O RAPORCIE

Kamil Winsztal

Specjalista ds. Sprzedaży

Zakres raportowania

Raport roczny w wersji online stanowi skrót najważniejszych informacji. W celu zapoznania się z kompleksowym obrazem działalności Grupy BNP Paribas Bank Polska zachęcamy do pobrania:

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.), które przedstawia kompleksowy obraz działalności integrujący wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu zarządczego (ESG).

Sprawozdanie Zarządu uwzględnia najlepsze praktyki rynkowe oraz odnosi się do krajowych i międzynarodowych wytycznych istotnych dla biznesu w zakresie raportowania informacji niefinansowych:

  • Global Reporting Initiative (GRI) – międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego GRI Standards 2021
  • wytycznych Integrated Reporting Framework Fundacji IFRS
  • Rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie raportowania ryzyka klimatycznego

Kontakt

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią naszego sprawozdania. Jeżeli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące raportowanych przez nas treści, zapraszamy do kontaktu: relacjeinwestorskie@bnpparibas.pl oraz esg@bnpparibas.pl.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie oraz
https://www.bnpparibas.pl/csr.

Odpowiedz na 3 pytania i pomóż nam ulepszyć raportowanie.