Raport Zintegrowany 2021

Fundacja BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas działa już od 15 lat. Realizuje zadania, które wynikają z odpowiedzialności społecznej naszego Banku. Fundacja przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, wyrównuje szanse edukacyjne i wspiera kulturę w mniejszych miejscowościach.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Od początku swojej działalności prowadzi autorskie programy stypendialne, kieruje zaangażowaniem społecznym naszych pracowników i współpracuje z organizacjami społecznymi – wspiera je merytorycznie i finansowo. Przewodniczącym Rady Fundacji BNP Paribas jest prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. Do Rady Fundacji BNP Paribas należą przedstawiciele tych obszarów w Banku, które są najważniejsze dla działalności fundacji.

Misja Fundacji BNP Paribas

Naszą misją jest odważne zmienianie świata na taki, w którym jest mniej nierówności i w którym możemy być spokojni o przyszłość naszej planety.

FILARY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BNP PARIBAS

Edukacja
 • Dbamy o rozwój uczniów i studentów z małych miejscowości i z rodzin o trudniejszej sytuacji finansowej.
 • Uczymy dzieci i młodzież o finansach i przedsiębiorczości
Solidarność społeczna
 • Pomagamy osobom, którym grozi wykluczenie – szczególnie dzieciom i młodzieży.
 • Wspieramy i koordynujemy zaangażowanie społeczne naszych pracowników.
Kultura
 • Przybliżamy kulturę dzieciom i młodzieży z małych miejscowości.
 • Popularyzujemy muzykę klasyczną wśród młodych.

15 LAT FUNDACJI BNP PARIBAS W LICZBACH

839

uczniów z mniejszych miejscowości uczestniczy w programie stypendialnym „Klasa”

113

młodych uchodźców w Polsce otrzymało stypendia i wsparcie w ramach programu partnerskiego z Fundacją Ocalenie – „Wiedza do potęgi”

5 000

godzin zajęć edukacji przez sztukę Fundacja BNP Paribas zorganizowała dla dzieci z placówek społecznych w ramach programu „Dream up”

1 mln zł

Fundacja BNP Paribas przekazała na 250 bankowych projektów wolontariackich

100 000

godzin przepracowali nasi pracownicy w ramach wolontariatu pracowniczego

> 1 300

osób skorzystało z naszych programów stypendialnych

313 000

kilometrów przejechali nasi pracownicy, aby wesprzeć organizacje społeczne w ramach akcji „Dobre kilometry”

269

litrów krwi oddało 611 pracowników Banku

250 000

otrzymały organizacje społeczne w ramach programu „Wspieram cały rok”

> 2 000

osób co roku przygotowuje paczki dla potrzebujących w ramach akcji Szlachetna Paczka

20

wolontariuszy otrzymało wyróżnienia od naszych pracowników z okazji 15-lecia Fundacji BNP Paribas

33 000

młodych osób uczestniczy w zajęciach programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL

INICJATYWY KOORDYNOWANE PRZEZ FUNDACJĘ BNP PARIBAS W 2021 R.

 • Program stypendialny „Klasa”
 • Program stypendialny „Agrotalenty”
 • Program „Dream up”:
  • II edycja we współpracy z Centrum Promocji Kultury Praga Południe – do czerwca 2021 r.
  • III edycja we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórczych Pedagogów „Stara 4” – od września 2021 r.
 • Program „Wiedza do potęgi” we współpracy z Fundacją Ocalenie
 • Inicjatywa partnerska z Fundacją Ocalenie – „Dobro nie zna granic”Program „Spotkania z muzyką” we współpracy z Filharmonią Narodową
 • Program Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL
 • Program wolontariatu pracowniczego
 • Program filantropii indywidualnej „Wspieram cały rok”
 • „Konkurs na projekty wolontariackie”
 • Akcja charytatywna Szlachetna Paczka
 • Akcja oddawania krwi „Krwinka”
 • Akcja „Dobre kilometry”
AdobeStock_288862680 AdobeStock_288862680

Działania Fundacji w zakresie edukacji

Program stypendialny „Klasa”

Autorski program stypendialno-rozwojowy „Klasa” zainicjowany w 2003 r. przez Bank. Od 2006 r. jest prowadzony przez Fundację BNP Paribas. To jeden z najdłużej działających programów stypendialnych w Polsce. Jego uczestnikami są zdolni absolwenci szkół podstawowych, pochodzący ze wsi i mniejszych miejscowości, a także z rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej. Stypendium umożliwia uczniom naukę w dobrych liceach ogólnokształcących w pięciu miastach akademickich w Polsce. Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie nauki w liceum i stypendium finansowe na pierwszym roku studiów. Mogą także liczyć na wsparcie Fundacji w rozwoju swojej działalności wolontariackiej, korzystać z nagród stypendialnych czy wyjazdów wakacyjnych i integracyjnych.

Więcej informacji o kryteriach udziału i korzyściach programu znajduje się na stronie Banku w zakładce „Program Stypendialny Klasa”.

