Raport Zintegrowany 2021

Dostępność produktów i usług

Dążymy do tego, aby każdemu Klientowi zapewnić dostęp do bankowości na równym poziomie. Wciąż ulepszamy nasze procedury, aby ułatwić pracę naszym pracownikom z niepełnosprawnością.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Kanały dystrybucji

Te działania wynikają z naszych zobowiązań, które określa Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku. W tym celu ulepszamy nasze produkty i wprowadzamy udogodnienia w naszych oddziałach. Dzięki tym udogodnieniom zapewniamy dostęp do bankowości osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i osobom z grup zagrożonych wykluczeniem.

Placówki Banku

Na 31 grudnia 2021 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: Bank) posiadał 427 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej (w tym 15 placówek partnerskich). Sieć oddziałów uzupełniało 15 Centrów Wealth Management.

W ramach projektu optymalizacji sieci w okresie od 31 października 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. zamkniętych zostało 268 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej (w tym 32 oddziały zamknięto w 2021 r.).

W 2021 r. kontynuowano, rozpoczętą w 2017 r., transformację sieci placówek z nową aranżacją oraz nowym modelem obsługi Klienta bazującym na przeniesieniu obsługi podstawowych, codziennych transakcji do kanałów samoobsługowych. Łącznie na 31 grudnia 2021 r. Bank posiadał 171 oddziałów w nowym formacie (w tym 163 oddziały po transformacji i 8 oddziałów bez zmiany aranżacji).

W 152 oddziałach (w tym w 3 placówkach partnerskich) obsługa gotówkowa realizowana była wyłącznie w urządzeniach samoobsługowych.

Na 31 grudnia 2021 r. Bank posiadał 77 oddziałów z Certyfikatem „Obiekt bez barier”, wydawanym przez Fundację Integracja za dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie oddziały Banku posiadają Certyfikat OK SENIOR®, co potwierdza, iż Klienci seniorzy (60+) obsługiwani są w placówkach w sposób bezpieczny, zrozumiały i przystępny.

Sieć sprzedaży dla obszaru Bankowości Korporacyjnej w 2021 r. tworzyło 6 Regionów Bankowości Korporacyjnej zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Lublinie.

W ramach sieci sprzedaży w Obszarze Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2021 r. funkcjonowało 6 Regionów Bankowości MŚP skupiających 45 Centrów Biznesowych MŚP zlokalizowanych na 34 rynkach lokalnych o największym potencjale.

Sieć bankomatów i wpłatomatów

Na 31 grudnia 2021 r. w oddziałach Banku działało:

 • 514 urządzeń dwufunkcyjnych realizujących wpłaty i wypłaty zbliżeniowych kartami Banku oraz z użyciem kodu BLIK, a także wypłaty gotówki przy użyciu Google Pay i Apple Pay oraz
 • 58 bankomatów obsługujących tylko standardowe wypłaty i transakcje udostępnione przez systemy VISA i Mastercard.

Dodatkowo poza oddziałami Banku działały dwa urządzenia dwufunkcyjne oraz dwa bankomaty.

Bankowość internetowa i mobilna

W 2021 r. Bank kontynuował intensywny rozwój kanałów zdalnych, wdrażając szereg funkcjonalności mających na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, obniżenie kosztów świadczenia usług i podniesienie poziomu jakości obsługi Klienta przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Ponadto w związku z panującą pandemią koronawirusa działania Banku w obszarze bankowości internetowej i mobilnej koncentrowały się również na maksymalnym wsparciu Klientów w zdalnym dostępie do usług i produktów bankowych.

Bank konsekwentnie wprowadza do oferty bankowości elektronicznej kolejne procesy samoobsługowe, dzięki czemu Klienci mogą codziennie realizować swoje najważniejsze potrzeby bez konieczności wizyty w oddziale – począwszy od wnioskowania o dodatkowe produkty, przez obsługę posprzedażową – z dowolnego urządzenia oraz w dogodnym dla siebie momencie.

