Raport Zintegrowany 2021

Cel 9:
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
Społeczeństwa wymagają dobrze zaplanowanych systemów zdrowia, edukacji oraz niezawodnej, funkcjonalnej infrastruktury. Spaja ona społeczeństwo, obejmując wszystko, od systemów nawadniania, transportu, technologii informacyjno-komunikacyjnej, po zasoby energetyczne. Zbudowanie odpowiedniej i przyjaznej dla środowiska infrastruktury zapewnia rozwój i podnosi standardy życia ludzi.

Opis działań banku związanych z wymienionym celem można znaleźć w następujących sekcjach i aktualnościach serwisu:

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Wyniki wyszukiwania