Raport Zintegrowany 2020

Promowanie eko-postaw i sprawiedliwości klimatycznej

  • TCFD Metrics and Targets Disclosure A

Kampania edukacyjna Bank Zielonych Zmian skierowana do pracowników i ich bliskich

Żyjemy na kredyt pod zastaw Ziemi, a dług ekologiczny drastycznie wzrasta. Przeciwdziałanie zmianom klimatu to obowiązek nas wszystkich – rządów, firm i instytucji, organizacji pozarządowych oraz obywateli. W BNP Paribas Bank Polska S.A. wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od nas samych. Dlatego przykładamy ogromną uwagę do edukowania naszych pracowników i ich bliskich w zakresie zmian klimatu.

Naszym zdaniem świadomi pracownicy, rozumiejący postępujące zmiany i wyznający spójne z organizacją wartości, realnie przyczyniają się do przeciwdziałania zmianom klimatu.

Ich wiedza i zaangażowanie przekłada się na codzienne odpowiedzialne wybory, inicjowanie eko-usprawnień w organizacji i jej otoczeniu oraz dynamiczne rozwijanie „zielonych” produktów i usług. Kierując się tym przekonaniem, w kwietniu 2019 r. zainaugurowaliśmy program Bank Zielonych Zmian, którego ważną częścią jest kampania edukacyjna skierowana do pracowników i ich najbliższych.

Pierwsza edycja kampanii edukacyjnej, pod hasłem „Odpowiedzialne zużycie zasobów” cieszyła się dużym zainteresowaniem pracowników. W jej trakcie w różne działania edukacyjne zaangażowało się 2,5 tys. pracowników – to niemal ¼ całej organizacji. Po sukcesie, w kwietniu 2020 r. Bank rozpoczął drugą edycję kampanii pod hasłem „Odpowiedzialna konsumpcja i zrównoważony styl życia”, w ramach której podejmowane były różnorodne tematy, m.in.: wpływ pandemii na środowisko naturalne, zrównoważone rolnictwo i produkcja żywności, odpowiedzialne zakupy oraz eko-mobilność. Bank planuje już tematy na kolejną odsłonę kampanii. W każdej edycji, pracownicy Banku otrzymują dawkę ekologicznej wiedzy – wskazówki i gotowe rozwiązania pomagające żyć w zgodnie z naszą planetą, poznają przyczyny i skutki zmian klimatu oraz sposoby, by im przeciwdziałać.

Poziom wiedzy pracownicy mogą regularnie sprawdzać w ramach quizów tematycznych. Na eko-ekspertów czekają przyjazne środowisku gadżety pomagające wprowadzać w życie zasady zero waste. Bank zachęca również pracowników do podejmowania comiesięcznych eko-wyzwań i dzielenia się swoimi pomysłami i osiągnięciami. Tym samym utrwalamy eko-postawy wśród pracowników. W ramach kampanii powstała także specjalna strona w wewnętrznym intranecie – skarbnica wiedzy o ekologii dla pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A. Znajdują się tam praktyczne poradniki, informacje o segregacji odpadów, kolorowanki o tematyce ekologicznej dla najmłodszych oraz – dzięki współpracy z organizatorami Karków Green Film Festival – baza filmów opowiadających o wpływie działalności człowieka na środowisko, zmianach klimatu i sposobach im przeciwdziałania.

W ramach programu odbywają się spotkania inspiracyjne i warsztaty oraz webinary. Wiedzą z pracownikami Banku dzielili się uznani eksperci, m.in. Franck Courchamp – twórca filmu dokumentalnego „Oddzielny gatunek” oraz Marcin Popkiewicz – fizyk jądrowy, klimatolog, autor książki „Nauka o klimacie”. Partnerem merytorycznym kampanii edukacyjnej jest UNEP/GRID-Warszawa.

Eko-wolontariat

BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach swoich działań na rzecz klimatu organizuje akcje wspierające promowanie eko-postaw wśród pracowników i ich najbliższych. W 2018 r. i 2019 r. w ramach akcji „Załączmy nasze miasta”, nasi pracownicy-wolontariusze we współpracy z Fundacją Łąka zasiali łąki kwietne w Warszawie, Krakowie oraz w Rudzie Śląskiej.

