Raport Zintegrowany 2020

Kanały dystrybucji

Placówki Banku

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Bank posiadał:

 

459

oddziałów bankowości detalicznej
i biznesowej (w tym 17 placówek partnerskich)
 

 

15

Centrów Wealth
Management 

W ramach projektu optymalizacji sieci w okresie od 31 października 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. zamkniętych zostało 236 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej (w 2020 r. zostało zamkniętych 56 oddziałów, a 1 oddział otwarty – Kęty ul. Kościuszki 23).

W 2020 r. kontynuowano, rozpoczętą w 2017 r., transformację sieci placówek z nową aranżacją oraz nowym modelem obsługi Klienta bazującym na przeniesieniu obsługi podstawowych, codziennych transakcji do kanałów samoobsługowych. Łącznie na 31 grudnia 2020 r. Bank posiadał 179 oddziałów w nowym formacie (w tym 161 oddziałów po transformacji i 18 oddziałów bez zmiany aranżacji).

W 124 oddziałach (w tym w 2 placówkach partnerskich) obsługa gotówkowa realizowana była wyłącznie w urządzeniach samoobsługowych.

 • Na 31 grudnia 2020 r. Bank posiadał 51 oddziałów z Certyfikatem „Obiekt bez barier”, wydawanym przez Fundację Integracja za dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami.
 • Wszystkie oddziały Banku posiadają Certyfikat OK SENIOR®, co potwierdza, iż w placówkach Klienci seniorzy (60+) obsługiwani są w sposób bezpieczny, zrozumiały i przystępny.
 • Sieć sprzedaży dla obszaru Bankowości Korporacyjnej tworzy 9 Regionalnych Centrów Bankowości Korporacyjnej, w ramach których funkcjonuje 25 Centrów Bankowości Korporacyjnej zlokalizowanych w największych ośrodkach biznesowych w Polsce.
 • Dla segmentu MŚP wdrożoną docelową sieć sprzedaży tworzy 8 Regionów Bankowości MŚP skupiających 50 Centrów Biznesowych MŚP, które zlokalizowane zostały na 37 rynkach lokalnych o największym potencjale.

Sieć bankomatów i wpłatomatów

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Bank posiadał:

 

462

urządzenia dwufunkcyjne realizujące wpłaty i wypłaty zbliżeniowych kartami Banku oraz z użyciem kodu BLIK, a także wypłaty gotówki przy użyciu Google Pay i Apple Pay  

 

140

bankomatów obsługujących tylko standardowe wypłaty i transakcje udostępnione przez systemy VISA
i MasterCard.
 

Bankowość internetowa i mobilna

W 2020 r. Bank kontynuował intensywny rozwój kanałów zdalnych, wdrażając szereg funkcjonalności mających na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, obniżenie kosztów świadczenia usług i podniesienie poziomu jakości obsługi Klienta przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Ponadto w związku z panującą pandemią koronawirusa działania Banku w obszarze bankowości internetowej i mobilnej koncentrowały się również na maksymalnym wsparciu Klientów w zdalnym dostępie do usług i produktów bankowych.

BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie wprowadza do oferty bankowości elektronicznej kolejne procesy samoobsługowe, dzięki czemu Klienci mogą codziennie realizować swoje najważniejsze potrzeby bez konieczności wizyty w oddziale – począwszy od wnioskowania o dodatkowe produkty, przez obsługę posprzedażową – z dowolnego urządzenia oraz w dogodnym dla siebie momencie.

W październiku 2020 r. Bank zdobył II miejsce w kategorii Bankowość Zdalna w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”.

