Raport Zintegrowany 2021

Cel 14:
Życie pod wodą

Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
Morza i oceany są wielkimi regulatorami warunków życia na naszej planecie, a morski fitoplankton wytwarza około 70% tlenu, którym oddychamy. Dla wielu ludzi zbiorniki wodne są też jednym z najważniejszych źródeł pożywienia. Stanowią też ważne szlaki handlowe i transportowe. Mądre zarządzanie tymi zasobami jest kluczem do zrównoważonej przyszłości.

Opis działań banku związanych z wymienionym celem można znaleźć w następujących sekcjach i aktualnościach serwisu:

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

 

Wyniki wyszukiwania