We wrześniu 2019 r. Bank we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia oraz pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zorganizował akcję #TrashChallenge.

W 2020 r. w trosce o bezpieczeństwo pracowników w czasie pandemii akcje wolontariackie nie odbyły się, jednak Bank i Fundacja BNP Paribas zachęcała pracowników i ich bliskich do indywidualnego zaangażowania na rzecz środowiska naturalnego.

 

Kluczowe liczby

 

Ponad 3 500

pracowników wzięło udział w 2 edycjach kampanii edukacyjnej Bank Zielonych Zmian 

 

Ponad 2 500

osób wzięło udział w quizach o ekologii w ciągu dwóch edycji kampanii 

 

70

pomysłów na usprawnienia w organizacji zgłosili pracownicy 

Promowanie eko-postaw wśród interesariuszy

Troskę o środowisko naturalne BNP Paribas Bank Polska S.A. stara się krzewić wśród Klientów, partnerów i wszystkich interesariuszy. Podążając za ekozaangażowaniem pracowników, w 2019 r. opracowaliśmy kampanię „Zmiany klimatu kosztują”. Troską o środowisko naturalne staramy się zarażać naszych partnerów, m.in. magazyn newonce oraz newonce radio, które w 2019 r. przygotowało serię audycji i podcastów pod nazwą KLIMAT. Są one dostępne na stronie radia newonce w zakładce klimat.

Kampania o azocie

Jako Bank Zielonych Zmian od lat wspieramy zrównoważone rolnictwo i podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz ochrony klimatu i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. W 2020 r. zrealizowaliśmy kampanię promującą racjonalne nawożenie gleb azotem, w ramach której bezpłatnie udostępniliśmy rolnikom specjalny kalkulator. Nawozy zawierające azot są oczywiście niezbędne do prowadzenia produkcji roślinnej i prawo nie wymaga od rolników, by całkowicie z nich rezygnowali, jednak zanieczyszczenie wód azotem pochodzącym z tego źródła to jedno z najistotniejszych zagrożeń dla środowiska. Dzięki intuicyjnemu kalkulatorowi rolnik może precyzyjnie obliczyć, ile nawozu naturalnego może użyć, by osiągnąć oczekiwane efekty, a zarazem zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Z narzędzia, dostępnego na prowadzonym przez nas portalu Agronomist.pl, można korzystać dzięki pracownikom Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Udostępnieniu narzędzia towarzyszyła kampania medialna, mająca na celu zwiększanie świadomości w zakresie znaczenia zrównoważonego nawożenia. Partnerem merytorycznym kampanii zostało Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, a medialnym – PWR, wydawca m.in. takich tytułów, jak „Tygodnik Poradnik Rolniczy” czy „Top Agrar”. Więcej informacji na stronie internetowej Banku.

BNP PARIBAS TALKS

W 2020 r. w ramach projektu BNP Paribas Talks zrealizowaliśmy cykl podcastów pod hasłem „Ekologia”. Naszymi gośćmi byli m.in. Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz ceniona biegaczka i trenerka personalna, Adriana Palka. Podczas rozmowy słuchacze mogli dowiedzieć się więcej o idei kampanii „Zielona Wstążka #dlaPlanety”. Gościliśmy także Orinę Krajewską, mówiącą o zdrowym i ekologicznym stylu życia w czasie pandemii oraz Marka Kamińskiego, podróżnika promującego eko-mobilność. W ramach cyklu wypowiadali się także eksperci naszego Banku. Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, opowiadał o suszy, a Rafał Makowski, dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży Consumer Finance w naszym Banku, o boomie na rynku solarnym. Podcastów można posłuchać na Spotify oraz na stronie: https://talks-bnpparibas.pl/

Kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety

Kampania „Zielona Wstążka #dlaPlanety”, organizowana przez UNEP/GRID-Warszawa, do której dołączyliśmy w 2020 r. jako partner główny, ma na celu podniesienie świadomości społecznej, dotyczącej najważniejszych wyzwań środowiskowych związanych z utratą różnorodności biologicznej. Jej celem było zwiększenie powszechnej świadomości, że bezpieczeństwa ludzi nie da się zapewnić bez zachowania bogactwa i zróżnicowania przyrody.

