Raport Zintegrowany 2020

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

GRI:
  • 102-14
  • 102-15

Szanowni Państwo,

BNP Paribas Bank Polska wszedł w 2020 rok z optymizmem. Pandemia koronawirusa, z którą przyszło nam się zmierzyć, postawiła jednak zupełnie nieoczekiwane wyzwania przed nami wszystkimi. Przed poszczególnymi instytucjami, sektorem bankowym, całą gospodarką i społeczeństwem. Odpowiedzią na te zaskakujące, ekstremalne warunki mogła być tylko pełna mobilizacja, odpowiedzialność, wzajemna troska i solidarna postawa.

BNP Paribas Bank Polska, dzięki godnemu uznania zaangażowaniu pracowników, potrafił bardzo szybko się przeorganizować, zapewniając nieprzerwany dostęp do usług oraz bezpieczeństwo Klientów i zespołu. Zdał egzamin jako partner finansowy, oferując Klientom indywidualnym i firmom szereg mechanizmów pomocowych, takich jak moratoria kredytowe oraz włączając się w system wsparcia organizowany przez państwo.

Bank udostępnił przedsiębiorcom gwarancje BGK, w błyskawicznym tempie dostosował również swoje systemy informatyczne, dając dostęp do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR. Podjął także wiele inicjatyw społecznych wspierając środowisko medyczne, uczniów i inne grupy potrzebujących.

Ten trudny czas nie oznaczał odłożenia na bok rozpoczętych już inwestycji w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wręcz przeciwnie, prace przyspieszyły. Wykorzystaliśmy nasz twórczy potencjał nie tylko do tego, by upraszczać korzystanie z usług Banku, ale też sprawiać by stawało się bezpieczniejsze. Ostatni rok to czas najbardziej dynamicznej digitalizacji w naszej historii.

Bank wspiera gospodarkę, finansując inwestycje o strategicznym znaczeniu a także projekty przedsiębiorstw, co potwierdza ubiegłoroczna aktywność obszaru Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej. Ważne miejsce zajmuje finansowanie transformacji energetycznej. Wartość tzw. „zielonych kredytów” udzielonych przez Bank w ubiegłym roku sięgała 1 miliarda złotych. Było to możliwe między innymi, dzięki rozwojowi współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Wrażliwość na problemy środowiskowe oraz odpowiedzialność biznesowa i społeczna Banku BNP Paribas znalazły wyraz w powołaniu jesienią minionego roku Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju. Tworzący ją przedstawiciele głównych obszarów Banku będą czuwać nad realizacją celów w zakresie dbałości o środowisko, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Zrównoważony rozwój to także budowanie różnorodnej organizacji, która daje swoim pracownikom możliwości do tego, żeby rozwijać swój potencjał. Temu służy zainaugurowana w ubiegłym roku inicjatywa naszych koleżanek „Kobiety Zmieniające BNP Paribas”, która wspiera rozwój kobiet w biznesie.

Działania realizowane przez BNP Paribas Bank Polska w ubiegłym roku znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych, które wyróżniają się na tle konkurencji i potwierdzają, że odpowiedź Banku na ubiegłoroczne wyzwania była właściwa. Mając nadzieję, że ten rok będzie lepszy od poprzedniego, możemy być pewni, że świat nie przestanie nas zaskakiwać. Nasze doświadczenia pokazują jednak, że jesteśmy gotowi przekuwać wyzwania w sukcesy.

Z poważaniem

Józef Wancer
Przewodniczący Rady Nadzorczej
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyniki wyszukiwania