Raport Zintegrowany 2020

Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Segmentacja

Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej świadczy usługi dla Klientów indywidualnych, usługi bankowości prywatnej oraz oferuje obsługę Klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorstw). W ramach Bankowości Detalicznej i Biznesowej obsługujemy następujące segmenty Klientów:

 • Klientów Indywidualnych;
 • Klientów Bankowości Premium tj. lokujących w Banku lub za jego pośrednictwem aktywa w wysokości minimum 100 tys. zł lub posiadających wpływy min. 10 tys. zł miesięcznie;
 • Klientów Bankowości Prywatnej (Wealth Management), tj. lokujących za pośrednictwem Banku aktywa w wysokości min. 1 mln zł. W ramach Bankowości Prywatnej wyodrębniony jest subsegment „Family Fortunes” – tj. Klienci, którzy lokują za pośrednictwem Banku aktywa w wysokości min. 10 mln zł.
 • non-Agro, nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, spełniających kryterium rocznych przychodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 2 mln euro;
 • non-Agro, prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, których przychód netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy był mniejszy niż 4 mln zł oraz zaangażowanie kredytowe nie przekracza 1,2 mln zł;
 • Agro, nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej, spełniających kryterium rocznych przychodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 2 mln euro, prowadzących działalność sklasyfikowaną według wybranych kodów PKD 2007;
 • Profesjonalistów: przedsiębiorców nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i wykonujących zawody zdefiniowane w odrębnym dokumencie;
 • Rolników indywidualnych, dla których zaangażowanie kredytowe Banku wobec Klienta wynosi mniej niż 3 mln zł;
 • Rolników indywidualnych, dla których zaangażowanie kredytowe Banku wobec Klienta znajduje się w przedziale od 3 mln zł i poniżej 4 mln zł, gdy zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa co najmniej 50% zaangażowania kredytowego;
 • Organizacje non-profit (np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, itp.);
 • Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości.

