Raport Zintegrowany 2020

Proekologiczne produkty i usługi oraz programy finansowania

Naszym kluczowym zobowiązaniem w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jest wspieranie Klientów w transformacji energetycznej, a tym samym rozwój proekologicznych produktów i usług. BNP Paribas Bank Polska S.A. nieustannie rozwija ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

BNP Paribas Bank Polska S.A. ma długą tradycję finansowania zielonych inwestycji. Już od 2008 r. finansujemy małe i średnie projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne. Jedną z pierwszych większych inicjatyw w tym zakresie była umowa z EBOR na Program Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce zawarta w 2011 r. Prawdziwe przyspieszenie w tym obszarze nastąpiło jednak w latach 2018-2020. Wtedy Bank znacząco rozbudował własny know-how, m.in. zatrudniając inżynierów, którzy wspierają Klientów Banku w transformacji energetycznej.

Zespół ekspertów ds. Transformacji Energetycznej, OZE i Agro wspiera Klientów, którzy planują przedsięwzięcia proekologiczne, sprzyjające zrównoważonemu systemowi ekonomicznemu i transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

W 2020 r. w naszej ofercie znajdowały się liczne proekologiczne produkty i usługi oraz programy finansowania zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje w energię odnawialną

Dzięki współpracy ekspertów BNP Paribas Bank Polska S.A. z zespołami BNP Paribas ds. Energii, Infrastruktury i Zasobów Naturalnych z CIB w Brukseli i Paryżu, na przełomie 2019 r. i 2020 r. uruchomiliśmy finansowanie projektu „Perfect Wind” opracowanego przez Akuo. Instrumenty kredytowe ujęte w formule „project finance” przeznaczone są na finansowanie budowy farmy wiatrowej o mocy 132 MW. Projekt jest jednym z pierwszych dużych projektów finansowanych w ramach nowego systemu wsparcia dla energii odnawialnej w Polsce.

BNP Paribas Bank Polska S.A. pełni rolę Kredytodawcy, oraz Agenta Kredytu i Agenta Zabezpieczeń. Ponadto, zespół Global Markets, zaaranżował i zrealizował transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe tego projektu.

W maju 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. podpisał umowy kredytowe ze spółkami zależnymi niezależnego producenta energii elektrycznej, firmy Qair Polska oraz jej partnerów. Finansowanie konsorcjalne typu „project finance” w kwocie ok. 630 mln zł pomoże finansować istniejące oraz nowo powstające farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Inwestycję współfinansuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W ramach konsorcjum z EBOiR, BNP Paribas Bank Polska S.A. współfinansuje pięć polskich spółek celowych, których właścicielami są dwaj doświadczeni sponsorzy – francuski producent i operator energii odnawialnej Qair oraz francuski fundusz infrastrukturalny RGreen Invest. Portfel obejmuje budowę trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 68MW, a także refinansowanie nabycia już działających farm wiatrowych o łącznej mocy 106MW. Oprócz tego, Bank samodzielnie sfinansuje inwestycje w trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 25MW. Qair to niezależny producent energii posiadający aktywa o mocy 220 MW – wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Projekty Grupy znajdujące się w fazie finansowania i budowy mają moc 780 MW, kolejne 3 GW to rozwijane aktywa z potencjałem realizacji w przyszłości.

Więcej informacji TUTAJ.

W 2020 r. wsparliśmy proces emisji Zielonych Obligacji Cyfrowego Polsatu, który jest pierwszą spółką z sektora niefinansowego emitującą na polskim rynku takie papiery wartościowe. Bank pełnił rolę współorganizatora i współprowadzącego księgę popytu emisji obligacji. Emisja otrzymała certyfikat zgodności z Green Bond Principles 2018, poświadczony przez firmę ekspercką Sustainalytics.

Więcej informacji TUTAJ.

