STRATEGIA
GObeyond

Beata Włodarska

Ekspertka ds. Klienta Bankowości Biznesowej

Głównym celem strategii GObeyond na lata 2022-2025, jest dalszy dynamiczny rozwój Banku, który będzie instytucją działającą efektywnie, z zaangażowanymi pracownikami i zadowolonymi Klientami, będąc jednocześnie liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Cele na rok 2025

Wskaźnik zwrotu
na kapitale (ROE)

~12%

Wskaźnik kosztów
do dochodów (C/I)

max. 48%

Udział zrównoważonego
finansowania

10%

Realizacja celów finansowych

 • Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE)

  • 8,2 %

   Wykonanie 2023

  • ~ 12 %

   Cel strategiczny 2025

 • Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)

  • 42,5 %

   Wykonanie 2023

  • max. 48 %

   Cel strategiczny 2025

 • Udział zrównoważonego finansowania

  • 10,9 %

   Wykonanie 2023

  • 10 %

   Cel strategiczny 2025

Realizacja celów finansowych
Wykonanie 2023

Cel strategiczny 2025
Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) 8,2% ~12%
Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) 42,5% max.48%
Udział zrównoważonego finansowania 10,9% 10%

Filary strategii GObeyond

Filar UP

Naszym celem jest zwiększanie liczby obsługiwanych Klientów, wzmacnianie pozycji rynkowej i wzrost przychodów.

Filar POSITIVE

Chcemy być liderem zrównoważonych finansów, rozwijając ofertę dedykowanych produktów i usług dla wszystkich linii biznesowych. Konsekwentnie dążymy do własnej neutralności klimatycznej oraz wspieramy w tym samym swoich Klientów. W relacji z Klientami dominować będzie odpowiedzialność, dostępność, transparentność i etyka. Działania na rzecz lokalnych społeczności oraz zaangażowanie w edukację i debatę publiczną, będą wspierać budowę naszej marki.

Filar STRONGER

Poprawiamy wewnętrzne procesy i zmieniamy obszar IT, wykorzystując najnowocześniejsze technologie. Przyspieszamy tempo wdrażania nowych rozwiązań. Naszym celem jest szybka i efektywna kosztowo skalowalność, jako podstawa nowoczesnego cyfrowego Banku. Wspieramy rozwoju biznesu poprzez zaawansowane narzędzia analityczne. Utrzymujemy bezpieczną i optymalną pozycję kapitałową i płynnościową.

Filar TOGETHER

Nowa kultura organizacyjna wspiera rozwój pracowników, ich aktywność i kreatywność, a także zachęca do odważnych decyzji. Zaangażowany i zadowolony pracownik to gwarancja wysokiej satysfakcji Klienta. Rozpoczęliśmy funkcjonowanie w modelu pracy Agile@Scale, który zapewnia równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz dba o zdrowie psychiczne pracowników. Wspieramy rozwój kobiet oraz promujemy różnorodność.

Kluczowe osiągnięcia w realizacji strategii GObeyond

Oferta wysokiej jakości produktów i usług bankowych oraz pozabankowych kluczem do wzrostu bazy Klientów w omnikanałowym świecie. Kreowanie doskonałego doświadczenia Klienta poprzez projektowanie dla niego spersonalizowanych ścieżek.

Realizacja w 2023 roku

 • Uruchomienie innowacyjnej platformy mamGO do sprzedaży z finansowaniem, wynajmu i leasingu aut nowych i używanych.

 • GOinvest: nowa usługa inwestycyjna dla Klientów Premium i Wealth Management. Doradztwo uwzględnia wszystkie rodzaje aktywów Klienta.

 • Nawiązanie współpracy z Plenti, firmą zajmującą się wynajmem elektroniki użytkowej.

 • Wprowadzenie nowego modelu obsługi klientów zamożnych, uwzględniającego wsparcie doradcy (wzrost liczby obsługiwanych Klientów w 2023 r. o 18% r/r).

 • Zawarcie umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 100 mln EUR w celu wsparcia projektów w dziedzinie efektywności energetycznej w Polsce.

 • Wdrożenie Kredytu Ekologicznego, wspierającego transformację energetyczną polskich przedsiębiorstw z możliwością uzyskania premii ekologicznej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na częściową spłatę kredytu.