Jak podkreśla organizator kampanii UNEP/GRID-Warszawa, utrata bioróżnorodności to nie tylko zniknięcie z powierzchni Ziemi tego czy innego gatunku. To ryzyko całego szeregu niepożądanych skutków ubocznych – od rozpowszechniania się na danym obszarze obcych gatunków inwazyjnych, poprzez osłabienie zdolności naturalnego pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy i torfowiska, aż po rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się już nam znanych – i pojawiania się zupełnie nowych – chorób odzwierzęcych (np. COVID-19).

Sytuacja, w której wszyscy się teraz znajdujemy przypomina nam o tym, iż mimo zaawansowanego rozwoju nadal podlegamy prawom przyrody i powinniśmy podjąć natychmiastowe działania, aby jak najlepiej dbać o naszą planetę – różnorodność gatunków i ekosystemów. Tylko w ten sposób mamy szansę na opanowanie kryzysu klimatycznego.

Jako partner kampanii „Zielona Wstążka #dlaPlanety” zachęcaliśmy naszych pracowników, Klientów i otoczenie do podejmowania EKOpostanowień. Najważniejszym punktem kampanii były obchody Światowego Dnia Środowiska (5 czerwca). Włączając się w kampanię i obchody Światowego Dnia Środowiska wpisujemy się także w globalne działania organizowane pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej informacji o kampanii na jej stronie internetowej.

Kraków Green Film Festival

Wierzymy, że poprzez zwiększanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami możemy chronić naszą planetę. Dlatego w 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. został głównym sponsorem trzeciej edycji Kraków Green Film Festival. KGFF to międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych, który gromadzi najlepsze produkcje z całego świata. Ideą wydarzenia jest edukacja i promowanie proekologicznych postaw poprzez film oraz dyskusje, panele i inne wydarzenia towarzyszące, o których wartość merytoryczną zadbał UN Global Compact Network Poland.

Pokazy odbyły się w sześciu plenerowych kinach w najbardziej urokliwych zakątkach Krakowa. Spośród blisko tysiąca filmów z całego świata, które zgłoszono na festiwal, do konkursu głównego zakwalifikowano około 70. Alternatywną formą uczestnictwa w Festiwalu była bezpłatna platforma streamingowa, na której udostępnione zostały wszystkie filmy konkursowe.

Filmy z Kraków Green Film Festival dostępne są na stronie internetowej festiwalu.

Od 200 lat żyjemy w epoce, która cechuje się całkowitą dominacją człowieka nad innymi gatunkami. Człowiek w tym negatywnym sensie przekształcił już 75 proc. Ziemi. Poprzez partnerstwo z BNP Paribas Bank Polska S.A. przy Kraków Green Festival, uczymy i promujemy proekologiczne postawy. Pokazujemy filmy, które obrazują, jakie wyzwania i zagrożenia niesie ze sobą tak silny wpływ ludzi na kształtowanie planety i wspólnie budujemy świadomość troski o przyszłość naszej planety i dbania o środowisko naturalne.

Kamil Wyszkowski Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland

Partnerstwa na rzecz klimatu

  • 102-13

BNP Paribas Bank Polska S.A. jako odpowiedzialna instytucja finansowa podejmuje szereg działań promujących ochronę środowiska naturalnego. Eksperci Banku aktywnie uczestniczą w wydarzeniach branżowych i sektorowych, gdzie promują sprawiedliwość klimatyczną, w 2020 roku m.in. podczas Europejskiego Kongresu Finansowego nasz Bank był gospodarzem debaty „Ochrona powietrza, kryzys wodny, zielona energia – rola sektora finansowego w rozwoju programów i narzędzi wspierających zrównoważoną transformację.”

UN Global Compact Network Poland

Bank jest partnerem UN Global Compact Network Poland. W ramach partnerstwa dołączył do programu „Climate Positive” (do 2020 r. program nosił nazwę „SDG 11 – Zrównoważone miasta”). W ramach partnerstwa Bank wspiera działania UN Global Compact mające na celu promowanie ekologicznych postaw. Prezes BNP Paribas Bank Polska S.A., Przemek Gdański, jest członkiem Rady Programowej UNGC. Bierze także udział w dorocznej publikacji Yearbook w której prezentuje działania Banku oraz nakłania konsumentów, firmy i instytucje do zaangażowania w inicjatywy w ramach 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju – działań na rzecz klimatu.

