Raport Zintegrowany 2020

Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Spółka z o.o.

Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o. („Spółka”) została utworzona w 1999 r. do prowadzenia działalności w przedmiocie:

  • nabywania i zbywania nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach,
  • prowadzenia inwestycji budowlanych na nieruchomościach własnych i obcych,
  • dzierżawienia, wydzierżawiania nieruchomości i najmu lokali.

W IV kwartale 2020 r. Spółka dokonała transakcji zbycia posiadanej nieruchomości.

Podstawowe dane finansowe BFN Actus Spółka z o.o.

tys. zł 31.12.2020* 31.12.2019 31.12.2018
Suma bilansowa 42 589 56 827 56 129
Inwestycje długoterminowe 0 56 577 55 868
Kapitał własny 42 429 48 252 47 688
w tym: wynik finansowy netto (5 809) 564 1 113
* dane nieaudytowane

Wyniki wyszukiwania