Raport Zintegrowany 2020

Zaangażowanie społeczne w czasie pandemii COVID-19

Wsparcie służby zdrowia

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 odmieniła świat, który znaliśmy. Słowo „zmiana” na początku 2020 r. nabrało nowego znaczenia w każdej szerokości geograficznej. W błyskawicznym tempie, musieliśmy zacząć funkcjonować w nowych, nieznanych wcześniej warunkach. W BNP Paribas Bank Polska S.A. od początku epidemii mieliśmy świadomość, że skala naszej działalności i poczucie odpowiedzialności wobec otoczenia zobowiązuje nas do podjęcia aktywnych działań w walce z pandemią. Jako Bank zmieniającego się świata chcieliśmy wspierać Polaków w trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości. Naszym priorytetem było wsparcie krajowej służby zdrowia.

Przekazaliśmy placówkom medycznym środki na wykonanie łącznie 2 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, dzięki współpracy z Warsaw Genomics, ALAB Laboratoria oraz Grupą Diagnostyka w ramach projektu „Badamy-Wspieramy”. Dodatkowo Bank zakupił 20 tys. maseczek ochronnych, które dostarczył do ośrodków medycznych.

Bank przekazał również darowiznę na wsparcie rozwoju narzędzia do zarządzania zbiórkami publicznymi na rzecz szpitali: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/. To bezpłatna platforma, która wspomaga szpitale w informowaniu o ich potrzebach oraz wspiera chcących pomagać w zorientowaniu się co tak naprawdę jest potrzebne.

Zadbaliśmy też o medyków przygotowując dla nich posiłki. W naszym biurowcu przy ul. Kasprzaka w Warszawie, kucharze kantyny Paribar przygotowywali posiłki i regularnie dowozili je do pracowników Szpitala Wolskiego w Warszawie. Ze wsparcia Banku mogli skorzystać także medycy ze Szpitala w Sochaczewie, którym pracownicy restauracji w Pałacu w Lesznie, należącej do spółki zależnej Banku – Campus Leszno Sp z o. o., również przygotowywali i dostarczali posiłki.

Łączna wartość posiłków przekazanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. medykom ze Szpitala Wolskiego w Warszawie i Szpitala w Sochaczewie wyniosła 155 tys. zł.

BNP Paribas Bank Polska S.A. zaangażował się również w ogólnopolską akcję pomocową #hot16challenge2. Inicjatywa polegała na nagraniu przez nominowaną osobę lub firmę krótkiego utworu i zaproszeniu do uczestnictwa kolejnych osób bądź organizacji. Akcji towarzyszyła zbiórka zorganizowana za pośrednictwem portalu siepomaga.pl, z której środki zostały w całości przekazane na pomoc służbie zdrowia w walce z koronawirusem. Wpłacać darowizny mogli zarówno nominowani, jak i słuchacze.

 

2 tys.

sfinansowanych testów na obecność SARS-Cov-2 dla pracowników służby zdrowia 

 

20 tys.

maseczek ochronnych przekazanych służbie zdrowia 

 

155 tys. zł

łączna wartość posiłków przekazanych medykom ze Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz Szpitala w Sochaczewie 

Wsparcie partnerów społecznych

Zdajemy sobie sprawę, że pandemia zmieniła sytuację wielu osób. Szczególnie narażoną grupą, ze względu na wiek, czy stan zdrowia, są seniorzy. Dlatego w 2020 r. nasze działania skupiły się na wsparciu ich i współpracy ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich, któremu BNP Paribas Bank Polska S.A. przekazał darowiznę 15 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na wielkanocne koszyki – zestawy najpotrzebniejszych produktów spożywczych. Dary trafiły do podopiecznych stowarzyszenia – samotnych, często schorowanych seniorów.

BNP Paribas Bank Polska S.A., jako partner strategiczny akcji Szlachetna Paczka Stowarzyszenia Wiosna, wsparł organizację w działaniach pomocowych, szczególnie promując projekt infolinii „Dobre Słowa – Pomoc dla seniorów”, który miał na celu pomoc osobom starszym w okresie pandemii COVID-19. Seniorzy w sytuacji powszechnej kwarantanny stają się jeszcze bardziej samotni i wykluczeni społecznie. Dzięki akcji seniorzy mogą liczyć na pomoc specjalistów – psychologów i terapeutów oraz wolontariuszy. Telefon obsługuje zespół dr Barbary Smolińskiej z Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.