UNEP/GRID-Warszawa

Współpracujemy także z UNEP/GRID-Warszawa, które wspiera Bank merytorycznie w ramach kampanii edukacyjnych oraz wdrażania eko-usprawnień w organizacji. Jesteśmy członkiem organizowanego przez UNEP/GRID-Warszawa, Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla środowiska”. Partnerstwo jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia w Polsce możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a w szczególności tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. W ramach Partnerstwa Bank aktywnie wspiera kampanię „Zielona Wstążka #dlaPlanety” powiązaną rokrocznie z obchodami Światowego Dnia Środowiska w Polsce. W 2020 r. Bank po raz drugi dołączył do programu eksperckiego Climate Leadership. Jest to inicjatywa, która skupia liderów działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, biznes świadomy swojej roli w przeciwdziałaniu degradacji środowiska.

Dzięki temu partnerstwu wspólnie i systematycznie wspieramy wprowadzanie rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej, procesach produkcyjnych i łańcuchach dostaw największych firm, zmian będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny i związane z nim zagrożenia.

Program jest jednocześnie narzędziem motywacji i inspiracji do podejmowania konkretnych, odważnych wyzwań.

W pierwszej edycji programu Climate Leadership wzięło udział dziesięć firm z bardzo różnych branż, jedną z nich był BNP Paribas Bank Polska S.A. Na firmy czekało wsparcie ponad sześćdziesięciu ekspertów, przy współpracy z którymi wypracowano realne rozwiązania. Mamy nadzieję, że w drugiej edycji programu zmiany, jakie liderzy biznesu wprowadzą w swojej działalności, wpłyną na znaczące ograniczenie szkodliwego oddziaływania firm na środowisko, a docelowo przyspieszą osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Maria Andrzejewska Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

BNP Paribas Bank Polska S.A. przystąpił także do projektu ECO-MIASTO, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce, UNEP/GRID-Warszawa i współorganizowanego przez dziennik branżowy „Teraz Środowisko”. Celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców. Inicjatywie towarzyszy konkurs, którego celem jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. W ramach projektu promujemy efektywność energetyczną w odniesieniu do wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, popularyzujemy najlepsze praktyki środowiskowe oraz wspieramy zrównoważone miasta i społeczności.

W 2020 r. dołączyliśmy do Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. Jest ona organizacją powołaną do wspierania branży żywności ekologicznej, w tym poprzez podnoszenie poziomu wiedzy konsumentów. Koalicja została powołana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a zainicjowana przez Carrefour Polska, Polską Izbę Żywności Ekologicznej, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenie Ekołan. Dzięki włączeniu się w tę inicjatywę jako lider w zakresie finansowania branży agro będziemy mogli wspierać rolników w rozwoju wspomnianego rynku.

W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A przystąpił do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA) zrzeszającego podmioty pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Nasz Bank jest pierwszą instytucją finansową, która dołączyła do grona 60 firm w ramach CFA. Dzięki naszemu członkostwu w CFA Klienci BNP Paribas Bank Polska S.A. z sektora Food & Agro będą mogli, za pośrednictwem prowadzonego przez nas portalu Agronomist.pl, korzystać z nowatorskiego narzędzia Cool Farm Tool. Kalkulator online, który będzie dostępny w I półroczu 2021 r., służy do wyliczania emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją rolną, oceny różnorodności biologicznej gospodarstw czy wymagań dla nawodnień roślin uprawnych.

Jesteśmy partnerem organizacji i inicjatyw wspierających ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Od 2017 r. wspieramy Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. W 2019 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. dołączył do „Partnerstwa dla klimatu” m. st. Warszawy. Przemek Gdański, jako pierwszy CEO z Polski, poparł inicjatywę „CEO Call to Action” na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, powołaną w maju 2019 r. podczas SDG Summit w Brukseli.

Więcej informacji o partnerstwach BNP Paribas Bank Polska S.A. znajduje się na tej stronie.

Wyniki wyszukiwania