Raport Zintegrowany 2020

Realizacja strategii w 2020 roku

Od początku marca 2020 r. wydarzenia w kraju i na świecie zostały zdominowane przez pandemię COVID-19. Cała gospodarka została postawiona przed zupełnie nową rzeczywistością, gdzie bezdyskusyjnym priorytetem stało się zdrowie i bezpieczeństwo.

Dla wielu branż, w tym sektora bankowego, oznaczało to przedefiniowanie modeli biznesowych i procesów, tak aby móc nadal funkcjonować w świecie ograniczonego kontaktu bezpośredniego między ludźmi. Pomimo tego bezprecedensowego wyzwania Bank zdołał zachować pełną sprawność operacyjną. Utrzymana została stabilność i płynność finansowa. Klientom została zapewniona pełna obsługa sprzedażowa i serwisowa, a pracownicy zostali wyposażeni we wszystkie dostępne środki bezpieczeństwa.

Solidne fundamenty do przyszłego rozwoju uwidoczniły się w relatywnie wysokiej odporności Banku na tle sektora. Pomimo trzykrotnego cięcia stóp procentowych NBP mającego negatywny wpływ na wynik odsetkowy Bank utrzymał zdolność generowania dochodów i mógł koncentrować się na dalszym wdrażaniu usprawnień dla Klientów. Dużo uwagi Bank poświęcił wdrażaniu nowych rozwiązań wspierających cyfrową sprzedaż i obsługę, rozbudowaniu strategicznych partnerstw w segmencie detalicznym oraz realizacji znaczących transakcji kredytowych w segmencie korporacyjnym. Pandemia miała znaczący wpływ na aktywność biznesową Klientów Banku, co było widoczne w niższym popycie na kredyt ze strony przedsiębiorstw czy niższej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Z drugiej strony Bank osiągnął rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych oraz utrzymał zbliżony do 2019 r. poziom sprzedaży kont osobistych. Równocześnie Bank nadal aktywnie promował rozwiązania ekologiczne dla swoich Klientów, samemu pracując nad zmniejszeniem swojego śladu węglowego.

Mijający rok udowodnił, że strategia Fast Forward czyli: inteligentny i odpowiedzialny wzrost, poprawa efektywności i jakości oraz koncentracja na ludziach – wspierane przez digitalizację, jest nadal aktualna w nowej rzeczywistości. Tym samym Bank planuje kontynuację jej realizacji w ostatnim roku jej horyzontu.

Pozostałe działania w ramach założeń strategii zostały opisane poniżej

ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE

koncentracja zasobów (ludzi, IT i kapitału) na najbardziej rentownych produktach i segmentach w celu zwiększenia akwizycji, sprzedaży oraz w rezultacie wyników finansowych

OSIĄGNIĘCIA W 2020

 • Rekordowa sprzedaż kredytów hipotecznych na poziomie 5,6 mld zł, w porównaniu do 4,3 mld zł w 2019 r.
 • 257 tys. nowych kont osobistych Klientów indywidualnych w 2020 r.
 • Dynamiczny rozwój w obszarze e-commerce na platformie Allegro.
 • Rozpoczęcie współpracy z siecią sklepów Media Markt od IV kwartału 2020 r.
 • Współpraca z siecią Decathlon.
 • Łączna wartość kredytów udzielonych przez Bank na finansowanie projektów wspierających zrównoważony rozwój na koniec 2020 r. wyniosła 2,7 mld zł, a w samym 2020 r. Bank udzielił 993 mln zł „zielonego” finansowania.
 • Zielona Hipoteka – oferta dla Klientów wnioskujących o udzielenie kredytu na sfinansowanie energooszczędnych nieruchomości.
 • Uruchomienie oferty wynajmu długoterminowego samochodów wspólnie z Arval. Pełen pakiet ubezpieczeniowo-serwisowy oraz zniżka dla Klientów Banku.
 • Pierwsza umowa gwarancji z EBI na rzecz inwestycji w zakresie efektywności energetycznej o docelowej wartości 742 mln zł.
 • Zawarcie umów na konsorcjalne finansowanie:
  • projektu Polimery Police (Bank jako jeden z głównych organizatorów finansowania i koordynator instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem stopy procentowej. Jest to największa inwestycja w historii Grupy Azoty i największa od wielu lat w branży chemicznej, która pozwoli Polsce uniezależnić się od importu polipropylenu),
  • nowo powstających farm wiatrowych i fotowoltaicznych firmy Qair Polska (konsorcjum z EBOiR do łącznej kwoty 630 mln zł),
  • wieloletniego planu inwestycyjnego PKP Energetyka (Bank jako Bookrunner i główny organizator).
 • Podpisanie umowy ze spółkami z Grupy CIECH na faktoring odwrotny. W ramach współpracy Grupa CIECH otrzymała do dyspozycji łącznie 200 mln zł limitu.

ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE

prostsza oferta produktowa, szczególnie w obszarze Bankowości Detalicznej oraz uproszczona i interaktywna komunikacja z Klientami, uproszczone procesy oraz koncentracja na obsłudze Klienta, optymalizacja tradycyjnych kanałów dystrybucji i migracja Klientów do kanałów cyfrowych, uproszczenie organizacji w celu zwiększenia jej efektywności

OSIĄGNIĘCIA W 2020

 • Pierwsze na rynku wykorzystanie otwartej bankowości do weryfikacji tożsamości (KYC) przy zdalnym wnioskowaniu o kredyt gotówkowy.
 • Umożliwienie zdalnej aktywacji moratoriów kredytowych. Zawieszenie raty kapitałowej i odsetkowej dla Klientów indywidualnych i firmowych.
 • Tarcza Finansowa: umożliwienie składania wniosków o subwencję PFR w systemie bankowości elektronicznej.
 • Otwarcie rachunku bankowego bez wychodzenia z domu za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile. Tożsamość weryfikowana w oparciu o nagranie twarzy.
 • Zaoferowanie Klientom możliwości złożenia wniosku o kredyt hipoteczny bez wizyty w oddziale dla wnioskodawców będących już Klientami Banku.
 • Zaoferowanie Klientom możliwości rozłożenia zakupów na raty poprzez terminal płatniczy w sklepie (lub online). Usługa stworzona przy współpracy z Mastercard i firmą Polskie ePłatności, udostępni usługę „Płać w ratach”.
 • Współpraca z aplikacją rezerwacyjną Booksy – za pomocą której Klienci mogą umówić spotkanie z doradcą w sprawie produktów inwestycyjnych, oszczędnościowych i hipotecznych we wszystkich oddziałach Banku.
 • Inwestycja w Startup Autenti. Bank, wspólnie z PKO BP i Alior Bank, rozpoczął inicjatywę stworzenia polskiego standardu zdalnego podpisywania i cyfrowego obiegu dokumentów. E-podpis był systematycznie wdrażany w kolejnych obszarach funkcjonowania Banku (kont osobistych, kredytów ratalnych i leasingu). Ponadto, dla Klientów firmowych, Bank jako pierwszy na rynku, zaoferował dostęp zarówno do podpisów elektronicznych, jak i kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
 • Zwiększanie przejrzystości i czytelności komunikacji kierowanej do Klientów we współpracy z ekspertami w dziedzinie prostego języka.

ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE

znacząca poprawa poziomu jakości obsługi Klienta oraz jego satysfakcji poprzez zmianę organizacji i usprawnienie procesów obsługi oraz koncentrację na relacji z Klientem, uznawanie i docenianie lojalności obecnych Klientów oraz zmianę znaczenia i podejścia do pomiaru satysfakcji Klienta