> 25,5 mln zł

Bank przeznaczył od 2003 r. na realizację programu stypendialnego „Klasa”

839

absolwentów z 489 miejscowości otrzymało wsparcie od początku
istnienia programu

83

uczniów otrzymało stypendia
w roku szkolnym 2021/2022

19

lat działa program stypendialny „Klasa

„Agrotalenty”

„Agrotalenty” to system programów stypendialnych dla ambitnych młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z rolnictwem. Istnieje od 2012 r. – jest efektem współpracy Fundacji BNP Paribas z instytucjami oświaty i ekspertami w tej dziedzinie. System wspiera lokalne społeczności i wzbogaca oferty szkół rolniczych.

Agrotalenty” to:

 • Program stypendialny dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, którą organizuje osiem najlepszych rolniczych uczelni wyższych w Polsce. Partnerem programu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Co roku Fundacja BNP Paribas funduje 40 stypendiów.
  W 2021 r. laureatami Olimpiady zostało 18 studentów i 22 uczniów. Dotychczas w ramach tego programu wsparcie otrzymało 430 osób,
 • Program Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dla najzdolniejszych studentów kierunków rolniczych, którzy ukończyli trzeci lub czwarty rok studiów. W 2021 r. Fundacja BNP Paribas przekazała 13 stypendiów o łącznej kwocie 63 000 zł. Dotychczas w ramach tego programu wsparcie otrzymało 103 studentów,
 • Współpraca ramowa Banku i Fundacji BNP Paribas ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego
  w Warszawie w zakresie edukacji, wymiany wiedzy i doświadczeń.
CNK_1500pix (72) CNK_1500pix (72)

Działania Fundacji w zakresie solidarności społecznej

„Wiedza do potęgi”

Fundacja BNP Paribas od lat realizuje projekty, które promują różnorodność i przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Od 2016 r. wspólnie z Fundacją Ocalenie pomagamy uchodźcom m.in. z Syrii, Iraku, Ukrainy i Czeczenii. Uruchomiliśmy wspólny program stypendialno-tutorski „Wiedza do potęgi”, który pomaga młodym uchodźcom odnaleźć się w polskim systemie edukacji. Uczestnicy programu uczą się pod okiem tutorów-wolontariuszy, biorą udział w warsztatach, wspólnych wyjściach edukacyjnych i kulturalnych oraz półkoloniach. Organizatorzy są w stałym kontakcie z rodzinami dzieci, które objęli programem. Oferują tym rodzinom niezbędne wsparcie.

W 2021 r. Fundacja BNP Paribas została partnerem strategicznym Fundacji Ocalenie, przekazując 50 000 zł na pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej.

113

uchodźców z 15 krajów – Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, Syrii, Gruzji, Rosji, Iraku, Dagestanu, Armenii, Inguszetii, Afganistanu, Kamerunu, Kazachstanu, Kenii, Kirgistanu – otrzymało stypendia

92

uczniów było objętych programem w grudniu 2021 r.

Dobro nie zna granic

W ramach wspieranej przez Bank akcji ,,Dobro nie zna granic” można było nabyć jeden z limitowanych, porcelanowych talerzy – każdy ozdobiony symbolicznym motywem drutu kolczastego jako bezpośrednie odniesienie do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Zainteresowani mogli zakupić również dostęp do talerzy w wirtualnej wersji. Dochód z akcji trafił do Fundacji Ocalenie i warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Obie te organizacje pomagają uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej.

„Dream up”

„Dream up” to międzynarodowy program Grupy BNP Paribas, który działa obecnie w 29 krajach. Program zapoczątkowała i sfinansowała Fundacja BNP Paribas w Paryżu. W ramach programu Fundacja BNP Paribas w Polsce wspiera rozwój osobisty i społeczny dzieci i młodzieży z placówek społecznych – organizuje dla nich profesjonalne zajęcia muzyczne.

W czerwcu 2021 r. zakończyła się II edycja „Dream up”, którą współorganizowało Centrum Promocji Kultury Praga-Południe w Warszawie. We wrześniu 2021 r. ruszyła III edycja programu, którą współorganizują Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4” i Fablab Pobite Gary!. Uczestnikami są dzieci, które uczęszczają do świetlic środowiskowych w Warszawie.

57

dzieci uczestniczyło w III edycji programu „Dream up”

5 000

godzin zajęć muzycznych od 2018 r. odbyło się w ramach programu „Dream up”

koncert_220312_04sm koncert_220312_04sm

Inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępności kultury i sztuki

Współpraca z Filharmonią Narodową

Od 2003 r. Fundacja BNP Paribas współpracuje z Filharmonią Narodową. Uważamy, że muzyka to ważna część kultury wysokiej. Od 2011 r. Fundacja BNP Paribas jest partnerem cyklu koncertów Spotkania z Muzyką. Są to występy muzyków filharmonii dla uczniów z mniejszych miejscowości w całej Polsce. W ten sposób dbamy o rozwój kulturalny najmłodszych uczniów.

1 212

„Spotkań z muzyką” odbyło się w 2021 r.

208 147

uczniów wzięło udział w „Spotkaniach z muzyką” w 2021 r.

Wyniki wyszukiwania