Najważniejsze zmiany w systemach i ofercie dla klientów detalicznych w roku 2020

Płatności

W obszarze transakcyjności wprowadzono liczne usprawnienia zwiększające ergonomię użytkowania i atrakcyjność systemu oraz poprawiające przejrzystość prezentowanych informacji, takie jak:

 • Pobieranie Indywidualnego Rachunku Podatkowego (tzw. „mikrorachunek podatkowy”). BNP Paribas Bank Polska jako pierwszy bank na polskim rynku zaoferował Klientom ułatwienie w postaci automatycznego pobierania indywidualnego rachunku podatkowego podczas wypełnienia formularza przelewu w bankowości internetowej, co znacząco przyspiesza płacenie podatków PIT, CIT i VAT.
 • Możliwość weryfikacji czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT – tzw. „biała lista VAT”.
 • Możliwość ponawiania przelewów „Split Payment” z historii transakcji – dane wykonanego wcześniej przelewu uzupełniają się automatycznie.
 • Rozszerzenie usługi przelewów internetowych typu PayByNeT o możliwość szybkich przelewów z rachunku prowadzonego przez BNP Paribas Bank Polska w ramach serwisów administracji rządowej, np. opłacanie podatków (podatki.gov.pl).
 • Możliwość wstrzymania/wznowienia zlecenia stałego bez konieczności usuwania i ponownego tworzenia.
 • Przyspieszony proces składania zlecenia stałego w ramach dyspozycji przelewu krajowego.
 • Formularz spłaty zadłużenia karty kredytowej – prezentacja najbliższego terminu spłaty kwoty minimalnej.
 • Możliwość wykonania przelewu w innej walucie niż PLN pomiędzy swoimi rachunkami w GOmobile.
 • GOonline:
  • prezentacja informacji o najbliższych zaplanowanych płatnościach w ramach widoku historii transakcji,
  • licznik przelewów Express Elixir – w trakcie wypełniania formularza przelewu w GOonline Klient otrzymuje informację o ilości pozostałych do wykorzystania darmowych przelewów,
  • użytkownicy GOonline otrzymali możliwość szybkiej i automatycznej weryfikacji numeru rachunku odbiorcy na formularzu przelewu krajowego oraz przelewu „Split Payment”,
  • ustawianie domyślnej metody autoryzacji (token mobilny)

