Raport Zintegrowany 2021

Cel 5:
Równość płci

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament zrównoważonego świata, w którym ludzie będą żyć w pokoju i dobrobycie. Nieustannie rośnie pozycja kobiet na świecie, ale nadal doświadczają one przemocy i różnych form dyskryminowania. Wyeliminowanie nierówności, a także uwzględnianie kobiet w decyzjach politycznych i gospodarczych, będzie napędzać postęp społeczeństw dla dobra całej ludzkości.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Wyniki wyszukiwania