Raport Zintegrowany 2021

Grupa BNP Paribas na świecie

Strategicznym akcjonariuszem Banku jest wiodąca międzynarodowa Grupa bankowa BNP Paribas.

Grupa BNP Paribas prowadzi działalność w trzech kluczowych obszarach:

 • Bankowość Detaliczna

  Skupia całą działalność detaliczną Grupy oraz wyspecjalizowane linie biznesowe.

 • Investment & Protection Services

  Obejmuje wyspecjalizowane firmy, które oferują usługi oszczędnościowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe.

 • Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (Corporate & Institutional Banking)

  Oferuje dopasowane rozwiązania finansowe dla Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.

Grupa BNP Paribas wspiera swoich Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje oraz instytucje w realizacji projektów, oferując im wiele produktów finansowych, inwestycyjnych, oszczędnościowych i ubezpieczeniowych.

Grupa BNP Paribas w liczbach

65

krajów

~190 tys.

pracowników

145 tys.

pracowników w Europie

Poza Grupą Kapitałową BNP Paribas Bank Polska S.A., której dotyczy ten Raport, w Polsce działają także inne Spółki Grupy BNP Paribas:

 • BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. (BNP Paribas Leasing Solutions w Polsce)
 • Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.
 • BNP Paribas Securities Services Poland S.K.A. Oddział w Polsce
 • BNP Paribas Cardif w Polsce
 • BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.
 • BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o.

Więcej informacji o spółkach siostrzanych Banku znajduje się w rozdziale Perspektywa biznesowa, Dobre praktyki Spółek Grupy BNP Paribas w Polsce.

Wyniki wyszukiwania