Najważniejsze zmiany w systemach i ofercie dla klientów detalicznych w roku 2021:

 • Udostępnienie usługi e-PIT – możliwość opłacenia podatków za pomocą Paybynet. Rozliczenie odbywa się on-line, bezpośrednio z poziomu portalu podatkowego Twój e-PIT.
 • Wprowadzenie przelewu walutowego TARGET w EUR, gdzie bank kontrahenta musi być uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 to paneuropejski system międzybankowych rozliczeń w walucie EUR, w czasie rzeczywistym – kontrahent w ciągu kilkudziesięciu minut powinien otrzymać przelew na swój rachunek.
 • Całkowicie bezpłatna, elektroniczna możliwość potwierdzenia swojej tożsamości przez internet,
 • Umożliwia załatwianie spraw przez internet – zarówno w urzędach jak i punktach obsługi dostawców (w tym: energetycznych, medycznych, ubezpieczeniowych czy telekomunikacyjnych),
 • Pozwala na utworzenie Profilu Zaufanego i otrzymania dostępu online do swoich danych – podatkowych, zdrowotnych, rejestrowych oraz ubezpieczeń społecznych.
 • Udostępnienie procesu wypowiedzenia umowy o kartę kredytową oraz procesu anulacji złożonego wypowiedzenia.
 • Możliwość złożenia wniosku o podwyższenie limitu karty kredytowej i limitu kredytowego Allegro w GOmobile.
 • Klienci, którzy posiadają wirtualną/ mobilną kartę, czyli kartę, która nie ma fizycznej/ plastikowej postaci, mogą wygodnie zarządzać nią w aplikacji mobilnej. W aplikacji dodano możliwość odkrywania/ ukrywania danych karty (pełnego numeru, kodu CVC). Ponadto Klienci mogą korzystać z funkcji, które dostępne są dla standardowych kart.
 • Umożliwienie w GOmobile spłaty karty kredytowej również z konta w innym banku. Podobnie, jak przy zakupach w internecie, klienci mogą skorzystać z opcji Paybynet/ PayLane.
 • Zmiana prezentacji limitów Internetowego i Korespondencyjnego/ Telefonicznego.
 • Udostępnienie analiz Biura Maklerskiego w sekcji Inwestycje oraz Oferta.
 • Udostępnienie przelewów w walutach obcych.
 • Konwersja funduszy inwestycyjnych otwartych (rejestry zwykłe i Plany Systematycznego Oszczędzania) – możliwość przenoszenia aktywów pomiędzy (sub)funduszami poszczególnych TFI, obsługiwanych przez ProService Agent Transferowy.
 • Dla Klientów Mikro w GOonline – umożliwienie składania wniosku o subwencję w ramach Tarczy 2.0.
 • Prezentacja historycznych wniosków oraz możliwości pobrania dokumentów dla Klientów firmowych wnioskujących o subwencję PFR 1.0 i 2.0.
 • Prezentacja decyzji umorzeniowych dla Klientów, którzy wcześniej skorzystali z Tarczy 1.0.
 • Możliwość aktualizacji danych adresowych.
 • GOmobile – wprowadzenie podpisu generycznego, umożliwiającego podpisywanie dokumentów w aplikacji.
 • Udostępnienie możliwości połączenia się z konsultantem na wideoczacie przed zalogowaniem do GOonline (nie dotyczy domeny Wealth Management oraz GOoptima). Czat dostępny jest w dni robocze w godzinach 9-17.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w procesie zmiany hasła w GOonline – konieczność podania dotychczasowego hasła.
 • Odblokowywanie GOmobile w GOonline – po zakończeniu procesu odblokowania aplikacji mobilnej w GOonline pojawia się dodatkowa informacja o konieczności usunięcia PINu w GOmobile.
 • Reset hasła nie zmienia metody autoryzacji na kody SMS dla Klientów, którzy dotychczas korzystali z autoryzacji mobilnej.
 • GOonline – nowa zakładka: Usługi / Pełnomocnictwa – posiadacz i współposiadacz Konta ma możliwość podglądu nadanych przez siebie pełnomocnictw ogólnych i rodzajowych do swojej kartoteki oraz informacji szczegółowych o każdym z nadanych pełnomocnictw. Zakładka ta nie jest dostępna w profilach firmowych, GOoptima oraz dla pełnomocników. Nie są prezentowane pełnomocnictwa do jednorazowych czynności.
 • Wnioski o nowe produkty w GOmobile – możliwość otwierania kont walutowych i oszczędnościowych w ciągu kilku minut. Jeśli Klient potrzebuje dodatkowych środków, może złożyć wniosek o limit odnawialny w rachunku

