Raport Zintegrowany 2021

BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A (dalej: Bank) jest częścią międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach. Stanowi dominującą spółkę w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 102-1
 • 102-2
 • 102-3
 • 102-4
 • 102-5
 • 102-6
 • 102-7
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Jesteśmy Bankiem uniwersalnym o globalnym zasięgu. Kierujemy w Polsce usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Jako Bank Zielonych Zmian wspieramy Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz inspirujemy Klientów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych. Konsekwentnie realizujemy strategię finansowania inwestycji wywierających pozytywny wpływ: społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

Nasza Misja

Wprowadzamy pozytywną bankowość w życie naszych Klientów, odpowiadając na ich potrzeby finansowe i ułatwiając im realizację ich celów. Działamy w sposób prosty, przemyślany i bezpieczny, dbając o społeczeństwo i środowisko.

Od maja 2011 r. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: GPW). 87,44% jego akcji należy pośrednio i bezpośrednio do BNP Paribas.

BNP Paribas Bank Polska S.A. prowadzi działalność w oparciu o segmenty operacyjne:

 • Bankowość Detaliczna i Biznesowa obejmuje kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, w tym Klientów bankowości prywatnej (Wealth Management), oraz Klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorstw).
 • Bankowość Korporacyjna oferuje szeroki zakres usług finansowych świadczonych dużym i średnim przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom wchodzącym w skład międzynarodowych grup kapitałowych.
 • Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw obejmuje obsługę Klientów agro i non-agro.
 • Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (CIB) wspiera sprzedaż produktów Grupy skierowaną do największych polskich przedsiębiorstw oraz obejmuje obsługę Klientów strategicznych.
 • Pozostała działalność obejmująca działalność Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Corporate Center.

Bank oferuje:

Produkty oszczędnościowo-inwestycyjne, szeroką gamę kredytów, w tym kredytów mieszkaniowych i konsumenckich. Bank posiada również kompleksową ofertę z zakresu ochrony, pomnażania i optymalizacji majątku.

Rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wyróżnia nas bogata oferta dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego – szczegółowy opis w rozdziale Działania wspierające Klientów. Drugim ważnym obszarem naszej specjalizacji jest finansowanie infrastruktury regionalnej.

Historia Banku

W 2015 r. Bank połączył się z Bankiem Gospodarki Żywnościowej. Od tej pory Bank wzmacnia siły, skutecznie łącząc innowacyjność z tradycją obecności w Polsce. W 2018 r. BGŻ BNP Paribas przejął działalność podstawową Raiffeisen Bank Polska. W ten sposób organizacja dołączyła do grona polskich banków z aktywami powyżej 100 mld zł. 29 marca 2019 r., wraz z otrzymaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zmienił nazwę na BNP Paribas Bank Polska S.A.

Od 5 stycznia 2021 r. siedziba główna organizacji znajduje się w nowoczesnym budynku Petrus w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2.

Więcej na temat historii Banku znajduje się na stronie Banku.

Wyniki wyszukiwania