Główne osiągnięcia w roku 2020

 • Hipoteka – wzrost sprzedaży do 5,6 mld zł (+30% r/r). Udział w rynku 10% w 2020 wobec 8% w 2019
 • Konta osobiste – wzrost sprzedaży do 257 tys.(+2% r/r). Moje Konto Premium – 16,5 tys. nowych kont w 2020 r.
 • Finansowanie mikro – wzrost sprzedaży do 3,45 mld zł (+8% r/r). Udział w rynku: 11,3% z 8,7% rok wcześniej (dane za okres 11 m-cy)
 • Inwestycje (TFI i certyfikaty strukturyzowane) – wzrost sprzedaży do 4,2 mld zł (+24% r/r)
 • Finansowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych – wzrost sprzedaży do 176 mln zł (+120% r/r)
 • Terminale płatnicze (POS) – wzrost sprzedaży do 4,2 tys. sztuk (+34% r/r)
 • Udogodnienia dla Klientów w związku z pandemią COVID-19:
  • moratoria kredytowe – umożliwienie Klientom indywidualnym odroczenia o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu lub o 6 miesięcy rat kapitałowych
  • dostosowanie zasad oceny ryzyka zgodnie ze zmieniającym się otoczeniem
  • uelastycznienie procesów sprzedażowych i posprzedażowych umożliwiających obsługę i zakup produktów zdalnie
  • Tarcza PFR 2.0 – z oferty skorzystało ponad 14 tys. przedsiębiorców Mikro
 • Kredyt hipoteczny:
  • skrócenie czasu wydania decyzji kredytowej z 17 do 5 dni dla wniosków złożonych w oddziale Banku
  • automatyzacja procesu wyceny nieruchomości w największych miastach w Polsce
  • dedykowana ścieżka IVR dla kredytów hipotecznych – połączenie bezpośrednio z konsultantem, dedykowany zespół do obsługi
  • uproszczenie komunikacji z Klientem – bezpośredni kontakt decydenta kredytowego
  • wiadomości SMS do Klientów przypominające o zbliżającym się terminie uruchomienia ostatniej transzy kredytu
  • hipoteka on-line: Klient samodzielnie generuje dokumenty do kredytu hipotecznego oraz weryfikuje zdolność kredytową
 • Kredyt gotówkowy – skrócenie czasu uruchomienia środków z 6 do 2 h (automatyzacja procesu w Oddziałach)
 • Transformacja obszaru reklamacji, w tym: zmniejszenie liczby reklamacji o 44% r/r, skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji o 48%, wzrost wskaźnika NPS z procesu rozpatrywania reklamacji o 11 pp r/r
 • Prosty język – ponad 220 komunikatów uproszczonych we współpracy z ekspertami w dziedzinie prostego języka
 • Wzrost zadowolenia Klienta (wskaźnik NPS)
  • Bank: 24 (+9 kw.3/kw.2)
  • GOmobile: 34 (+13 kw.3/kw.2)
  • GOonline: 24 (+7 kw.3/kw.2)
  • Oddziały: 28 (+11 kw.3/kw.2)
 • 9-cio procentowy wzrost liczby Klientów r/r uważających, że Bank słucha ich głosu i działa w oparciu o otrzymane informacje zwrotne (ZOOM Finance, Kantar)
 • Uruchomienie Customer Lab – miejsca badania oczekiwań Klientów przed wdrożeniem zaplanowanych rozwiązań produktowych i procesowych
 • 49 usprawnień wdrożonych dzięki platformie Customer Excellence Board
 • Liczne nagrody i wyróżnienia:
  • Ranking Przyjazny Bank Newsweeka – miejsce na podium we wszystkich kategoriach
  • Ranking Bank Przyjazny Firmie magazynu Forbes – 3 miejsce
  • Forbes: wyróżnienie Specjalne za najbardziej innowacyjny Private Banking w Polsce
  • Nagroda Gwiazda Jakości Obsługi 2020
  • Instytucja Roku – „Najlepsza jakość obsługi w placówce”, „Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych”
  • Złoty Bankier w kategorii „Karta kredytowa” – zajęliśmy 3. miejsce, awans na 5. miejsce (z 9. miejsca w 2019) w kategorii „Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”
  • Commerce Polska Awards – nagroda w kategorii Best e-Banking Implementation – jako pierwszy bank na świecie wdrożyliśmy możliwość umawiania wizyt w oddziałach za pomocą aplikacji rezerwacyjnej Booksy
 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży – dołączenie do grona sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży
 • Badania ZOOM Finance Kantar, ocena bankowości internetowej Banku:
  • 90% Klientów uważa, że łatwo się z niej korzysta
  • 89% Klientów uważa, że może załatwić wszystkie sprawy
 • Migracja ponad 211 tys. Klientów detalicznych na jedną platformę GOonline (zamknięcie systemu Pl@net dla Klientów detalicznych)
 • Migracja 200 tys. Klientów Optima (rebranding marki BGŻOptima; migracja platformy internetowej do ekosystemu GOonline)
 • GOonline / GOmobile – ponad 1 milion aktywnych użytkowników, +19% r/r
 • Wdrożenie 3DS – mobilna autoryzacja z użyciem biometrii
 • Open-Banking (kredyt) – szybki i łatwy proces potwierdzania tożsamości (KYC) dla Klientów e-commerce
 • GOmoblie: w pełni zdalny proces dla kredytu gotówkowego oraz otwarcia rachunku z wykorzystaniem selfie i wideoweryfikacji
 • GOmobile v2.4: wdrożenie nowej wersji i nowych funkcjonalności aplikacji mobilnej (m.in. ustawianie nr PIN do karty w aplikacji w procesie wideoweryfikacji)
 • GOonline:
  • wdrożenie zdalnego otwierania rachunków maklerskich – blisko 40% rachunków otwieranych tym kanałem
  • udostępnienie procesu podwyższania limitu kredytowego
  • pełne zarządzanie kartą kredytową i procesem zamówienia
  • dostępne dyspozycje posprzedażowe dla hipoteki m.in. aktualizacja polisy ubezpieczeniowej, zgłoszenie wcześniejszej spłaty kredytu
  • dla Klientów Wealth Management: dedykowana szata graficzna, Click2Call, automatyczna identyfikacja Klienta, przekierowanie do dedykowanego konsultanta, dane kontaktowe do opiekuna
 • Automatyzacja decyzji kredytowych dla Klientów biznesowych dla kredytu do 100 tys. zł – skrócenie czasu przyznania kredytu z 4 godzin do kilku minut
 • Pełna digitalizacja procesu wnioskowania o długoterminowy wynajem pojazdów Arval Service Lease Polska
 • Wdrożenie GOinvest – widok 360’ dla Klientów Premium i Wealth Management
 • Rozszerzenie oferty płatności mobilnych o Garmin Pay oraz Fitbit Pay
 • Wdrożenie e-podpisu i zdalnego podpisywania umów w oparciu o rozwiązanie Autenti
 • Cyfrowa autoryzacja operacji gotówkowych (wpłaty i wypłat) w oddziałach dla Klientów indywidualnych z wykorzystaniem smartfona i rozwiązania Autenti
 • W pełni cyfrowy proces otwierania rachunków w oddziale pod koniec 3 kwartału dla nowych Klientów indywidualnych
 • Starter Kit – proces z wideoweryfikacją, współpraca z Shell

Oferta produktowa dla Klientów detalicznych

Bank świadczy usługi dla Klientów indywidualnych z koncentracją na ofercie rachunków ROR, depozytów terminowych oraz produktów consumer finance (tj. kredyt gotówkowy, limit w rachunku, karta kredytowa, ubezpieczenia). Oferta obejmuje wszelkie formy bieżącej obsługi bankowej, oszczędzania, inwestowania i kredytowania.

W obszarze zarządzania ofertą produktową bankowości detalicznej Bank w 2020 r. koncentrował się na poprawie efektywności działania i rentowności produktów.

W ofercie konta osobistego dla Klienta detalicznego na koniec 2020 r. funkcjonowały 3 plany taryfowe:

flagowy rachunek bieżący, który w tym okresie zajął 1. miejsce w rankingu kont osobistych serwisu Money.pl,

nowy rachunek bieżący dla Klientów Bankowości Premium,

dla Klientów segmentu Bankowości Prywatnej.

W ramach rachunku Konto Otwarte na Ciebie istnieje możliwość wydania trzech kart debetowych:

dla osób o niższych dochodach, szukających tanich i przejrzystych rozwiązań finansowych,

dla osób często kupujących w Internecie, korzystających ze zdalnych kanałów dostępu do Banku i dbających o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni; karta posiada bezpłatne Ubezpieczenie Cyber Pomoc,

skierowanej do osób często podróżujących za granicę, ceniących sobie wygodę i niższe koszty związane z dokonywaniem transakcji w walutach obcych.

