Raport Zintegrowany 2020

Wynagrodzenia i benefity

GRI:

Nasza polityka wynagradzania opiera się na przejrzystych zasadach i odzwierciedla zorientowanie na pracowników.

 • 401-2

Odnosi się do dobrych praktyk rynkowych w obszarze wynagradzania. Jest zgodna z odpowiednimi przepisami ustawowymi oraz wykonawczymi. Politykę wynagradzania regulują zasady:

 • Zasady wynagradzania pracowników Banku określa obowiązujący Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i Regulamin Wynagradzania;
 • Zasady funkcjonowania systemów premiowania określone są w regulaminach premiowania pracowników poszczególnych obszarów i linii biznesowych;
 • Obowiązki nadzorcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pełni Rada Nadzorcza, wspierana przez Komitet ds. Zasobów Ludzkich i Wynagrodzeń oraz Komitet Nominacji. Komitet sprawuje nadzór nad kluczowymi procesami, opracowuje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej dotyczące m.in. warunków zatrudnienia członków Zarządu Banku, w tym wysokości ustalonego i przyznanego wynagrodzenia zmiennego;
 • W Banku funkcjonuje też Polityka wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • 202-1

Dane liczbowe obrazujące wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników najniższego szczebla w BNP Paribas Bank Polska S.A. w stosunku do płacy minimalnej

Płaca minimalna w Polsce Stosunek wynagrodzenia na najniższym szczeblu do płacy minimalnej:
w 2020 r. dla kobiet dla mężczyzn
2 600 zł 146,8% 147,8%

Płaca minimalna w Polsce Średnie wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla:
w 2020 r. dla kobiet dla mężczyzn
2 600 zł 3 818 zł 3 842 zł

 

BNP Paribas Bank Polska S.A. realizuje corocznie proces regulacji wynagrodzeń (Compensation Review Proces) – jednym z istotnych kryteriów branych pod uwagę w tym procesie jest niwelowanie luki płacowej, na którą przeznaczane są dedykowane fundusze.

Luka płacowa (Gender Pay Gap)

Realizując najlepsze praktyki rynkowe, w 2020 r. w BNP Paribas Bank Polska S.A. została po raz pierwszy zmierzona luka płacowa (ang. Gender Pay Gap). Wykorzystana metodologia badania luki płacowej była spójna z metodologią wdrożoną w Grupie BNP Paribas. Analiza dotyczyła wynagrodzenia zasadniczego aktywnych pracowników i uwzględniała takie zmienne jak: obszary biznesowe, poziomy zaszeregowania, płeć. Po analizie wyników podjęto systemowe i dedykowane działania oraz rekomendacje mające na celu zmniejszenie poziomu luki płacowej, w tym w ramach corocznego procesu przeglądu wynagrodzeń (Compensation Review Process) jaki jest realizowany w Banku.

Oferta benefitowa

 • 401-2

W BNP Paribas Bank Polska S.A. podejście do zdrowia i dobrej kondycji naszych pracowników zawsze było ważne. W 2018 r. wraz z wprowadzeniem nowej strategii benefitowej i programu BEneFIT, podjęliśmy jeszcze bardziej świadome i długofalowe działania na rzecz kreowania przyjaznego środowiska pracy, poprawy kondycji psychofizycznej oraz bezpieczeństwa pracowników, a także ich bliskich.

Strategia benefitowa BNP Paribas Bank Polska S.A. jest realizowana w ramach czterech filarów: bezpieczeństwo, zdrowie, work-life balance oraz przyjazne środowisko pracy. Zapewniamy pracownikom dostęp do szeregu benefitów, inicjatyw, ofert, narzędzi i rozwiązań (stacjonarnych oraz mobilnych, realizowanych z wiodącymi partnerami na rynku), które wspierają pracowników w zakresie zarządzania zdrowiem, promują aktywność fizyczną oraz wzajemne inspirowanie się i realizację pasji. Wiele benefitów oferujemy w modelu umożliwiającym korzystanie z nich przez bliskich pracowników (partnerów, dzieci, rodziców), co pozwala zadbać o całe rodziny i ułatwia pracownikom harmonijne godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym.

Oferta benefitowa dla pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A.