BNP Paribas Bank Polska S.A. uczestniczył z udziałem 27,5 mln EUR w finansowaniu nabycia kompleksu biurowego Equal Business Park przez Ares / Apollo Rida. Kompleks, składający się z czterech budynków oferujących łącznie ponad 60 tys. m2 powierzchni biurowej klasy A, zlokalizowany jest w Krakowie. Każdy budynek jest zaawansowany technologicznie i wykonany ekologicznie, posiada certyfikat BREEAM Green Building (na poziomie Very Good). Kampus jest tak zorganizowany, aby spełniał szereg wymogów zielonego budownictwa, ponadto leży blisko parku i jest przyjazny dla rowerów. Jest również łatwo dostępny komunikacją miejską ze względu na bliskość głównych arterii miasta, przystanków tramwajowych i dworca kolejowego.

Oferta dla Klientów indywidualnych

Kredyt ratalny na finansowanie zielonych źródeł energii

Od 2017 r. oferujemy Klientom indywidualnym możliwość sfinansowania kredytem ratalnym zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz innych źródeł energii odnawialnej, m.in. podgrzewaczy wody, pomp ciepła, rekuperatorów oraz przydomowych elektrowni wiatrowych.

Aktualna oferta kredytowa pozwala sfinansować do 100 proc. wartości instalacji fotowoltaicznej nawet do kwoty 80 tys. zł, z okresem spłaty do 144 miesięcy. W 2020 r. oferta była dostępna u ponad 420 partnerów Banku – wiodących na rynku podmiotów zajmujących się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych.

Kluczowe liczby

 

20,5 tys.

przydomowych instalacji fotowoltaicznych powstało dzięki naszej ofercie od 2017 r. 

 

10 tys.

instalacji fotowoltaicznych powstało w 2020 r. 

 

493 mln zł

łączna kwota udzielonego finansowania od 2017 r. 

Ponad 

230 mln zł

kwota udzielonego finansowania w 2020 r. 

Więcej informacji o produkcie TUTAJ.

Zielona Hipoteka

We wrześniu 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. udostępnił ofertę tzw. Zielonej Hipoteki. Jest ona skierowana do Klientów wnioskujących o udzielenie kredytu hipotecznego na sfinansowanie energooszczędnych nieruchomości. W ramach Zielonej Hipoteki Klient może liczyć na obniżkę marży o 0,1 proc., jeżeli spełnia następujące warunki:

  • posiada / będzie posiadał certyfikat ekologiczny np. BREEAM / Zielony Dom,
  • posiada / będzie posiadał świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzające wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie wyższą niż 50 kWh/(m2*rok).

Dzięki współpracy Banku z firmą deweloperską Yareal, Klienci obu firm mogą w obniżonej cenie, przy minimum formalności, zyskać finansowanie na zakup przyjaznego dla środowiska mieszkania z certyfikatem BREAM.

BNP Paribas Bank Polska S.A. zawarł także partnerstwo z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), wystawcą certyfikatu Zielony Dom. W ramach programów Zielony Dom i Zielona Hipoteka partnerzy współpracują na rzecz rozwoju i promowania zrównoważonego budownictwa mieszkalnego w Polsce. Certyfikat Zielony Dom jest honorowany przez Bank przy udzielaniu kredytu o obniżonej marży.

Więcej informacji o Zielonej Hipotece znajduje się na tej stronie.

Dla osób zainteresowanych kredytem hipotecznym, BNP Paribas Bank Polska S.A. przygotował portal Hipoteka Online. Pod tym adresem potencjalni Klienci mogą wstępnie zweryfikować swoją zdolność kredytową, sprawdzić, jakie dokumenty są niezbędne do ubiegania się o kredyt.

Dzierżawa długoterminowa urządzeń – plan na 2021 r.

Nowy produkt BNP Paribas Bank Polska S.A., który powstał we współpracy ze Spółką BNP Group Service Center dotyczy długoterminowej dzierżawy urządzeń. Inspiracją do jego powstania były najnowsze trendy i zmieniające się podejście konsumenta. Produkt oparty na idei ekonomii obiegu zamkniętego zostanie udostępniony Klientom w pierwszej połowie 2021 r.

