Raport Zintegrowany 2020

Działania na rzecz lokalnych społeczności

GRI:

Program Lokalnych Ambasadorów Banku

 • 203-1
 • 413-1

Lokalni Ambasadorzy Banku to program stworzony w 2018 r. przez BNP Paribas Bank Polska S.A. W ramach programu #LAB pracownicy realizują ciekawe inicjatywy skierowane do lokalnych społeczności. Na koniec 2020 r. w Polsce działało 130 Lokalnych Ambasadorów Banku: doradców, dyrektorów oddziałów i regionów. #LAB są wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Angażują się w inicjatywy wymagające wsparcia merytorycznego lub organizacyjnego. W tym szczególnie trudnym roku łącznie przepracowali 2,8 tys. godzin na rzecz lokalnych społeczności.

 • V Spacer i Bieg Niepodległości w Konstantynowie Łódzkim
 • Sesja webinariów w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie
 • Organizacja zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla personelu i pacjentów szpitala w Zduńskiej Woli
 • Zbiórki i licytacje na rzecz zwierząt w schroniskach
 • Wsparcie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Radomiu
 • Mikołajki dla podopiecznych DPS, szkół i przedszkoli w całej Polsce, m.in. w Kędzierzynie-Koźlu czy Kozuli

W ramach współpracy z KIGS powstał Przewodnik po bankowości internetowej GOonline dla seniorów, dostępny na stronie: https://www.bnpparibas.pl/Bank-bez-barier. Lokalni Ambasadorzy Banku zaangażowani byli w szkolenia online dla uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Promowali również bezpieczne rozwiązania online wśród seniorów.

W ramach partnerstwa z Fundacją Zwolnieni z Teorii #LAB kolejny raz zostali mentorami projektów społecznych, realizowanych przez zespoły młodzieży z Polski w ramach VI edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Olimpiada daje młodzieży szansę zdobycia doświadczenia w prowadzeniu projektów i otrzymania międzynarodowego certyfikatu zarządzania projektami. #LAB wraz z zespołami młodzieży realizowali projekty poświęcone ważnym tematom: ekologicznym, społecznym, walce z wykluczeniem grup wrażliwych, promowaniu równych szans i dostępu do edukacji. Podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii w formie gali online nagrodzono trzy projekty, których mentorami byli Lokalni Ambasadorzy Banku z Bochni (100naSTART: Złoty Wilk oraz Srebrny Wilk dla najlepszego projektu w województwie małopolskim), Lublińca (ecoData: Złoty Wilk oraz Srebrny Wilk dla najlepszego projektu w województwie śląskim) oraz z Krakowa (Halo, tu Susza!: Złoty Wilk).

W 2020 r. Program Lokalnych Ambasadorów Banku wspierali partnerzy – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Fundacja Zwolnieni z Teorii.

To niezwykłe, że pracownicy BNP Paribas Bank Polska S.A. wspólnie z nami działają na rzecz zmieniania edukacji, uzupełniając ją o praktykę. W programie Zwolnieni z Teorii mentorzy pomagają młodym ludziom realizować projekty społeczne, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą. Dzięki mentorom uczestnicy nie tylko rozwijają szereg kompetencji miękkich, ale również odkrywają, że mogą realnie wpływać na swoje otoczenie. Lokalni Ambasadorzy Banku uczą naszych uczestników praktycznej strony zarządzania projektami i wspierają ich w pierwszych doświadczeniach we współpracy z biznesem, co pomaga im w lepszym starcie na rynku pracy. Bardzo cenię sobie współpracę z wolontariuszami Banku, ponieważ ich zaangażowanie rozwija sprawczość wśród młodzieży i przyczynia się do rozwoju wyjątkowych inicjatyw społecznych.

Ola Chrustek Partnership Manager, Zwolnieni z Teorii

 

130

uczestników programu #LAB 

 

2 800 godzin

przepracowanych na rzecz lokalnych społeczności w 2020 r. 

 

8 900

przepracowanych godzin przez #LAB od początku programu (2018 r.) 

 

50

projektów społecznych realizowanych przez młodzież w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, których mentorami byli #LAB 

 

134

godziny mentoringu projektów społecznych (online i offline) 

 

134 tys.

beneficjentów projektów społecznych w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii 

Program Grantów Lokalnych

 • 203-1
 • 413-1

W naszym Banku odpowiedzialność społeczną rozumiemy jako mądre i aktywne działanie na rzecz otoczenia, w którym funkcjonujemy. Podejmujemy wiele inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności. Dlatego od dziesięciu lat realizujemy Program Grantów Lokalnych, którego celem jest finansowe wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz swojego otoczenia. Dzięki niemu staramy się podnosić jakość życia lokalnych społeczności, jednocześnie umacniając naszą pozycję jako wiarygodnego i godnego zaufania partnera. W X edycji naszą pomoc kierowaliśmy do organizacji, które działają na rzecz:

 • ochrony środowiska naturalnego i promowania eko-postaw,
 • promocji zdrowia i zwalczania skutków COVID-19,
 • minimalizowania wykluczenia społecznego grup nim zagrożonych, w szczególności dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnością,
 • promowania przedsiębiorczości oraz wzmacniania roli kobiet.

W 2020 r. w X jubileuszowej edycji budżet Programu wyniósł 240 tys. zł. Dzięki temu udzieliliśmy wsparcia 60 organizacjom społecznym, grantami w wysokości 4 tys. zł. Wnioski o udział w programie – identyfikujące organizacje oraz przedstawiające plan wykorzystania grantu – składają dyrektorzy oddziałów lub Lokalni Ambasadorzy Banku.

Od początku programu na realizację działań społecznych Bank przekazał w sumie ponad 1,7 mln zł, przyznając 760 grantów. 

 

60

grantów o łącznej wartości
240 tys. zł w X edycji programu 

 

760

grantów dla lokalnych NGO
w ciągu 10 edycji 

Ponad 

1,7 mln zł

wsparcia dla lokalnych organizacji społecznych w ramach programu 

Wyniki wyszukiwania