Raport Zintegrowany 2021

Promowanie postaw proekologicznych

Promowanie postaw proekologicznych wśród pracowników

Kampania edukacyjna „Bank Zielonych Zmian” skierowana do pracowników i ich bliskich

Wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od nas samych. Dlatego przywiązujemy wagę do edukowania naszych pracowników i ich bliskich w zakresie zmiany klimatu. Ta wiedza i zaangażowanie przekłada się na codzienne odpowiedzialne wybory, inicjowanie ekousprawnień w organizacji i jej otoczeniu oraz dynamiczne rozwijanie zielonych produktów i usług.

Kierując się tym przekonaniem, w 2021 r. kontynuowaliśmy program „Bank Zielonych Zmian”, którego ważną częścią jest kampania edukacyjna skierowana do pracowników i ich najbliższych. Trzecia edycja kampanii edukacyjnej odbyła się pod hasłem „Zainspiruj się do działania w trosce o naszą planetę”.

W tegorocznej kampanii nasi pracownicy mogli online spotkać się z działaczami na rzecz środowiska naturalnego. Naszymi gośćmi byli:

  • Mateusz Waligóra, podróżnik i autor książki „Szlak Wisły”,
  • Karolina Gurgul ze startupu Planet Heroes oraz
  • Zofia Zochniak, założycielka startupu Ubrania do Oddania.

Skarbnicą wiedzy o ekologii jest dla pracowników Banku podstrona w naszym intranecie. Znajdują się tam poradniki, informacje o segregacji odpadów, kolorowanki o tematyce ekologicznej dla najmłodszych oraz – dzięki współpracy z organizatorami BNP Paribas Green Film Festival – baza filmów o wpływie działalności człowieka na środowisko, zmianie klimatu i sposobach jej przeciwdziałania. W ramach programu odbywają się także spotkania inspiracyjne i warsztaty oraz webinary.

Inicjatywy na rzecz elektromobilności

W Banku, w ramach oszczędzania zasobów i poszanowania środowiska naturalnego, promujemy także odpowiedzialne planowanie podróży służbowych, dostępność telekonferencji i wideokonferencji oraz zastępowanie wyjazdów szkoleniowych szkoleniami e-learningowymi.

W pandemii skupiliśmy się na organizowaniu zdalnych wydarzeń. Regularnie podejmujemy przedsięwzięcia, które podnoszą świadomość pracowników na temat indywidualnego wpływu na otoczenie – m.in.:

  • Obchodzimy Dzień bez Samochodu, który jest świetną okazją do promocji ekotransportu,
  • Promujemy usługę carsharingu, która dla pracowników pełni rolę ekwiwalentu samochodu służbowego,
  • Prowadzimy akcję Rowerem do Pracy, podczas której udostępniamy pracownikom w centralach Banku strzeżone parkingi rowerowe i prysznice. Naszym pracownikom i Klientom zapewniliśmy także dostęp do stojaków rowerowych przed większością placówek,
  • W Krakowie po raz kolejny włączyliśmy się do kampanii „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca…i tak w kółko”, która zachęca do zmiany nawyków transportowych.

Promowanie postaw proekologicznych wśród interesariuszy zewnętrznych

Jako Bank Zielonych Zmian podejmujemy działania na rzecz klimatu, łącząc ofertę produktów z popularyzacją ekologicznych postaw i inicjatywami na rzecz środowiska naturalnego.

Inicjatywy zewnętrzne realizowane przez Bank w 2021 r:

W Dzień Ziemi uruchomiliśmy kampanię klimatyczną, w której pokazujemy, że działania każdego z nas mają ogromny wpływ na stan naszej planety i jej mieszkańców, a także, jak odpowiedzialny wybór zrównoważonych produktów i usług wpływa na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Na potrzeby kampanii przygotowaliśmy 45-sekundowy spot reklamowy, który pokazuje, jak niewielkie czynności wpływają na nasze otoczenie.