Filar: Bezpieczeństwo

 • Pracownicze Plany Kapitałowe, w ramach których pracodawca finansuje część składki
 • Atrakcyjne Ubezpieczenia na życie i NNW dla pracowników i ich bliskich
 • Dodatkowe ubezpieczenie dla dzieci w wieku szkolnym

Filar: Zdrowie

 • Kompleksowy Program opieki zdrowotnej dla pracowników i ich bliskich
 • Usługi e-medycyny i MediSpot (specjalny grafik internistyczny dedykowany tylko pracownikom Banku)
 • Karta MultiSportPlus, MulitiSportKids i MutliSportSenior
 • Aplikacja Worksmile skupiająca pracowników wokół ich pasji i aktywności sportowych
 • Dni Zdrowia i akcje wellness w siedzibach Banku
 • Szczepienia przeciw grypie organizowane w lokalizacjach Banku

Filar: work-life balance

 • Akcja „Dwie godziny dla rodziny”
 • System Kafeteryjny MyBenefit
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Akcje i działania w ramach programu „Bank bliski Bliskim”

Filar: przyjazne środowisko pracy

 • Program corporate wellness „DOBRZE”
 • Elastyczne godziny pracy
 • Upominki dla dzieci pracowników
 • Promocja urlopów rodzicielskich
 • Crossbooking w wybranych lokalizacjach Banku
 • Prezenty dla nowonarodzonych dzieci pracowników
 • Konkurs wakacyjny z atrakcyjnymi nagrodami „Zostań Picassem GPS-u”
 • Przed rozpoczęciem pandemii jako nieliczni oferowaliśmy 8 dni w miesiącu pracy zdalnej
 • Dodatkowe dni urlopu ponad te, które są zagwarantowane kodeksem pracy (dodatkowy dzień urlopu okolicznościowego, dodatkowe dwa dni na wolontariat i dodatkowy dzień urlopu po wykorzystaniu pełnego rocznego limitu urlopowego)
 • Aplikacja mobilna do nauki języków
 • Atrakcyjna oferta zniżkowa dla pracowników u wielu partnerów Banku BNP Paribas Polska S.A.
 • Pomoc finansowa dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji
 • Pomoc finansowa dla emerytowanych pracowników Banku
 • Wymiana komputerów na laptopy oraz wprowadzenie zdalnego dostępu do systemów (liczba aplikacji, z których można korzystać mobilnie w ciągu roku, wzrosła z 30 do ponad 80)

W przyspieszonym trybie epidemia COVID-19 przeniosła wszystkich do rzeczywistości, do której BNP Paribas Bank Polska S.A. w dużej mierze był już przygotowany. Bank zawsze miał na względzie to, by wspierać pracowników w ramach ich różnorodnych potrzeb i zaspokajać je tak, by mogli realizować siebie. Sukcesywnie wprowadzano już wcześniej, przed pandemią, wiele rozwiązań dla pracowników, m.in. kilkadziesiąt aplikacji i rozwiązań IT.

W celu zminimalizowania niekorzystnych skutków pandemii i maksymalnego wsparcia pracowników, bardzo szybko zorganizowaliśmy szereg akcji wspierających kondycję psychofizyczną, bezpieczeństwo i rozwój pracowników oraz ich bliskich.

Bank przygotował zestawienie kursów oraz materiałów edukacyjnych, aby wesprzeć rodziców w organizacji czasu dzieciom podczas marcowego lockdownu. Posiadacze Karty Multisport mogli korzystać z dostępu do audiobooków, e-booków oraz wielu zajęć sportowych online. Bank udostępnił pracownikom telefoniczne wsparcie psychologiczne i wiele szkoleń, których celem było wsparcie w nowej rzeczywistości, do której wszyscy musieliśmy się przystosować dosłownie z dnia na dzień: webinary dla menedżerów: „Jak efektywnie pracować z domu?”, czy wirtualne szkolenia rozwojowe o radzeniu sobie z konfliktem, czy stresem.

W obszarze komunikacji z pracownikami uruchomiona została kampania #zostanwdomu, która porusza tematy dotyczące zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania w czasach pandemii. Zorganizowano także warsztaty z komunikacji empatycznej, zajęcia dla dzieci, wsparcie technologiczne pracowników.

Pandemia spowodowała, że przyspieszyliśmy działania dotyczące uruchomienia kompleksowego programu corporate wellness, nad którym pracowaliśmy od początku 2020 r. Projekt został wdrożony w czerwcu 2020 r. pod hasłem „DOBRZE”. Program wpisuje się w naszą inicjatywę „Bank Bliski Bliskim” oraz jest częścią filaru „Przyjazne środowisko pracy” strategii BEneFIT. To realna odpowiedź na potrzeby pracowników Banku, a także ich bliskich w czasie pandemii. Program został uruchomiony w formule online. Jego nazwa nawiązuje do idei wellness – jako sztuki życia, która propaguje zgodę i afirmację szczęścia. Dzięki tak przygotowanemu programowi edukujemy, wspieramy i dajemy narzędzia do dbania o kondycję psychofizyczną. Pomagamy zachować harmonijny work life balance przy ograniczeniach w związku z pandemią.

