Raport Zintegrowany 2021

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

  • 102-14
  • 102-15

Szanowni Państwo,

dołączyłam do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska w szczególnym momencie, w samym środku walki z pandemią, która postawiła społeczeństwo, gospodarkę i biznes w Polsce i na świecie przed niespotykanymi wyzwaniami. Już wtedy z uznaniem patrzyłam na pracę banku, który niezwykle sprawnie reagował na te wyjątkowe okoliczności dbając o bezpieczeństwo pracowników, towarzysząc Klientom w pokonywaniu nowych wyzwań, angażując się w rządowe i sektorowe programy pomocowe oraz inicjatywy społeczne. Jednocześnie bank ani na chwilę nie zapomniał o swoich strategicznych celach, wdrażając kolejne nowe rozwiązania technologiczne i finansując gospodarkę.

Miniony rok jeszcze wyraźniej potwierdził, że bank potrafi skutecznie mierzyć się ze zmiennym otoczeniem, zwłaszcza w środowisku zmieniających się stóp procentowych, przedłużającej się pandemii i presji inflacyjnej. 2021 to rok, w którym BNP Paribas Bank Polska konsekwentnie wzmacniał swoją pozycję na polskim rynku bankowym, poprzez istotny wzrost akcji kredytowej i liczby obsługiwanych Klientów, przyspieszenie transformacji technologicznej, rozszerzenie omnikanałowości i digitalizację, wszystko zgodnie z oczekiwaniami Klientów, których zwyczaje zmieniła pandemia. Bank szybko reagował na sygnały ożywienia rynkowego, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, m.in. zapewniając finansowanie istotnych inwestycji realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Przypieczętowaniem tych wysiłków było przyznanie bankowi (wśród wielu nagród) tytułu „Bank of the Year” przez miesięcznik The Banker.

Równolegle kluczowe znaczenie dla banku ma stała poprawa doświadczeń Klientów tzw. clients’ journey m.in. poprzez kontynuację rozwoju usług cyfrowych, czy też wykorzystanie technologii do zwiększania dostępności nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej we wszystkich obszarach – wymieniając tylko kilka – open banking, mobile wallets, akwizycja Klientów, KYC oraz wzmocnienie wykorzystania technologii w procesach banku, korzystania z danych, rozwiązań chmurowych itp. W tym obszarze następują szybkie zmiany, które będą dalej wspierane w ramach nowego podejścia banku w Agile@scale.

Szczególnie cieszy mnie, że BNP Paribas Bank Polska to organizacja świadoma swojego wpływu na otoczenie i podchodząca do tego z pełną odpowiedzialnością. Kwestie zmian klimatu i ochrony środowiska, kwestie społeczne i ład korporacyjny („ESG”) są nieodłącznym elementem długoterminowej strategii i tożsamości banku. To podejście znajduje odzwierciedlenie także w konkurencyjnej ofercie banku z zakresu proekologicznych rozwiązań finansowych, zarówno dla Klienta detalicznego (np. w ramach programu „Czyste Powietrze”) jak i korporacyjnego. Imponujący jest wzrost finansowania szeroko rozumianej transformacji energetycznej oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju, który w roku 2021 się podwoił, osiągając wartość 3,9 miliarda złotych. Bank nie tylko czerpie z wieloletnich doświadczeń Grupy BNP Paribas, będącej światowym liderem w tym zakresie, ale zbudował i rozwija własne kompetencje w tym obszarze. Przykładem jest udział w jednym z pierwszych konsorcjalnych kredytów typu Sustainability linked loan w europejskiej branży logistycznej, w którym bank pełnił rolę Koordynatora ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Perspektywy dalszego rozwoju tego obszaru w najbliższych latach są bardzo obiecujące. W tym kontekście warto wspomnieć o zaangażowaniu banku w partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak Chapter Zero Poland – projekt, którego celem jest zwiększenie udziału biznesu (a w szczególności zaangażowanie członków rad nadzorczych i zarządów) w walce ze zmianami klimatu. W ubiegłym roku bank został pierwszą firmą wspierającą tę inicjatywę, a ja mam przyjemność przewodniczyć jej Radzie Doradców.

Zeszłoroczne wyniki banku pokazują, że pozytywna bankowość nie tylko wspiera zrównoważony rozwój, ale może też być efektywna biznesowo. Wzrost biznesu najlepiej ilustruje przekroczenie przez bank liczby 4 milionów Klientów, rozwój w obszarze bankowości detalicznej oraz powrót do wzrostów w bankowości korporacyjnej. Wszystkie te osiągnięcia możliwe były dzięki pracownikom, których zaangażowanie i wytrwałość w tak trudnym czasie są nie mniej cenne niż ich wysokie kompetencje, kreatywność i elastyczność. BNP Paribas Bank Polska to organizacja, która skupia swoich pracowników wokół wspólnych wartości, budując swoje DNA i kulturę na zasadach współpracy, wzajemnego wspierania się, różnorodności i inkluzywności. Dobrym przykładem takiego zaangażowania jest inicjatywa Kobiet zmieniających BNP Paribas oraz związany z nią program rozwoju osobistego WomenUp. Do Zarządu banku weszły także dwie panie, a grono członkiń Rady Nadzorczej, której od lipca mam zaszczyt przewodniczyć, liczy już pięć kobiet (czyli 42%). To bardzo dobre zmiany.

Jestem przekonana, że wspaniałe zaangażowanie zespołu pracowników banku oraz koleżanek i kolegów w Zarządzie pozwolą realizować cele ustalone na 2022 rok. Piszę ten list 2 dni po wejściu wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Rok 2022 będzie rokiem naznaczonym tym wydarzeniem.  Chciałabym nam wszystkim życzyć pokoju.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyniki wyszukiwania