Koncepcja usługi polega na udostępnieniu Klientom obok tradycyjnych propozycji takich jak nieoprocentowany kredyt ratalny, opcji dzierżawy długoterminowej najnowszych modeli smartfonów (Samsung oraz Apple). Dzięki takiemu podejściu Klient nie musi w jednym momencie płacić dużej kwoty – płaci miesięczną ratę jedynie w okresie, w którym dzierżawi telefon. Oprócz tego, ma możliwość wybrania ochrony telefonu: ubezpieczenia i serwisu, więc niczym nie musi się przejmować. Jest to znaczna przewaga tego produktu nad ratami 0 proc. czy abonamentem w sieci telekomunikacyjnej. W przypadku kradzieży, awarii telefonu lub jego uszkodzenia, Klient może skorzystać z dodatkowych usług, które są nieodłączną częścią produktu.

Klient będzie mógł wybrać dwie opcje umowy:

  • umowa na 24 miesiące, wyższa kwota wykupu, możliwość wymiany telefonu na nowy model między 18. i 22. miesiącem umowy;
  • umowa na 30 miesięcy, niższa kwota wykupu, możliwość wymiany telefonu na nowy model między 18. i 24. miesiącem umowy.

Możliwość wymiany telefonu na nowy model w czasie trwania umowy jest najbardziej wartościową dla Klienta możliwością płynącą z usługi. W przypadku skorzystania z możliwości Klient nie musi martwić się sprzedażą telefonu. Trafia on do partnera, który odnawia telefon i sprzedaje go na rynku wtórnym. W momencie zakończenia umowy Klient oddaje urządzenie lub odkupuje je na własność. Część telefonów zwracanych przez Klientów poddana zostanie odnowieniu, następnie przekazana partnerom społecznym współpracującym z Bankiem i Fundacją BNP Paribas.

Zielone produkty inwestycyjne

Popieramy rozwiązania inwestycyjne zaprojektowane nie tylko pod kątem spełnienia celu inwestycyjnego, ale także w sposób, który jest społecznie odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska.

Jako Bank Zielonych Zmian wzięliśmy udział w kampanii, której celem było posadzenie 1 drzewa za każde 1 tys. EUR zainwestowane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji (związane z emisją certyfikatów strukturyzowanych: Spółki Przyjazne Środowisku, Spółki Przyjazne Środowisku II, Inwestycja w Klimat, Inwestycja w Klimat II).

Poprzez promocję inwestycji zachęcaliśmy do udziału w rekultywacji leśnej części obszaru w woj. wielkopolskim, który został zniszczony podczas trąby powietrznej w 2017 r. Dzięki inicjatywie w 2020 r. w Lipuszu zostało posadzonych ponad 14 tys. drzew różnych gatunków.

Oferta dla Klientów z sektora Food & Agro

Rolnicy z sektora mikro mogą uniezależnić się od cen prądu poprzez inwestycję w technologię przetwarzania światła słonecznego w energię elektryczną. Średnia instalacja fotowoltaiczna to 4 tony mniej dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery rocznie. Rolnicy mogą skorzystać z oferty na finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach:

Więcej informacji o produkcie znajduje się na tej stronie.

Rolnicy oraz przedsiębiorcy mogą ubezpieczyć w BNP Paribas Bank Polska S.A. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła w ramach produktów:

  • Concordia Agro (dla rolników),
  • Concordia Firma (dla przedsiębiorstw).

Ubezpieczenie zostało przygotowane przez firmę ubezpieczeniową Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank pośredniczy w sprzedaży produktu jako Agent ubezpieczeniowy Concordii.

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt inwestycyjny z premią BGK na termomodernizację nieruchomości

Kredyt powstał we współpracy BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Kredyt z Premią BGK. Skierowany jest do Wspólnot Mieszkaniowych zamierzających poprawić klasę energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Więcej informacji TUTAJ.

