialny „Klasa”
 • Program stypendialny „Agrotalenty”
 • Program „Wiedza do Potęgi” w partnerstwie z Fundacją Ocalenie
 • Program „Dream Up” w partnerstwie z Centrum Promocji Kultury Praga Południe
 • Program wolontariatu pracowniczego „Możesz na mnie polegać”
 • Konkurs na projekty wolontariackie
 • Program „BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży”
 • Wolontariat pracowniczy w ramach akcji Szlachetna Paczka
 • Program filantropii indywidualnej oparty na mechanizmie payroll – „Wspieram Cały Rok”
 • Akcje społeczne: „Krwinka” i „Dobre Kilometry”
 • Zaangażowanie we wsparcie walki z pandemią COVID-19

W 2021 r. planujemy kontynuować długofalowe autorskie programy stypendialne: „Klasa”, „Agrotalenty”, „Wiedza do Potęgi” oraz program edukacyjny „Dream Up”. Nasze wsparcie otrzymają organizacje społeczne oraz instytucje kultury. Fundacja planuje kontynuować realizację programu wolontariatu pracowniczego w Banku, ze szczególnym nastawieniem na promowanie idei filantropii indywidualnej. Będziemy też angażować się w promowanie wolontariatu pracowniczego wśród innych firm.

Działania Fundacji w zakresie edukacji

Program Stypendialny Klasa

„Klasa” jest autorskim programem stypendialnym Fundacji BNP Paribas, skierowanym do absolwentów szkół podstawowych, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, będących w trudnej sytuacji materialnej. W 2020 r. program obchodził 18-lecie istnienia, co czyni go jednym z najdłużej działających programów stypendialnych w Polsce. Oferowane stypendia umożliwiają dzieciom i młodzieży naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w pięciu miastach akademickich w Polsce. Od 2003 r. z programu skorzystało blisko 800 stypendystów z ponad 350 miejscowości.

W 2020 r. do programu dołączyło 26 nowych stypendystów. W sumie w roku szkolnym 2020/2021 w programie w Polsce jest 100 stypendystów. Od początku istnienia programu Fundacja przeznaczyła na ten cel blisko 24 mln zł.

Dzięki środkom przekazywanym przez pracowników Banku w programie „Wspieram Cały Rok”, 40 stypendystów „Klasy” wzięło udział w wakacyjnym obozie żeglarskim nad jeziorem Kisajno.

Więcej o kryteriach udziału i korzyściach programu znajduje się na tej stronie.

 

24 mln zł

na realizację programu „Klasa” w ciągu 18 lat 

 

800

absolwentów z 350 miejscowości od 2003 r. 

 

100

stypendystów w roku szkolnym 2020/2021 

 

40

stypendystów biorących udział w obozie żeglarskim na jeziorze Kisajno w 2020 r. 

Dzięki programowi stypendialnemu Klasa mogło się spełnić moje marzenie, jakim była nauka w renomowanym liceum we Wrocławiu. Pochodzę z małej miejscowości i nie myślałem, że pójdę do liceum w dużym mieście. W ramach projektu Klasa otrzymałem realną pomoc finansową na opłacenie pobytu w internacie, czy zakup podręczników i wszystkich niezbędnych materiałów edukacyjnych. Z perspektywy młodego człowieka uważam, że było to wydarzenie, które ukształtowało mnie takim, jakim dzisiaj jestem. Dzięki programowi Klasa dostałem się na wymarzone studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Program Klasa to nie tylko przełom edukacyjny, ale również zapewnienie długotrwałych relacji z innymi absolwentami programu. Po ukończeniu liceum dołączamy do Stowarzyszenia, w ramach którego staramy się dzielić z innymi hasłem nam przyświecającym: Możesz na mnie polegać!

Oskar Olejnik Absolwent programu stypendialnego „Klasa”,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Programu Klasa

Agrotalenty

Kompleksowy Program „Agrotalenty”, to system programów stypendialnych kierowany do ambitnych, młodych ludzi zainteresowanych rozwojem w obszarze rolnictwa. Fundacja BNP Paribas wraz z partnerami: instytucjami oświaty, ekspertami i Klientami Banku współpracuje na rzecz wzmacniania edukacji rolniczej.

