Raport Zintegrowany 2021

Proekologiczne produkty i usługi oraz programy finansowania

Naszym kluczowym zobowiązaniem w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jest wspieranie Klientów w transformacji energetycznej. Bank nieustannie rozwija ofertę produktów i usług, które pomagają Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

 • 102-29
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Zrównoważone finansowanie w 2021 r. wg głównych kategorii (wartość udzielonych kredytów)

Wartość finansowania wspierającego Cele Zrównoważonego Rozwoju (cele społeczne i proekologiczne) 3,9 mld zł
Wartość zielonego finansowania na cele proekologiczne, w tym: 3,8 mld zł (+ 284% r/r)
 • produkcja energii z odnawialnych źródeł
662 mln zł
 • ekologiczne budownictwo (BREEAM, LEED, termoizolacja budynków)
1 492 mln zł
 • ekologiczny transport
57 mln zł

Zrównoważone finansowanie, którego Bank udzielił w latach 2019-2021

Wartość finansowania wpierajacego Cele Zrównoważonego Rozwoju (cele społeczne i proekologiczne)

6,1 mld zł

Nasze doświadczenie i wiedza w zakresie OZE

Od 2008 r. finansujemy małe i średnie projekty, które dotyczą odnawialnych źródeł energii (OZE). Są to elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne. Jedną z pierwszych większych inicjatyw w tym zakresie była umowa z EBOR na Program Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce zawarta w 2011 r. W 2018 r. Bank znacząco rozbudował własne zaplecze merytoryczne – m.in. zatrudnił inżynierów, którzy wspierają Klientów Banku w transformacji energetycznej.

>16 tys.

instalacji fotowoltaicznych dla Klientów indywidualnych w 2021 r. (+61% r/r)

225 mln euro

wartość pierwszego na rynku kredytu powiązanego ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loan – SLL) dla Grupy Raben

>5 000

pracowników wzięło udział w trzech edycjach kampanii edukacyjnej Bank Zielonych Zmian

242 mln zł

na sfinansowanie elektrowni słonecznych R.Power

86 tys. ton CO2

o tyle rocznie spadną emisje CO2 dzięki działaniu prosumenckich instalacji fotowoltaicznych sfinansowanych przez Bank w 2021 r. To tyle, ile co roku pochłania 17 tys. ha lasu (las o powierzchni Bydgoszczy lub Wigierskiego Parku Narodowego) albo 8 mln drzew.

188 tys. ton CO2

o tyle rocznie spadną emisje CO2 dzięki działaniu prosumenckich instalacji fotowoltaicznych naszych 34 tys. Klientów. To tyle, ile co roku pochłania 37,5 tys. ha lasu/ (las o powierzchni Krakowa lub Kampinoskiego Parku Narodowego) albo 17,5 mln drzew.

Oferujemy produkty skierowane do przedsiębiorstw różnej wielkości, Klientów indywidualnych i rolników. Wspieramy Klientów w finansowaniu – tradycyjnym kredytem lub leasingiem operacyjnym – instalacji fotowoltaicznych lub poprawy efektywności energetycznej budynków. Pomagamy też w pozyskiwaniu unijnych środków na ten cel.

Dla największych Klientów, którym szczególnie bliskie są kwestie ESG, oferujemy Sustainability Linked Loan (SLL). Jest to kredyt obrotowy na ogólne potrzeby, którego oprocentowanie zależy od spełnienia celów (KPI) w obszarze ESG.

Oferty produktowe w poszczególnych segmentach

 • Kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii
 • Kredyt na zielone zmiany
 • Zielona Hipoteka
 • Kredyt z dotacją z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • Wynajem długoterminowy urządzeń finansowany kredytem ratalnym
 • Kredyty na finansowanie instalacji fotowoltaicznych oraz innych OZE dla rolnika (na własne potrzeby)
 • Kredyty na finansowanie zarobkowych projektów OZE dla rolników i innych podmiotów F&A
 • Kredyt inwestycyjny Zielona Energia/ Kredyt inwestycyjny UNIA+
 • Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii (w ramach produktu Generali Gospodarstwo Rolne)
 • Kredyt inwestycyjny z premią remontową BGK
 • Program EKO-WSPÓLNOTA z zyskiem
 • Kredyt Inwestycyjny Zielona Energia/ Kredyt Inwestycyjny UNIA+
 • Kredyt technologiczny
 • Kredyt z bezpłatną gwarancją BiznesMax
 • Program EKO-FIRMA z zyskiem
 • Leasing instalacji fotowoltaicznych
 • Sustainability Linked Loan

Poniżej opisujemy wybrane proekologiczne produkty, które są ważne z perspektywy raportowania za rok 2021. Pozostałe produkty, w tym produkty dla Klientów z sektora Food & Agro, przedstawiliśmy w rozdziale Perspektywa biznesowa. Pełna oferta proekologicznych produktów znajduje się na tej stronie.