Program EKO-WSPÓLNOTA z zyskiem

EKO-WSPÓLNOTA z zyskiem to program finansowania efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. W ramach programu wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dofinansowanie (w wysokości 90 proc.) do kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej związanej z inwestycją termomodernizacji budynków, w tym audytów energetycznych. Dodatkowo wspólnoty mieszkaniowe mogą skorzystać z pomocy specjalistów ds. transformacji energetycznej, których rolą jest wsparcie wspólnot w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych. Są to ważne narzędzia do podjęcia przez wspólnoty decyzji o realizacji inwestycji dotyczących termomodernizacji budynków wielorodzinnych lub instalacji OZE zintegrowanych z budynkami. Dofinansowania jest możliwe dzięki umowie podpisanej przez Bank z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie uczestnictwa Banku w inicjatywie ELENA (European Local Energy Assistance) w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Więcej informacji TUTAJ.

Oferta dla przedsiębiorstw

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia został stworzony z myślą o wspieraniu inwestycji w odnawialne źródła energii. Jest przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub energii cieplnej z biomasy albo z biogazu. Z kredytu mogą korzystać podmioty prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednym z warunków wykorzystania kredytu jest przedstawienie przez Klienta promesy koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (jeśli jest wymagana przepisami prawa).

Więcej informacji TUTAJ.

Jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć nowe technologie własne lub nabyte, mające na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, w tym m.in. mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne. W ramach tej inicjatywy, wdrażanej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, firmy mogą otrzymać bezzwrotną premię technologiczną, która spłaca częściowo kapitał kredytu, co jest zachętą do realizacji innowacyjnych inwestycji.

Więcej informacji TUTAJ.

Gwarancja BiznesMax jest bezpłatną formą zabezpieczenia spłaty kredytu oferowaną przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w oparciu o umowę podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uzyskanie gwarancji oznacza również możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Gwarancja biznesmax umożliwia zabezpieczenie kredytów, których celem jest finansowanie inwestycji proekologicznych.

Więcej informacji TUTAJ.

Kredyt Unia+ to produkt przeznaczony na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Dotacje unijne przekazywane są głównie po zakończeniu projektu, dlatego aby zrealizować zamierzone inwestycje, należy posiadać środki na wcześniejsze sfinansowanie przedsięwzięcia, które można uzyskać dzięki ofercie Kredytu Unia+. Produkt powstał na bazie doświadczeń Banku zdobytych od czasów funduszy przedakcesyjnych. BNP Paribas Bank Polska S.A. jest liderem w finansowaniu inwestycji unijnych w sektorze agrobiznesu, a dodatkowo posiada znaczący udział w finansowaniu projektów z dotacją w sektorze non-agro.

Kredyt Unia+ to nie tylko finansowanie. Doradcy, przy wsparciu ekspertów zajmujących się w Banku tematyką funduszy unijnych, są gotowi wesprzeć Klienta konsultacjami na każdym etapie aplikacji czy realizacji projektu z dotacją.

Więcej informacji TUTAJ.

EKO-FIRMA z zyskiem to program finansowania efektywności energetycznej w budynkach komercyjnych. W ramach programu Bank oferuje firmom usługę przygotowania audytów i ekspertyz energetycznych oraz dodatkowej dokumentacji technicznej związanej z inwestycją w zakresie efektywności energetycznej budynków komercyjnych. Przedsiębiorca zainteresowany taką usługą będzie mógł uzyskać dofinansowanie w wysokości 90 proc. kosztu netto usługi, które udzielane jest w ramach inicjatywy ELENA – programu unijnego Horyzont 2020. Świadczona przez Bank usługa to ważne narzędzie do podjęcia przez Klienta decyzji o realizacji inwestycji mającej na celu uzyskanie oszczędności energetycznych. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy specjalistów ds. transformacji energetycznej, których rolą jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej ich budynków. Usługa dedykowana jest firmom spełniającym kryteria małych i średnich przedsiębiorstw wg definicji unijnej lub definicji przedsiębiorcy Mid-Cap (zatrudnienie poniżej 3 tys. pracowników w całej grupie).

Więcej informacji TUTAJ.

Firmy, które chcą zainwestować w instalację fotowoltaiczną, mogą sfinansować taki projekt w ramach leasingu finansowego lub operacyjnego.

Wyniki wyszukiwania