Podstawę budowania planów rozwojowych w obszarze bankowości internetowej i mobilnej stanowi głos Klienta. Regularna informacja zwrotna np. poprzez ankietę satysfakcji Klienta pozwala sprawniej identyfikować wady i zalety oferowanych usług oraz lepiej zrozumieć indywidualne potrzeby Klientów.

Bezpieczeństwo Klientów stanowi podstawowy element strategii rozwoju bankowości elektronicznej Banku, dlatego system GOonline został wzbogacony o dodatkowe mechanizmy zapobiegające ewentualnym skutkom nieuprawnionego dostępu oraz kampanie promujące nowoczesne metody autoryzacji i odpowiedzialne korzystanie z kanałów zdalnych.

Dane dotyczące Klientów detalicznych

Wyszczególnienie nazwa systemu 31.12.2021 31.12.2020
Liczba Klientów / użytkowników korzystających z bankowości internetowej GOonline 790 012 742 724
Przeciętna miesięczna liczba transakcji w kanale Internetowym GOonline 3 378 491 3 416 891
Liczba Klientów / użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej (GOmobile) GOmobile 911 142 669 043
Liczba Klientów / użytkowników korzystających z bankowości mobilnej (urządzenia mobilnego) GOmobile + GOonline 1 078 048 838 632
Liczba Klientów / użytkowników korzystających tylko z aplikacji mobilnej (GOmobile) GOmobile 591 801 415 430
Liczba Klientów / użytkowników korzystających tylko z bankowości mobilnej (urządzenia mobilnego) GOmobile + GOonline 708 876 498 786

Najważniejsze zmiany w systemach i ofercie dla klientów biznesowych w roku 2021:

Dalszy rozwój modułów GOonline Biznes:

 • Zmiany w module Obsługi zleceń: wysyłanie/ odbieranie powiadomień, generowanie raportów, autoryzacja grupowa zleceń, pobieranie raportów z listy zleceń, dołączanie załączników do wniosków,
 • Zmiany w module Kredyty: wydruk harmonogramu kredytów, udostępnienie produktu „Subwencja Finansowa TF 1.0 PFR”- prezentowanie uruchomienia oraz harmonogramu spłat,
 • Zmiany w module Self Service: dodanie nowych typów dyspozycji m.in. dodanie nowego wniosku o anulowanie przelewu oraz automatyzacja procesów po stronie Banku,
 • Wdrożenie nowych modułów: Inkasa Importowe i Inkasa Eksportowe. Główne funkcjonalności: generowanie raportów z listy inkas oraz z listy opłat i prowizji, prezentowanie informacji dotyczących opłat i prowizji, szybkie przekierowanie do płatności z tytułu inkasa importowego, powiadomienia dotyczące rejestracji nowego inkasa importowego oraz zapłaty za inkaso eksportowe, pobieranie szczegółów inkasa do pliku pdf, dostęp do skanów dokumentów dla inkasa importowego,
 • Wdrożenie nowej strony logowania do systemu GOonline Biznes w nowej szacie graficznej,
 • Udostępnienie nowego modułu Rachunki m.in. w zakresie listy rachunków, historii rachunków (w tym zarządzania widokiem listy), zarządzanie rachunkami (nadawanie nazw, sortowanie itp.),
 • Zmiany w Aplikacji Doradcy Klienta – dodanie automatycznego mechanizmu zerwania sesji zalogowanego użytkownika GOmobile Biznes przy blokowaniu kanału WWW użytkownika, dodanie informacji o kanale założenia użytkownika do GOmobile Biznes,
 • PROGRAM PFR 2.0 – wdrożenie procesu wnioskowania o subwencję finansową w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikro, Małych i Średnim Firm oraz realizacja zmian w ramach kolejnych etapów projektu,
 • Ujednolicenie nazw kanałów w ramach ekosystemu GO Biznes dla Klientów firmowych: GOonline Biznes, GOconnect Biznes – rozwiązania H2H, GOmobile Biznes – bankowość mobilna.

