Raport Zintegrowany 2021

Cel 11:
Zrównoważone miasta i społeczności

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Miasta są głównymi ośrodkami kultury i nauki. Gdy rozkwitają, ludzie korzystają z rozwoju społecznego i ekonomicznego. Rozwój miast rodzi jednakże sporo wyzwań - przeludnienie, pogarszająca się infrastruktura czy brak odpowiedniego budownictwa mieszkaniowego. Chcemy wspierać budowanie zrównoważonych miast, aby każdy mieszkaniec miał dostęp m.in. do podstawowych usług, energii, mieszkalnictwa i transportu.

Opis działań banku związanych z wymienionym celem można znaleźć w następujących sekcjach i aktualnościach serwisu:

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Wyniki wyszukiwania