Procesy sprzedażowe i samoobsługowe

 • Kalkulator kredytowy umożliwiający przeanalizowanie proponowanych warunków finansowania bez konieczności rozpoczynania wniosku.
 • Proces sprzedaży karty kredytowej Mastercard Standard oraz Mastercard Gold dla Klientów posiadających już inny produkt, realizowany w trybie „online”, łącznie z etapem podpisania umowy, w dwóch wariantach:
  • wariant przyspieszony – Klient otrzymuje wstępnie zaakceptowaną ofertę limitu kredytowego, a następnie wypełnia uproszczony formularz wniosku,
  • wariant pełny – Klient wypełnia pełny formularz wniosku.
 • Proces wnioskowania o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym – w dwóch wariantach:
  • wariant przyspieszony – Klient otrzymuje wstępnie zaakceptowaną ofertę limitu kredytowego, a następnie wypełnia uproszczony formularz wniosku,
  • wariant pełny – Klient wypełnia pełny formularz wniosku.
 • Możliwość dodania karty do portfela płatności mobilnych Apple Pay oraz Google Pay za pośrednictwem GOmobile.
 • Możliwość ustawienia automatycznej spłaty oraz zmiany okresu rozliczeniowego karty kredytowej w GOmobile.
 • Możliwość biometrycznej autoryzacji mobilnej w transakcjach kartowych zabezpieczonych kluczem 3DS.
 • Możliwość pobrania wyciągów PDF dla rachunków oraz kart kredytowych bezpośrednio w aplikacji mobilnej GOmobile.
 • Zarządzanie zgodami marketingowymi, możliwość zmiany oświadczeń w zakresie zgód marketingowych.
 • Nowe możliwości w ustawieniach powiadomień, wybór produktów dla których użytkownik chce otrzymywać powiadomienia o transakcjach. Aplikacja poinformuje o uznaniach i obciążeniach na rachunku oraz płatności kartą.
 • Przesyłanie polis do kredytów hipotecznych przez Klienta – Klient w szczegółach kredytu hipotecznego posiada możliwość załączenia dokumentu i przesłania do Banku.
 • Możliwość złożenia wniosku o wcześniejszą całkowitą/częściową spłatę kredytu hipotecznego.
 • Proces rozkładania na raty transakcji kartowych oczekujących na zaksięgowanie – Klienci, którzy dokonują transakcji kartą kredytową mogą rozłożyć je na dogodną liczbę rat bezpośrednio po jej wykonaniu (zablokowaniu środków) z poziomu widoku historii w GOonline – bez konieczności oczekiwania na moment zaksięgowana operacji w systemie bankowym.
 • Obsługa dyspozycji Limitu odnawialnego Allegro – Klient może złożyć dyspozycje związane z obsługą produktu (odstąpienie od umowy, anulowanie odstąpienia, wypowiedzenie umowy, sporządzenie kopii umowy, sporządzenie opinii bankowej).
 • Podniesienie limitu kredytowego na kartach kredytowych dla Klientów indywidualnych oraz dla posiadaczy limitu odnawialnego Allegro – proces jest całkowicie online-owy (łącznie z podpisaniem dokumentu potwierdzającego zmianę limitu po stronie Banku i Klienta).
 • Pełniejsze zarządzanie ofertą kredytową poprzez zintegrowanie GOonline z RTM.
 • Możliwość płatności rat kredytowych oraz spłaty karty kredytowej/ limitu Allegro za pośrednictwem płatności z innego Banku.
 • Prezentacja w GOonline:
  • harmonogramu planów ratalnych karty kredytowej, usługa dostępna również dla posiadaczy Limitu odnawialnego Allegro,
  • zaległości przy kredytach, kartach kredytowych oraz zajęć egzekucyjnych na rachunkach,
  • dedykowanych ofert produktowych,
  • informacji o rachunku do spłaty, salda na tym rachunku oraz posiadanych ubezpieczeniach dla kredytów,
  • informacji o statusie realizacji kolejnych kroków w ramach wniosków Klienta dla procesów sprzedażowych,
  • informacji o aktywnej lub nieaktywnej usłudze płatności mobilnych.
 • Wykonanie i aktualizacja oceny MIFID – ocena adekwatności i odpowiedniości usług maklerskich.
  Proces odbywa się w trybie „online” – wyniki ankiety są prezentowane w bankowości internetowej, dodatkowo Klient otrzymuje dokumentację na adres e-mail.
 • Możliwość zawarcia umowy przyjmowania i przekazywania zleceń dot. funduszy inwestycyjnych.
 • Proces otwarcia lokaty strukturyzowanej.
 • Udostępnienie procesu zakupu, konwersji i sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
 • Możliwość zawierania Umowy rachunku maklerskiego – w sierpniu sprzedaż umów poprzez GOonline stanowiła 24% sprzedaży w Banku, w listopadzie wyniosła już 40% całkowitej sprzedaży.
 • Portfele inwestycyjne w GOonline – możliwość składania zleceń nabycia i odkupienia Portfeli Inwestycyjnych BNP Paribas TFI (program „Wybierz Swój Portfel”). Obejmuje to również pierwsze nabycie.
 • Nabywanie i odkup funduszy inwestycyjnych (rejestry zwykłe) poprzez GOonline – w 2020 r. rozliczono 5,6 tys. transakcji, gdzie 75% to były nabycia na łączną kwotę 76 mln zł.

Proces zmiany danych adresowych dla Klienta indywidualnego w GOonline – możliwość zmiany adresu zamieszkania, korespondencyjnego oraz adresu e-mail.

BNP Paribas Bank Polska jako partner programu PFR udostępnił swoim Klientom za pośrednictwem bankowości internetowej GOonline w pełni automatyczny proces składania wniosków o subwencję Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa).

Klienci posiadają możliwość złożenia wniosku w trybie pierwotnym oraz odwoławczym.

Klient otrzymuje wygenerowane dokumenty (umowa i decyzja – podpisane pieczęcią bankową) drogą elektroniczną.

