Raport Zintegrowany 2020

List Prezesa Zarządu

GRI:
  • 102-14
  • 102-15

Szanowni Akcjonariusze, Klienci oraz Pracownicy Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska,

za nami rok zmagań z wyzwaniami, których się nie spodziewaliśmy i nie uwzględnialiśmy nawet w pesymistycznych scenariuszach. Niesprzyjająca sytuacja ekonomiczna i trudności, z którymi mierzy się sektor bankowy, były i wciąż są jedynie tłem dla prawdziwych dramatów związanych z niepewnością o zdrowie i życie. Dzięki konsekwencji, pracowitości i talentowi naszego zespołu, zadbaliśmy o bezpieczeństwo Klientów i pracowników, dążąc przy tym do realizacji założonych celów.

Pomimo wszystkich ograniczeń Grupa Kapitałowa Banku
w 2020 r. wypracowała zysk netto na poziomie 733 mln zł, wyższy
o 19,3% niż rok wcześniej.

W warunkach pandemii, a także panującej sytuacji makroekonomicznej, traktuję te wyniki, jako nasz sukces. Od początku pandemii aktywnie poszukiwaliśmy rozwiązań, które miały odpowiedzieć na zupełnie nowe wyzwania. Najpierw zadbaliśmy o elementarne bezpieczeństwo pracowników i Klientów. Wprowadzone zostały tzw. split-teams (zespoły dzielone), a 95% pracowników błyskawicznie przystosowaliśmy do pracy zdalnej. W oddziałach zadbaliśmy o odpowiednie środki ochrony oraz zachowanie wymaganego dystansu społecznego. W rezultacie 99,4% oddziałów Banku BNP Paribas było i jest dostępnych dla Klientów.

Znacząco przyspieszyliśmy digitalizację naszych usług, łamiąc przy tym schematy i wyznaczając zupełnie nowe standardy. Od maja 2020 r., za pomocą aplikacji Booksy, kojarzonej wcześniej z usługami kosmetycznymi czy fryzjerskimi, każdy może umówić się z doradcą na spotkanie w oddziale, aby porozmawiać o inwestycjach lub kredycie hipotecznym. We współpracy z firmą Autenti wdrożyliśmy rozwiązania, które pozwalają na podpisywanie dokumentów bez konieczności ich fizycznej wymiany między bankiem a Klientem. W połączeniu z możliwością otwierania konta za pomocą wideo weryfikacji, otrzymujemy nowoczesną wizję bankowości, na którą jednak nie trzeba czekać. Zmaterializowała się dzięki naszej innowacyjności i ciężkiej pracy.

Nie pozostawaliśmy przy tym obojętni na problemy, z którymi mierzą się nasi Klienci i gospodarka jako całość. W czasie pierwszej fali pandemii – już w marcu, zanim pojawiły się propozycje ustawowego uregulowania tej kwestii, w ramach inicjatywy polskiego sektora bankowego, Bank BNP Paribas zaoferował możliwość zawieszenia spłat rat kapitałowych i odsetkowych. Nasi Klienci mogli składać wnioski o subwencje PFR w systemie bankowości elektronicznej i korzystać na preferencyjnych warunkach z dwóch programów gwarancji BGK – programu de minimis oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Nie mam wątpliwości, że w tym trudnym czasie bardzo dobrze zdaliśmy egzamin z solidarności.

Wielkie znaczenie miało zachowanie ciągłości w finansowaniu kluczowych dla kraju inwestycji. Zamiast je zamrażać, rozszerzaliśmy portfolio Klientów i realizowaliśmy kolejne projekty. Z wielką satysfakcją stwierdzam, że większość z finansowanych przez nas inwestycji wywiera pozytywny wpływ ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.

Pojawienie się nowych wyzwań nie odwróciło naszej uwagi od innych tematów o znaczeniu fundamentalnym dla naszej planety. Ani na moment nie przestaliśmy być Bankiem Zielonych Zmian i Bankiem Zmieniającego się Świata. Aby dodatkowo zwiększyć skuteczność działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, powołaliśmy do życia specjalną jednostkę – Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju. Jej celem jest definiowanie strategii ESG i dbałość o to, aby jej założenia były obecne w naszych kompetencjach i ofercie. W 2021 r. będziemy jeszcze silniej akcentować nasze społeczne zaangażowanie. Przed nami wiele celów, które możemy osiągnąć wyłącznie jednocząc się we wspólnym działaniu. Głęboko wierzę, że w ten sposób uda nam się, jako społeczeństwu stawić czoła globalnym wyzwaniom, ale też w skali naszego Banku realizować kolejne ambitne przedsięwzięcia.

Z poważaniem

Przemek Gdański
Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyniki wyszukiwania