Od momentu wprowadzenia nowej oferty w 2019 r., zostało otwartych 429 tys. nowych rachunków osobistych w ramach produktu – Konto Otwarte na Ciebie, z czego ok. 250 tys. w 2020 r. Sprzedaż charakteryzowała się bardzo wysoką penetracją kart debetowych – tylko 6% Klientów nie wybrało żadnej z oferowanych kart debetowych do konta. Głównym kanałem sprzedaży Konta Otwartego na Ciebie w 2020 r. były oddziały Banku (ok. 80% udziału w sprzedaży), pozostała część to Klienci, którzy otworzyli rachunek poprzez wnioski internetowe i procesy zdalne.

W kwietniu 2020 r. Bank wprowadził możliwość zakładania Konta Otwartego na Ciebie przez aplikację mobilną GOmobile z wykorzystaniem selfie. Nowy proces z wykorzystaniem wideoweryfikacji do potwierdzenia tożsamości Klienta, jest prosty i intuicyjny. W trakcie wnioskowania o konto należy wprowadzić swoje podstawowe dane, a następnie zrobić zdjęcie obu stron dowodu osobistego. W kolejnym kroku system poprosi o wykonanie trzech ujęć twarzy. W trakcie tego procesu należy poruszyć głową zgodnie z pojawiającą się w aplikacji instrukcją, tak by system miał pewność, że nie podstawiono mu np. zdjęcia. Po pozytywnej weryfikacji potwierdzane są dane, a niezbędne dokumenty Klienci otrzymują drogą elektroniczną.

Oferta depozytowa Banku dla Klientów detalicznych obejmowała rachunki oszczędnościowe (Konto Dobrze Oszczędnościowe/Konto Lokacyjne, Rachunek Sejf, Rachunek oszczędnościowy Autooszczędzanie) oraz lokaty terminowe (standardowe w PLN oraz walutach obcych, internetowe – dostępne za pośrednictwem bankowości internetowej, lokaty promocyjne, lokaty progresywne oraz specjalne – dostępne dla m.in. wybranych segmentów Klientów Banku).

W 2020 r. Bank koncentrował się głównie na stabilizacji portfela oszczędności Klientów detalicznych. W ślad za wprowadzanymi przez Radę Polityki Pieniężnej zmianami wysokości stóp procentowych, Bank kontynuował politykę optymalizacji marży odsetkowej na produktach depozytowych w segmencie Bankowości Detalicznej. Przeprowadzone zostały cykliczne zmiany cen oferowanych lokat terminowych oraz kont oszczędnościowych, co wraz ze zmianą struktury posiadanego portfela produktów depozytowych, skutkowało spadkiem średniego oprocentowania całego portfela o 0,55 pp. w porównaniu do końca 2019 r.

Optymalizacja marży dotyczyła również portfela BGŻOptima – marki, będącej częścią Banku, specjalizującej się w oferowaniu produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych w modelu direct. Pod koniec 2020 r. przeprowadzona została migracja systemowa platformy internetowej BGŻOptima do nowego ekosystemu GOonline oraz dokonano rebrandingu samej marki, zastępując ją nową – „GOoptima”. Na koniec 2020 r. średnie nominalne oprocentowanie portfela depozytów w tym segmencie obniżono do poziomu 0,12%, a wolumen depozytów zgromadzonych w GOoptima wyniósł 2,7 mld zł. Oznacza to spadek o 1,3 mld zł r/r – zmiana zgodna z przyjętą strategią do zachęcania Klientów Optima do skorzystania z oferty Banku w segmencie podstawowym.

Bank systematycznie proponował Klientom Bankowości Premium oraz Bankowości Prywatnej atrakcyjne cenowo oferty dla wybranych terminów Mojej Lokaty Premium oraz promocyjne oprocentowania rachunku Autooszczędzanie.

Bank posiadał także dedykowaną ofertę lokat terminowych, dostępnych, wyłącznie w aplikacji mobilnej GOmobile oraz bankowości internetowej GOonline. Klienci mogli skorzystać z całej rodziny internetowych Lokat GOonline oraz cieszącej się szczególnym zainteresowaniem Lokaty Mobilnej.

Klientom oczekującym zysków wyższych od oprocentowania dla depozytów terminowych, w 2020 r. Bank oferował szeroką gamę produktów inwestycyjnych, w tym: ponad 500 funduszy inwestycyjnych 24 krajowych i zagranicznych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych; 5 Portfeli Inwestycyjnych – strategie oparte o subfundusze BNP Paribas FIO; Certyfikaty strukturyzowane emitowane przez BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii; Lokatę strukturyzowaną; Indywidualne Konto Emerytalne (w wersji konta oszczędnościowego lub w formie funduszu inwestycyjnego); Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w formie funduszu inwestycyjnego oraz produkty giełdowe dostępne w ramach rachunku maklerskiego. W trakcie pandemii COVID-19 Bank wprowadził liczne usprawnienia procesów w tym umożliwił telefoniczną obsługę zleceń funduszy inwestycyjnych oraz możliwość zdalnego zawierania Umowy Terminowej Lokaty Strukturyzowanej.

