Raport Zintegrowany 2021

Oferta z pozytywnym wpływem

Bank zobowiązuje się oferować odpowiedzialne i zrównoważone produkty, które pozytywnie wpływają na otoczenie.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Dbamy o to, aby nasze produkty były dostępne dla grup zagrożonych wykluczeniem. Naszą ofertą produktów i usług chcemy wspierać rozwój przedsiębiorczości i innowacje społeczne. Chcemy przyczyniać się do transformacji energetycznej i popularyzacji rozwiązań, które sprzyjają ochronie środowiska naturalnego.

SEGMENT Produkty z pozytywnym wpływem społecznym Produkty z pozytywnym wpływem środowiskowym Produkty
połączone z oceną / wynikami podmiotu w zakresie ESG
Klienci indywidualni
 • Konto Samodzielniaka i Misja Samodzielność
 • Oferta dla obywateli Ukrainy
 • Kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii
 • Kredyt na zielone zmiany
 • Zielona Hipoteka
 • Kredyt z dotacją z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • Wynajem długoterminowy urządzeń finansowany kredytem ratalnym
 • Zrównoważone produkty inwestycyjne (w oparciu o kryteria ESG)
Klienci sektora Food & Agro
 • Kredyty na finansowanie instalacji fotowoltaicznych oraz innych OZE dla rolnika (na własne potrzeby)
 • Kredyty na finansowanie zarobkowych projektów OZE dla rolników i innych podmiotów Food&Agro
 • Kredyt inwestycyjny Zielona Energia/ Kredyt inwestycyjny UNIA+
 • Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii (w ramach produktu Generali Gospodarstwo Rolne)
Małe przedsiębiorstwa I stowarzyszenia / Wspólnoty mieszkaniowe
 • Konto Otwarte na Biznes Non-Profit
 • Oferta dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej
 • Kredyt inwestycyjny z premią termomodernizacyjną BGK
 • Program EKO-WSPÓLNOTA z zyskiem
 • Leasing na fotowoltaikę
Klienci korporacyjni i MŚP
 • Finansowanie celów społecznych (social loans)
 • Social bonds
 • Kredyt Inwestycyjny Zielona Energia/ Kredyt Inwestycyjny UNIA+
 • Kredyt technologiczny
 • Kredyt z bezpłatną gwarancją BiznesMax
 • Program EKO-FIRMA z zyskiem
 • Leasing instalacji fotowoltaicznych
 • Finansowanie „zielonych” projektów i inwestycji (green loans)
 • Green bonds
 • Sustainability Linked Loans
 • Sustainability Linked Bonds
 • Sustainability / ESG Linked Factoring

Lista produktów i usług, które wspierają proekologiczne rozwiązania znajduje się w rozdziale Perspektywa środowiskowa.

Rozwój oferty zrównoważonych produktów oraz ambicje w zakresie ich sprzedaży wpisane są w cele całej wyższej kadry menadżerskiej, a w przypadku poszczególnych linii biznesowych, kolejno kaskadowane na zespoły sprzedażowe.

Aby móc zaproponować Klientom korzystne warunki finansowe w ramach oferowanych zrównoważonych produktów, w 2020 r. wprowadzaliśmy w banku formalny katalog produktów i typów inwestycji z pozytywnym wpływem uprawniających do zaaplikowania preferencyjnych wewnętrznych cen transferowych, co pozwala na istotne wzmocnienie konkurencyjności naszej oferty.

Klienci Indywidualni

Konto Samodzielniaka i Misja Samodzielność

Od 2020 r. posiadamy ofertę skierowaną do rodziców i najmłodszych „Konto Samodzielniaka” oraz prowadzimy kampanię edukacyjną „Misja Samodzielność”, która wspomaga rodziców w budowaniu świadomości finansowej.

W 2021 r. wzbogaciliśmy platformę misjasamodzielnosc.pl o Strefę Rodzica – nową zakładkę skierowaną do tych, którzy chcą samodzielne edukować dzieci w zakresie finansów i poszukują konkretnych narzędzi, które mogą im w tym pomóc.

Zarówno Strefa Rodzica, jak i wydarzenie „Samodzielniaki ogarniają budżet” wpisują się w autorski projekt Misja Edukacja, realizowany przez Bank. Więcej informacji o programie „Misja Edukacja” znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność społeczna.

1800

osób wzięło udział w warsztatach online dla rodziców i dzieci „Samodzielniaki ogarniają budżet” zrealizowanych w maju 2021 r.

>30 tys.

kont Samodzielniaka zostało otwartych tylko w 2021 r. (od początku oferty do końca 2021 r. powstało ponad 33 tys. Kont)

Informacje o „Koncie Samodzielniaka” znajdują się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-karty-samodzielniaka.

