Raport Zintegrowany 2020

Campus Leszno Spółka z o.o.

Campus Leszno Sp. z o.o. („Spółka") została utworzona 28 czerwca 2018 r. umową spółki w formie aktu notarialnego i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka została wyodrębniona ze struktur Banku, gdzie jako Ośrodek Szkoleniowy funkcjonowało Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (CSK Leszno). Działalność Spółki nadal polega na świadczeniu usług szkoleniowych i wypoczynkowych oraz zapewnieniu bazy szkoleniowej, hotelowej oraz gastronomicznej. Przedmiotem działalności Spółki jest również m.in.: działalność rozrywkowa i rekreacyjna, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów oraz pozostała usługowa działalność gospodarcza.

W czasie trwającej pandemii i nałożonych obostrzeń Spółka wprowadziła przygotowywanie usług cateringowych na wynos, w tym posiłki dla medyków z oddziału covidowego szpitala w Sochaczewie.

Wyniki wyszukiwania