Program jest realizowany poprzez:

 • Program stypendialny dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych organizowany przez osiem najlepszych rolniczych uczelni wyższych. Partnerem programu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Fundacja BNP Paribas funduje 40 stypendiów rocznie. Łącznie wsparcie otrzymały dotychczas 363 osoby.
 • Program Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dla najzdolniejszych studentów kierunków rolniczych po III i IV roku. W 2020 r. Fundacja BNP Paribas przekazała 13 stypendiów o łącznej kwocie 52,5 tys. zł.
 • Współpracę ramową Banku i Fundacji ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w zakresie edukacji, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Działania Fundacji w zakresie solidarności społecznej

DREAM UP

„Dream Up” to globalny program Grupy BNP Paribas realizowany obecnie w 30 krajach. Został zainicjowany i jest finansowany przez Foundation BNP Paribas w Paryżu. W poszczególnych krajach fundacje wspierają edukację poprzez aktywność artystyczną skierowaną do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Polsce w ramach programu Fundacja BNP Paribas organizuje zajęcia muzyczne z profesjonalistami oraz wspiera rozwój osobisty i społeczny dzieci i młodzieży na warszawskiej Pradze w partnerstwie z Centrum Promocji Kultury Praga Południe.

Druga edycja programu „Dream Up”, zaplanowana na lata 2018-2021, skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat z warszawskiej Pragi. W drugiej edycji biorą udział także uczestnicy I edycji programu. Dzięki programowi uczestnicy biorą udział w:

 • regularnych bezpłatnych zajęciach muzycznych z profesjonalistami – czynnymi zawodowo muzykami z doświadczeniem pedagogicznym;
 • nauce śpiewu oraz gry na instrumentach (m.in. flety, gitary, ukulele, skrzypce, djembe, bongosy);
 • koncertowaniu podczas imprez i wydarzeń kulturalnych na Pradze;
 • budowaniu stałego zespołu muzycznego – Praskiej Orkiestry Dream Up, której celem jest nagranie płyty.

 

33

uczestników w drugiej
edycji programu 

blisko  

2600

godzin zrealizowanych zajęć muzycznych 

 

1

koncert Orkiestry Dream Up 

 

90 tys. zł

dofinansowania programu przez Foundation BNP Paribas 

Wiedza do Potęgi

Fundacja BNP Paribas od lat realizuje projekty mające na celu wspieranie różnorodności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dlatego od 2016 r. współpracuje z Fundacją Ocalenie i pomaga uchodźcom pochodzącym m.in. z Syrii, Iraku, Ukrainy czy Czeczenii. W 2018 r. obie fundacje wspólnie uruchomiły program stypendialno-tutorski „Wiedza do Potęgi”, pomagający młodym uchodźcom odnaleźć się w polskim systemie edukacji. Dzięki programowi uczestnicy i uczestniczki korzystają z pomocy tutorów-wolontariuszy w nauce, biorą udział w warsztatach, wspólnych wyjściach edukacyjnych i kulturalnych oraz półkoloniach. Organizatorzy są w stałym kontakcie z rodzinami dzieci objętych programem, oferując im niezbędne wsparcie.

Od początku powstania programu w 2018 r. udało się wesprzeć poprzez tutoring indywidualny 108 dzieci z 15 krajów: Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Syrii, Gruzji, Rosji, Iraku, Dagestanu, Armenii, Inguszetii, Afganistanu, Kamerunu, Kazachstanu, Kenii, Kirgistanu. W roku szkolnym 2020/2021 w programie bierze udział 75 uczniów, spośród nich 47 korzysta z programu dzięki wsparciu Fundacji BNP Paribas.

Program „Wiedza do potęgi” od 2019 r. jest realizowany w ramach europejskiej inicjatywy Grupy BNP Paribas na rzecz integracji młodych uchodźców i – dzięki trzyletniemu grantowi z Grupy BNP Paribas – będzie kontynuowany do końca 2021 r.