Informacje o „Misji Samodzielność” znajdują się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/misjasamodzielnosc/

Oferta dla obywateli Ukrainy

Mieszkającym w Polsce obywatelom Ukrainy oferujemy udogodnienia, które ułatwiają skorzystanie z produktów bankowych.

W Banku obywatele Ukrainy mogą w łatwy sposób założyć Konto Otwarte na Ciebie. Zasady stworzono z myślą o Klientach, którzy cenią sobie przejrzyste i proste rozwiązania w bankowości. Dla tej grupy Klientów Bank przygotował także stronę www oraz materiały reklamowe w języku ukraińskim. Klienci mogą również wybrać język ukraiński, kiedy dzwonią na naszą infolinię.

W 2021 r. stworzyliśmy przewodnik bankowy po ukraińsku, który zawiera między innymi informacje:

 • Jak działa GOonline i GOmobile,
 • Jak odblokować GOonline i GOmobile,
 • Jak aktywować kartę debetową,
 • Jak nadać lub zmienić PIN,
 • Jak sprawdzić saldo na koncie osobistym.

Bank prowadzi prawie 250 tysięcy rachunków bankowych dla osób posiadających obywatelstwo ukraińskie.

Klienci Wealth Management

Inwestowanie w oparciu o kryteria ESG

Klienci Wealth Management mogą uwzględnić kryteria ESG w swoich inwestycjach w fundusze inwestycyjne, które są dostępne w otwartej ofercie produktowej BNP Paribas Wealth Management. W 2021 r. utworzyliśmy dla naszych Klientów dwa nowe fundusze w spektrum inwestycyjnych funduszy odpowiedzialnych. Obecnie mamy w ofercie dwanaście funduszy, które uwzględniają kryteria ESG. Zarządzają nimi: BNP Paribas Asset Management, Blackrock, Franklin Templeton, Fidelity, Generali i NN.

Udostępniliśmy Klientom Wealth Menagment produkty strukturyzowane, które wdrożyło Biuro Maklerskie. Część dochodów z tych produktów przeznaczamy na realizację projektów proklimatycznych, np. na budowę naukowo-badawczej stacji polarnej we współpracy z Fundacją TaraOcean. Przygotowujemy się także do wprowadzenia w 2022 r. większej liczby odpowiedzialnych produktów inwestycyjnych.

W 2021 r. dążyliśmy do tego, aby zwiększyć świadomość doradców Klienta Wealth Management na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób inwestycje mogą pozytywnie wpływać na środowisko. W tym celu zorganizowaliśmy wiele szkoleń dla pracowników – poruszaliśmy na nich temat ryzyk ESG w inwestycjach.

Klienci sektora Food & Agro

Kredyt na finansowanie nowych i używanych maszyn i urządzeń rolniczych

Od marca 2021 r. wprowadziliśmy możliwość finansowania nowych i używanych maszyn i urządzeń rolniczych bez stosowania udziału własnego. Zmiany dotyczyły zarówno Kredytu Agro Progres, jak i Kredytu Unia+.

Kredyty preferencyjne

W lutym 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) odnowiła linię kredytów inwestycyjnych z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników, tj. osoby, które w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie mają więcej niż 40 lat, posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu trzech lat od podpisania umowy kredytu. Produkt dedykowany jest rolnikom, którzy rozpoczynają działalność rolniczą lub prowadzą gospodarstwo nie dłużej niż 24 miesiące.

Małe przedsiębiorstwa i stowarzyszenia

Konto Otwarte na Biznes Non-Profit

Bank ma w ofercie konto dla działalności non-profit, czyli takich organizacji społecznych lub zawodowych, których podstawowe usługi są bezpłatne. Z tej oferty mogą skorzystać:

 • Wspólnoty mieszkaniowe,
 • Spółdzielnie,
 • Fundacje,
 • Stowarzyszenia.

W ramach jednej umowy z Bankiem organizacja otrzymuje:

 • Bieżący rachunek rozliczeniowy w złotych,
 • Rachunek lokacyjny,
 • Rachunki lokat terminowych,
 • Dostęp do systemów bankowości mobilnej i internetowej,
 • Kompleksową opiekę doradcy bankowego oraz
 • Preferencyjne warunki usług dodatkowych.

Oferta dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej

Bank ma także ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Wspieramy w ten sposób podmioty, które wypracowują zysk, ale równocześnie wyznaczają sobie cele społeczne i środowiskowe oraz reinwestują zysk w realizację swojej społecznej misji.