Zrealizowane zmiany to kolejny etap procesu związanego z unowocześnieniem i poprawą funkcjonalności systemu GOonline Biznes.

Dane dotyczące Klientów korporacyjnych i MŚP

wyszczególnienie nazwa systemu 31.12.2021 31.12.2020
Liczba Klientów aktywnie logujących się BiznesPl@net 145 194 143 758
Przeciętna miesięczna liczba transakcji BiznesPl@net 5 999 966 5 753 859
Liczba Klientów/użytkowników aplikacji mobilnej GOmobile Biznes 17 034 8 357

Karty bankowe

W zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych Bank współpracuje z organizacjami Mastercard oraz Visa. W portfelu kart znajdują się karty debetowe, kredytowe oraz karty z odroczonym terminem płatności.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. liczba wydanych kart wyniosła 2 550,2 tys. szt. i była o 116,4 tys. wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Odnotowany wzrost w kartach debetowych wynika głównie cieszącej się dużym zainteresowaniem oferty Banku:

 • Moje Konto Premium zakładanie z dedykowaną kartą Moja Karta Premium lub Kartą Multiwalutową
 • Konto Otwarte na Ciebie z możliwością wydania 4 kart (Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na eŚwiat, Karta Otwarta na Świat oraz Karta Multiwalutowa)

 

 • Oferta Family Banking – Karta do Dorosłości wydawana osobom w wieku 13-18 lat, Karta Samodzielniaka oraz Mikrokarta Samodzielniaka wydawane dzieciom w wieku 7-13 lat

Liczba kart bankowych wydanych przez Bank

w tys. szt. 31.12.2021 31.12.2020 zmiana r/r
tys. zł
zmiana r/r
%
Karty debetowe Klientów detalicznych 1 538,2 1 429,1 109,1 7,6%
Karty kredytowe Klientów detalicznych 800,2 802,4 (2,2) (0,3%)
Karty debetowe biznes 196,0 188,5 7,5 4,0%
Karty biznes z odroczonym terminem płatności 7,7 7,8 (0,1) (1,3%)
Karty kredytowe biznes 5,5 6,0 (0,5) (8,3%)
Liczba wydanych kart – razem 2 547,6 2 433,8 113,8 4,7%

Współpraca z pośrednikami

Na koniec grudnia 2021 r. w Pionie Bankowości Detalicznej i Biznesowej Bank współpracował w zakresie akwizycji produktów bankowych:

 • W oparciu o umowy outsourcingowe  z 13 zewnętrznymi pośrednikami outsourcingowymi, 8 pośrednikami outsourcingowymi działającymi na wyłączność Banku oraz z 14 partnerami franczyzowymi,
 • W oparciu o umowy marketingowe  z 321 kontrahentami.

Natomiast w obszarze Bankowości Personal Finance z 13 pośrednikami ogólnopolskimi oraz z 1 pośrednikiem online – w oparciu o umowy outsourcingowe, dotyczące akwizycji produktu kredyt gotówkowy.