Klienci indywidualni i firmowi oraz pełnomocnicy mogą uzyskać dostęp do FX Pl@net w pełni zdalnie – za pośrednictwem GOonline – bez konieczności wizyty w oddziale.

FX Pl@net to internetowa platforma walutowa, która umożliwia szybkie i bezpieczne zawieranie transakcji walutowych 24h/5 dni w tygodniu. Usługa jest bezpłatna.

 • Proces otwierania rachunku i podpisywania umowy ramowej dla nowych Klientów – kompletny proces z wideoweryfikacją w GOmobile.
  Wideoweryfikacja pozwala na sprawne otwarcie konta bez konieczności wizyty w oddziale. Potrzebny jest wyłącznie telefon z zainstalowaną aplikacją GOmobile oraz dowód osobisty.
  Klient podaje niezbędne dane, udziela zgody i wybiera rodzaj karty powiązanej z kontem. Weryfikacja tożsamości odbywa się poprzez zrobienie zdjęcia obu stron dowodu osobistego oraz nagranie filmów przedstawiających ujęcie twarzy podczas wykonywania trzech określonych ruchów głowy. Nowoczesne, zaawansowane technologie zastosowane w aplikacji pozwalają na porównanie rysów twarzy z dowodu osobistego i nagrań wideo. Jeżeli wynik weryfikacji biznesowej jest pozytywny, Klient jest przekierowywany do serwisu Autenti, partnera Banku, który zapewnia bezpieczeństwo zawierania umów przez Internet. Po zapoznaniu się z treścią umowy Klient podpisuje ją za pomocą kodu przesłanego w wiadomości FX SMS. Po potwierdzeniu przez Bank, rachunek jest w pełni aktywny – możliwe jest np. wnioskowanie o kolejne produkty czy płacenie rachunków.
 • Mobilny proces zakładania produktów dla nowych Klientów w placówce Banku. Na własnym smartfonie Klient instaluje aplikację GOmobile, następnie za jej pomocą robi zdjęcie swojego dokumentu tożsamości, które trafia do systemów Banku. Wszystkie dane osobowe z dokumentu są sczytywane automatycznie.W dalszej kolejności, za pośrednictwem aplikacji GOmobile, Klient w asyście doradcy albo samodzielnie w dowolnym momencie po zakończeniu wizyty w Oddziale Banku, wybiera konto, które chciałby otworzyć oraz kartę debetową. Klient podpisuje umowę rachunku w formie elektronicznej za pomocą jednorazowego kodu SMS, który otrzymuje na wskazany przez siebie numer telefonu. Wszystkie dokumenty związane z zawarciem umowy zostają przesłane Klientowi w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail.
 • Proces sprzedaży konta bieżącego z kartą (kompletny proces dla zalogowanego Klienta) – Klient posiadający Umowę Ramową może założyć w GOonline Konto Otwarte dla Ciebie, wraz z wybraną kartą debetową (jedną z trzech).
 • Proces sprzedaży konta walutowego (kompletny proces dla zalogowanego Klienta) – Klient, który posiada Umowę Ramową może otworzyć w GOonline rachunek walutowy (w walucie EUR, USD, GBP lub CHF).
 • Proces sprzedaży konta oszczędnościowego (kompletny proces dla zalogowanego Klienta) – Klient posiadający Umowę Ramową może założyć w GOonline aktualnie oferowany przez Bank rachunek oszczędnościowy – Konto Dobrze Oszczędnościowe lub Rachunek Sejf.
 • Prezentacja w GOonline informacji o promocjach na rachunkach oszczędnościowych.
 • Prezentacja w GOonline informacji o udzielonych pełnomocnictwach do rachunków i lokat Klientów indywidualnych.
 • Możliwość aktualizacji dowodu osobistego poprzez GOonline. Możliwość dotyczy Klientów, którzy wcześniej mieli zdefiniowany dowód osobisty w systemie bankowym.
 • Nowa grupa Klientów „Samodzielniaków” – w GOonline dla Rodzica, który otworzy dla swoich dzieci dodatkowe produkty bankowe (konto/kartę) dodano Strefę Dziecka z możliwością podglądu oraz zarządzania wszystkimi produktami swoich dzieci. Możliwość obsługi produktów w ramach oferty Family Banking w GOmobile. „Samodzielniak” 13+, dla którego rodzic wyraził zgodę na dostęp do kanałów zdalnych zyskuje dostęp do aplikacji mobilnej, w której ma podgląd i dostęp do produktów i funkcjonalności, które go interesują.
 • Recertyfikacja Klientów (wrzesień) – udostępnienie w pełni automatycznego procesu zbierania od Klientów aktualnych danych osobowych, adresowych, dowodu osobistego i jego skanów oraz wykonanie ankiety KYC poprzez banery kampanijne w GOonline.