 • Oferowanie preferencyjnego kredytu płynnościowego dla rolników z oprocentowaniem 2% rocznie. ~2 mld zł kredytów dla Klientów Mikro i ponad 113 mln zł dla MŚP i Korpo na koniec 2023 r.

 • Nagrody Euromoney Awards for Excellence 2023 najlepszy bank dla Klientów korporacyjnych oraz najlepszy bank w obszarze ESG oraz drugie miejsce w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” w kategorii „Bankowość dla Kowalskiego”.

 • 182 Centra Klienta bez obsługi kasowej (prawie połowa sieci sprzedaży).

Strategiczne zobowiązania i ich realizacja

Wskaźnik
Wykonanie 2023

Cel strategiczny 2025
NPS – bankowość detaliczna i Personal Finance
4. miejsce
TOP 3
% kluczowych procesów dla Klienta indywidualnego dostępnych w kanałach zdalnych
85%
90%
Liczba Klientów (Klienci indywidualni i firmy mikro)
3,8 mln
4,5 mln
Sprzedaż przez kanały cyfrowe (Klienci indywidualni)
43%
>50%
Udziały rynkowe w nowej sprzedaży (rachunki ROR, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne)
 • rachunki ROR: 3,7%
 • kredyty gotówkowe: 4,2%
 • kredyty hipoteczne: 0,5%
7%
Liczba aktywnych firm mikro
277 tys.
340 tys.
Liczba firm mikro aktywnych w kanałach cyfrowych
179 tys.
230 tys.
Utrzymanie pozycji lidera w segmencie rolników (udział w rynku kredytów)
25,2%
>25%
Wzrost liczby aktywnych przetwórców żywności [vs 2021]
+27%
+30%
Wzrost liczby aktywnych Klientów (bankowość korporacyjna i MŚP) [vs 2021]
+8%
>18%
Wzrost liczby aktywnych Klientów międzynarodowych [vs 2021]
+20%
>22%
Liczba Klientów aktywnych w kanałach cyfrowych (bankowość korporacyjna i MŚP)
31 tys.
37 tys.
Wzrost wolumenów kredytowych (bankowość korporacyjna i MŚP 2025-2021)
+5% średniorocznie
[2023-2021]
+6% średniorocznie
[2025-2021]

Odpowiedzialny i zaufany partner finansowy wspierający pozytywny i zrównoważony rozwój Klientów, biznesu i społeczeństwa. Przewodnik dla Klientów w świecie cyfrowej i zrównoważonej transformacji.

Realizacja w 2023 roku

 • Najlepszy rating ESG wśród polskich banków przyznany przez agencję Sustainalytics. Wynik 10,2 („Low risk”) oznacza poprawę względem wyniku 10,9 w 2022 r.

 • Kredyt Ekologiczny we współpracy z BGK (15% udział w programie, drugie miejsce na rynku).

 • Finansowanie w formule Sustainability-Linked Loan (Polsat Plus, American Heart of Poland, Iglotex, Śnieżka).

 • Uruchomienie na platformie Agronomist.pl jedynego w Polsce kalkulatora emisji gazów cieplarnianych dla produkcji drobiu, skierowanego do przedsiębiorców z sektora Food&Agro.

 • Nowa wersja programu „Czyste Powietrze”. Bank jako jeden z pierwszych wznowił udzielanie finansowania w ramach programu na nowych zasadach ze zwiększoną maksymalną kwotą kredytu do 150 tys. zł.

 • Wsparcie Klientów Banku w uzyskaniu Białych Certyfikatów (świadectw efektywności energetycznej); współpraca z VIVERNO.

 • 131 Centrów Klienta certyfikowanych jako „Obiekt bez barier” (w tym siedziba główna); ok. 120 z systemami wspierającymi osoby niesłyszące.

 • Ranking Odpowiedzialnych Firm: Bank po raz czwarty na czele rankingu (w klasyfikacji generalnej oraz w swojej branży) z maksymalnym możliwym wynikiem punktowym.

Strategiczne zobowiązania i ich realizacja

Wskaźnik
Wykonanie 2023

Cel strategiczny 2025
Udział zrównoważonego finansowania [vs 2021: 4,5%]
10,9%
10%
Łączna wartość emisji zielonych i zrównoważonych obligacji Klientów Banku [vs 2021: 0]
534 mln zł
1 400 mln zł
Udział zrównoważonych aktywów w zarządzaniu [vs 2021: 5%]
14,7%
30%
Zaangażowanie społeczne pracowników (średnia roczna na pracownika)
3 godziny 19 minut
4 godziny
Centra Klienta z certyfikatem „Obiekt bez barier” [vs 2021: 18%]
37%
50%
Redukcja emisji CO2 z działalności operacyjnej [vs 2019]
50%
55%

Globalna siła Grupy BNP Paribas oraz dynamiczny rozwój technologiczny w połączeniu z optymalizacją procesów E2E podstawą organicznego wzrostu oraz wysokiej satysfakcji Klienta.