Ponadto w 2020 r. Bank:

 • Wdrożył nową strategię dla Klientów segmentu Premium, w tym dedykowaną ofertę produktów m.in.: Moje Konto Premium, Platynową Kartę Kredytową i ubezpieczenie Plan wsparcia w chorobie – Premium. Poza tym Bank razem z Fundacją na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego przeprowadził zewnętrzną certyfikację EFPA EIP (Europejski Praktyk Inwestycyjny) doradców Klienta Premium;
 • Kontynuuje współpracę Ekspertów ds. produktów inwestycyjnych w ramach połączeń video z Klientami, chcącymi skorzystać z oferty inwestycyjnej w oddziałach. Przy współpracy z Ekspertem zostało sprzedanych 200 mln zł inwestycji w 2020 r.;
 • Wdrożył nową ofertę rachunkową dla dzieci poniżej 13-go roku życia oraz młodzieży między 13 a 18 rokiem życia – Konto dla Samodzielniaka, uzupełnioną o trzy karty debetowe z logo Mastercard: Kartę do Dorosłości dla młodzieży, Kartę Samodzielniaka dedykowaną dzieciom między 7 a 13 rokiem życia oraz unikalną Minikartę Samodzielniaka wraz z opaską na rękę, umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych;
 • Rozszerzył ofertę płatności mobilnych o możliwość korzystania z płatności Garmin Pay oraz Fitbit Pay. Tym samym w ofercie Banku znajduje się już pięć różnych instrumentów do płatności mobilnych. Oprócz ostatnio wdrożonych – są to także płatności Apple Pay i Google Pay oraz płatności BLIK;
 • Rozpoczął sprzedaż Startera Bankowego, unikalnego rozwiązania dla Klientów odwiedzających wybrane stacje paliwowe Shell. Mają oni możliwość skorzystania z preferencyjnej oferty Konta Otwartego na Ciebie, dającej szanse otrzymania 10% zwrotu za zakupy na stacjach Shell. Wybierając starter bankowy BNP Paribas, Klienci otrzymują instrukcję otwarcia konta oraz niespersonalizowaną kartę płatniczą, której mogą użyć po otwarciu konta, nie czekając na przesyłkę;
 • Rozszerzył ofertę dla Wspólnot Mieszkaniowych o kredyt inwestycyjny zabezpieczony gwarancją EBI, co pozwoliło na zwiększenie kwoty udzielanego finansowania do 2,6 mln zł;
 • Kontynuował realizację programu partnerskiego „Bank at Work” z przeznaczeniem dla m.in. podmiotów korporacyjnych posiadający relację z Bankiem, przedsiębiorstw objętych PPK BNP Paribas TFI, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych;
 • Organizował liczne akcje promocyjne mające na celu zwiększenie sprzedaży kont osobistych m.in.: „Kieszonkowe 2020” dla najmłodszych Klientów (13-18 lat), „Startuj z kontem”, „Konto z dodatkiem”, „Zakupy z BNP Paribas”, „Konto z domu”;
 • We współpracy z firmą Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. (spółką z Grupy BNP Paribas) oferował dla Klientów detalicznych długoterminowy wynajem pojazdów, w 2020 r. skupiając się na przeorganizowaniu zasad sprzedaży tej oferty. Nastąpiła pełna digitalizacja procesu – wdrożona została dedykowana strona internetowa Banku i możliwość wnioskowania o najem poprzez kanały zdalne, z wykorzystaniem Wirtualnego Oddziału.
 • Współpracował z Agencjami Pośrednictwa Pracy oraz pośrednikami finansowymi w zakresie akwizycji produktów detalicznych (konto osobiste, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne oraz kredyty mikro).

Oferta kredytowa dla Klientów detalicznych w 2020 r. obejmowała: kredyty i pożyczki hipoteczne w PLN, kredyty w koncie osobistym (kredyty odnawialne), produkty consumer finance (opisane szerzej w Rozdziale Obszar Bankowości Personal Finance niniejszego Sprawozdania).

W 2020 r. Bank osiągnął rekordowe wyniki w sprzedaży kredytów hipotecznych. Wolumen zawartych umów wyniósł prawie 5,6 mld zł (wobec 4,3 mld w 2019 r.). Skutkowało to wzrostem udziałów rynkowych do 10% w 2020 r. Wynik był rezultatem konsekwentnej automatyzacji i usprawniania procesu sprzedażowego.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19, w marcu 2020 r. Bank wprowadził moratoria kredytowe, o które Klienci mogli zawnioskować bezpłatnie, bez wychodzenia z domu z wykorzystaniem formularza elektronicznego, zaś „podpisanie” aneksu do umowy odbywało się również zdalnie na podstawie rejestrowanej rozmowy telefonicznej i potwierdzenia mailowego.

Bankowość Prywatna - BNP Paribas Wealth Management

W ramach Wealth Management obsługiwani są Klienci z aktywami przekraczającymi 1 mln zł oraz dedykowany segment Klientów z aktywami powyżej 10 mln zł – Family Fortunes. BNP Paribas Wealth Management oferuje indywidualne podejście, do każdego Klienta oraz dodatkowo podejście relacyjne obejmujące również najbliższych członków rodziny czy też majątek zgromadzony w prywatnych spółkach i innych wehikułach inwestycyjnych – tzw. „family approach”.

BNP Paribas Wealth Management korzysta z 40-letniego doświadczenia w zakresie obsługi Klientów zamożnych, pozycji rynkowej i najlepszych praktyk Grupy BNP Paribas, która jest numerem 1. w dziedzinie Wealth Management w Strefie Euro. Know-how Grupy, jej stabilna sytuacja finansowa, wieloletnie doświadczenie z rozwiniętych rynków są najlepszą rekomendacją. Takie podejście ułatwia precyzyjne zarządzanie lokalne i kreowanie rozwiązań idealnie odpowiadających potrzebom Klientów, którzy poza bieżącą obsługą otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia, ochrony i przekazywania majątku prywatnego i firmowego. Wyróżnikiem oferty Grupy BNP Paribas jest zunifikowane podejście do relacji Klienta z bankiem zgodnie z filozofią „One Face To Customer”, dedykowane przedsiębiorcom, którzy poszukują solidnego banku dla obsługi prywatnej jak i firmowej.