Program jest ułożony w oparciu o cztery filary zdrowia: obniżenie stresu, odżywianie, aktywność oraz regeneracja i jest realizowany we współpracy z ekspertami, którzy od wielu lat wspierają pracodawców w tworzeniu programów wellnessowych dopasowanych do potrzeb pracowników i kultury organizacyjnej danej firmy.

Program jest realną pomocą w dbaniu o dobrą jakość życia oraz bazą do wzmocnienia kondycji psychofizycznej: pomaga zredukować stres, uspokoić umysł, uwalniać blokady fizyczne i emocjonalne, zadbać o układ odpornościowy, zdrowe odżywanie, poprawić wydolność organizmu, zachęcić do aktywności fizycznej.

Pracownicy mają możliwość wzięcia udziału w codziennych zajęciach/aktywnościach na Webex „Wstań od biurka” i „Wyciszenie przed snem” budujących zdrowe nawyki. Dużą popularnością cieszą się finansowane w 100% przez Bank regularne porady online specjalistów: psychologów, dietetyków, trenerów sportowych i mentalnych. Organizujemy także cykliczne webinary na interesujące tematy z zakresu organizacji pracy, zdrowia, odżywania i profilaktyki. Jako prelegentów webinarów zapraszamy cenionych na rynku ekspertów.

Wszystkie ćwiczenia, porady i webinary są nagrywane i umieszczane w cyfrowej bibliotece w formie filmów, czy podcastów, aby pracownicy mogli z nich korzystać w dowolnym momencie, a także inspirować członków rodziny, czy wspólnie ćwiczyć. W bibliotece umieszczonych jest wiele artykułów na różne tematy – sport, odżywianie, zdrowie mentalne, sen, kontuzje, ćwiczenia. Dzięki wdrożonej aplikacji społecznościowej, z której korzysta prawie 3 tys. osób, uczestnicy programu mogą być w stałym kontakcie ze sobą i być na bieżąco z informacjami o programie „DOBRZE”, dzielić się osiągnięciami sportowymi, rywalizować czy realizować pasje oraz rozwijać hobby. W aplikacji funkcjonuje ok. 30 aktywnych grup animowanych przez pracowników – od biegaczy, rowerzystów, pasjonatów jogi, zdrowego gotowania, fotografii, żeglowania, górskich wycieczek, po szachistów i grzybiarzy. Dodatkowo angażujemy kadrę menedżerską w aktywności, aby byli dla pracowników przykładem i zachęcali podopiecznych do dbania o dobrą jakość życia.

Jedną ze zorganizowanych aktywności, która cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, był wakacyjny konkurs „Zostań Picassem GPSu”. Tą inicjatywą wyczarowaliśmy niesamowite zaangażowanie i kreatywność. Pracownicy rysowali śladem GPS fantastyczne rysunki, angażowali rodziny, a najlepsze prace zostały nagrodzone zasileniami na platformie kafeteryjnej i mogły być wykorzystane np. na zakup sprzętu sportowego czy realizację pasji.

Total Reward Statement (TRS), to kompleksowy raport, którego celem jest pokazanie każdemu pracownikowi łącznych korzyści z pracy w Banku. Indywidualny Raport TRS, który w 2020 r. otrzymał każdy pracownik, poza zestawieniem korzyści finansowych, obrazuje także benefity pozapłacowe, z których pracownicy korzystają w ciągu roku oraz inne świadczenia dostępne dla pracowników w organizacji. Należą do nich m.in. opieka medyczna, ubezpieczenie czy system kafeteryjny MyBenefit, szkolenia, programy rozwojowe, a także świadczenia socjalne, dofinansowania i PPK. Dzięki raportom TRS każdy pracownik ma okazję do otrzymania indywidualnego zestawienia korzyści z pracy w Banku oraz do zapoznania się z pełnym pakietem świadczeń, oferowanych przez pracodawcę.

Kluczowe liczby

 

ponad 300

Misiów-Szumisiów trafiło do nowonarodzonych dzieci naszych pracowników (od czerwca 2020 r.) 

 

2 062

pracowników wzięło udział w akcji „Dwie godziny dla rodziny” 

 

ponad 4 tys.

pracowników skorzystało z kart Multisport 

 

ponad 1 tys.

bliskich naszych pracowników (partnerzy, dzieci, rodzice) skorzystało z kart Multisport 

 

ponad 6 tys.

pracowników skorzystało z programu wellness „DOBRZE” 

 

ponad 8 tys.

osób objętych prywatną opieką medyczną 

 

ponad 9 tys.

osób korzystających z platformy kafeteryjnej MyBenefit 

 

ponad 36 tys.

świadczeń udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Wyniki wyszukiwania