Problem uchodźców w Polsce dotyczy kilku tysięcy osób rocznie, które uciekają przed prześladowaniem i chcą znaleźć bezpieczne schronienie w naszym kraju. Pomagamy im uzyskać podstawową samodzielność m.in. poprzez naukę języka polskiego, czy wsparcie w edukacji ich dzieci. Dzięki współpracy z Fundacją BNP Paribas przy realizacji programu Wiedza do Potęgi udało nam się pomóc już ponad 100 młodym osobom. Dzięki temu stają się powoli częścią polskiej społeczności, co ułatwi im w przyszłości usamodzielnienie się i zdobycie pierwszej pracy.

Agata Kołodziej Koordynatorka programów wsparcia dzieci i młodzieży, Fundacja Ocalenie

Współpraca z Filharmonią Narodową

BNP Paribas Bank Polska S.A. i Fundacja BNP Paribas od 2003 r. współpracują z Filharmonią Narodową w zakresie edukacji oraz wspierania muzyki jako ważnej formy kultury wysokiej. Od sezonu 2011/2012 Fundacja jest partnerem cyklu koncertów „Spotkania z muzyką”, czyli występów dla uczniów z mniejszych miejscowości z siedmiu województw w Polsce. Program umożliwia rozwój kulturalny oraz udział w koncertach prowadzonych przez zawodowych muzyków najmłodszym uczniom. W sezonie 2020/2021 Filharmonia uruchomiła projekt pod nazwą „Spotkania z Muzyką online”. Przygotowano dziesięć programów, każdy w dwóch wersjach – dla młodszych i starszych do odsłuchania na urządzeniach mobilnych. Dzieci mogły posłuchać zarówno muzyki dawnej, jak i tej najnowszej. Dla najmłodszych wystąpili instrumentaliści, śpiewacy, ale też tancerze i aktor.

W sezonie 2019/2020 udało się zrealizować 1 520 audycji w szkołach, a w sezonie 2020/2021 do końca 2020 r. przeprowadzono 167 audycji. W 2020 r. Fundacja przekazała na ten cel 100 tys. zł.

Działalność Fundacji BNP Paribas w trzecim sektorze

Fundacja BNP Paribas umacnia trzeci sektor w Polsce nie tylko poprzez długofalowe partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, lecz także poprzez aktywność w koalicjach, komisjach i grupach roboczych. Od 2009 r. Fundacja działa jako członek Forum Darczyńców w Polsce, które zrzesza organizacje pozarządowe, instytucje i firmy, które dbają o rozwój filantropii, prowadzą działania dobroczynne oraz przyznają dotacje na inicjatywy realizowane dla dobra publicznego. W 2020 r. Fundacja BNP Paribas już po raz czwarty została partnerem IV Forum Fundacji Korporacyjnych, które jest najważniejszym wydarzeniem dla fundacji korporacyjnych w Polsce.

W tym roku w Forum Fundacji Korporacyjnych aktywny udział online wzięło ponad 70 uczestników. Dyskutowaliśmy o tym, jak fundacje korporacyjne mogą wzmocnić system edukacji w Polsce i przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Dodatkowo dzięki prezentacji Fundacji BNP Paribas uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak poprzez edukację wspierać uchodźców w Polsce. To zawsze dla nas niezwykle owocne spotkania, na których dzielimy się wiedzą i inspirujemy do dalszych działań.

Magdalena Pękacka Dyrektorka Forum Darczyńców

Od 2011 r. Bank jest członkiem Koalicji Liderzy Pro Bono (dawniej Koalicja Prezesi-Wolontariusze), koordynowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii. W grudniu 2020 r. odbyła się VIII Konferencja Liderzy Pro Bono, podczas której została zaprezentowana pierwsza w Polsce Karta Wolontariatu Pracowniczego. Ideą przyświecającą powstaniu dokumentu jest promowanie oraz wspieranie szerzenia wolontariatu wśród polskich firm. W pracach nad Kartą brali udział przedstawiciele Fundacji BNP Paribas.

Wyniki wyszukiwania