Usprawnienia na bazie opinii Klientów

Podstawę budowania planów rozwojowych w obszarze bankowości internetowej i mobilnej stanowi głos Klienta. Regularna informacja zwrotna np. poprzez ankietę satysfakcji Klienta pozwala sprawniej identyfikować wady i zalety oferowanych usług oraz lepiej zrozumieć indywidualne potrzeby Klientów.

 • Nowa lista produktów w GOmobile. Odświeżony, ergonomiczny interfejs ułatwia Klientom realizację ich najważniejszych codziennych potrzeb, tj. np. weryfikacja salda, realizacja przelewu, zmiana PIN do karty, weryfikacja stanu punktów w programie lojalnościowym mamBONUS czy udostępnienie numeru rachunku. Interfejs został uspójniony z bankowością internetową GOonline, dzięki czemu niezależnie od kanału Klient otrzymuje te same informacje. Docelowo nowy widok umożliwi Klientom zainicjowanie procesów wnioskowania o nowe produkty, tj. np. kredyt gotówkowy, rachunek walutowy, karta kredytowa.
 • Możliwość szybkiego połączenia telefonicznego z konsultantem w Call Center z poziomu GOmobile – „click-to-call”. Dzięki nowej usłudze Klient zalogowany do aplikacji GOmobile ma szansę szybko i wygodnie połączyć się z konsultantem Banku oraz uzyskać informacje o produktach i usługach, pomijając etap uwierzytelniania w serwisie automatycznym IVR oraz ograniczając liczbę pytań weryfikacyjnych w porównaniu do klasycznej ścieżki połączenia z konsultantem.
 • 3D Touch oraz Long Press. Klienci korzystający z aplikacji GOmobile przytrzymując dłużej ikonę aplikacji na pulpicie telefonu mogą skorzystać z szybkich skrótów do najczęściej wykorzystywanych funkcji: generowanie kodu BLIK, przelew krajowy, doładowanie telefonu, historia transakcji.
 • Dedykowana sekcja informacyjna w GOonline zawierająca m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania dotyczące użytkowania bankowości elektronicznej.
 • Możliwość wysłania wiadomości do konsultanta Banku o dowolnej porze – Klient może opisać swoją sprawę i wysłać wiadomość do Banku (wraz z załącznikiem) w dowolnym momencie za pośrednictwem GOonline – niezależnie od godzin pracy Banku.
 • Wybór profilu domyślnego w GOonline. Klienci posiadający dostęp do więcej niż jednej relacji (np. rachunki własne, pełnomocnictwo, rachunki firmowe) mogą wskazać, który widok ma być każdorazowo automatycznie prezentowany po zalogowaniu do bankowości internetowej.
 • Dodanie do historii transakcji możliwości pobrania zestawienia w formacie PDF zgodnie ze zdefiniowanymi przez Klienta filtrami.
 • Prezentacja historycznych transakcji w formie kalendarza w GOonline.
 • Możliwość pobrania potwierdzenia transakcji dla nowych typów transakcji – m.in. polecenie zapłaty, prowizje i opłaty, transakcja BLIK, transakcja IKE, operacje kredytowe, odsetki.
 • Podsumowanie wydatków i wpływów w zadanym okresie w postaci intuicyjnego widoku „Kalendarza transakcji” w GOonline.
 • Dodatkowe języki powiadomień SMS – ukraiński i rosyjski.
 • Zarządzanie pakietem powiadomień o transakcjach kartowych.
 • Umożliwienie otrzymywania powiadomień push o transakcjach dla wszystkich współposiadaczy rachunku.
 • Prezentacja w GOonline informacji o transakcjach odrzuconych. Listę wyposażono w możliwość filtrowania i pobrania zestawienia.
 • Powiadomienia push oraz SMS wysyłane automatycznie po odrzuceniu transakcji.
 • Możliwość aktywacji powiadomień dla wybranych zdarzeń – Klient może wybrać interesujące go zdarzenia dotyczące posiadanych produktów oraz bezpieczeństwa, dla których chciałby otrzymywać powiadomienia SMS oraz e-mail – bez konieczności aktywowania pakietu obejmującego wszystkie możliwe zdarzenia.
 • Prezentacja licznika wykorzystania bezpłatnych przelewów z rachunku oszczędnościowego.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Klientów stanowi podstawowy element strategii rozwoju bankowości elektronicznej Banku, dlatego system GOonline został wzbogacony o dodatkowe mechanizmy zapobiegające ewentualnym skutkom nieuprawnionego dostępu oraz kampanie promujące nowoczesne metody autoryzacji i odpowiedzialne korzystanie z kanałów zdalnych.