Klienci korporacyjni

Kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem: Sustainability Linked Loan (SLL)

W lipcu 2021 r. europejski operator logistyczny Grupa Raben podpisał umowę na pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem: Sustainability Linked Loan. Kwota kredytu wyniosła 225 mln EUR. Nasz Bank pełnił w transakcji rolę Koordynatora ds. Zrównoważonego Rozwoju. Jest to jeden z pierwszych konsorcjalnych kredytów SLL w europejskiej branży logistycznej.

Bank wykorzystuje swoje możliwości i wiedzę, aby wspierać Grupę Raben w pierwszej transakcji finansowania powiązanego z ESG w polskim sektorze transportu i logistyki. Dekarbonizacja, wpływ społeczny i odpowiedzialne zarządzanie stają się strategiczną koniecznością, dlatego firmy będą coraz bardziej potrzebowały zrównoważonych finansów jako dźwigni neutralności klimatycznej.

Marża kredytu SLL zależy od tego, czy i w jakim zakresie spółka spełnia warunki określane przez pięć kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Dotyczą one: środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) dla sektora transportu drogowego i logistyki. Zestaw pięciu wskaźników obejmuje kwestie z zakresu ESG istotne z punktu widzenia działalności Grupy Raben, w tym emisje gazów cieplarnianych, różnorodność pod względem płci i praktyki dotyczące ładu korporacyjnego. Ten kredyt to milowy krok dla europejskiego sektora transportu drogowego i logistyki, a także dla polskiego rynku finansowego.

Inwestycje w energię odnawialną

W 2021 r. już po raz drugi sfinansowaliśmy zielone inwestycje firmy Qair Polska. W ramach konsorcjum banków wspieramy budowę portfela aktywów z sektora energetyki odnawialnej o łącznej mocy 106 MW. Całkowita kwota finansowania to 460 mln złotych, a udział Banku to 184 mln złotych. W ramach inwestycji, w Polsce powstaną farmy fotowoltaiczne o mocy 29 MW oraz farmy wiatrowe o mocy 77 MW.

Pierwsze umowy kredytowe ze spółkami zależnymi Qair Polska oraz jej partnerami o łącznej wartości 630 mln zł Bank podpisał w maju 2020 r. w ramach konsorcjum z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

W 2021 r. BNP Paribas Bank Polska oraz Santander Bank Polska podpisały umowę o wartości 242 mln zł na sfinansowanie portfela elektrowni słonecznych R.Power, największego polskiego dewelopera projektów fotowoltaicznych. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę 7 elektrowni słonecznych o łącznej mocy 91 MWp.

W ramach finansowanych projektów, zostaną podpisane 15-letnie kontrakty różnicowe zapewniające gwarantowany poziom cen sprzedaży energii elektrycznej. Każdy z banków ma 50% udziału w transakcji. Zarówno BNP Paribas Bank Polska S.A. jak i Santander Bank Polska pełnią funkcję Wiodącego Organizatora, Strony Transakcji Zabezpieczającej oraz Pierwotnego Kredytodawcy.

Program Mój Elektryk

W październiku 2021 r. wdrożyliśmy rozwiązanie ułatwiające Klientom firmowym wnioskowanie o leasing na zakup samochodów elektrycznych w programie rządowym Mój Elektryk.

Program wsparcia elektromobilności w Polsce dotyczy dofinansowania do nowego osobowego lub dostawczego samochodu elektrycznego. Oferta dostępna jest w salonach dealerskich.

Od listopada 2021 r. możliwe jest również skorzystanie z oferty Mój Elektryk dla Klientów firmowych i indywidualnych wybierających najem we współpracy z Arvalem.

Finansowanie Leasingu

30 czerwca 2021 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz BNP Paribas Leasing Services, spółka zależna BNP Paribas Bank Polska S.A., podpisały umowę kredytową o wartości 200 mln euro w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP i midCaps) w Polsce.

Pierwsze transze finansowania zostały uruchomione we wrześniu 2021 r.

Zdecydowana większość finansowania BNP Paribas Leasing Services trafi do regionów objętych polityką spójności, przyczyniając się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy różnymi europejskimi obszarami. Ponadto ok. 20% środków EBI ma być przeznaczonych na projekty wspierające walkę ze zmianami klimatycznymi. Finansowanie zielonych inwestycji może obejmować instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i stacje ładowania oraz zakup pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Przyczynią się one do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce oraz pomogą w osiągnięciu celu określonego w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.

Klienci indywidualni

Kredyt z dotacją z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Od września 2021 r. Bank udziela kredytów w ramach rządowego programu priorytetowego do walki ze smogiem „Czyste Powietrze”. Program będzie realizowany do 2029 r.

To największy i najważniejszy w Polsce projekt, który służy skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Do rozdysponowania w latach 2021-2022 jest łącznie 1,5 mld zł. Dotacja do kredytu wynosi do 37 tys. zł.

