Raport Zintegrowany 2021

Działania wspierające Klientów

Wspieramy naszych Klientów merytorycznie w ich rozwoju. Chcemy być dla nich partnerem. Dlatego uczestniczymy w dostępnych programach wsparcia i sami organizujemy inicjatywy, które inspirują do podejmowania kolejnych ambitnych celów.

W 2021 r. budowaliśmy komunikację w Obszarze MŚP i Korpo wokół hasła „Myślimy zmianą”. Aby skutecznie wspierać firmy w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, uczymy się reagować na zmiany i odpowiadać na nie nowoczesną ofertą.

Tarcza PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W 2021 r. Bank udostępnił małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość składania wniosków o rozliczenie i umorzenie subwencji PFR w bankowości internetowej. Eksperci PFR-u prowadzili bezpłatne webinary dla przedsiębiorców – tłumaczyli, jak rozliczyć i umorzyć subwencje Tarczy 1.0 i 2.0. Doradcy Banku i opiekunowie Customer Service uczestniczyli w szkoleniach z zakresu Tarczy PFR, które zorganizował Bank. Uczestnicy tych szkoleń mogą odpowiedzialnie wspierać Klientów, tak aby Klienci mogli ubiegać się o subwencje i je rozliczać.

Bezpłatne konferencje i webinaria dla przedsiębiorców

Eksperci Banku zaprezentowali firmom korzyści i możliwości, które wynikają z transformacji energetycznej. Wyjaśnili, w jaki sposób korzystać ze środków unijnych, kiedy firma przygotowuje i finansuje inwestycję.

Eksperci Banku wyjaśniali przedsiębiorcom, jak dbać o bezpieczeństwo w sieci. Mówili o tym, jak zabezpieczać komputery, korzystać z przeglądarek internetowych i unikać cyberataków.

W czasie tej konferencji dla firm MŚP rozmawialiśmy o tym, jak zabezpieczać firmy przed ryzykiem rynkowym. Wystąpiliśmy na konferencji w roli eksperta, ponieważ jesteśmy liderem faktoringu eksportowego w Polsce. Wspieramy naszych Klientów – nie tylko finansujemy ich należności, ale przede wszystkim przejmujemy ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

Seria konferencji odbyła się w ramach Programu Handlu Zagranicznego, który Bank prowadzi od 2018 r. W czasie wykładów i paneli dyskusyjnych uczestnicy poruszali najważniejsze dla eksporterów tematy. W 2021 r. rozmawialiśmy głównie o e-commerce i eksporcie online, który w czasie pandemii stał się kluczowym wyzwaniem i szansą rozwoju. W ramach serii konferencji odbyły się trzy spotkania, które dotyczyły rynku brytyjskiego, niemieckiego i chińskiego. Do udziału w programie zaprosiliśmy ekspertów z PwC, PAIH-u i Izby Gospodarki Elektronicznej oraz przedsiębiorców z firm AB, X-press Couriers, Motos, Domator24 i Diablo Chairs.

Współpraca z Klientami międzynarodowymi

Bank należy do izb handlowych i wspiera organizację wydarzeń dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności francuskiej, belgijskiej, niemieckiej, włoskiej i brytyjskiej.

Inicjatywa Firm Rodzinnych

Bank jest partnerem strategicznym Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (dalej: IFR). W ramach współpracy Bank promuje działania na rzecz polskich firm rodzinnych. Wspiera edukację pracowników takich firm i rozwój polskiej gospodarki. W ten sposób Bank podkreśla, jak ważne są dla niego polskie firmy rodzinne.

Działania wspierające Klientów z sektora Food & Agro

  • 203-1
  • UNGC 8
  • UNGC 9

Grupa BNP Paribas posiada bogate międzynarodowe doświadczenie w obsłudze sektora Food & Agro, m.in. jako europejski lider w finansowaniu leasingu maszyn rolniczych. Również w Polsce jest liderem w finansowaniu tego sektora. Oferujemy odpowiedzialne produkty i usługi. Wspieramy Klientów w zrównoważonym rozwoju. Działamy na rzecz popularyzacji odpowiedzialnego podejścia do wytwarzania żywności i pomagamy wdrażać odpowiednie do tego narzędzia.

Agronomist

Agronomist.pl, autorska platforma naszego Banku ma już dwa lata. W jednym miejscu gromadzi wiedzę sektorową i umożliwia dostęp do szerokiego zestawu profesjonalnych narzędzi IT wspierających przedsiębiorców rolnych i firmy przetwórcze. Dostarcza informacje dotyczące sytuacji w sektorze rolno-spożywczym, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

W 2021 r. w ramach rozwoju portalu skupiliśmy się na konieczności zielonej transformacji sektora. Jako Bank Zielonych Zmian oraz członek międzynarodowego konsorcjum biznesowo-naukowego Cool Farm Alliance, wspieramy wszelkie inicjatywy mające na celu łagodzenie zmiany klimatu oraz dążenie do neutralności środowiskowej, co przekłada się na działania na naszej platformie:

W ten sposób przedsiębiorcy mogą obliczyć swój wpływ na środowisko naturalne. Wynik otrzymują w ekwiwalencie dwutlenku węgla. Obecnie można wykonać kalkulacje dla upraw polowych i dla produkcji mleczarskiej. Niedługo będzie można szacować ślad wodny i emisyjność produkcji żywca wołowego.

Dzięki niej Klienci mogą w łatwiejszy sposób wyszukiwać dla siebie oferty bankowe lub ubezpieczeniowe. Aby skorzystać z wyszukiwarki, należy odpowiedzieć na dwa pytania – odpowiedzi zawężają ofertę do trzech produktów

Poszerzyliśmy funkcjonalność modułu cen o rynek nabiału. Dane do całego modułu dostarcza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

w której prostym językiem tłumaczymy zawiłości regulacji prawnych. Mówimy o sprawach, które wpływają na produkcję pierwotną i przetwórstwo.