podczas pierwszego logowania do bankowości internetowej. Podczas aktywacji GOonline, dla Klientów posiadających zainstalowaną aktywną aplikację mobilną Banku ustawiana jest domyślna metoda autoryzacji w postaci mobilnej autoryzacji (potwierdzanie operacji inicjowanych w GOonline za pośrednictwem GOmobile).

Klienci posiadający aktywną aplikację GOmobile po zalogowaniu do bankowości internetowej otrzymują komunikat informujący o możliwości aktywacji mobilnej autoryzacji jako metody potwierdzania operacji w GOonline.

z aktywną aplikacją GOmobile. W przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu, Klient może usunąć urządzenie z listy zaufanych, dzięki czemu aplikacja zostanie dezaktywowana i od tego momentu nie będzie możliwe jej użycie.

Przed upływem czasu trwania sesji logowania system GOonline prezentuje komunikat o wygasającej sesji, wraz z możliwością jej przedłużenia.

o zagrożeniach ze strony oszustów próbujących wyłudzić dane podszywając się pod instytucje rządowe lub bankowe. W ramach akcji komunikacyjnej Klienci otrzymali w GOonline i GOmobile wiadomości mające na celu podniesienie świadomości o potencjalnych atakach oraz przypominające najważniejsze zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej.

W maju 2020 r. został wyłączony system bankowości internetowej Pl@net dla Klientów indywidulanych z segmentu Bankowości Detalicznej, a tym samym wszyscy Klienci zostali przeniesieni do nowoczesnej platformy GOonline (wraz z dotychczasową historią komunikacji z Bankiem, szablonami przelewów, przelewami z datą przyszłą oraz subskrypcjami powiadomień).

W II półroczu 2020 r. zostały przeprowadzone natomiast kolejne migracje Klientów do systemu GOonline:

 • wrzesień – migracja Klientów Carrefour z systemu Pl@net – Klienci Carrefour logują się do GOonline, gdzie w profilu osobistym prezentowane są ich produkty: karty kredytowe, kredyty ratalne i gotówkowe. Klient będący zarówno Klientami BNP jak i Usługi Finansowe Carrefour niezależnie od loginu jakim zaloguje się do GOonline (login BNP czy też login Carrefour zmigrowany z Pl@nety) prezentowany ma taki sam widok uwzgledniający produkty BNP oraz Carrefour. Dodatkowo użytkownicy aplikacji mobilnej Carrefour Moje Finanse zostali zmigrowani do aplikacji GOmobile.
 • grudzień – migracja prawie 200 tys. Klientów Optimy z systemu Pl@net do systemu GOoptima, nowoczesnego systemu dedykowanego Klientom z tej linii biznesowej pozwalającego m.in. na: zamykanie rachunków, przelew na rachunek powiązany i zmianę rachunku powiązanego). Klient GOoptima może zalogować się na profil GOoptima z dedykowanym widokiem. Klient BNP Paribas, który posiada również Konto GOoptima po zalogowaniu się do bankowości BNP Paribas może się przełączyć na profil GOoptima.

