Raport Zintegrowany 2021

Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: Biuro Maklerskie) obsługuje głównie Klientów detalicznych. Oferta usług Biura Maklerskiego uzupełnia wachlarz produktów inwestycyjnych Banku. Biuro Maklerskie posiada również ofertę dla wybranych Klientów instytucjonalnych, do których należą otwarte fundusze emerytalne (OFE), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) i inne podmioty, które zarządzają powierzonymi im aktywami. Ponadto Biuro Maklerskie zarządza portfelami i prowadzi doradztwo inwestycyjne dla Klientów segmentu Bankowości Premium i Wealth Management.

Biuro Maklerskie oferuje bogaty wybór funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają renomowane polskie i zagraniczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Biuro Maklerskie w liczbach za 2021

900 funduszy

prowadzenie sprzedaży ponad 900 funduszy zarządzanych przez 22 towarzystwa

6,36 mld zł

wartość aktywów Klientów w funduszach inwestycyjnych dystrybuowanych za pośrednictwem Biura Maklerskiego na koniec 2021 r.

1,07 mld zł

wartość certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych dla Klientów Biura Maklerskiego we współpracy z Grupą BNP Paribas (wzrost o 82% r/r)

126,3 mln zł

łączne przychody z tytułu świadczenia usług maklerskich oraz dystrybucji produktów inwestycyjnych (wzrost o 41% r/r)

wzrost o 27% r/r

przychodów prowizyjnych z tytułu transakcji giełdowych Klientów Biura Maklerskiego

wzrost o 130% r/r

aktywów w usłudze zarządzania portfelami dla Klientów Wealth Management

wyniki z tytułu usług doradztwa inwestycyjnego, jak i zarządzania portfelami wzrosły zdecydowanie powyżej ich indeksów odniesienia (benchmarków)

Udział Biura Maklerskiego Banku w obrotach na GPW

31.12.2021 31.12.2020
wolumen udział wolumen udział
Akcje mln zł 3 889,2 0,6% 3 750,8 0,6%
Obligacje mln zł 231,0 5,7% 135,6 4,4%
Kontrakty szt. 138 892 0,7% 169 368 0,8%
Certyfikaty inwestycyjne mln zł 1,7 1,8% 1,5 1,4%
Opcje szt. 30 659 5,7% 25 943 3,5%
Produkty strukturyzowane mln zł 445,3 7,2% 497,5 9,0%

Wyniki wyszukiwania