Raport Zintegrowany 2020

Misja Edukacja

Jesienią 2020 r. rozpoczęliśmy realizację interdyscyplinarnego projektu Misja Edukacja, która stanowi parasol dla działań i inicjatyw partnerskich z zakresu edukacji. Jego celem jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa z dziedziny finansów, ekologii, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości czy psychologii.

Pomaga on w zdobyciu nowych umiejętności, odkryciu własnego potencjału, czy poszerzeniu horyzontów. W ramach programu organizowane są m.in.:

  • lekcje o finansach dla dzieci i młodzieży w szkołach w oparciu o przygotowane przez Bank autorskie materiały edukacyjne,
  • wykłady z finansów dla seniorów,
  • webinary poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa,
  • warsztaty rodzinne „Poznaj swoje moce” z Fundacją Kosmos dla Dziewczynek,
  • kolejne odsłony edukacyjnych podcastów w ramach cyklu BNP Paribas Talks,
  • działania edukacyjne w partnerstwie z Fundacją Uniwersytet Dzieci,
  • webinary z Wyższą Szkołą Bankową.

W 2020 r. dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, w tym Lokalnych Ambasadorów Banku, przeprowadzaliśmy webinaria w zakresie cyberbezpieczeństwa i zakupów w sieci. W partnerstwie z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej przygotowaliśmy dedykowany przewodnik po bankowości internetowej GOonline, na podstawie którego przeprowadziliśmy webinary w celu wzmocnienia kompetencji cyfrowych wśród seniorów. Zorganizowaliśmy również bezpłatne warsztaty z diagnozy talentów i mocnych stron „Poznaj swoje moce”, które w ramach kontynuacji projektu z 2019 r. poprowadziła Fundacja Kosmos dla Dziewczynek. W tym roku warsztaty realizowaliśmy w formule online. Każdy uczestnik miał okazję wypełnić autorski test Fundacji Kosmos, inspirowany testem mocnych stron Strengthsfinder. Dzięki temu młodzi uczestnicy i ich rodziny dowiedzieli się jak mogą się dalej rozwijać.

Fundacja Kosmos dla Dziewczynek i BNP Paribas Bank Polska S.A. stworzyły zgrany tandem. Podróżujemy w tym samym kierunku i wspólnie wierzymy, że przez działania adresowane do dzieci możemy zmieniać ich przyszłość a w konsekwencji przyszłość świata! Zaangażowanie i troska Banku we wzmacnianie systemu edukacji w Polsce spotkały się z naszą „kosmiczną” misją wzmacniania dzieci. Dzięki wsparciu Banku, nasza Fundacja pomogła już tysiącom dzieciaków odkryć i nazwać swoje mocne strony. To ważne, bo świadomość swoich talentów pomaga osiągać lepsze wyniki w nauce, zwiększa wiarę w siebie i poczucie własnej wartości.

Magda Turbalska-Martyniuk Managerka projektu „Poznaj swoje moce”, Fundacja Kosmos dla Dziewczynek

Wyniki wyszukiwania