OSIĄGNIĘCIA W 2020

 • Aplikacja IBM Trusteer Rapport (chroniąca przed kradzieżą danych przekazywanych drogą elektroniczną) udostępniona wszystkim Klientom bezpłatnie.
 • 124 oddziały Banku w formacie bezgotówkowym, w tym 2 placówki partnerskie.
 • 51 oddziałów z certyfikatem „Obiekt bez barier”, spełniających wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wdrożenie darmowego kalkulatora na platformie agronomist.pl do optymalnego nawożenia upraw azotem – minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko.
 • Powołanie do życia Customer Lab – wewnętrznego „centrum wiedzy o Kliencie” – do badań preferencji i potrzeb Klientów.
 • Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego – w oddziałach oraz na infolinii Banku – osoby głuchonieme mogą skorzystać z własnego telefonu lub specjalnego tabletu aby połączyć się z profesjonalnym tłumaczem, który przybliży ofertę Banku, używając polskiego języka migowego.
 • Uruchomienie Centrum Kompetencji w zakresie Tarczy Antykryzysowej oferującego bezpłatne konsultacje dla Klientów-przedsiębiorców segmentu Wealth Management.
 • Wdrożenie kampanii wspierających polskich przedsiębiorców np. wspólna akcja wraz z serwisem OLX, Rozruszaj Polskę transakcjami oraz Wspieramy lokalny biznes.
 • Szereg nagród:
  • World’s Best Bank for Financial Inclusion 2020 – nagroda przyznana Grupie BNP Paribas przez Magazyn Euromoney za zaangażowanie społeczne i zwiększenie dostępności we wdrażaniu produktów i usług.
  • „Przyjazny Bank Newsweeka”. 3. miejsce w kategorii Bankowość Tradycyjna oraz 2. Miejsce w kategorii Bankowość Zdalna.
  • 5-gwiazdkowa, najwyższa nota w ratingu usług private banking magazynu Forbes dla BNP Paribas Wealth Management.
  • 3. miejsce w rankingu Złoty Bankier w kategorii Karta kredytowa.
  • 1. miejsce w rankingu kont premium serwisu Bankier.pl dla Moje Konto PREMIUM.
  • Gwiazda Jakości Obsługi w badaniu konsumentów Polskiego Programu Jakości Obsługi.

ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE

wzrost zaangażowania pracowników dzięki udziałowi w interesujących projektach i zwiększonemu poziomowi współpracy, ożywienie kultury organizacyjnej poprzez nagradzanie za wyniki, koncentrację na talentach, przyciąganie najlepszych na rynku oraz dbałość o najlepszych pracowników

OSIĄGNIĘCIA W 2020

 • Ranking Odpowiedzialnych Firm: 1. miejsce drugi rok z rzędu w klasyfikacji generalnej oraz 1. miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.
 • Nagroda Srebrny Listek CSR Tygodnika Polityka.
 • Bank dołączył do giełdowego indeksu WIG-ESG, spółek spełniających kryteria środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.
 • Powołanie funkcji Chief Sustainability Officer’a i Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju nadzorującej strategiczne zarządzanie aspektami ESG i Zrównoważonego Rozwoju
 • 100% „zielonej” energii elektrycznej zużytej przez Bank w 2020, dzięki gwarancjom pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.
 • Podpisanie umowy z firmą Respect Energy. 100% energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez Bank będzie pochodzić z elektrowni wodnych.
 • Certyfikat Top Employer 2020 – uzyskany siódmy rok z rzędu, za zgodną z najlepszymi praktykami na rynku politykę personalną.
 • „Kobiety zmieniające BNP Paribas” uruchomienie inicjatywy promującej rozwój i wspieranie kobiet w Banku.
 • Wsparcie dla pracowników w czasach pandemii. Praca zdalna, środki ochrony w oddziałach, pomoc psychologa, testy na obecność SARS-CoV-2. Działania Banku podejmowane podczas pandemii zostały ocenione przez przedstawicieli bankowych związków zawodowych jako wzór do naśladowania.
 • Corporate wellness: Program „Dobrze” – promowanie zdrowego trybu życia – 3,5 tys. pracowników.
 • 22,5 tys. godzin przepracowanych przez pracowników w ramach zaangażowania społecznego.
 • Program stypendialny Klasa – 100 uczestników w 2020 r., 24 mln zł na realizację programu w ciągu 18 lat.
 • Akcja Dobre Kilometry – 70 tys. km pokonanych przez pracowników.
 • Posadzenie 60 tys. drzew. 25 tys. w ramach udziału w Aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla, 14 tys. w ramach kampanii Reforest Action oraz 21 tys. drzew tlenowych (docelowo planowanych jest dodatkowe 29 tys.).
 • 20 tys. maseczek ochronnych i 2 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, zakupionych przez Bank dla placówek medycznych.
 • Przekazanie 750 laptopów dla uczniów i organizacji potrzebujących wsparcia w edukacji i pracy on-line.
 • Przystąpienie do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA) zrzeszającego podmioty pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego.
 • Wsparcie Banku na rzecz Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji Itaka. Pozwoli to na wydłużenie dyżurów z 4 do 15 godzin tygodniowo przez 12 miesięcy. To ważna pomoc w walce z depresją, szczególnie w czasach pandemii.

ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE

budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologie: digitalizacja w celu optymalizacji kosztowej poprzez automatyzację operacji, digitalizacja umożliwiająca wzrost przy wykorzystaniu kompleksowej, wielokanałowej sprzedaży i modelu obsługi oraz digitalizacja wspierająca identyfikację potrzeb Klienta poprzez wykorzystanie CRM i analityki danych w celu poprawy dopasowania oferty oraz spersonalizowanie komunikacji z Klientem za pomocą spójnych platform online i mobile

OSIĄGNIĘCIA W 2020

 • 1,3 mln Klientów aktywnie korzystających z kanałów zdalnej komunikacji z Bankiem.
 • GOonline – zakończenie migracji Klientów detalicznych do nowej platformy i tym samym wyłączenie starego systemu Pl@net w maju 2020. Liczba użytkowników – 743 tys.
 • GOmobile – rozbudowa funkcjonalności aplikacji – Klienci bez wizyty w oddziale m.in. rozłożą na raty spłatę karty kredytowej, nadpłacą kredyt czy uzyskają dostęp do platformy wymiany walut FX Pl@net; umożliwienie również płatności za parkowanie i bilety komunikacji miejskiej w GOmobile. Liczba użytkowników – 669 tys.
 • GOmobile Biznes – nowości w aplikacji mobilnej – m.in.: wykorzystanie biometrii do uruchamiania aplikacji, realizowanie płatności natychmiastowych oraz obsługa płatności podzielonych, tzw. split payments.
 • Nowa oferta Bankowości Premium wraz z pakietem „Cyber”, dbającym o bezpieczeństwo użytkownika w sieci (monitorowanie „darknet” oraz usługą Alerty BIK).
 • Eliminacja papierowych druków przy otwarciu konta w oddziale oraz wpłatach i wypłatach gotówki.
 • Wdrożenie chatbotu EVA wspierającego działalność Departamentu Zakupów Centralnych nagrodzone w konkursie Lider Zakupów 2020.

Realizacja strategicznych celów finansowych w 2020 r.

MIARA CEL STRATEGICZNY WYKONANIE 2020 KOMENTARZ
tempo wzrostu wyniku z działalności bankowej szybsze niż rynek +3,4% r/r
 • Grupa wypracowała wzrost wyniku z działalności bankowej w porównaniu do 2019 r. dzięki wyższemu wynikowi prowizyjnemu, na działalności handlowej oraz pozostałym przychodom i kosztom operacyjnym. Wzrost tych pozycji przychodowych skompensował spadek wyniku odsetkowego po cięciu stóp procentowych w 2020 r.
 • Przychody netto sektora w 2020 r. zanotowały spadek o 4,1% r/r.
ROE >10% 6,3%
 • Rentowność Banku była pod presją w związku z wpływem pandemii COVID-19 na otoczenie (niższa aktywność klientów, obniżenie stóp procentowych przez RPP, podwyższone koszty ryzyka w związku z pogorszenie prognoz makroekonomicznych).
 • Pomimo niesprzyjających warunków Grupa osiągnęła zwrot z kapitału na poziomie 6,3%, tj. wyższy od 5,7% osiągniętego w 2019 r. Przy czym w 2019 r. wyniki Banku były obciążone kosztami integracji, po wyłączeniu których ROE było na poziomie 8,7%.
 • Wskaźnik dla sektora bankowego w 2020 r. wyniósł 3,5%.
C/I ok. 50% 53,3%
 • Efektywność Banku mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów poprawiła się do 53,3% (wobec 64,2% na podstawie danych raportowanych oraz 55,3% po wyłączeniu kosztów integracji w 2019 r.). Było to możliwe zarówno dzięki wzrostowi przychodów, jak i utrzymaniu dyscypliny kosztowej.
 • Wskaźnik dla sektora bankowego (uwzględniający podatek bankowy) za 2020 r. wyniósł 58,0%.

Wyniki wyszukiwania