W ramach sprawdzonego modelu współpracy z najbardziej wymagającymi Klientami segmentu Wealth Management niezmiennie zapewnia profesjonalną obsługę za pośrednictwem dedykowanego Doradcy, posiadającego międzynarodowy certyfikat EFPA oraz wsparcie merytoryczne wyspecjalizowanych ekspertów w postaci bezpośredniego kontaktu z maklerami giełdowymi, dealerami walutowymi oraz dedykowanym zespołem kredytowym, a także ekspertami ds. planowania majątkowego, tzw. wealth planning.

W sposób ciągły realizowany jest również rozwój oferty produktowej dla segmentu Klientów Wealth Management, przy zapewnieniu dostępu do szerokiej, kompleksowej i odpowiadającej na indywidualne potrzeby Klientów gamy rozwiązań produktowych z zakresu bankowości codziennej – gdzie na szczególne podkreślenie zasługuje wyjątkowa i prestiżowa karta kredytowa Mastercard World Elite – jak również, rozwiązań inwestycyjnych, usług maklerskich, doradztwa inwestycyjnego, usług asset management, dostępu do dealerów rynku walutowego, czy też indywidualnych rozwiązań kredytowych oraz wsparcia z zakresu sukcesji i planowania majątku rodzinnego.

Wyróżnikiem oferty oraz podejścia do współpracy z Klientami w zakresie rozwiązań inwestycyjnych jest dostęp do analiz rynkowych oraz raportów inwestycyjnych dostarczanych przez międzynarodowych specjalistów w ramach Grupy BNP Paribas Wealth Managment, dzięki czemu korzystając z globalnego doświadczenia Grupy Wealth Management jest w stanie oferować Klientom najwyższą jakość rozwiązań produktowych.

W 2020 r., wychodząc naprzeciw nowym globalnym wyzwaniom, w BNP Paribas Wealth Management rozpoczęto projekt „myImpact” zmierzając do wdrożenia nowatorskiego podejścia do inwestycji naszych Klientów. Chcemy budzić świadomość inwestycji odpowiedzialnych i zrównoważonych, z uwzględnieniem kryteriów ESG (Environmental – Social, – Governance), czy też inwestycji wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju wg agendy ONZ. Za pomocą kwestionariusza „myImpact” Klienci BNP Paribas WM mają możliwość określenia swoich wartości i priorytetów, aby poprzez swoje decyzje inwestycyjne i finansowe świadomie wywierać pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz otoczenie społeczne.

Dużym wyzwaniem 2020 r. było dostosowanie realiów codziennej współpracy z Klientami do niestandardowych warunków wywołanych pandemią COVID-19. Dbając o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników wdrożono szereg rozwiązań procesowych umożliwiających efektywną współpracę w Klientami z wykorzystaniem zdalnych kanałów kontaktu. Jako priorytet potraktowane zostało wdrożenie elektronicznej platformy Autenti, dzięki której Klienci Wealth Management mogą zdalnie podpisywać wybrane dokumenty bankowe. Rozwiązanie to spotkało się z bardzo pozytywną oceną Klientów. Rozwijana była również możliwość telefonicznego zlecania różnego rodzaju dyspozycji. Dodatkowo, Klientom Wealth Management została udostępniona nowa funkcjonalność Click2Call – za pomocą aplikacji GOmobile Klient WM ma możliwość połączenia się bezpośrednio z dedykowanym centrum telefonicznym Private Line. Należy podkreślić, że szereg spotkań z Klientami odbyło się dzięki wprowadzeniu elektronicznych platform komunikacyjnych.

BNP Paribas Wealth Management otacza opieką finanse Klientów zarówno w obszarze indywidualnym jak i biznesowym. Klienci Wealth Management – przedsiębiorcy – otrzymują wsparcie eksperckie w aspektach rządowych programów pomocowych. Wyłącznie dla Klientów Wealth Management powołane zostało Centrum Kompetencji w zakresie Tarczy Antykryzysowej. Klienci mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji udzielanych przez eksperta Wealth Management w zakresie Tarczy Finansowej PFR oraz innych instrumentów wsparcia, np. z Agencji Rozwoju Przemysłu czy BGK.

W lutym 2020 r. BNP Paribas Wealth Management otrzymało najwyższą 5-gwiazdkową notę w prestiżowym rankingu bankowości prywatnej magazynu Forbes. 5 gwiazdek Forbes otrzymaliśmy głównie za otwartą architekturę produktową oraz jakość świadczonych usług. Klienci docenili zwłaszcza profesjonalne i indywidualne podejście do zarządzania aktywami oraz sukcesywne rozwijanie oryginalnych rozwiązań nie tylko w sferze inwestycyjnej, ale także np. w zakresie sukcesji czy planowania prawno-podatkowego. BNP Paribas Wealth Management zostało również docenione za dostęp do globalnych rynków i międzynarodowej oferty inwestycyjnej.

W listopadzie 2020 r. BNP Paribas Wealth Management zostało wyróżnione dwiema kolejnymi prestiżowymi nagrodami – międzynarodowym tytułem „Best Private Bank in Poland” oraz nagrodą Forbes jako „Najbardziej Innowacyjny Private Banking” na rynku polskim.

