Raport Zintegrowany 2020

Employer Branding

Nasza organizacja przywiązuje dużą wagę do jakości rekrutacji. Poszukujemy i zatrudniamy pracowników zgodnie z obowiązującym prawem i najlepszymi praktykami rynkowymi.

Pragniemy docierać do jak najszerszego grona utalentowanych kandydatów, dlatego jesteśmy obecni tam, gdzie oni – na targach pracy, uczelniach oraz w mediach społecznościowych. Osobom bez doświadczenia zawodowego oferujemy możliwość odbycia praktyk i staży. Pracownikom z dużym doświadczeniem proponujemy udział w rekrutacji wewnętrznej, odgrywającej ważną rolę w procesie obsady stanowisk menedżerskich. To ważne, by pracownicy, którzy cenią sobie rozwój zawodowy, mogli zrealizować swoje plany w naszej organizacji.

Naszym celem jest wysoka jakość prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Wszystkie osoby zaangażowane w procesy zatrudniania są zobowiązane do stosowania zasad etyki wynikających z Kodeksu Pracy i regulaminów wewnętrznych, a także zapisów dotyczących poufności i zakazu dyskryminacji. W procesie rekrutacji kładziemy szczególny nacisk na poszanowanie różnorodności ze względu na wiek, płeć, tożsamość seksualną, narodowość, kolor skóry, wyznanie, stan zdrowia, stan cywilny, przekonania polityczne oraz inne preferencje i cechy osobiste. Decyzje w procesie rekrutacji podejmowane są przy zachowaniu obiektywizmu zawodowego i bezstronności.

Inicjatywy wewnętrzne

W ramach promocji wewnętrznego rynku pracy ułatwiliśmy pracownikom dostęp do ofert pracy w Banku oraz w Spółkach Grupy BNP Paribas. Stworzyliśmy zakładkę w naszym wewnętrznym intranecie – Echonecie, gdzie pracownicy mogą znaleźć zasady rekrutacji wewnętrznej, oferty promowane w Banku i Spółkach. Rozpoczęliśmy cykl comiesięcznych spotkań online w ramach wewnętrznego rynku pracy. Wydarzenia te mają na celu zaprezentowanie wewnętrznego rynku pracy i pokazanie możliwości rozwoju wewnątrz Banku i w Spółkach Grupy BNP Paribas. Podczas spotkań z rekruterami, przedstawicielami spółek i menedżerami pracownicy mają okazję porozmawiania o interesujących ofertach, zapoznania się z zasadami rekrutacji wewnętrznej oraz rekrutacjami prowadzonymi w interesujących ich obszarach.

Poświęcamy szczególną uwagę budowaniu marki osobistej naszych pracowników. Służą temu dwa podstawowe narzędzia. Jedno bardziej zorientowane na zewnątrz – LinkedIn. Drugie, About Me, zorientowane do wewnątrz organizacji. W ramach „Festiwalu Rozwoju” promowaliśmy je i pokazywaliśmy pracownikom jego wartość. Służy nie tylko do wyznaczania celów, ale też do pokazania każdego z nas przez pryzmat naszych umiejętności, kompetencji, doświadczeń, tego, co chcielibyśmy robić, jak chcielibyśmy się rozwijać. Możemy tam też wskazać swoje preferencje co do dalszej kariery zawodowej. To narzędzie pozwala nam zaprezentować się organizacji i budować swoją markę osobistą.

Inicjatywy zewnętrzne

Ambasadorskie Duety

Ambasadorskie Duety to program skierowany do studentów. W ciągu dwóch semestrów współpracują oni z Bankiem prowadząc szereg aktywności promocyjnych na uczelniach. To szansa na zdobycie doświadczenia w realizowaniu własnych przedsięwzięć, pozyskanie specjalistycznej wiedzy od ekspertów Banku oraz dodatkowe szkolenia. Uczestnikom programu przysługuje wynagrodzenie w postaci stypendium a na najlepsze duety czekają nagrody. Do programu Ambasadorskie Duety rekrutowane są osoby, które wyróżniają się energią, chęcią do działania oraz wielością pomysłów na promowanie Banku w swoim środowisku uczelnianym.

W czerwcu 2020 r. zakończyła się trzecia odsłona programu Ambasadorskie Duety, a we wrześniu ruszyła kolejna, poszerzona o liczne inicjatywy z zakresu CSR oraz ekologii. Zorganizowaliśmy również wspólnie z uczestnikami programu – Dni Rozwoju z BNP Paribas. Był to cykl webinarów online, dzięki którym dotarliśmy do szerokiej grupy studentów z dziesięciu uczelni w całej Polsce. Dzięki zaangażowaniu pracowników z różnych obszarów Banku, studenci mieli okazję zdobyć wiedzę dotyczącą m.in. rekrutacji, zarządzania czasem, CSR, czy data science. W wydarzeniach wzięło udział 600 studentów, którzy ocenili webinaria na 4,7 w 5 stopniowej skali. W bieżącej edycji Bank współpracuje z duetami z następujących uczelni:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

BUW dla Sów

W 2020 r. zrealizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego akcję BUW dla Sów, w ramach której przygotowaliśmy Zieloną Strefę Banku BNP Paribas. Odwiedzający nasze stoisko mogli dowiedzieć się o ofertach praktyk i staży w Banku. Zielona Strefa BNP Paribas została stworzona z materiałów ekologicznych oraz wypełniona soczystą zielenią. Znajdowały się w niej: strefa HR oraz duetu ambasadorskiego, gdzie studenci mogli dowiedzieć się o ofertach praktyk i pracy w Banku. Dodatkowo w strefie kawiarnianej, gdzie znajdowały się eko-przekąski oraz energo- rower, można było wycisnąć skomponowany przez siebie sok warzywno-owocowy.

Programy stażowe

Latem Postaw na Rozwój

„Latem Postaw na Rozwój” to program płatnych praktyk letnich skierowany do studentów co najmniej II roku studiów. Ich celem jest promocja Banku jako pracodawcy oraz wzmocnienie kontaktu i zainteresowania ofertami staży potencjalnych młodych osób.

Do udziału w programie zostało zaproszonych 35 uczestników, wyłonionych w procesie rekrutacji. W ciągu dwóch miesięcy (sierpień – wrzesień) praktykanci mieli szansę na zdobycie wiedzy z zakresu bankowości poprzez czynny udział w zadaniach i projektach wybranego departamentu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, praktyki odbywały się w formach stacjonarnej, zdalnej oraz hybrydowej. Praktykanci mieli dodatkowe wsparcie w postaci mentorów – koleżanek i kolegów z zespołu oraz dedykowanych opiekunów HR. W każdym tygodniu dla całej grupy organizowane były dedykowane szkolenia w formie webinaru, poruszające następujące zagadnienia:

 • Marka osobista na LinkedIn
 • Zarządzanie czasem
 • Rynki finansowe – zarządzanie ryzykami
 • Marka osobista
 • Jak usłyszeć to, co zostało powiedziane
 • Design thinking
 • Mindfullness
 • Inwestycje I emerytury

Program #StażJużCzas

Jest to innowacyjny program stażowy, którego partnerem oprócz Banku jest Google Cloud. W ramach projektu współpracuje z nami sześciu stażystów, zatrudnionych w obszarze IT. Studenci pracują nad dwoma projektami: budowy asystenta głosowego, który będzie nową formą komunikacji z Klientem oraz wypracowaniu narzędzia do automatyzacji procesów infrastruktury. Produkty, które zostaną wypracowane po zakończeniu programu, będą realnym wsparciem dla biznesu i Klientów w 2021 r.

Wyniki wyszukiwania