Raport Zintegrowany 2021

Cel 12:
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Nie jest możliwe nieograniczone korzystanie z zasobów fizycznie ograniczonej planety. Tempo, w jakim obecnie zanieczyszczamy wodę, powietrze i lądy, przekracza tempo, w jakim natura może je oczyścić do ponownego użytku, a eksploatacja jej nieodnawialnych zasobów nie może być kontynuowana w trybie nieograniczonym, bez recyklingu i ponownego wykorzystania surowców. Dlatego bardzo ważne jest edukowanie w zakresie m.in. efektywnego zużycia energii i innych zasobów.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Wyniki wyszukiwania