Nagroda „Best Private Bank in Poland” w prestiżowym rankingu Global Private Banking Awards 2020 przyznawana jest przez brytyjski magazyn The Banker oraz Professional Wealth Management (PWM), należące do grupy Financial Times. Sposób świadczenia usług bankowości prywatnej jest jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przez jury w procesie oceny. Analizowano takie wskaźniki jak: zarządzanie portfelem, zarządzanie majątkiem, alokację aktywów, strategię rozwoju biznesu, obsługę Klienta, model biznesowy czy poziom innowacji. Według międzynarodowego jury usługi BNP Paribas Wealth Management wyraźnie wyróżniają się na rynku polskim na tle innych banków. Międzynarodowe jury wybrało zwycięzców rankingu na podstawie zgłoszeń nadesłanych przez instytucje, analiz rynkowych, opinii niezależnych analityków i menedżerów wyższego szczebla oraz co najważniejsze Klientów korzystających z usług bankowości prywatnej. Ranking Global Private Banking to jedno z najbardziej wszechstronnych opracowań w dziedzinie bankowości prywatnej, bowiem uwzględnia wszystkie aspekty oferty dla Klientów tego segmentu. Organizowany jest od 2009 r. w 36 kategoriach, wyróżniających najlepszych przedstawicieli z poszczególnych krajów, gdzie usługi bankowości prywatnej są wysoce rozwinięte i poddane dużej konkurencji. Wyniki rankingu Global Private Banking Awards 2020 zostały ogłoszone podczas Gali online 5 listopada 2020 r. w Londynie.

Sukces, jakim było otrzymanie wyróżnienia Forbes „Najbardziej Innowacyjny Private Banking” na rynku polskim, BNP Paribas Wealth Management zawdzięcza przede wszystkim aktywnemu rozwijaniu kanałów i rozwiązań zdalnych jak: wdrożenie wspólnie z firmą Autenti zdalnej wymiany dokumentacji podpisywanej elektronicznie, wprowadzenie szeregu nowych funkcjonalności w bankowości internetowej GOonline oraz w aplikacji GOmobile, umożliwianie Klientom szybkiego i wygodnego przeprowadzania najważniejszych operacji, co szczególnie istotne i docenione zostało w dobie pandemii.

Oferta produktowa dla Klientów biznesowych

W zakresie oferty kierowanej do Klientów biznesowych Bank posiada produkty umożliwiające komplementarną obsługę zarówno w zakresie finansowania prowadzonej działalności, jak również bankowości transakcyjnej oraz lokowania środków.

Podstawowa oferta dla Klientów biznesowych w ramach bankowości transakcyjnej to trzy pakiety produktowe:

przeznaczone dla Klientów rozliczających się na zasadach uproszczonej księgowości, a także pełnej księgowości, jeśli przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 4 mln zł;

oferta skierowana do organizacji non-profit np. fundacji, stowarzyszeń oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych;

oferta skierowana do rolników indywidualnych.

 

W zależności od oferty konta charakteryzują się dynamicznym sposobem pobierania opłat, w zależności od wysokości wpływów na rachunki Klienta oraz utrzymywanego średniego salda na rachunku bieżącym. Produkty te posiadają funkcjonalność zróżnicowanego pobierania opłat za wpłaty, wypłaty i przelewy elektroniczne, a poziom pobieranej prowizji jest uzależniony od liczby wykonanych transakcji oraz progu wpływów na jakim znajduje się Klient.

Oferta depozytowa dla Klientów biznesowych w 2020 r. obejmowała zarówno rachunki oszczędnościowe – Rachunek pomocniczy lokacyjny w PLN oraz walutach obcych, jak i lokaty terminowe, dostępne w wielu okresach lokacyjnych oraz kanałach sprzedaży, w tym cieszące się dużą popularnością Lokaty Overnight.

W maju 2020 r. Bank dołączył do wsparcia przedsiębiorców w ramach rozpoczętej w kwietniu tego roku akcji „OLX 500 na start”. To kolejna inicjatywa Banku wspierająca firmy w okresie epidemii koronawirusa. Przedsiębiorca otrzyma 1000 zł na promowanie ogłoszeń na OLX, największej w kraju platformie ogłoszeniowej, z czego bank – partner strategiczny projektu – sfinansuje dodatkową kwotę 500 zł. Bank ufundował 1000 takich pakietów. W ramach pakietu ogłoszeń uczestnicy akcji mogą posiadać stronę w domenie olx.pl, sprzedawać i oferować bez prowizji, a także korzystać ze wsparcia zespołu pracowników OLX, którzy doradzą, jak sprawnie i skutecznie przejść proces rejestracji i najlepiej dodać ogłoszenie.

W lipcu 2020 r. podpisane zostało porozumienie z Monetią, dzięki któremu Klienci indywidualni oraz biznesowi posiadających rachunek w Banku uzyskali możliwość dokonywania wpłat gotówkowych w 120 nowych punktach, zlokalizowanych w miejscowościach, w których do tej pory nie było takiej usługi.

Oferta kredytowa Banku dla Klientów biznesowych przeznaczona na finansowanie bieżące i inwestycyjne adresowana jest zarówno do mikroprzedsiębiorstw, małych firm (rozliczających się na zasadach uproszczonych), jak również do rolników indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

W skład podstawowej oferty kredytowej wchodzą: kredyty w rachunku bieżącym (zabezpieczone i niezabezpieczone), kredyty obrotowe odnawialne/nieodnawialne, kredyty gotówkowe (fixed term), kredyty inwestycyjne oraz kredyty konsolidacyjne. Dodatkowo Klienci biznesowi (mikro firmy oraz rolnicy indywidualni) mogą korzystać z kredytów unijnych, kredytów preferencyjnych, gwarancji oraz produktów pozwalających na zarządzanie ryzykiem walutowym.