Dane dotyczące klientów detalicznych

Wyszczególnienie Nazwa systemu 31.12.2020 31.12.2019
Liczba klientów z dostępem GOonline & Pl@net 2 891 920 2 512 687
Liczba klientów /użytkowników korzystających z bankowości internetowej GOonline & Pl@net 742 724 754 806
Przeciętna miesięczna liczba transakcji w kanale Internetowym GOonline & Pl@net 3 416 891 3 988 788
Liczba klientów/użytkowników korzystających z Mobile GOmobile 669 043 425 743
Liczba klientów/użytkowników korzystających tylko z Mobile GOmobile 415 430 220 967
* dane na 31.12.2019 zawierają informacje dot. systemów Podstawowej działalności RBPL

Najważniejsze zmiany w systemach i ofercie dla Klientów biznesowych w roku 2020

 • Zakładanie nowych użytkowników bezpośrednio w systemie przez osoby z uprawnieniami Administratora (u Klienta) w ramach działań sprzedażowych pozwalających na zdalne zarzadzanie dostępami w BiznesPl@net. Dodawanie użytkownika do systemu realizowane jest elektronicznie z poziomu BiznesPl@net, bez konieczności wizyty Klienta w Banku.
 • Tarcza finansowa dla firm PROGRAM PFR – Bank we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju od 29.04.2020 r. uruchomił w BiznesPl@net możliwość składnia wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Tarczy PFR, ponad 19,5 tys. decyzji pozytywnych na kwotę 5,1 mld zł.
 • Nowe wnioski posprzedażowe w module wnioskowym:
  • wniosek o otwarcie rachunku: pomocniczego, dotacyjnego, funduszy specjalnych, płacowego,
  • wniosek o usługę Customer Service,
  • wniosek o zmianę danych rejestrowych, które są potwierdzone wypisem z rejestru urzędowego.
 • Udostępnienie funkcjonalności sprawdzania rachunków beneficjentów w Wykazie podatników VAT, czyli na tzw. „Białej Liście” – mechanizm kontrolny umożliwiajacy sprawdzenie w trybie on-line statusu rachunku VAT kontrahenta oraz potwierdzenie, czy rachunek beneficjenta dla realizowanego przelewu jest zaewidencjonowany na Białej Liście.
 • Udostępnienie nowej metody logowania i autoryzacji transakcji – mobilna autoryzacja w BiznesPl@net (token mobilny) – umożliwia ona Klientom autoryzację operacji realizowanych w BiznesPl@net w aplikacji mobilnej GOmobile Biznes. Rozwiązanie takie dla Klientów biznesowych jest aktualnie oferowane tylko przez kilka największych banków w Polsce. Użytkownik posiadający GOmobile Biznes oraz aktywny token mobilny zaakceptuje w swoim smartfonie wszystkie dyspozycje nie tylko przy użyciu PIN, ale również biometrii (Android Fingerprint oraz TouchID/FaceID na iOS). Dla Klientów Banku oznacza to więcej możliwości i szansę na wybór formy autoryzacji, zgodnie z preferencjami.
 • Wyłączenie aplikacji mobilnej Mobile BiznesPl@net 30.09.2020 r. – wszyscy użytkownicy, którzy z niej korzystali otrzymali uprawnienia niezbędne do aktywowania aplikacji GOmobile Biznes.
 • Wdrożenie w grudniu 2020 r. wybranych modułów w BiznesPl@net w nowej szacie graficznej: kredyty, otrzymane Mass Collect, obsługa zleceń (dla nowych wniosków i umów), wnioski i dyspozycje. Wprowadzane moduły są elementem nowej strefy GOonline Biznes, dzięki której Klienci otrzymają funkcjonalny widok ułatwiający monitorowanie finansów przedsiębiorstwa. Nowe rozwiązania zostały wypracowane we współpracy z Klientami. Postawiliśmy na wygodę i maksymalną samodzielność użytkownika bankowości internetowej. Zastosowaliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne zwiększające bezpieczeństwo Klientów w kanałach elektronicznych.
 • Nowe funkcjonalności:
  • możliwość obsługi przelewów Split Payment, płatności zagranicznych, przelewów natychmiastowych, przelewów SEPA, obsługa realizacji zleceń na mikrorachunek podatkowy,
  • możliwość logowania przy użyciu biometrii (TouchID/FaceID na iOS oraz fingerprint na systemie Android),
  • nowa metoda autoryzacji – mobilna autoryzacja (token mobilny) – aktualnie na etapie pilotażu.
 • Zmiany w zakresie realizacji zleceń stałych – zmiana wynikająca z obowiązujących regulacji prawnych (Ustawa o Usługach Płatniczych – Regulacyjne Standardy Techniczne – PSD2).