Realizacja w 2023 roku

 • Wdrożenie rozwiązania bramki płatniczej dla Klientów z branży e-commerce (Axepta BNP Paribas).

 • Umożliwienie załatwiania formalności w placówkach Banku z wykorzystaniem mDowodu.

 • Ujednolicenie systemów bankowości internetowej i mobilnej dla Klientów biznesowych (mikro przedsiębiorców i rolników). Obsługa rachunku firmowego i prywatnego przy jednokrotnym logowaniu.

 • Zdalne potwierdzanie tożsamości Broker ID dla MŚP, oferowanej przez Autenti, jako pierwszy bank w Polsce.

 • Wdrożenie nowego, zintegrowanego systemu CRM w obszarze Klientów detalicznych umożliwiającego m.in. wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji.

 • 208 robotów aktywnie wspierających procesy operacyjne Banku (34 wdrożenia w 2023 r.).

 • Wdrożenie elektronicznego wniosku kredytowego dla średnich i dużych przedsiębiorstw rolnych.

 • Cyfrowe rozwiązania Banku najbardziej innowacyjne w Europie Środkowo Wschodniej: nagroda Innovation in Digital Banking Award 2023 za wdrożenie cyfrowej obsługi klienta w oddziale z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Strategiczne zobowiązania i ich realizacja

Wskaźnik
Wykonanie 2023

Cel strategiczny 2025
Łączne inwestycje w technologię do 2025 r.
437 mln zł
1,5 mld zł
Optymalizacja wszystkich kluczowych procesów end-to-end
34 procesów
38 procesów
Wzrost efektywności operacji [vs 2021]
+12%
>10% rocznie
Liczba przypadków użycia wykorzystujących sztuczną inteligencję lub zaawansowaną analitykę danych
73
>200

People first: stawiamy na ludzi. Zaangażowany i zadowolony pracownik gwarantuje wysoki poziom satysfakcji Klienta. Agile@Scale i nowa kultura organizacyjna fundamentem dla różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy, bazującego na zaufaniu, odwadze i kreatywności.

Realizacja w 2023 roku

 • Poprawa satysfakcji pracowników mierzona wskaźnikiem eNPS o 5 punktów w porównaniu do 2022 r. (do poziomu 23 punktów).

 • Programy szkoleniowe „I can DO IT” dla pracowników Banku chcących zmienić swoją ścieżkę kariery w kierunku IT. Dwa kursy: Service Desk oraz Analityk IT – 644 zgłoszenia na 35 miejsc.

 • Porozumienie o współpracy partnerskiej pt. INCLU(VI)SION z Fundacją Aktywizacja, wspierającej zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

 • Przeprowadzenie audytu organizacji pod kątem potrzeb pracowników neuroatypowych wspólnie z Fundacją asperIT.

 • Kampania komunikująca wartości Banku „MOGĘ” z nagrodą główną w konkursie organizowanym przez londyński Institute of Internal Communication w kategorii Best Engagement Programme.

 • Uhonorowanie po raz piąty z rzędu na Liście Diversity IN Check 2023 – zestawieniu pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością w Polsce.

 • Partner strategiczny programu Szlachetna Paczka po raz szósty.

 • Uzyskanie po raz 10. tytułu Top Employer Polska 2023.

Strategiczne zobowiązania i ich realizacja

Wskaźnik
Wykonanie 2023

Cel strategiczny 2025
Udział kobiet w Zarządzie Banku [vs 2021: 22%]
22% (37,5% od stycznia 2024)
30%
Zmniejszenie luki płacowej między kobietami a mężczyznami [vs 2021: 7,3%]
6,24%
< 4,0%
eNPS – wskaźnik Net Promoter Score pracowników [vs 2021: -9]
23
20
Osoby pracujące w ramach Agile@Scale
~1 600
>1 300

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej
BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.

Odpowiedz na 3 pytania i pomóż nam ulepszyć raportowanie.