Raport Zintegrowany 2021

Cel 6:
Czysta woda i warunki sanitarne

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
Każdy człowiek powinien mieć dostęp do czystej wody. Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody. Jednak z powodu złego gospodarowania zasobami wodnymi, a także stanu infrastruktury oraz słabych warunków sanitarnych, każdego roku umierają miliony ludzi. Obecnie ponad 2 miliardy ludzi ma ograniczony dostęp do wody pitnej. Tylko zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi może to zmienić.

Opis działań banku związanych z wymienionym celem można znaleźć w następujących sekcjach i aktualnościach serwisu:

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Wyniki wyszukiwania