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • 102-12
 • 203-1
Udogodnienia

Dla osób niesłyszących i niedosłyszących

 • Umożliwiliśmy we wszystkich oddziałach obsługę osób Głuchych dzięki połączeniu online z tłumaczem języka migowego.
 • Wizytę w oddziale w języku migowym można zarezerwować przez aplikację Booksy lub poprzez formularz wizyt na głównej stronie banku.
 • Z pomocy tłumacza języka migowego można skorzystać także na naszej Infolinii oraz zamówić nagrania wizualne treści dokumentów w polskim języku migowym.
 • Osoby używające aparatów słuchowych z odbiornikiem pętli indukcyjnej (tryb T) mogą korzystać z tej technologii już w 50 oddziałach banku.

Dla osób niewidzących i niedowidzących

 • Wzory dokumentów przygotowaliśmy w formie nagrania audio, wydruku powiększonego oraz wydruku dokumentów przełożonych na alfabet
 • Braille’a.
 • Każdy oddział wyposażyliśmy w lupę powiększającą oraz ramkę ułatwiającą złożenie podpisu.
 • Bankomaty przystosowaliśmy do obsługi przez osoby niedowidzące.
 • Szklane elementy konstrukcji oddziałów okleiliśmy informacjami i wzorami, co zapewnia dużą widoczność elementów transparentnych.

Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się

 • 77 placówek Banku BNP Paribas posiada certyfikat „Obiekt bez barier” przyznany przez Fundację Integracja, a kolejne są w procesie certyfikacji. To najlepszy wynik wśród banków w Polsce.

Dla seniorów

 • Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, otrzymaliśmy (dwukrotnie) certyfikat jakości OK SENIOR® dla sieci placówek banku.
 • Jesteśmy partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i wspólnie działamy na rzecz edukacji i bezpieczeństwa Klientów-Seniorów

Spełniamy wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W styczniu 2021 r. weszły w życie ustanowione przez Bank „Zasady udostępniania Klientom dokumentów bankowych w formie dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mają możliwość zapoznania się ze wzorami dokumentów Banku w formie nagrania wizualnego treści dokumentów w polskim języku migowym.

We wszystkich oddziałach Banku możliwa jest obsługa osób Głuchych dzięki połączeniu online z tłumaczem języka migowego Migam. Klient może połączyć się z tłumaczem korzystając z tabletu doradcy w oddziale lub z własnego telefonu łącząc się przez przeglądarkę albo skanując kod QR znajdujący się na drzwiach oddziału.

Na wizytę w oddziale w języku migowym można umówić się telefonicznie, w aplikacji Booksy oraz na stronie internetowej Banku.

Klienci mogą również skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego na naszej Infolinii oraz zamówić nagrania wizualne treści dokumentów w polskim języku migowym. Aby skorzystać z pomocy tłumacza Migam na naszej Infolinii, wystarczy połączyć się z tłumaczem online, korzystając z linku: https://tlumacz.migam.org/bnpparibas

W ramach poszerzenie dostępności usług bankowych dla osób niedosłyszących – w 2021 r. zainstalowaliśmy 50 pętli indukcyjnych w oddziałach bankowych. Na początku 2022 r. zaplanowano montaż kolejnych 45 sztuk.

Osoby z niepełnosprawnościami wzroku mają możliwość zapoznania się ze wzorami dokumentów naszego Banku w formie nagrania audio, wydruku powiększonego oraz wydruku dokumentów przełożonych na alfabet Braille’a.

Każdy oddział wyposażony jest w lupę powiększającą oraz ramkę ułatwiającą złożenie podpisu. Bankomaty przystosowane do obsługi przez osoby niedowidzące, wyposażono w gniazda słuchawkowe i klawiaturę numeryczną z oznaczeniami w języku Braille’a. Szklane elementy konstrukcji oddziałów są oklejone informacjami i wzorami, co zapewnia dużą widoczność elementów transparentnych dla osób słabowidzących.