Klienci korporacyjni i MŚP

Nowe produkty i usługi w ofercie dla Klientów Korporacyjnych i MŚP:

 • Bank wspiera firmy ekonomicznie, elektronicznie i ekologicznie.
 • Bank stworzył dla przedsiębiorców segmentu MŚP ofertę w specjalnym pakiecie oraz udostępnił im nowoczesne narzędzia cyfrowe.
 • W ramach oferty przedsiębiorca może korzystać z podpisu elektronicznego i GOconnect Biznes. Dzięki temu wymiana danych pomiędzy bankowością internetową a systemem księgowym firmy stanie się szybsza i bezpieczniejsza.
 • Bank sadzi pięć drzew za każdym razem, kiedy otworzy nowy rachunek w tej ofercie. W ten sposób kompensuje ślad węglowy współpracy Banku z firmą Klienta.
 • Kredyt w rachunku bieżącym z maksymalną stopą bazową, czyli MSB, to kredyt z dodatkowym zabezpieczeniem Klienta przed kosztami, które wynikają ze wzrostu zmiennej bazowej stopy oprocentowania.
 • Dzięki temu zabezpieczeniu łączne oprocentowanie kredytu nigdy nie przekroczy wartości MSB powiększonej o marżę Banku. To realna korzyść dla przedsiębiorcy.

12 września 2021 r. bankowość BiznesPl@net zastąpiła GOonline Biznes. Klienci otrzymali dostęp do nowej strony logowania i nową wersję modułu Rachunki, pozwala na bardziej intuicyjną i wygodną nawigację. Dodatkowo Klienci korporacyjni i MSP mogą samodzielnie otworzyć nowy rachunek, nie wychodząc z biura i nie dostarczając do Banku żadnego dodatkowego dokumentu. Mogą wykonać tę czynność samodzielnie w bankowości GOonline Biznes, korzystając z automatycznego wniosku o rachunek.

Bank wzmacnia swój pozytywny wpływ społeczny. Dlatego w 2021 r. udzielił finansowania Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA (dalej: TISE), które finansuje i refinansuje pożyczki podmiotów ekonomii społecznej.

TISE jest funduszem pożyczkowym dla mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Założył je Bank BISE w 1991 r. Obecnym właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif. Początkowo TISE było funduszem typu venture capital. Od 2008 r. udziela pożyczek, wykorzystując własne oraz unijne fundusze, które są udostępniane m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego i EFI. TISE jest członkiem założycielem i jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych. Tworzą ją instytucje, które finansują projekty społeczne i etyczne. Więcej informacji o Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych znajduje się na stronie: www.febea.org. TISE udzieliło już ponad 9 tys. pożyczek na łącznie 1,3 miliarda złotych.

Kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem: Sustainability Linked Loan (SLL)

W lipcu 2021 r. Grupa Raben – europejski operator logistyczny – podpisała umowę na pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem, czyli Sustainability Linked Loan (dalej: SLL). Kwota kredytu wyniosła 225 mln euro. Jest to jeden z pierwszych konsorcjalnych kredytów SLL w europejskiej branży logistycznej. Nasz Bank został w tej transakcji Koordynatorem ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Marża kredytu SLL zależy od tego, czy i w jakim zakresie spółka spełnia warunki dla kredytu SLL. Warunki określa pięć najważniejszych wskaźników efektywności, czyli KPI. Wskaźniki te obejmują ryzyka ESG dla sektora transportu drogowego i logistyki, które są istotne w działalności Grupy Raben.

Dlatego Grupa Raben kontroluje emisję gazów cieplarnianych, która wynika z jej działalności. Dba o to, aby tworzyć zespoły różnorodne pod względem płci. Wdraża dobre praktyki z punktu widzenia ładu korporacyjnego. Ten kredyt SLL to ważny krok dla europejskiego sektora transportu drogowego i logistyki, a także dla polskiego rynku finansowego.

 

Wspieramy rozwój Grupy Scanmed

Bank podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 155 mln zł dla Grupy Scanmed, jednego z liderów rynku usług medycznych w Polsce. W transakcji Bank pełni rolę agenta zabezpieczeń, pierwotnego kredytodawcy oraz organizatora kredytu. Zapewnia 50% finansowania.

Kredyty udzielone w ramach umowy są przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Scanmed oraz finasowanie bieżących potrzeb. Refinansowanie zadłużenia nastąpiło w związku z przejęciem Grupy Scanmed przez spółkę zależną funduszu zarządzanego przez Abris Capital Partners. Abris zapewnia Grupie Scanmed strategiczne wsparcie w rozszerzeniu oferty usług i zasięgu geograficznego oraz kontynuacji rozwoju placówek medycznych w kluczowych obszarach terapeutycznych.

Wspieramy rozwój Polpharmy

Bank jest agentem kredytu oraz jednym z głównych organizatorów finansowania w konsorcjum czterech instytucji. Ma w nim największy udział – 350 mln zł. Dlatego uczestniczy w transakcji, która przyczyni się do długoterminowego rozwoju Polpharmy. Dzięki tej transakcji Polpharma zrealizuje projekty badawczo-rozwojowe i inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska. Kwota finansowania wynosi 800 mln zł.

Wyniki wyszukiwania