Raport Zintegrowany 2020

Strategia BNP Paribas Bank Polska S.A. „Fast  Forward”

GRI:

Głównym założeniem strategii „Fast Forward” na lata 2018-2021, przyjętej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku w maju 2018 r., jest koncentracja na Kliencie oraz transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, mające na celu przyśpieszenie rozwoju i zwiększenie rentowności.

  • 102-15
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Finansowe cele strategiczne, które Bank planował osiągnąć w horyzoncie strategii to: tempo wzrostu wyniku z działalności bankowej szybsze niż rynek, ROE powyżej 10% i wskaźnik C/I na poziomie ok. 50%.

Rozwój działalności oparty jest na pięciu kluczowych filarach: wzrost, prostota, jakość, entuzjazm i digitalizacja

Podstawowym motorem rozwoju jest bankowość detaliczna. W jej ramach, Bank przygotował nową ofertę dla Klientów indywidualnych, wraz z jednoczesną modernizacją narzędzi cyfrowych (bankowość internetowa i mobilna). Wachlarz produktów i usług będzie stale dostosowywany tak, aby promować większe uproduktowienie Klientów. Nowa akwizycja zostanie natomiast wsparta poprzez rozbudowę współpracy z Klientami B2B. Ambicją Banku jest stanie się jednym z liderów bankowości korporacyjnej oraz MŚP, uzyskanie statusu banku pierwszego wyboru dla mikroprzedsiębiorstw oraz umocnienie pozycji wśród liderów bankowości prywatnej.

Po stronie Klienta, Bank będzie dążył do uproszczenia produktów i sposobów komunikacji wraz z poprawą procesów, szczególnie tych powiązanych z tzw. ścieżką Klienta (customer journey). Od strony organizacji biznesu, Bank dokona przeglądu struktur wewnętrznych oraz przeprowadzi optymalizację sieci sprzedaży.

Osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji, a tym samym lojalności Klientów będzie priorytetem. Na poziomie syntetycznym, Bank stawia sobie za cel podwojenie wskaźnika NPS w horyzoncie obecnej strategii. Poziom satysfakcji jest stale monitorowany na różnych poziomach, umożliwiając poprawę procesów wewnętrznych. Dodatkowym wsparciem będzie systemowe promowanie parametrów jakościowych w obszarach związanych z obsługą Klienta.

Aby zrealizować strategiczne cele, Bank będzie dbał o wysoką retencję najlepszych pracowników oraz wspierał współpracę i wymianę informacji między jednostkami biznesowymi. Priorytetem pozostanie również prowadzenie biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny, co jest jednocześnie elementem tożsamości marki.

W ramach wzmacniania efektywności kosztowej, Bank wprowadza automatyzację procesów z użyciem sztucznej inteligencji. Duży wysiłek kładziony jest na cyberbezpieczeństwo oraz modernizację architektury informatycznej. Klienci odczują lepiej zintegrowane kanały sprzedaży i serwisu, a także będą otrzymywali bardziej trafne propozycje produktów i usług.

Wyniki wyszukiwania