Przeszukaj raport

Filtruj nasz Raport Roczny według głównych tematów:

Nie wybrano żadnych filtrów.

Aktualności

Strategia GObeyond – filar UP

Rozwijamy się razem z naszymi Klientami

Agnieszka Gral

Menedżer ds. Jakości i Relacji z Klientami

4,2mln

Klientów Banku

7,3mld zł

wyniku z działalności bankowej

88,9mld zł

kredytów brutto

126,7mld zł

depozytów Klientów

14,6mld zł

produktów inwestycyjnych

Strategia GObeyond – filar POSITIVE

Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Michał Szalast-Dao Quy

Kierownik Zespołu Zrównoważonego Finansowania

9,6mld zł

zrównoważonego finansowania


14,7%

udział zrównoważonych aktywów w zarządzaniu

50%

redukcja emisji CO2 z działalności operacyjnej [vs. 2019 r.]

37%

oddziałów z certyfikatem „Obiekt bez barier”

Strategia GObeyond – filar STRONGER

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania

Irina Oleś

Menedżer ds. Audytu

1,6mln

Klientów korzystających z kanałów zdalnych

1,2mln

Klientów detalicznych korzystających z GOmobile

29,5tys.

Klientów korzystających z GOmobile Biznes

50%

rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za 2023 r.

Strategia GObeyond – filar TOGETHER

Razem lepiej odpowiadamy na potrzeby Klientów

Artur Bardziński

Starszy Doradca Klienta Premium

8,2tys.

pracowników w Grupie

37,5%

udział kobiet w Zarządzie Banku (od stycznia 2024 r.)

6,24%

luka płacowa między kobietami a mężczyznami

1,6tys.

osób pracujących w modelu Agile@Scale

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej
BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.

Odpowiedz na 3 pytania i pomóż nam ulepszyć raportowanie.