Dane dotyczące klientów korporacyjnych i MŚP

wyszczególnienie nazwa systemu 31.12.2020 31.12.2019
Liczba klientów z dostępem BiznesPl@net 298 876 287 596
Liczba klientów aktywnie logujących się BiznesPl@net 143 758 162 224
Przeciętna miesięczna liczba transakcji BiznesPl@net 5 753 859 5 606 342
Liczba klientów/użytkowników Aplikacja mobilna 8 357 18 522
* dane na 31.12.2019 zawierają informacje dot. systemów Podstawowej działalności RBPL

Karty bankowe

W zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych BNP Paribas Bank Polska S.A. współpracuje z organizacjami MasterCard oraz Visa. W portfelu kart znajdują się karty debetowe, kredytowe oraz karty z odroczonym terminem płatności.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. liczba wydanych kart wyniosła 2 433,8 tys. szt. i była o 100,8 tys. wyższa niż rok wcześniej. Odnotowany wzrost w kartach debetowych wynika głównie z wprowadzenia do oferty bankowej nowych produktów: Moja Karta Premium – wydawana do dedykowanego Mojego Konta Premium (II kwartał 2020), Starter Bankowy – karta oferowana na stacjach Shell (III kwartał 2020), oferta Family Banking (IV kwartał 2020) – Karta do Dorosłości wydawana osobom w wieku 13-18 lat, Karta Samodzielniaka oraz Mikrokarta Samodzielniakawydawane dzieciom w wieku 7-13 lat.

Liczba kart bankowych wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

tys. szt. 31.12.2020 31.12.2019 zmiana r/r
tys. szt. %
Karty debetowe klientów detalicznych 1 429,1 1 304,7 124,4 9,5%
Karty kredytowe klientów detalicznych 802,4 832,9 (30,5) (3,7%)
Karty debetowe biznes 188,5 181,0 7,5 4,1%
Karty biznes z odroczonym terminem płatności 7,8 7,7 0,1 1,3%
Karty kredytowe biznes 6,0 6,7 (0,7) (10,4%)
Liczba wydanych kart – razem 2 433,8 2 333,0 100,8 4,3%

Współpraca z pośrednikami

Na koniec grudnia 2020 r. w Pionie Bankowości Detalicznej i Biznesowej Bank aktywnie współpracował z 13 pośrednikami ogólnopolskimi w oparciu o umowy outsourcingowe, dotyczące akwizycji produktów bankowych oraz z 339 pośrednikami lokalnymi (w oparciu o umowy marketingowe).

Natomiast w obszarze Bankowości Personal Finance z 13 pośrednikami ogólnopolskimi oraz z 1 pośrednikiem online – w oparciu o umowy outsourcingowe, dotyczące akwizycji produktu kredyt gotówkowy.

Wyniki wyszukiwania