Dostosowujemy oddziały pod względem architektonicznym do osób ograniczonej możliwości poruszania się. Nasze starania potwierdza Fundacja Integracja, przyznająca certyfikat “Obiekt bez barier” obiektom, które wdrożyły udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z niepełnosprawnościami ruchowymi, niewidomych, słabowidzących lub niesłyszących oraz są dostosowane do potrzeb osób starszych i z małymi dziećmi.

Na koniec 2021 r. certyfikat „Obiekt bez barier” posiadało 77 oddziałów Banku. W 2022 r. będziemy kontynuować proces certyfikacji oddziałów Banku poprzez ich audyty oraz dostosowywanie do wymagań certyfikatu

Nasz Bank pomyślnie przeszedł recertyfikację i przez kolejne dwa lata możemy posługiwać się znakiem jakości OK SENIOR®. Certyfikat, przyznawany jest przez firmę OK SENIOR Polska sp. z o.o. sp. k. w partnerstwie z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej. Główne obszary audytu to infrastruktura, wnętrze placówki, obsługa Klienta, zarządzanie kolejką oraz wewnętrzne standardy jakości Banku.

Certyfikat potwierdza, że w placówkach Banku Klienci-seniorzy, tj. osoby powyżej 60. roku życia, są obsługiwani w sposób:

 • Bezpieczny – placówki spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa,
 • Zrozumiały – w trakcie rozmowy doradcy dopytują, czy Klient dobrze ich słyszy, używają zrozumiałego języka, oferują kartkę i długopis do robienia notatek, drukują materiały większym fontem,
 • Przystępny – placówki są łatwo dostępne,
 • Rzetelny – doradcy odpowiadają na rzeczywiste potrzeby seniorów i chronią ich przed nadużyciami.

Spełniamy wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W styczniu 2021 r. weszły w życie ustanowione przez Bank „Zasady udostępniania Klientom dokumentów bankowych w formie dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Partnerstwa na rzecz dostępności

 • 102-12

By efektywnie realizować swoje cele, Bank współpracuje z wieloma organizacjami partnerskimi, czyniąc bankowość bardziej dostępną dla wszystkich.

Bank jest sygnatariuszem „Partnerstwa na rzecz dostępności” zainicjowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w celu realizacji programu Dostępność Plus. Naszym celem jest dostosowywanie produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także starszych oraz pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem.

Bank jest wieloletnim partnerem Fundacji, która wspiera nas w zwiększaniu dostępności i przyjazności usług. W ramach współpracy transformujemy, audytujemy i certyfikujemy: oddziały pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, kanały cyfrowe do aktualnych standardów oraz promujemy dostępność i inkluzywność w biznesie.

Celem projektu, którego Bank jest partnerem, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, poprzez likwidowanie ograniczeń i zwiększanie dostępności usług finansowych. Obejmuje platformę internetową dostępną dla wszystkich użytkowników sieci, zawierającą bazę bankomatów z udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Projekt jest realizowany przez Związek Banków Polskich, we współpracy z bankami i Fundacją Widzialni, przy wsparciu oraz pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W ramach współpracy przedstawiciele Instytutu przeprowadzają warsztaty mentoringowe dla pracowników Banku, jak skutecznie wspierać seniorów. Posiadamy też certyfikat jakości – OK SENIOR® za dostosowywanie placówek Banku do potrzeb osób powyżej 60. roku życia.

W ramach współpracy firma Migam wspiera Bank w zwiększaniu dostępności i przyjazności usług dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Klienci mają możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który jest wsparciem np. przy założeniu konta.

W ramach współpracy z Bankiem Fundacji wsparła wdrożenie tłumacza języka migowego oraz przeprowadziła audyt jakości obsługi głuchych Klientów z wykorzystaniem technologii Migam.

Wyniki wyszukiwania