Sytuacja epidemiczna jest wyjątkowo trudna dla osób zmagającymi się z chorobami nowotworowymi. Zgłoszenie się do szpitala na konieczne zabiegi onkologiczne może nieść ryzyko zakażenia. Trudno jest również kontynuować leczenie. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć zbiórkę Fundacji Alivia na zakup środków ochronnych dla pacjentów onkologicznych. Fundacja BNP Paribas wsparła organizację kwotą 20 tys. zł. Dzięki temu Fundacja Alivia mogła zebrać środki na wyposażenie placówek onkologicznych w niezbędne materiały, jak m.in. maseczki ochronne, jednorazowe rękawiczki i fartuchy, środki dezynfekujące, a także bezpieczny transport chorych.

Pomoc trafiła także do młodych uczniów, którzy z dnia na dzień potrzebowali komputerów do nauki zdalnej. Pandemia przyczyniła się do zamknięcia szkół i uczelni, placówek, które w trybie pilnym przeszły na lekcje zdalne. Dlatego w ramach współpracy z firmą Wasko przekazaliśmy 250 odświeżonych i przygotowanych do użytku bankowych laptopów dla potrzebujących uczniów. Wszystko to dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników IT Banku oraz firmy Wasko, która bezpłatnie przygotowała komputery do stanu gotowości. Dodatkowo w tym trudnym czasie przeznaczyliśmy 1 mln zł na zakup ponad 500 laptopów z ruterami dla potrzebujących uczniów. W ten sposób chcieliśmy kontynuować nasze aktywności przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Zakupione laptopy trafiły do Fundacji Impact i za jej pośrednictwem zostały przekazane potrzebującym uczniom. Partnerem akcji został operator komórkowy Orange.

Nie zapomnieliśmy o wsparciu psychologicznym Polaków. Wielu z nas bało się o swoje zdrowie czy utratę pracy, co istotnie wpływało na obniżenie nastroju i mogło powodować depresję. Dlatego udzieliliśmy wsparcia finansowego dyżurującym Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji Itaka. Dzięki wsparciu Banku dyżury wydłużono z 4 do 15 godzin tygodniowo przez 12 miesięcy. To ważna pomoc w walce z depresją, szczególnie w czasach pandemii. Dzięki naszej inicjatywie Fundacja mogła zaoferować aż 750 dodatkowych godzin dyżuru specjalistów pracujących w Antydepresyjnym Telefonie Zaufania Fundacji Itaka. Terminy dyżurów dostępne są na stronie: https://stopdepresji.pl/

Bank wsparł finansowo zbiórkę żywnościową organizowaną przez Bank Żywności SOS w Warszawie. W ramach akcji, zebrane produkty trafiły do osób, które w czasie pandemii znalazły się w kryzysie.

BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Fundacja BNP Paribas wspierały także organizacje społeczne, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Pomoc trafiła m.in. do Stowarzyszenia MONAR, które udziela specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym i prowadzi działalność profilaktyczną w zakresie działań ryzykownych.

Grupa pracowników-wolontariuszy z Pionu Operacji Personal Finance uszyła 450 maseczek, które przekazano dwóm domom dziecka – Domowi dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie i Domowi dla Dzieci i Młodzieży „PROMYK 1” w Morągu, z którymi współpracują bankowi wolontariusze oraz Fundacji Centrum Promocji Kobiet.

 

15 tys. zł

wsparcia projektu „Wielkanocny koszyk dla seniora” Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich 

 

1 mln zł

na zakup ponad 500 laptopów
z ruterami dla dzieci, przekazanych w ramach współpracy z Orange i Fundacją Impact 

 

250 laptopów

Banku odnowionych przez firmę Wasko i przekazanych potrzebującym dzieciom w ramach wsparcia w edukacji zdalnej 

 

20 tys. zł

na środki ochronne dla podopiecznych Fundacji Alivia 

 

10 tys. zł

na zbiórkę żywnościową Banków Żywności SOS 

 

750

dodatkowych godzin dyżuru specjalistów w Antydepresyjnym Telefonie Zaufania Fundacji Itaka 

Wyniki wyszukiwania