Raport Zintegrowany 2021

Darowizny i działania sponsoringowe

Zaangażowanie społeczne Banku odzwierciedlają także konsekwentnie prowadzone działania sponsoringowe oraz wsparcie organizacji pozarządowych w formie darowizn w celu zwiększania skuteczności realizacji ich działalności społecznie użytecznej.

Darowizny finansowe

Celem wydatków w ramach budżetu darowizn jest wspieranie rozwoju i aktywności obywatelskiej,  podnoszenie jakości życia lokalnych społeczności, wspieranie zaangażowania społecznego pracowników m.in. w ramach Programu Grantów Lokalnych, wzmacnianie działań Lokalnych Ambasadorów Banku, a także promowanie odpowiedzialności w zakresie zdrowia i ochrony środowiska. Wsparcie wybranej organizacji pozarządowej lub instytucji ma na celu zwiększanie skuteczności realizacji jej działalności społecznie użytecznej.

Darowizny finansowe dla organizacji pozarządowych przekazane w 2021 r.

2 738 tys. zł

Fundacja BNP Paribas

1 600 tys. zł

Partnerstwo strategiczne ze Szlachetną Paczką

300 tys. zł

Beneficjenci Programu Grantów Lokalnych

410 tys. zł

Organizacje wspierające edukację

350 tys. zł

Organizacje wspierające integrację społeczną i kulturę

374 tys. zł

Organizacje promujące zdrowie i ochronę środowiska

77 tys. zł

Związki zawodowe

Działania sponsoringowe

Nasza polityka sponsoringowa ma budować markę i wzmacniać jej świadomość. Poprzez politykę sponsoringową tworzymy pozytywny wizerunek Banku. Kierunek działań sponsoringowych wyznacza globalna strategia sponsoringowa Grupy BNP Paribas. W ramach tej strategii promujemy grę w tenisa. Promujemy również kulturę – szczególnie kinematografię. Sponsorujemy wydarzenia tenisowe w Polsce, festiwale filmowe, wydarzenia kulturalne i gospodarcze.

> 9,7 mln zł

przeznaczył Bank na działania sponsoringowe w 2021 r.

6

wydarzeń filmowych
sponsorowanych przez Bank

3

turnieje tenisowe z partnerstwem tytularnym Banku – w tym
jeden turniej o puchar Banku

5

międzynarodowych wydarzeń gospodarczych w Polsce z partnerstwem Banku

133__MBI_8316 133__MBI_8316

WYDATKI NA DZIAŁANIA SPONSORINGOWE W 2021 R.

2 273 tys. zł

Wydarzenia filmowe

2 979 tys. zł

Wydarzenia tenisowe

4 485 tys. zł

Inne działania sponsoringowe

Jesteśmy partnerem strategicznym warszawskiego Ogrodu Sprawiedliwych. Włoska fundacja GARIWO zainspirowała powstanie tego ogrodu w trakcie pierwszych obchodów Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych. 6.03.2013 r. Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie przyjął propozycję dzielnicy Wola i umieścił Ogród Sprawiedliwych na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego. Każdego roku sadzimy tam drzewa poświęcone tym, którzy ratowali życie innych lub występowali w obronie ludzkiej godności. W ten sposób czcimy pamięć o tych, którzy w XX i XXI w. sprzeciwiali się nazizmowi, komunizmowi, ludobójstwom, masowym mordom i zbrodniom przeciwko ludzkości.

Wydarzenia filmowe

Kinematografia to jeden z najważniejszych filarów strategii sponsoringowej Grupy BNP Paribas. Realizujemy tę strategię pod hasłem #WeLoveCinema. W 2021 r. zaangażowaliśmy się w wiele inicjatyw, m.in.:

Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce. Seanse filmowe odbywały każdego dnia po zachodzie słońca, a wstęp był bezpłatny. Każdy dzień w repertuarze festiwalu miał swój temat przewodni. My sponsorowaliśmy wtorki, czwartki i niedziele. Filmy, które prezentowaliśmy w tych dniach, nawiązywały do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

  • temat wtorków – „Otwarci na świat”. Prezentowaliśmy filmy, które zwracały uwagę na Cel Zrównoważonego Rozwoju, czyli „Mniej nierówności”,
  • temat czwartków – „Świat Cię potrzebuje”. Prezentowaliśmy filmy, które zwracały uwagę na Cel Zrównoważonego Rozwoju, czyli „Działania w dziedzinie klimatu”,
  • temat niedziel – „Kobieta z kamerą”. Tego dnia pokazywaliśmy najciekawsze filmy, które tworzyły kobiety. W ten sposób realizowaliśmy 5. Cel Zrównoważonego Rozwoju, czyli „Równość płci”.

Wyjątkowy i unikatowy międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych. Zostaliśmy sponosorem tytularnym IV edycji tego festiwalu. Organizatorzy zgromadzili najlepsze produkcje z całego świata. W ten sposób nauczali o ekologii i promowali ekologiczne postawy. Po seansach odbywały się dyskusje i inne wydarzenia towarzyszące.

