Raport Zintegrowany 2020

Postępy w transformacji Banku

W 2020 r. Bank rozpoczął transformację w kierunku metodologii Agile, delegując od początku roku odpowiedzialność za inwestycje na 60 właścicieli inicjatyw. To przekazanie odpowiedzialności na niższy szczebel pomogło Bankowi szybko dostosować się do kryzysu związanego z COVID-19. Zespoły dokonały przeglądu swoich priorytetów, tak aby móc odpowiedzieć na nowe potrzeby zarówno wewnątrz organizacji (praca zdalna), jak i wobec Klientów, w szczególności w odniesieniu do moratoriów kredytowych, rządowej tarczy antykryzysowej, otwierania kont internetowych dla osób fizycznych z wykorzystaniem technologii wideo weryfikacji (wspieranej przez rozwiązania Aflavox i Autenti) oraz rozwój rozwiązań E-Commerce (KYC - „Poznaj Swojego Klienta” - w Open Banking).

Przyspieszono wdrażanie podpisu elektronicznego, który docelowo ma obejmować wszystkie relacje Bank-Klient, operacje dla leasingobiorców samochodów realizowane bez użycia dokumentacji papierowej, oraz ofertę korzystania z podpisu elektronicznego przygotowaną dla małych i średnich firm – wszystko z wykorzystaniem technologii dostarczonej przez Autenti.

Bank nawiązał również współpracę z Booksy, udostępniając Klientom aplikację służącą do rezerwacji spotkań on-line w oddziałach oraz przyspieszył wszelkie projekty mające na celu digitalizację procesów.

W 2021 r. Bank będzie kontynuował transformację w kierunku Agile. Klasyczne zarządzanie projektem zostało całkowicie zastąpione strukturą bazującą na produktach z delegowanym budżetem i zasobami.

Spójność zarządzania zaległościami oraz plan transformacji będą koordynowane przez 5 komitetów sterujących:

 • Wartość dostarczana Klientom indywidualnym za pomocą wielu kanałów („omni channel”)
 • Wartość dostarczana osobom prawnym za pomocą wielu kanałów („omni channel”)
 • Kompleksowy (End-to End) model operacyjny, technologie i praca cyfrowa
 • Dane, Otwarta Bankowość (Open Banking) i Zielona rewolucja
 • Zarządzanie kontrolą i ryzykiem

W latach 2021 i 2022 transformacja Banku będzie zmierzała w kierunku pełnego zastosowania metodyki zwinnej (Agile @Scale) w zakresie dostarczania produktów. Naszym celem jest dalsza poprawa czasu wprowadzenia produktów na rynek, zaangażowania pracowników oraz satysfakcji Klienta.

Najważniejsze osiągnięcia w poszczególnych obszarach programu transformacji w roku 2020

 • Wprowadzenie nowych produktów i usług: cyfrowy onboarding Klienta za pomocą „selfie”, bankowość rodzinna, bankowy zestaw startowy, raty Mastercard, regulowanie zobowiązań na karcie kredytowej za pomocą płatności online.
 • Rozszerzenie możliwości cyfrowych zleceń: uproszczone zwiększenie limitu kredytowego w GOonline, Click2Call w GOmobile.
 • Udoskonalenie procesów, m.in.: nowy proces elektronicznego onboardingu Klientów, nowe rozwiązania dla transakcji gotówkowych oraz leasingowych, niewymagające dokumentacji papierowej, również proces KYC w e-commerce w oparciu o Open Banking.
 • Rozwiązania związane z COVID-19, takie jak Tarcza i Moratorium.
 • Na koniec 2020 r. 50% naszych Klientów posiadało produkty bankowości codziennej i możliwość dostępu do nich za pomocą kanałów cyfrowych, a liczba transakcji mobilnych wzrosła o 144% r/r.

