Raport Zintegrowany 2021

Działania na rzecz lokalnych społeczności

Jesteśmy firmą odpowiedzialną, która aktywnie działa na rzecz rozwoju swojego otoczenia, wspierając pozytywne zmiany społeczne. Nasze inicjatywy rozwijamy w tych obszarach, gdzie możemy przyczynić się do realnej zmiany.

  • 203-1
  • 413-1

Program Lokalnych Ambasadorów Banku

W ramach programu Lokalni Ambasadorzy Banku #LAB nasi pracownicy realizują inicjatywy, które mają przysłużyć się lokalnym społecznościom. Wspieramy ich inicjatywy merytorycznie i organizacyjnie.

W 2021 r. program Lokalnych Ambasadorów Banku wspierali partnerzy – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (dalej: KIGS) i Fundacja Zwolnieni z Teorii. W ramach współpracy z KIGS zostaliśmy partnerem strategicznym V Kongresu Gospodarki Senioralnej. W tym samym roku po raz drugi jako jedyna instytucja finansowa w Polsce otrzymaliśmy certyfikat OK Senior.

W 2021 r. Lokalni Ambasadorzy Banku kolejny raz zostali mentorami projektów społecznych, które realizuje młodzież w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. To była już 7. edycja tego wydarzenia dzięki naszej współpracy z Fundacją Zwolnieni z Teorii. W trakcie Olimpiady Zwolnieni z Teorii uczestnicy uczą się prowadzić własne projekty. Zwycięzcy otrzymują międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami.

100

Lokalnych Ambasadorów Banku –
doradców, dyrektorów oddziałów i regionów –
działało w Polsce pod koniec 2021 r.

4 000

godzin przepracowali Lokalni Ambasadorzy Banku,
kiedy wspierali lokalne społeczności w 2021 r.

50

projektów społecznych zrealizowała młodzież
w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, których mentorami byli #LAB

134

godziny mentoringu projektów
społecznych (online i offline)

13 000

godzin przepracowali Lokalni Ambasadorzy Banku
od 2018 r., czyli od początku programu

134 000

osób wsparła młodzież w ramach swoich projektów społecznych w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii

FN_0080_ret_AGRI & FOODm FN_0080_ret_AGRI & FOODm

Program Grantów Lokalnych

Program Grantów Lokalnych to jedna z naszych najważniejszych corocznych inicjatyw. W ramach tego programu wspieramy lokalne społeczności i organizacje pozarządowe. Co roku dyrektorzy naszych oddziałów w porozumieniu ze swoimi zespołami oraz Lokalni Ambasadorzy Banku zgłaszają do programu znane im organizacje pozarządowe. Wspieramy szczególnie te działania, które:

  • Minimalizują wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z trudnych środowisk, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami,
  • Służą ochronie środowiska naturalnego i kształtują świadomość ekologiczną wśród ludzi,
  • Wzmacniają rolę kobiet i wspierają ich przedsiębiorczość,
  • Pomagają w promocji zdrowia i zwalczaniu skutków pandemii COVID-19.

60

lokalnych organizacji społecznych otrzymało dofinansowanie w 2021 r.

300 000

przeznaczyliśmy na granty dla lokalnych organizacji społecznych w 2021 r.

>2 mld zł

otrzymały lokalne organizacje społeczne od początku funkcjonowania programu

820

grantów przyznaliśmy lokalnym organizacjom pozarządowym w ciągu 11 edycji

Wyniki wyszukiwania