Raport Zintegrowany 2021

Kontrybucja do SDGs

Bank wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SGDs) poprzez realizację Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która jest integralnym elementem Strategii “Fast Forward”.

 • 102-29

W ramach poszczególnych filarów odpowiedzialności zidentyfikowaliśmy te Cele, w które wnosimy najbardziej znaczący wkład. Kierujemy się przekonaniem, iż niezbędne dla sukcesu Agendy 2030 jest osiągnięcie Celu 17., dlatego aktywnie podejmujemy międzysektorową współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie Banku w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju jest spójne z globalnym podejściem Grupy BNP Paribas.

Odpowiedzialność Grupy BNP Paribas to przede wszystkim:

 • Długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z Klientami w zgodzie z zasadami etycznymi,
 • Odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracowników,
 • Zwiększanie dostępności produktów i usług,
 • Otwartość na potrzeby Klientów oraz inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności,
 • Ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko,
 • Proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzacja ekopostaw.

SGD Działania SGD Działania
 • Szlachetna Paczka
 • Program Grantów Lokalnych
 • Projekty społeczne w ramach Programu Grantów Lokalnych i Konkursu na Projekty Wolontariackie
 • Wsparcie Banków Żywności
 • Niefinansowanie sektora tytoniowego – Polityka CSR
 • Finansowanie strategicznych rozwiązań i Klientów z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 • Dbanie o bezpieczeństwo sanitarne Klientów i pracowników Banku w czasie pandemii COVID-19
 • BEneFIT
 • Program Dobrze
 • Akcja Dobre Kilometry
 • Program stypendialny „Klasa”
 • Program „BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży”
 • Misja Edukacja
 • Program Lokalnych Ambasadorów Banku
 • Program partnerski Fundacji BNP Paribas z Fundacją Ocalenie – „Wiedza do Potęgi”
 • Program Kobiety Zmieniające BNP Paribas
 • Partnerstwo z Fundacją Share The Care
 • 64,4% kobiet na stanowiskach menadżerskich Banku
 • Bank podjął strategiczną decyzję odzwierciedloną w polityce różnorodności, że do 2025 r. zapewni udział 30% kobiet w Zarządzie i Radzie Nadzorczej, odrębnie w każdym organie
 • Program „Woda? Tak! Plastik? Nie!”
 • Promowanie eko-postaw (m.in. poprzez coroczną współpracę przy Green Film Festival – międzynarodowym festiwalu filmów ekologicznych, którego ideą jest edukacja i promowanie proekologicznych postaw poprzez film oraz dyskusje, panele i inne wydarzenia towarzyszące)
 • Finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • 100% energii zakupionej przez Bank pochodzi z odnawialnych źródeł energii
 • Udział Banku w Programie „Czyste Powietrze”
 • Finansowanie rozwoju polskiej gospodarki
 • Aktywny udział w branżowych wydarzeniach oraz partnerstwa na rzecz wsparcia rozwoju gospodarczego (m.in. Konfederacja Lewiatan, ZBP)
 • Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla do płacy minimalnej wynosi w Banku 131% dla kobiet i 132% dla mężczyzn
 • W procesie wyboru dostawców dokonywanym w Banku, podpisanie Deklaracji CSR stanowi 5% ogólnej oceny dostawcy. Od 2022 r. planujemy zwiększyć współczynnik CSR w ramach oceny dostawców do 10%
 • Wspieranie rozwoju strategicznych Klientów np. poprzez Program Handlu Zagranicznego
 • Office Hours – spotkania ekspertów Banku z przedstawicielami start-upów w poszukiwaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań
 • Kredyt technologiczny
 • Dostępność produktów i usług
 • Różnorodność – zarządzanie tym obszarem uregulowane jest w m.in. w Polityce zarządzania różnorodnością w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • W 2021 r. w rankingu instytucji finansowych w Polsce realizujących ideę D&I wobec osób LGBT+ „Cashless dla równości” znaleźliśmy się na 4 miejscu (pierwszym wśród banków)
 • Finansowanie termomodernizacji
 • Projekt Eco-Miasto – w 2021 r. inicjatywa poświęcona była Zielonej Odbudowie. W ramach projektu promujemy efektywność energetyczną w odniesieniu do wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, popularyzujemy najlepsze praktyki środowiskowe oraz wspieramy zrównoważone miasta i społeczności.
 • Wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze Food and Agro
 • Wynajem długoterminowy telefonów
 • 100% energii zakupionej przez Bank pochodzi z odnawialnych źródeł energii
 • Liga Odpowiedzialnego Biznesu – bezpłatny program edukacyjny dla studentów na temat CSR w partnerstwie z FOB. W 2021 r. podczas 17. edycji Ligi przybliżyliśmy studentom globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s).
 • Eksperci Banku dzielą się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju podczas wydarzeń branżowych i konferencji. Więcej informacji na ten temat w rozdziale Odpowiedzialność społeczna.
 • Polityka sektorowa CSR – wyjście z węgla
 • Program Bank Zielonych Zmian
 • Kampania „Świat Cię potrzebuje” angażująca interesariuszy w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
 • Proekeologiczne produkty i usługi oraz programy finansowania
 • Eco-flota, działania na rzecz elektromobilności
 • Polityki CSR
 • Agro Akademia
 • Kampania na rzecz optymalnego nawożenia azotem
 • Emisja certyfikatów strukturyzowanych „Dobra Inwestycja III” wspiera akcję budowy Międzynarodowej Stacji Polarnej na Oceanie Arktycznym, realizowanej przez Fundację Tara Ocean, która ma zapewnić zespołom naukowym z całego świata możliwość prowadzenia badań mających na celu podjęcie działań skierowanych na ochronę wód oceanicznych
 • Polityki CSR – sektor leśny
 • Bankowe pasieki
 • Nasadzenia drzew
 • Program Paperless
 • Polityka CSR – sektor obronny i bezpieczeństwa
 • Partnerstwo w konkursie: Etyka w finansach
 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Karta Różnorodności
 • Agenda 2030 – Partnerstwo na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce
 • CEO call to action
 • Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
 • United Nations Global Compact
 • UNEP/GRID-Warszawa
 • Climate Leadership
 • Chapter Zero Poland

 

Więcej informacji o działaniach Banku na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju znajduje się na tej stronie.

Wyniki wyszukiwania