Bankowość Korporacyjna i MŚP

 • Wdrożenie cyfrowego onboardingu Klienta bez konieczności użycia dokumentacji papierowej. Obecny proces jest przyjazny dla Klienta, w pełni cyfrowy z zaawansowaną automatyzacją produktów i usług, zintegrowany z procesem KYC („Poznaj Swojego Klienta”) oraz odbywa się z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
 • Udostępnienie Klientom różnych funkcjonalności w ramach aplikacji BiznesPl@net (np. dostarczanie wyciągów, wystawianie gwarancji lub akredytyw, Centrum Obsługi Klienta, dostawa gotówki, program PFR – Tarcza Finansowa). Aktualnie w aplikacji przetwarzanych cyfrowo jest 100% zleceń akredytywy, 87% wniosków o gwarancje oraz wnioski w ramach programu PFR.
 • Umożliwienie elektronicznego podpisywania umów.
 • GOmobile Biznes – pierwsza na polskim rynku aplikacja mobilna dla Klientów korporacyjnych oferująca uwierzytelnianie za pomocą odcisków palców i rozpoznawania twarzy. Liczba aktywnych użytkowników GOmobile Biznes na koniec 2020 r. – 8 357.
 • Uruchomienie (grudzień 2020) pierwszej wersji GOonline Biznes – systemu bankowości internetowej z nowym UX / UI zbudowanym na nowoczesnej, otwartej architekturze.
 • Wdrożenie (październik 2020) aplikacji do obsługi kredytów konsorcjalnych LEAF.
 • Wprowadzenie nowych produktów i funkcjonalności w FX Pl@net, m.in.: możliwość zawierania transakcji w trybie 24/7, onboarding Klientów detalicznych, realizacja płatności (przychodzących, wychodzących, wewnętrznych) po negocjowanych kursach wymiany.
 • Wzrost liczby Klientów korzystających z FX Pl@net (3 tys. nowych Klientów, wzrost o ok. 9% r/r).
 • W ramach RPA (robotics process automation) zrobotyzowano 107 procesów. Zbudowano nowe, solidne i niezawodne środowisko RPA, gwarantujące dalsze możliwości rozwoju, zwiększono do 21% udział procesów automatycznych/ zrobotyzowanych/ uproszczonych w obszarze operacji.
 • Umieszczenie w Chmurze pierwszej aplikacji – narzędzia Autenti do cyfrowej obsługi dokumentów, bez konieczności stosowania papieru.
 • Instalacja i konfiguracja nowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań informatycznych w nowej siedzibie Banku.
 • Realizacja projektu „Elektroniczna Dokumentacja Pracownicza” – digitalizacja akt pracowniczych i udostępnianie ich w wersji cyfrowej w aplikacji kadrowej TETA HR.

Dane & sztuczna inteligencja

 • Wdrożenie z sukcesem integracji RTM (real time marketing) z GOonline (październik 2020).
 • Portal raportowy STER – narzędzie umożliwiające centralne udostępnianie wystandaryzowanych raportów zarządczych dla potrzeb różnych grup odbiorców w Banku. Publikowana informacja zarządcza jest usystematyzowana w domenach dziedzinowych odpowiadających obszarom zarządzania Bankiem.
 • Wprowadzenie opartego na sztucznej inteligencji systemu obsługi skarg SWIFT (SZREK) skracającego czas rozwiązywania nowych problemów do 26 godzin.
 • Uruchomienie platformy Artificial Intelligence Lab wspomagającej optymalizację w procesach CRM.

Open Banking

 • Pierwszy przypadek użycia otwartej bankowości w środowisku produkcyjnym (proces KYC dla pożyczki ratalnej w sklepie internetowym).
 • Uruchomiono HUB Open Banking przystosowany do korzystania z zewnętrznych interfejsów API, który ma połączenie już z 6 bankami.
 • Rozwój usługi dostarczania tożsamości (automatyczna weryfikacja użytkownika portalu Agronomist jako Klienta Banku z wykorzystaniem usługi Autenti).

Agro

 • Nowe sekcje w Agronomist: zielone zmiany, Agro na obcasach, moduł cen agro, moduł wyszukiwania nieruchomości agro, komponent wideo i wydarzeń online.
 • W ramach promowania ograniczenia zużycia azotu Bank udostępnił w Agronomist kalkulator zużycia azotu oraz przeprowadził kampanię edukacyjną na temat azotu.
 • Wdrożenie rozwiązań wspierających proces kalkulacji RWA i kapitału wewnętrznego.
 • Wdrożenie procesu monitoringu dynamicznego mającego na celu szybką identyfikację Klientów o pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej.
 • Wdrożenie rozwiązań istotnie ograniczających straty Banku z tytułu ryzyka operacyjnego (np. phishingu).
 • Publikacja pierwszego, w pełni cyfrowego zintegrowanego raportu rocznego Banku (https://raportroczny.bnpparibas.pl).
 • Wdrożenie nowego zaawansowanego rozwiązania informatycznego, które znacząco poprawiło czas i poprawność procesu budżetowania / prognozowania.
 • Zrównoważone Ekologiczne Finansowanie FTP (ceny transferowe funduszy) – wdrożenie zielonego / zrównoważonego FTP (zasady i proces) w ramach produktów: pożyczki gotówkowe i ratalne, kredyty samochodowe i hipoteczne.

Wyniki wyszukiwania