  • Food & Agro Sonar, w którym analitycy Banku i inni eksperci komentują bieżące i ważne dla sektora rolno-spożywczego kwestie,
  • Gabinet Spożywczy, w którym rozmawiamy z szefami największych firm przetwórczych w Polsce. Cykl ma formę wywiadu.

W najbliższym czasie planujemy opublikować materiały i uruchomić narzędzia, które wesprą rolnictwo regeneracyjne. Będziemy dążyć do tego, aby skracać łańcuch dostaw. Będziemy zachęcać rolników, aby rozmawiali ze sobą i się wspierali. Wierzymy, że to sposób na to, aby efektywnie korzystać z zasobów. Agronomist.pl ma silną międzynarodową pozycję – podmioty z różnych stron świata chcą korzystać z doświadczeń twórców platformy i wdrożyć analogiczne rozwiązania na swoich rynkach.

Akcja „Lokalne smaki”

W październiku 2021 r. Bank we współpracy z platformą sprzedażową Allegro Lokalnie przeprowadził pilotażową akcję promocyjną „Lokalne smaki”. Klienci mieli możliwość sprzedaży produktów spożywczych online bez prowizji.

W ten sposób promowaliśmy ideę sprzedaży produktów spożywczych online; chcieliśmy wskazać rolnikom nowe kanały dystrybucji. Użytkownikom portalu chcieliśmy dostarczyć dobrą jakościowo naturalną żywność, która powstaje w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Działania edukacyjno-informacyjne

Jesteśmy liderem bankowości agro i znamy specyfikę tego biznesu. Wiemy, na co zwrócić uwagę, kiedy korzysta się z zewnętrznego finansowania przez agrobiznes. Chcemy, aby ten proces był maksymalnie bezpieczny i służył rozwojowi biznesów naszych Klientów. Dlatego w 2021 r. kontynuowaliśmy działania informacyjno-edukacyjne. Ponadto dopasowaliśmy do tych działań naszą ofertę produktową.

Rolnicy stopniowo wdrażają Europejski Zielony Ład. To wymaga istotnych zmian – trzeba dostosować technologię do nowej rzeczywistości. Bardzo ważna w tym czasie jest edukacja w sektorze rolniczym. Europejski Zielony Ład to przede wszystkim szansa na rozwój w nowych obszarach. Rolnicy mają szansę podnieść jakość swoich produktów i stać się konkurencyjni na światowych rynkach. Strategia „od pola do stołu” zakłada, że do 2030 r. produkcja ekologiczna w rolnictwie obejmie 25% gruntów, stosowanie nawozów zmniejszy się o 20%, pestycydów o 50%, a sprzedaż antybiotyków stosowanych w hodowli zwierząt spadnie o 50%.

Chcemy pomóc polskim rolników przygotować się na te wyzwania tak, aby wykorzystali w pełni nowe możliwości. Dlatego zleciliśmy badanie sytuacji wyjściowej w polskich gospodarstwach. W czerwcu 2021 r. opublikowaliśmy serię wideopodcastów, w których omówiono wyniki tej analizy oraz kwestie związane z unijną strategią.

Wideopodcasty znajdują się na bankowym kanale Spotify i na stronie: https://talks-bnpparibas.pl/.

W listopadzie 2021 r. przygotowaliśmy blok e-learningu we współpracy ze Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Poruszyliśmy temat stabilności finansowej w gospodarstwie rolnym. W trakcie czterech części ogólnodostępnego i bezpłatnego szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak podejmować dobre decyzje we współpracy z instytucją finansową. Dowiadują się też, jak prowadzić finanse gospodarstwa w sposób zrównoważony – jak zachować stabilność finansową i jak reagować na ewentualne ryzyka.

Bezpłatne szkolenie udostępniamy każdej zainteresowanej osobie na stronie: www.asapakademia.pl.

Food & Agro Conference rozwija formułę dotychczasowych Agrokonferencji, które od 2006 r. organizował Bank. To międzynarodowe spotkanie przedstawicieli ekosystemu rolno-spożywczego. Uczestnicy spotkania rozmawiają o najważniejszych kwestiach, które wpływają na firmy w sektorze rolniczym.

W 2021 r. wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej pod hasłem: „Gotowi na Europejski Zielony Ład”. Spotkanie w całości dotyczyło zielonej transformacji w sektorze produkcji żywności.

W 2021 r. Bank po raz trzeci zorganizował konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Ta edycja konkursu odbyła się pod hasłem: „Świat potrzebuje Agroabsolwentów”. Jej partnerem było Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Do konkursu zgłoszono 51 prac na bardzo wysokim poziomie. Dlatego na podium znalazło się aż pięciu autorów prac – komisja przyznała trzy trzecie miejsca ex aequo. Pięć prac otrzymało nagrody specjalne.

Organizujemy ten konkurs, aby promować innowacje, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i ekologię. W ten sposób popularyzujemy również działania, które wspierają społeczeństwa wiejskie i ich gospodarstwa, środowisko naturalne, przemysł rolno-spożywczy i zrównoważoną produkcję żywności.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/agroabsolwent/.

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora Food & Agro

Bank od wielu lat wspiera rozwój polskiego rolnictwa. Dlatego tworzymy ofertę produktową, którą dopasowujemy do potrzeb naszych Klientów. Poza tym podejmujemy inicjatywy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jesteśmy członkiem konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance, a także partnerem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” i Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio.

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rolnego i spożywczego zostały opisane w rozdziale Perspektywa środowiskowa.

Wyniki wyszukiwania