Byliśmy głównym partnerem tego wydarzenia.

Byliśmy partnerem tytularnym tego festiwalu.

Największy w Europie Centralnej festiwal kina niezależnego. Po raz 3. byliśmy partnerem strategicznym tego wydarzenia. Na festiwalu w Krakowie zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy widzów. W ramach festiwalu odbyły się setki seansów w kinach studyjnych, kinach na barce, kinach samodowych i trzech wyjątkowych kinach plenerowych. Po seansach odbywały się konkursy i wydarzenia z udziałem gości specjalnych z całego świata. Wartość nagród przekroczyła 300 000 zł.

Suwalski festiwal filmowy, którego jesteśmy partnerem. W trakcie festiwalu uczestnicy mogli podziwiać wystawę plakatów Andrzeja Pągowskiego o tym samym tytule. Andrzej Pągowski stworzył nowe plakaty do wszystkich 60 filmów Andrzeja Wajdy. Wystawę można było obejrzeć w Gdyni, Łodzi
i Inowrocławiu. W 2022 r. wystawimy prace Andrzeja Pągowskiego w wielu miastach w Polsce i w Europie.

Największą siecią multipleksów w Polsce. Współpracujemy z nią od 2019 r. Obecnie jesteśmy partnerem wszystkich kin IMAX w Polsce i ośmiu sal kinowych w multipleksach w największych miastach Polski. Jesteśmy także partnerem cyklu pokazów filmowych dla kobiet – „Ladies Nights”. Projekt odbywa się w 19 kinach Cinema City w kraju.

333__MBI_9867m 333__MBI_9867m

Wydarzenia tenisowe

Jesteśmy częścią Grupy BNP Paribas, największego sponsora tenisa na świecie. W 2021 r. sponsorowaliśmy ważne turnieje tenisowe w Polsce.

Największy turniej tenisowy w Polsce. Zostaliśmy sponsorem tytularnym tego wydarzenia. Na kortach Klubu Tenisowego Arka w Gdyni odbyła się pierwsza edycja turnieju tenisowego rangi WTA 250. Wzięły w nim udział najlepsze zawodniczki światowego rankingu Women’s Tennis Association.

Turniej tenisowy rangi ATP Challenger. Kolejny raz zostaliśmy sponsorem tytularnym tego wydarzenia. Turniej odbywa się na kortach Legia Tenis & Golf.

Cykl turniejów dla menadżerów i właścicieli firm. Po raz trzeci zostaliśmy partnerem tytularnym tego wydarzenia. Turniej odbywa się w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Gdyni.

Turniej Tenisa Ziemnego Artystów Polskich o puchar Banku. Odbył się w Jaworzu koło Bielska-Białej – na kortach SPA Hotelu Jawor.

MBE_3845 MBE_3845

Wydarzenia kulturalne i gospodarcze

W 2021 r. zostaliśmy partnerem wielu międzynarodowych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Przedstawiciele naszego Banku występowali podczas kongresów – dzielili się wiedzą oraz dobrymi praktykami z obszarów zarządzania, finansów, agrobiznesu, transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Brali udział m.in. w poniższych wydarzeniach:

W czasie kongresu odbyło się 100 debat, wypowiedziało się 500 ekspertów. Zostaliśmy głównym partnerem tego wydarzenia. Sponsorowaliśmy panele: „Energia odnawialna w Polsce i na świecie”, „Digitalizacja i cyfryzacja”, „Europesjski Zielony Ład”, „Globalna współpraca gospodarcza – odległe rynki z potencjałem”, „Rynek pracy”, „Cyberbezpieczeństwo wobec postępującej zależności od technologii”, „Rynek finansowy a gospodarka”, „Przywództwo 5.0 – kluczowe kompetencje liderek przyszłości”, „Eksport żywności w cieniu pandemii i ekowyzwań”.

Jedna z największych konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali o globalnych trendach, nowych ideach i przyszłości Europy. Zostaliśmy głównym partnerem tego wydarzenia. Sponsorowaliśmy panele: „Zielone Finanse i inwestycje – system finansowy na rzecz zrównoważonego rozwoju” i „Ekonomia Obwarzanka – jak myśleć o ekonomii w XXI wieku?”.

Uczestnicy wydarzenia rozmawiali o tym, co zrobić, aby przyszłość finansów i gospodarki była stabilna, nowoczesna i sprawiedliwa. Zostaliśmy partnerem wydarzenia i prowadziliśmy jedną debatę.

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości w Krakowie. Wydarzenie jest poświęcone ekonomii, która opiera się na wartościach społecznych i mieliśmy przyjemność je sponsorować.

Na tym wydarzeniu uczestnicy rozmawiali o odpowiedzialności w branży finansowej. Zostaliśmy partnerem strategicznymi tego wydarzenia.

Wyniki wyszukiwania