Raport Zintegrowany 2021

Zrównoważony łańcuch dostaw

W ramach zobowiązań Banku znalazły się: odpowiedzialny wybór dostawców, równe traktowanie dostawców w kwestiach finansowych czy promowanie dostawców wspierających inicjatywy CSR.

 • 102-9
 • 204-1
 • 308-1
 • 412-3
 • 414-1
 • S-P6
 • UNGC 1
 • UNGC 2
 • UNGC 4
 • UNGC 5
 • UNGC 6

Deklaracja CSR

W celu realizacji odpowiedzialnej polityki zakupowej Bank opracował z myślą o swoich dostawcach Deklarację CSR – dokument opisujący zasady współpracy z dostawcami.

Dostawcy, poprzez podpisanie Deklaracji CSR, potwierdzają przestrzeganie zasad etycznych, warunków pracy i bezpieczeństwa, przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych, zwalczania pracy przymusowej, dyskryminacji oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Każdy nowy dostawca jest oceniany pod kątem przestrzegania tych kryteriów.

Warunkiem formalnym udziału w postępowaniach zakupowych jest akceptacja przez oferentów i dostawców Kodeksu postępowania dla Dostawców. Deklaracja CSR dla dostawców ma na celu promocję odpowiedzialności społecznej wśród interesariuszy i zachęcanie do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców.

W 2021 r. Bank ujednolicił Deklarację CSR do wymogów Grupy BNP Paribas, dzięki czemu funkcjonuje w 100% zgodzie z założeniami   z Sustainable Sourcing Charter.

43

nowych dostawców podpisało w 2021 r. Deklarację CSR, co stanowi 95% wszystkich nowych dostawców.

85%

wszystkich wydatków Banku na produkty i usługi w 2021 r. stanowiły zakupy u dostawców lokalnych

5%

ogólnej oceny dostawcy w procesie wyboru dostawców przez Bank stanowiło podpisanie Deklaracji CSR (od 2022 r. współczynnik ten wzrósł do 10%)

Nasze plany w zakresie polityki zakupowej to nieustanne zmniejszanie ilości zużywanych materiałów (np. papieru, czy eliminowanie plastiku) oraz zwiększanie działań proekologicznych, jak np. zakup zielonej energii w 100% pochodzącej z odnawialnych źródeł czy zakup papieru certyfikowanego, pochodzącego z recyklingu.

W 2021 r. nie odnotowano znaczących zmian w obszarze ani żadnych skarg pod adresem organizacji, związanych z wpływem jej polityki zakupowej na środowisko.

Wyniki wyszukiwania