Bank oferuje również produkty minimalizujące ryzyko prowadzonej działalności rolniczej – ubezpieczenia sezonowe upraw rolniczych. Zawierając umowę ubezpieczenia upraw rolnik zyskuje ochronę ubezpieczeniową i bezpieczeństwo finansowe. Ubezpieczenie przynajmniej 50% powierzchni upraw rolnych jest też warunkiem uzyskania nisko oprocentowanego kredytu klęskowego i pełnej pomocy finansowej w przypadku wystąpienia klęski.

W I kwartale 2020 r. Bank wprowadził do oferty dla wspólnot mieszkaniowych program PF4EE Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym otrzymaliśmy wsparcie EBI w postaci gwarancji portfelowej w wysokości 80% dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków prowadzącej do zwiększenia ich efektywności energetycznej. Gwarancja pozwoliła na zwiększenie maksymalnej kwoty finansowania do 2,6 mln zł oraz wydłużenie maksymalnego okresu finansowania do 240 miesięcy.

Klienci w ramach finansowania korzystają z szerokiej oferty Banku z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z dofinansowania 90% kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na wykonanie inwestycji termomodernizacyjnej, dofinansowanie odbywa się w ramach projektu ELENA w oparciu o Program Ramowy Unii Europejskiej – Horyzont 2020.

W związku z zawarciem przez Bank umowy z Konsorcjum Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Klienci Banku, jakimi są Wspólnoty Mieszkaniowe, otrzymały możliwość wykonania za pośrednictwem banku dokumentacji technicznej w postaci audytów energetycznych oraz projektów budowlanych. Na bazie audytów oraz projektów budowlanych Klienci mają możliwość realizacji inwestycji termomodernizacyjnych niosących za sobą oszczędności energetyczne budynków. Przedmiotem nowej oferty banku jest również wsparcie merytoryczne dotyczące inwestycji jak i przygotowania dokumentacji związanej z wnioskowaniem o przyznanie premii BGK. Oferta wykonania dla Klienta usługi przygotowania audytu i/lub projektu budowlanego wyróżnia bank na tle konkurencji i mocno uatrakcyjnia dotychczasowa propozycję kierowaną do Wspólnot Mieszkaniowych.

W II kwartale 2020 r. Bank rozszerzył ofertę dla mikroprzedsiębiorców o kredyt nieodnawialny FTL z gwarancją de minimis BGK zabezpieczającą do 80% kwoty kredytu, wprowadzając jednocześnie specjalną ofertę cenową dla wszystkich kredytów objętych gwarancjami de minimis. Rozszerzona została również oferta dla rolników indywidualnych o kredyt z gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych, pokrywającą do 80% kwoty kredytu.

W roku 2020 oferta modeli samochodów długoterminowego najmu pojazdów dla mikroprzedsiębiorstw, w ramach współpracy z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. (podmiotu Grupy BNP Paribas), została ponad dwukrotnie rozszerzona. Zintensyfikowano również działania sprzedażowe w ramach kampanii CRM na bazie istniejących Klientów Banku, co wpłynęło na poprawę wyników sprzedażowych pod koniec roku, mimo znacznego zahamowania zainteresowania ofertą w pierwszych miesiącach trwania epidemii COVID-19.

W obliczu pojawiających się obostrzeń związanych z COVID-19 Bank dbając o zachowanie ciągłości procesu kredytowego w segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz Klientów indywidualnych wdrożył uproszczoną procedurę kompletowania dokumentów w procesie kredytowym.

Dodatkowo w procesie wnioskowania o kredyt hipoteczny Bank zapoczątkował nowy proces uwzględniający bezpośredni kontakt decydenta kredytowego z Klientem, w procesie możliwe jest pozyskanie oświadczeń Klienta w ramach rejestrowanego połącznia telefonicznego. Proces uzyskał pozytywny odbiór wśród Klientów, co zostało potwierdzone badaniami NPS.

W okresach zamrożenia gospodarki związanego z obostrzeniami COVID-19 Bank utrzymał stabilną akcję kredytową, dzięki selektywnej ocenie transakcji przy jednoczesnym uwzględnianiu występującego ryzyka kredytowego.

W I półroczu 2020 r. Bank prowadził kampanie marketingowe „Biznes Ofensywa” i „Agro Ofensywa”, a w II półroczu 2020 r. kampanię marketingową, która promowała specjalną ofertę kredytów z gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego z brakiem prowizji za udzielenie kredytu. Propozycja kredytów skierowana była do przedsiębiorców, a jej celem było ułatwienie dostępu do finansowania i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Gwarancje bankowe

W 2020 r. Bank wystawił 21 gwarancji bankowych na zlecenia Klientów Obszaru Bankowości Biznesowej na łączną kwotę 2,7 mln zł.

Wolumeny komercyjne

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. depozyty Klientów segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej w ujęciu skonsolidowanym wyniosły 54 410 430 tys. zł i były o 4 159 509 tys. zł, tj. o 8% wyższe niż na koniec 2019 r. Rachunki bieżące wzrosły o 7 742 217 tys. zł, a wolumeny na rachunkach oszczędnościowych o 4 047 663 tys. zł. Spadek odnotowano w depozytach terminowych (o 7 708 543 tys. zł). Struktura procentowa podstawowych kategorii produktowych uległa zmianie: wzrósł udział rachunków bieżących (o 11 p.p. do poziomu 49%) oraz rachunków oszczędnościowych (o 5 p.p. do 37%) przy jednoczesnym spadku udziału depozytów terminowych (o 16 p.p. do poziomu 13%).