Bank mocno wspierał ideę włączenia sektora bankowego w dystrybucję programu „Czyste Powietrze”. Uruchomienie dystrybucji programu „Czyste Powietrze” w oddziałach bankowych było możliwe między innymi dzięki naszemu zaangażowaniu w pracę grup roboczych przy Związku Banków Polskich oraz w rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Światowym.

Zielona Hipoteka

Klienci Banku mogą liczyć na atrakcyjne warunki kredytu na zakup nieruchomości z certyfikatem Zielony Dom, przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Bank włączył certyfikat do swojej oferty jako jedno z kryteriów udzielania kredytu o obniżonej marży. Obie instytucje zawarły też porozumienie, które utrwala ich współpracę. Partnerzy określili zakres działań na rzecz rozwoju i promowania zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego w Polsce w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka.

Wynajem długoterminowy urządzeń finansowany kredytem ratalnym

Jest to nowa usługa Banku – funkcjonuje od połowy 2021 r. i wykorzystuje założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Powstała we współpracy ze spółką BNP Paribas Group Service Center. Dotyczy długoterminowego wynajmu dóbr trwałych. Na start w ofercie pojawiły się smartfony marki Apple, jednak lista oferowanych w wynajmie produktów sukcesywnie się powiększa.

Usługa polega na udostępnieniu Klientom, obok tradycyjnych propozycji, opcji wynajmu długoterminowego najnowszych modeli urządzeń elektronicznych. Klient płaci miesięczną ratę jedynie w okresie, w którym wynajmuje telefon. Oprócz tego w usłudze zapewnione ma ubezpieczenie i serwis urządzenia.

Gdy umowa wynajmu się kończy, Klient oddaje urządzenie lub odkupuje je na własność. Część urządzeń zwracanych przez Klientów jest odnawiana i przekazana podopiecznym partnerów społecznych Banku i Fundacji BNP Paribas. Dzięki temu ograniczamy wykluczenie cyfrowe. Pozostała część trafia do naszych Partnerów celem przywrócenia urządzeń do obiegu (na rynku wtórnym) i podarowaniu im drugiego życia. Budujemy również świadomość konsumentów w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i wspieramy Klientów w odpowiedzialnej konsumpcji.

Program PolREFF

W grudniu 2021 r. została podpisana umowa z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na zielone finansowanie w wysokości 675 mln złotych, na wsparcie inwestycji energooszczędnych i rozwiązań technologicznych.

 • 450 mln złotych zielonego kredytu od EBOR dla Banku.
 • 225 mln złotych wkładu Banku.
 • Środki przeznaczone na wsparcie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce.

Klienci indywidualni będą mogli pożyczać środki na sfinansowanie m.in. takich przedsięwzięć jak modernizacja źródeł ciepła, termomodernizacja skorupy budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz szereg innych usprawnień poprawiających efektywność energetyczną swoich domów. Celem tej inicjatywy jest pomoc w walce z problemem wysokiej energochłonności i emisyjności dwutlenku węgla w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Wspólnoty mieszkaniowe

ELENA (European Local Energy Assistance)

W 2021 r. kontynuowaliśmy współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w ramach projektu ELENA 1 i 2. Są to inicjatywy, które wpierają poprawę efektywności energetycznej budynków w segmencie

 • Wspólnot mieszkaniowych
 • MŚP (małe i średnie firmy)
 • MidCAP (spółki o średniej kapitalizacji – czyli zatrudniające powyżej 250 osób).

Beneficjenci programu otrzymują dofinansowanie 90% kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej, która zawiera:

 • Raport wstępnej, uproszczonej oceny technicznej, który oferujemy jako jedyny Bank na polskim rynku,
 • Audyt energetyczny podstawowy i rozszerzony

jak również szereg ekspertyz technicznych:

 • Ekspertyza energetyczna podstawowa
 • Ekspertyza energetyczna OZE zintegrowane z budynkiem
 • Ekspertyza Pomp Ciepła
 • Ekspertyza Chłodnicza
 • Ekspertyza dot. mikrokogeneracji
 • oraz analiza nośności dachu na potrzeby instalacji PV.

W 2021 r. z finansowania ELENA 1 skorzystało 186 wspólnot mieszkaniowych, a 169 z sukcesem zakończyło swoje inwestycje. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na zmiejszenie emisji CO2 o ponad 3 300 ton oraz zużycia energii o ponad 16450 MWh rocznie. Z finansowania ELENA 2 skorzystało około 50 firm, a łączna kwota dofinansowania to prawie 80 mln zł.

PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency)

Bank oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zawarły umowę gwarancji w ramach PF4EE. W ramach umowy EBI reasekuruje portfel kredytów udzielanych przez Bank na poprawę efektywności energetycznej. Beneficjentami są klienci indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy, którzy mogą skorzystać z wyższych kredytów oraz wydłużonych okresów finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz mikroinstalacji OZE.

470 629 tys. zł

wyniosła wartość udzielonych kredytów w 2021 r.

Wyniki wyszukiwania