Raport Zintegrowany 2020

Przeciętne stopy procentowe stosowane w Banku

Przeciętne stopy procentowe Banku w 2020 r.*

Produkt PLN EUR
2020 2019 2020 2019
Depozyty 0,31% 0,77%
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne 0,36% 0,81%
Przedsiębiorstwa niefinansowe 0,22% 0,71%
Kredyty 3,65% 4,48% 1,26% 1,37%
Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne 4,16% 5,17% 2,05% 1,92%
Przedsiębiorstwa niefinansowe 2,52% 3,29% 1,24% 1,35%

* based on the Bank’s obligatory reporting to NBP Department of Statistics

Wyniki wyszukiwania