Tego samego dnia organizatorzy 4. BNP Paribas Green Film Festiwal wraz z gośćmi uruchomili instalację Zegara Klimatycznego – projektu wskazującego czas, jaki pozostał do tzw. dnia zero, kiedy temperatura Ziemi ociepli się o 1,5°C w stosunku do ery przedprzemysłowej. Zegar został uruchomiony na największym w Polsce wyświetlaczu LED na elewacji krakowskiej Tauon Areny 22.04.2021 r. punktualnie o 12:00.

Dodatkowo, na zlecenie Banku i CSR Consulting, Research Collective przeprowadził badanie znajomości Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Badanie miało zweryfikować obecną wiedzę konsumentów dotyczącą tematów proekologicznych.

Uzupełnieniem była również zorganizowana przez CSR Consulting pod koniec września konferencja „Celuj w jutro. Już dziś! #dobrecele”, którą wsparliśmy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, którzy opowiedzieli o inicjatywach, jakie podejmują na rzecz klimatu. Swoje działania przedstawiły partnerskie organizacje pozarządowe oraz partnerzy Kampanii 17 Celów reprezentujący świat biznesu. Bank reprezentowała Maria Krawczyńska, dyrektorka Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju, która opowiedziała, jak prowadzić kampanię konsumencką.

To cykl spotkań z wyjątkowymi gośćmi – pisarzami, reżyserami, podróżnikami, prekursorami nurtów ekologicznych, którzy opowiadając o swojej życiowej drodze i doświadczeniach, inspirują, dają impuls do zmian i podejmowania nowych wyzwań. Do wspólnych rozmów na tematy ekologiczne zaprosiliśmy m.in. Marka Kamińskiego, podróżnika, polarnika, filozofa; Urszulę Sołtysik, współtwórczynię ruchu rolnictwa ekologicznego w Polsce, który w 1989 r. przyjął nazwę EKOLAND, oraz Sylwestra Lipskiego, agronoma, doradcę w zakresie produkcji roślinnej, badacza. Nagrania są dostępne na platformie Spotify.

Nasze ekowskazówki przyjmują różnorodne formy przekazu. Są to m.in.:

  • Filmy, które przygotowują rolników do wdrażania strategii Europejskiego Zielonego Ładu,
  • Kalkulator AgroEmisja do szacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych z upraw roślin i produkcji mleczarskiej,
  • Warsztaty w Centrum Nauki Kopernik, podczas których eksperci opowiadają dzieciom o istotnych aspektach dbania o środowisko.

To wydarzenie promuje proekologiczne postawy przez pokazy najlepszych światowych produkcji na temat ochrony środowiska. W 2021 r. Bank został po raz pierwszy partnerem tytularnym tego wydarzenia. Festiwal to jednak nie tylko pokazy filmów, ale także warsztaty ekologiczne, spotkania edukacyjne, wykłady i inne działania artystyczne, które są ukierunkowane na promowanie stylu życia sprzyjającego naszej planecie. W 2021 r. obok trwającego tydzień festiwalu w Krakowie, organizatorzy zaplanowali także pokazy w innych polskich miastach. Festiwalowe produkcje zawitały m.in. do Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia, Katowic i Częstochowy.

Dodatkowo podczas BNP Paribas Kino Letnie Sopot–Zakopane, trwającego przez cały lipiec i sierpień, repertuar festiwalu został podzielony na dni tematyczne, podczas których projekcje były poświęcone tematyce Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Podjęliśmy współprace medialne, które promują odpowiedzialne postawy i edukację proekologiczną oraz prezentują zielone rozwiązania. Zostaliśmy partnerem cyklu Zielona Gospodarka „Pulsu Biznesu” – cyklu, w ramach którego powstały artykuły dotyczące m.in. pakietu Fit for 55 i OZE. W tygodniku, na portalu oraz mediach społecznościowych pojawiły się komentarze naszych ekspertów dotyczące transformacji energetycznej czy oszczędzania papieru. Przez cały rok wspieraliśmy portal green-news.pl w ramach partnerstwa strategicznego.

Promocyjne warunki w kampaniach sprzedażowych dla certyfikowanych gospodarstw rolnych (certyfikaty EKO i zrównoważonego rolnictwa).

Więcej na temat działań wspierających Klientów z sektora Food&Agro znajduje się w rozdziale Działania wspierające Klientów.

Wyniki wyszukiwania