Depozyty i Kredyty Bankowości Detalicznej i Biznesowej*

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019 zmiana r/r
tys. zł %
Rachunki bieżące 26 585 909 18 843 692 7 742 217 41%
Rachunki oszczędnościowe 19 999 727 15 952 064 4 047 663 25%
Depozyty terminowe 7 262 965 14 971 508 (7 708 543) (51%)
Lokaty overnight 561 829 483 658 78 172 16%
Rachunki i depozyty 54 410 430 50 250 921 4 159 509 8%
Kredyty konsumpcyjne 9 201 574 9 115 130 86 444 1%
Kredyty inwestycyjne 6 536 849 6 577 174 (40 325) (1%)
Kredyty w rachunku bieżącym 2 761 187 3 422 192 (661 005) (19%)
Kredyty mieszkaniowe 22 397 224 18 455 414 3 941 810 21%
Należności leasingowe 1 880 074 1 307 745 572 329 44%
Karty kredytowe 1 163 198 1 316 580 (153 382) (12%)
Inne kredyty 5 193 19 489 (14 296) (73%)
Kredyty i pożyczki (netto) 43 945 299 40 213 725 3 731 574 9%
Wolumeny depozytów i kredytów wybranych segmentów zostały zaprezentowane na podstawie danych z systemów informacji zarządczej, z uwagi na dostępność bardziej szczegółowych informacji produktowych. Dla zachowania porównywalności dane wg stanu na 31.12.2019 r. zostały zaprezentowane zgodnie z segmentacją obowiązującą w 2020 r.
Wolumen depozytów nie zawiera sald niektórych instytucji kredytowych, które w sprawozdawczości zarządczej traktowane są jako depozyty międzybankowe, natomiast w sprawozdawczości finansowej ujęte są w depozytach klientów; ponadto salda nie zawierają odsetek naliczonych niezapadłych.

 

Wartość portfela kredytów i pożyczek netto segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej w ujęciu skonsolidowanym wyniosła na 31 grudnia 2020 r. 43 945 299 tys. zł, co oznacza wzrost o 9% (+3 731 574 tys. zł) w stosunku do końca 2019 r. Wartościowo największy wzrost dotyczył kredytów mieszkaniowych (+21%, +3 941 810 tys. zł).

Wolumen mieszkaniowych kredytów walutowych brutto (wycofanych z oferty w latach 2008-2009) w analizowanym okresie wyniósł 4 872 443 tys. zł (na koniec 2019 r. 4 891 760 tys. zł, w tym kredyty udzielone w CHF stanowiły 99% tego portfela). Na zmianę wartości portfela wpłynęło osłabienie PLN w stosunku do CHF (kurs wzrósł z 3,9213 na koniec 2019 r. do 4,2641 na koniec grudnia 2020). Wartość portfela wyrażona w CHF spadła w porównaniu do końca 2019 r. o 8,4%.

Wynik brutto segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej

W 2020 r. segment Bankowości Detalicznej i Biznesowej zanotował ujemny wynik brutto w wysokości 313 616 tys. zł (wobec 22 118 tys. zł straty w 2019 r.) przede wszystkim w związku z istotnym wzrostem kosztów ryzyka wynikającym mi.in. z negatywnego wpływu COVID-19 na sytuację ekonomiczną oraz zwiększeniem rezerw na ryzyko dotyczące postępowań w sprawie kredytów mieszkaniowych w CHF (wzrost o 136 043 tys. zł r/r), a także zwiększeniem kosztów BFG będącym rezultatem wzrostu bazy służącej do wyliczeń oraz zmian poziomu składek dokonanych przez Radę BFG w porównaniu do 2019 r.

Wynik z działalności bankowej Bankowości Detalicznej i Biznesowej w 2020 r. wyniósł 2 240 675 tys. zł i był o 1% niższy w porównaniu do 2019 r. Wynik ten stanowił 47,6% wyniku z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie. Obszar Personal Finance wypracował 32,0% wyniku z działalności bankowej segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Wynik brutto segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej*

w tys. zł 12 miesięcy
do 31.12.2020
12 miesięcy
do 31.12.2019
zmiana r/r
tys. zł %
Wynik z tytułu odsetek 1 714 399 1 812 522 (98 122) (5%)
Wynik z tytułu prowizji 468 236 418 889 49 347 12%
Wynik z działalności handlowej i pozostałej 58 040 26 387 31 653 120%
Wynik z działalności bankowej 2 240 675 2 257 797 (17 122) (1%)
Wynik odpisów z tyt. utraty wart. (512 572) (321 477) (191 095) 59%
Rezerwy na ryzyko prawne portfela CHF (168 156) (32 113) (136 043) 424%
Koszty działania i amortyzacja (1 223 999) (1 211 818) (12 181) 1%
Alokacja kosztów (483 811) (573 069) 89 258 (16%)
Wynik na dział. operacyjnej (147 862) 119 320 (267 182) (224%)
Podatek od inst. finansowych (165 753) (141 437) (24 316) 17%
Wynik brutto segmentu (313 616) (22 118) (291 498) 1 318%
Dane w oparciu o notę segmentacyjną ujętą w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020 r.

Wyniki wyszukiwania